LINUX: Inštalácia Mandrake 8

Inštalácia krok za krokom Nasledujúce inštalačné inštrukcie budú popisovať takmer výhradne iba typickú štandardnú inštaláciu. Ako cieľový systém predpokladáme počítač s nainštalovanými Windows (ktoré musia, samozrejme, aj po inštalácii Linuxu ostať funkč
Nasledujúce inštalačné inštrukcie budú popisovať takmer výhradne iba typickú štandardnú inštaláciu. Ako cieľový systém predpokladáme počítač s nainštalovanými Windows (ktoré musia, samozrejme, aj po inštalácii Linuxu ostať funkčné) :).
0. Príprava pred inštaláciou

0.1 Základné predpoklady

Na úspešnú inštaláciu priloženej distribúcie Mandrake 8 potrebujete nasledujúce:

· Počítač minimálne triedy Pentium a vyšší (Linux samozrejme beží aj na 386, ale táto distribúcia je optimalizovaná na Pentium). Pochopiteľne to môžu byť aj ekvivalenty od AMD (K5 a novšie) či Cyrix.

· Minimálne jeden, optimálne dva gigabajty voľného miesta na disku (určite by sa dalo inštalovať aj na menej miesta - existujú distribúcie na jednu disketu - ale ak chcete grafické a kancelárske programy, jeden gigabajt je minimum; nezabúdajte, že toto nie je inštalácia samostatného operačného systému, ale aj stoviek obslužných programov a aplikácií).

· Minimálne 32MB pamäte, optimálne 64 a viac (pre prácu v príkazovom riadku stačia aj 4MB, ale pre dostatočne rýchlu prácu v grafickom prostredí je dobré mať pamäte čo najviac).

0.2 Vyhradenie oddielu pre inštaláciu

Inštalácia Linuxu vyžaduje vlastný oddiel na disku (partition). To znamená, že sa na disku preň musí vyhradiť istá časť. Ak máte aspoň jeden existujúci oddiel naformátovaný na FAT alebo FAT32, dokáže to inštalačný program urobiť sám. Pokiaľ máte nainštalované Windows 95/98/Me je to takmer určite splnené, keďže tieto iné súborové systémy ani nepodporujú. Horšie je to v prípade NTFS (Windows NT/2000), ktorý inštalačný program upraviť nedokáže (viď problém číslo 0.1).

V každom prípade treba na niektorom z FAT/FAT32 diskov uvoľniť dostatočne veľké miesto. Taktiež defragmentácia vybraného oddielu na môže značne urýchliť jeho zmenšovanie počas inštalácie.

0.3 Zálohovanie dát

Hoci pravdepodobnosť straty je pri správnom postupe inštalácie veľmi nízka, rozhodne netreba podceniť ochranu dôležitých dát (už len vzhľadom na riziko vlastnej chyby pri inštalácii :). Preto si určite odzálohujte všetky dôležité dáta z celého disku, na ktorý budete inštalovať.

0.4 Posledné varovanie :-)

Ešte raz si rozmyslite, či sa do tej inštalácie pustíte sami. Ak nemáte aspoň nejaké skúsenosti s inštalovaním napríklad freeware/shareware programov alebo je váš strach zo straty dát väčší, ako chuť vyskúšať niečo nové, odporúčame radšej požiadať o pomoc niekoho skúsenejšieho.

1. Začiatok inštalácie

1.1 Spustenie inštalácie

Najjednoduchšou alternatívou je zavedenie systému z inštalačného CD. Na to treba vojsť do BIOSu počítača (vo väčšine počítačov to znamená počas reštartu stlačiť kláves Del). Tam v "Advanced settings" treba nastaviť "Boot sequence" tak, aby na prvom mieste bolo "CDROM" (spôsob sa môže líšiť podľa druhu BIOSu). S týmto nastavením vám určite pomôže každý skúsenejší užívateľ počítača. Ak by ste napriek tomu mali problémy, pozrite si problém číslo 1.1.

Po tomto nastavení stačí vložiť inštalačné CD do mechaniky a reštartovať počítač.

1.2 Úvodné obrazovky

Inštalácia začne zobrazením úvodného loga Linux Mandrake. Stlačenie F1 zobrazí ďalšie možnosti, nám ale stačí stlačiť Enter. Následne sa z CD zavedie Linux, čiže na obrazovke sa budú vypisovať rôzne "čudné" veci v textovom móde. Stačí ale chvíľu počkať a zobrazí sa grafický inštalátor.

Hneď prvé, čo vám ponúkne, je výber jazyka. Po zvolení "Slovak" a odklepnutí "OK" na vás už bude inštalačný program hovoriť po slovensky - až na nejaké tie výnimky. Hneď prvú uvidíte v nasledovnom okne, kde sa objavia licenčné podmienky v angličtine; potvrdiť ich treba tlačidlom "Akceptuj".

Prvou dôležitou voľbou je spôsob inštalácie: "Odporúčané" alebo "Expert". Ak ste expertom, zrejme by ste nepotrebovali tento návod :), takže našou voľbou bude "Odporúčané". (Ak máte nejako špeciálne rozdelený disk, pozrite sa najprv na problém číslo 2.2.) Jedine ak už máte nejaký Linux nainštalovaný, treba použiť "Expert", ináč sa vám ho Linux Mandrake bude snažiť prepísať - v tomto prípade by ste už ale žiadne inštrukcie nemali potrebovať :).

2. Základné nastavenia

2.1 Myš

V nastavení myši sú podstatné iba dve veci: spôsob pripojenia a "výbava" myši.

So spôsobov pripojenia dnes prichádzajú do úvahy zrejme len "sériové" (široký konektor so šróbikmi), "PS/2" (malý kruhový konektor) a na nových počítačoch "USB" (malý obdĺžnikový konektor). Je veľmi pravdepodobné, že túto časť si zistí inštalátor sám, na vás zostane iba zvolenie výbavy.

"Výbavou" myši sa myslí počet tlačidiel a prípadné koliesko. Z ponúkaných možností vyberte tú, ktorá najlepšie vystihuje vašu myš. Nájdete tu aj zopár prednastavených typov myší.

Po výbere myši ju budete môcť odskúšať - prejdite kurzorom do testovacieho okna a skúste stláčať jednotlivé tlačidlá, prípadne točiť kolieskom; na testovacom okne by sa to malo zodpovedajúco prejaviť. Pre pokračovanie inštalácie potvrďte "OK".

Ak sa vám náhodou podarilo vybrať zlé nastavenie a pohyb kurzora vôbec nezodpovedá pohybu myši :), pozrite sa na problém 2.1.

Niekedy si je inštalátor svojou voľbou tak istý, že nastavenie myši ani neponúkne. Ak je to aj váš prípad, nejedná sa o žiadnu chybu, akurát máte o starosť menej :).

2.2 Výber spôsobu umiestnenia inštalácie

Teraz sme sa dostali k najkritickejšiemu bodu inštalácie: vytvoreniu diskovej oblasti (partition) pre Linux. Inštalátor ju, našťastie, značne zjednoduší a väčšinou ponúkne nasledovné možnosti: "Odstrániť Windows", "Použiť voľné miesto na Windows oddiele" a "Vlastné rozdelenie disku". (Ak už máte pripravený oddiel vo formáte Ext2, bude tu aj "Použi existujúci oddiel".) Ak vám žiadna z ponúknutých možností nevyhovuje, pozrite si problém 2.2.

Keďže vy chcete pravdepodobne Windows používať aj naďalej, bude pre nás najlepšia druhá spomínaná možnosť: "Použiť voľné miesto". Po jej výbere nás inštalátor upozorní na možné riziká. Následne vám umožní pomocou posuvného ovládača zvoliť, koľko megabajtov chcete nechať pre Windows; zvyšné miesto sa použije pre Linux. Zvoľte to tak, aby na Linux ostalo minimálne 1000 MB, optimálne 1500 až 2000 MB. Po potvrdení OK inštalátor zmenší oddiel Windows a vytvorí oddiel pre Linux - táto operácia môže trvať od pár sekúnd (ak máte dobre defragmentovaný disk) do niekoľko minút.

Pozor! Pred vykonaním tohto kroku spustite pod Windows defragmentáciu disku (Štart/Programy/Príslušenstvo/Systémové nástroje/Defragmentácia disku).

3. Inštalácia softvéru

3.1 Výber kategórií

Dostali sme sa k asi najpríjemnejšiemu kroku inštalácie: výberu programov na inštaláciu. Najprv sa zobrazí niekoľko základných kategórií. Nás budú zaujímať iba tie z oblasti "Pracovná stanica" a "Grafické prostredie". Vyberte si tie, na ktoré plánujete Linux používať. Určite by nemali chýbať "Kancelárska stanica", "Multimediálna stanica" a "Konfigurácia". Ak ste pre Linux vyhradili viac ako jeden gigabajt, nie je problém zaškrtnúť z Grafických prostredí tak "KDE" ako i "GNOME". Naopak pokojne môžete vynechať všetko, čo sa týka servera (na pravej strane hore) ako i dokumentáciu - tá základná sa nainštaluje vždy a úplná je bežným užívateľom zbytočná a zaberá veľmi veľa miesta.

Ak zaškrtnete "Osobitná voľba balíkov", budete si môcť sami zvoliť jednotlivé aplikácie na inštaláciu. To však v žiadnom prípade neodporúčame robiť, keďže skončíte vo veľkom strome aplikácií, s ktorých vám absolútna väčšina tak či tak nebude nič hovoriť.

V prípade potreby sa dajú všetky programy i dokumentácia veľmi komfortným spôsobom nainštalovať (ale aj odinštalovať) neskôr, preto sa s tým teraz vôbec nemusíte trápiť.

3.2 Kopírovanie súborov

Najnudnejšou časťou inštalácie je samotné kopírovanie súborov, počas ktorého sa vám zobrazujú "reklamné" informácie v štýle Windows. Ak vás zaujíma, aké programy sa práve inštalujú, kliknete na tlačidlo "Detaily". Nainštalovanie programov z nami odporúčaných kategórií trvá na rýchlych počítačoch približne 10 minút.

3.3 Otázka na druhé CD

Po nainštalovaní všetkých vybraných balíkov z prvého CD sa vás inštalačný vyzve vložiť druhé CD. Na to odpovedzte zvolením tlačidla "Zrušiť". Všetko potrebné pre beh systému je už na prvom CD. Neskôr možno pomocou na to určeného programu doinštalovať ľubovoľný program z ľubovoľného zdroja (CD, FTP, HTTP, a tak ďalej).

4. Nastavenia po inštalácii

4.1 Nastavenie hesla pre root-a

Ako ste sa mohli dočítať v predošlom čísle CDtipu, root je základným užívateľom s najvyššími právami. Jeho prihlasovacie meno je (prekvapujúco :) "root" a heslo sa nastavuje práve v tejto fáze inštalácie. Pri písaní sa nezobrazuje a kvôli kontrole je nutné ho zadať dva krát.

Toto heslo by ste v žiadnom prípade nemali zabudnúť, ináč sa vám môže stať, že budete musieť celý Linux preinštalovať.

4.2 Pridanie prvých užívateľov

Keďže root by sa rozhodne nemal používať na bežnú prácu, umožňuje inštalačný program pridať aj iných užívateľov. V každom prípade by ste si mali vytvoriť minimálne jedného. Po vyplnení potrebných údajov a prípadnom výbere ikony (postupným klikaním sa mení) stačí zvoliť "Akceptuj užívateľa".

Po pridaní všetkých užívateľov kliknite na "Hotovo".

V snahe uľahčiť zoznámenie s Linuxom užívateľom Windows vám ďalšie okno ponúkne nastaviť predvoleného užívateľa, ktorý bude pri spustení počítača automaticky prihlásený. Pokiaľ na to nemáte zvláštny dôvod, odporúčame túto možnosť nevyužiť a kliknúť na "Zrušiť".

4.3 Zvolenie spôsobu pripojenia na sieť

Inštalácia vám najprv ponúkne autodetekciu, ktorá je vo väčšine prípadov úspešná; vynechajte ju jedine ak vám pri nej zamrzne počítač a spustíte inštaláciu znovu.

Následne musíte zvoliť spôsob pripojenia k internetu. V našich podmienkach pripadajú do úvahy zrejme len "Normálne modemové" a "LAN". V prípade modemu potom stačí vyplniť údaje od vášho poskytovateľa internetu (ISP) (ak sa potrebujete pripojiť na sieť, pozrite problém 4.1).

4.4 Zhrnutie

Pred koncom inštalácie sa vám zobrazia ešte raz niektoré nastavenia (klávesnica, časová zóna, a podobne). Kliknutím na príslušné tlačidlo máte možnosť ho ešte zmeniť. Ak je všetko v poriadku, pokračujte kliknutím na OK.

4.5 Konfigurácia grafiky

Posledným krokom je nastavenie grafického módu. Inštalačný program automaticky zvolí rozlíšenie, ktoré považuje za optimálne na základe možností grafickej karty a monitoru, a zobrazí ho. Ak ho vidíte správne, kliknite na "Áno". Ak je obraz nečitateľný, počkajte 10 sekúnd a inštalátor vám ponúkne zvolenie vlastného nastavenia, ktoré môžete otestovať rovnakým spôsobom. Ak počas tohto testu prestane počítač reagovať (zamrzne), pozrite sa na problém 4.2.

5. Reštart a spustenie Linuxu

Po skončení inštalácie sa počítač reštartuje. Ak ste zavádzali systém z CD, vypnite v BIOSe bootovanie z CD (vráťte pôvodné nastavenie).

5.1 LILO

Linux Mandrake štandardne inštaluje LILO (Linux Loader), čo je zavádzač operačného systému. Pre vás budú zrejme zaujímavé iba dve jeho voľby: "linux" (čo je štandardná voľba - spustí Linux) a "windows" (spustí vaše "staré" windows).

5.2 Prvé prihlásenie

Krátko po spustení Linuxu by vás malo privítať grafické zobrazenie spúšťania Linuxu. Potom uvidíte textového tučniaka a textový pokyn na prihlásenie (login). Stačí však chvíľu počkať a Linux sa prepne do grafického módu. Môžete sa prihlásiť pod jedným z vytvorených užívateľov a začať pracovať :).

Zo začiatku vám odporúčame vyskúšať spustiť nejaké programy (ak vám nebude jasná ich funkcia, stačí ich ukončiť :) a "pohrať sa" z nastaveniami. Pomôcť by vám v tom mal aj pomocník. Tí menej zvedaví môžu počkať aj na ďalší diel seriálu "Prvá pomoc".

Väčšina potenciálnych problémov a neštandardných prípadov je vysvetlená v osobitnom článku "Problémy pri inštalácii". Príslušné odkazy naň nájdete samozrejme už v tomto. Článok bol uverejnený v júnovom vydaní časopisu CDtip, v ktorom sa nachádza aj inštalačný cd-rom pre Mandrake 8.

Najčítanejšie na SME Tech


Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Opel zrejme skončí vo francúzskych rukách. Bude sa vyrábať na Slovensku?

Francúzska spoločnosť PSA Group rokuje o kúpe nemeckej automobilky Opel od amerického koncernu General Motors. Značka je v dlhodobej strate.

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov.

DOMOV

Exminister z nástenkového tendra kontroluje mestský podnik

Hlavní aktéri nástenkového tendra dnes žijú bežným životom.

ŠPORT

Prvá klasika ukáže favoritov. Víťazstvo sa však nevypláca

Belgičan Tom Boonen má poslednú šancu vyhrať.

Neprehliadnite tiež

TECH_FM

NASA oznámila obrovský objav, prečo sú vedci takí nadšení

Veď je to „len“ ďalšia hviezdna sústava. Tak prečo toľko kriku? Vysvetľuje podcast TECH_FM.

RECENZIA

Nové Razer slúchadlá ocení milovník hudby aj náročný hráč

Razer Kraken Pro V2 sú dobré herné slúchadlá, ktoré môžete kedykoľvek vytiahnuť aj na cesty.

Pluto a jeho mesiace budú oficiálne ríšou mŕtvych

Nové názvoslovie pre systém trpasličej planéty sa inšpiruje aj mytológiou.

Civilizáciu Aztékov zničila európska zbraň, nevedeli proti nej bojovať

Za kolapsom rozvinutej juhoamerickej civilizácie môže byť aj pandémia paratýfusu.

Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 3. Malé knedličky, veľké dojmy
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 11 546
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 201
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 841
 4. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 6 512
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 6 129
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 4 138
 7. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 4 031
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 513
 9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 2 574
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 491

Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop