SME
Pondelok, 6. február, 2023 | Meniny má Dorota

Vypaľovanie CD alebo čo by ste mali vedieť o problematike zápisu údajov na CD-R/CD-RW médium

Technológia domáceho digitálneho nahrávania sa v poslednom čase tak rozšírila, že nie je problém v domácom prostredí vytvoriť si vlastné CD akejkoľvek kategórie. Výroba svojich CD nosičov je v konečnom dôsledku samozrejmosťou dnešnej doby. Stačí si preto

Technológia domáceho digitálneho nahrávania sa v poslednom čase tak rozšírila, že nie je problém v domácom prostredí vytvoriť si vlastné CD akejkoľvek kategórie. Výroba svojich CD nosičov je v konečnom dôsledku samozrejmosťou dnešnej doby. Stačí si preto kúpiť bežnú napaľovačku CD diskov, ktorých je na trhu neúrekom. Výrobcov pribúda a je na vás rozhodnúť sa správne pre toho pravého. S kúpou zapisovacej mechaniky sa však váš problém ešte nekončí. Pre úspešné dokončenie otázky „napaľovania“ je potrebné zaobstarať si prázdne CD-R (CD-Recordable), CD-RW (CD-Rewritable) médium, zakúpiť si softvér a oboznámiť sa so základnými metodikami samotného vypaľovania. Pri kúpe média sa rozhodujeme podľa určitých štyroch základných kritérií. Jedným z najdôležitejších a pre nás veľmi podstatným meradlom pre výber je typ použitého média. CD-R médium je určené na jednorázový zápis a zvládajú ho dnes všetky dostupné CD-R/CD-RW mechaniky. Naopak CD-RW médium je viac prepisovateľné s odlišnou technológiu dátovej vrstvy a zvládajú ho iba mechaniky s označením Compact Disc - ReWritable. Ďalšie nemenej dôležité kritérium je kapacita použitého média. V bežnej praxi sa stretávame s viacerými typmi CD médií s rozličným priemerom. Najpoužívanejšie majú priemer 120 mm, existujú však aj disky s priemerom 80 mm, ktoré vykazujú kapacitu 21 minút hudby. Pre nás najviac používane budú disky s priemerom 120 mm, ktorým sa budeme najčastejšie venovať. Najbežnejšie 120 mm disky majú kapacity 650 MB alebo 74 minút hudby. Existujú aj 700 MB média s kapacitou 80 minút hudby. Pri sondovaní cien a značiek na našom trhu som narazil aj na kapacitu 90 minút. Tu je potrebné zastaviť sa nad otázkou: „Koľko CD-ROM a CD - prehrávačov dokáže využiť zvyšnú kapacitu 10-tich minút!??“ Z vlastnej skúsenosti k pomeru cena/výkon/kvalita neodporúčam kúpu takéhoto média! Tretím meradlom výberu je cena. Kým CD-R média stoja rádovo od 20Sk do 70Sk za kus, CD-RW nenájdete pod 50Sk za 1 kus. To všetko samozrejme závisí od posledného činiteľa výberu, ktorým je značka. Medzi popredných výrobcov médií patria firmy Verbatim, Taiyo Yuden, Ritek, TDK, Sony, BASF (Emtec), Philips, Intenso, Kodak, Fuji a iné. Existujú aj neznačkové média, ktorých cena je nižšia. Neplatí tu vždy pravidlo, že nižšia cena neznačkových médií ide na úkor kvality. Mnohí poprední značkoví výrobcovia predávajú svoje výrobky druhej strane, ktorá ich následne predáva pod svojou značkou. Takzvaní „neznačkoví“ výrobcovia sa nás pritom snažia získať práve kúpou ich výrobku nejakou tou minútkou naviac.

SkryťVypnúť reklamu

Vyberáme si správne médium...

Vybrať si vhodné médium môže niekomu narobiť veľa starostí a trápenia. Nedá sa doslovne napísať kuchárka, podľa ktorej správne vyberať prázdny nosič. Hlavnú časť, podľa ktorej sa rozhodujeme pri kúpe média som popísal v krátkom úvode. Avšak uvedené štyri body by boli len veľmi slabým pohľadom na problém veci. Problematike hodnotenia CD-R médií sa venoval nemecký časopis Computer BILD č. 15/1999 alebo internetová stránka www.cdr.cz, kde popri inom nájdeme množstvo informácií týkajúcich sa oblasti vypaľovania CD. Pri výbere vhodnosti média na konkrétny účel použitia sa rozhodujeme podľa požiadaviek kladených na nosič. Po zápise údajov ich potrebujeme aj správne prečítať. Z toho titulu je dôležité otestovať nahraný nosič v úplnej inej CD-ROM mechanike. Nemenej dôležitým faktorom je životnosť uložených dát. Pri vhodnom skladovaní (suché a tmavé prostredie) sa životnosť udáva 50 až 110 rokov. Je to zatiaľ len teoretický výpočet, ktorý nie je možné overiť v praxi. Tmavé prostredie je tým najdôležitejším činiteľom, ktorý výrazne vplýva na životnosť dát. Priame slnečné svetlo sa v negatívnej miere podieľa na rozklade a nestálosti spodnej dátovej vrstvy (zelená vrstva - cyanínová; zlatá - ftalocyanínová). Ďalšou požiadavkou na kvalitu je údaj o výskyte chybných blokov BLER (Block Error Rate), ktorý je stanovený normou ISO 9660 na menej ako 200 chybných blokov za sekundu. Pri médiách treba dávať vždy pozor na náhodné poškrabanie vrchnej odrazovej (reflexnej) vrstvy. Je to rovnako dôležitý parameter pri výbere CD-R/CD-RW, nakoľko hrozí poškrabanie guľôčkovým perom! Pri miernom poškodení spodnej dátovej vrstvy si korekčné algoritmy dokážu poradiť s problémom čítania. Zničením reflexnej vrstvy náhodným poškriabaním hrozí čiastočná až úplná strata dát. Ak teda potrebujete označiť nahrané CD-R/CR-RW médium, použite na to určený popisovač (fixku) a nikdy nie perá s ostrým a tvrdým hrotom.

SkryťVypnúť reklamu

Vyberáme si vhodný režim zápisu...

Skúsení užívatelia vedia, že údaje na CD sú uložené v špirále, ktorá má svoj začiatok v strede média a koniec majú pri vonkajšej hrane. Pri čítaní sa začína vnútornou stranou od stredu k okraju média. Špirála je tvorená útvarmi, ktoré sa nazývajú stopy (tracks). Počet stôp je obmedzený na 99. Stopy sa ďalej delia na menšie jednotky, ktorým hovoríme sektory. Napríklad CD nosič o veľkosti 658,74 MB (74:56 minút hudby) je tvorený 337273 voľných sektorov, čo zodpovedá kapacite jedného sektora 2352 bajtov. Jeden sektor je najmenšia zapisovateľná jednotka.

Pre úspešné zvládnutie zapisovania dát na CD-R/CD-RW médium je potrebné ovládať vhodnosť jednotlivých metód pre rozličné formáty. Nevhodným použitím metódy môže dôjsť ku sklamaniu a zníženiu vlastného potešenia z novovytvoreného CD. Vhodnosť je dôležitá hlavne z hľadiska tvorby audio CD a neskoršieho zapisovania.

SkryťVypnúť reklamu

Režimy zápisu: Pokúsim sa popísať svoje skúsenosti s výberom režimov a doporučiť vám ten najvhodnejší.

Ř Disc-At-Once (DAO) - voľný preklad by mohol znieť ako disk naraz. Pri tomto režime sa najskôr vypáli úvodný blok (Lead-In), ktorý v sebe zahŕňa TOC (Table of Contents), niečo ako tabuľka súborov FAT (File Allocation Table) pri pevnom disku, jednotlivé stopy a nakoniec zakončovací blok (Lead-Out). Režim zápisu volíme vtedy, ak plánujeme zapisovať audio stopy. Je to najvhodnejší spôsob pre zápis CD-DA (Compact Disk Digital Audio). Použitím metódy zápisu nedochádza k lupnutiu medzi skladbami, ktoré je spôsobené vypínaním laserového lúču. Nevýhodou je zničenie CD-R média pri prerušení dátového toku, nakoľko nie je už možný ďalší zápis na takto zničené CD.

Moje odporúčanie: Ak máte kvalitnú napaľovačku, rýchle disky, stabilný operačný systém, nepotrebujete neskoršie zapisovať ďalšie dáta a nehrozí nechcený pád napaľovania vplyvom prerušenia toku dát, použite tento spôsob zápisu! Na 99 % ho aplikujte, nakoľko je vhodný na tvorbu tzv. Master diskov, archiváciu a výhodnejší ako Track-At-Once. Okrem toho iba spôsob Disc-At-Once umožňuje zápis CD-textu na audio CD.

Ř Session-At-Once (SAO) - sekcia naraz. Je to podmnožina režimu DAO s tým rozdielom, že sa otvorí nová sekcia a na CD je možné ďalej zapisovať. Medzi sekciami dochádza k vypínaniu laserového lúča.

Moje odporúčanie: Vhodné pre multisession. Na CD-R/CD-RW zapíšete ďalšiu sekciu. Vyhovujúce pre archiváciu s následným pridávaním údajov. Najvhodnejší spôsob zápisu pre kombináciu dáta/CD audio. Ak si chcete vytvoriť vlastné CD, kde bude dátová aj hudobná stopa; zvoľte režim SAO, zapíšte hudobné stopy a následne pridávajte dáta. CD - prehrávač vám zobrazí len hudobné stopy a dátové vôbec nenačíta. Problém minulosti, keď prvá stopa bola dátová (bolo ticho, staršie CD prehrávače prehrávali cvrlikanie) a zvyšok od stopy 2 bol audio je vyriešený! Celý fígeľ spočíva v tom, že CD - prehrávač nie je schopný načítať druhú sekciu. V bežnej CD-ROM, samozrejme, máte prístup ako k audio, tak i k dátam. Sekcii môže byť samozrejme aj viacej (teoreticky 99) až po konečné uzatvorenie CD-R/CD-RW média.

Ř Track-At-Once (TAO) - voľný preklad - stopa naraz. Režim, pri ktorom dochádza k vypínaniu laserového lúča pri každej stope. Vhodný spôsob pri zápise dátových stôp, kde sa vypaľuje stopa za stopou. Pri prerušení toku dát možno zachrániť zvyšok kapacity média. Medzi audio skladbami vzniká lupnutie vplyvom vypínania laserového lúča.

Moje odporúčanie: Absolútne nevhodný spôsob na vypaľovanie Audio CD. Poniektorí autori radia využiť na multisession pre formát CD-Extra. Rozhodne nedoporučujem! Odporúčam režim zápisu SAO a vyššie popísaný trik. Ak navyše nebude medzi skladbami medzera a zdroj audio CD bude prechádzať plynulo z jednej skladby na druhú, tak verte, že vám vznikne nechcená dvojsekundová medzera.

Ř Packet-Writing - paketový spôsob zápisu. Posledný režim zápisu, ktorý vystupuje ako samostatná kapitola. Pred použitím tohto spôsobu musíte médium naformátovať a prispôsobiť pre dané použitie. Vhodné predovšetkým pre mechaniky CD-RW. Spôsob pripomína klasickú prácu s pevným diskom. Na CD-RW (ale aj CD-R) je možné mazať, pridávať dáta a pracovať tak, ako ste zvyknutý pracovať s pevným diskom pomocou napr. obyčajného Windows Prieskumníka.

SkryťVypnúť reklamu

Článok má napomôcť nastávajúcemu používateľovi CD-R/CD-RW mechaniky odhaliť základné tajomstvá a problémy pri vytváraní si vlastných CD. Má poodhaliť základnú problematiku správneho výberu média, spôsobu ochrany a režimu zápisu. Chcem ešte pripomenúť, že na Slovensku existuje autorský zákon 383/1997 Z. z., ktorý poskytuje autorovi za vytvorené dielo odmenu. Vytvárať kópiu možno iba z legálne získaného CD a to len pre svoju vlastnú potrebu bez ďalšej reprodukcie! Mali by sme to preto rešpektovať!

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Tech

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Logo podcastu Dobré ráno.

Dvesto osobností žiada premenovať a zmeniť ocenenie Vedec roka.


a 3 ďalší 2 h
Zakladatelia spoločnosti SurgLogs

Slovenský startup digitalizuje americké zdravotníctvo.


4. feb

Špeciálne rozhovorové vydanie podcastu Zoom s Luciou Ciglar.


a 1 ďalší 4. feb
Podcast Klik

Komentovaný prehľad technologických správ.


a 2 ďalší 4. feb

Inzercia - Tlačové správy

 1. UNYP rozširuje svoj BA program o tri nové zamerania
 2. INDEX: Prečo stále nemáme diaľnicu do Košíc
 3. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 4. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu
 5. Turisti ešte v Egypte neobjavili veľa miest, hovorí delegátka
 6. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model
 7. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka
 8. Vica Kerekes: Som väčší introvert, ako sa zdá
 1. Nadácia COOP Jednota podporila Nemocnicu s poliklinikou Brezno
 2. INDEX: Prečo stále nemáme diaľnicu do Košíc
 3. UNYP rozširuje svoj BA program o tri nové zamerania
 4. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 5. Tím súťažného kvízu Riskuj! vyráža za fanúšikmi do Košíc
 6. Viete, kto je Najzamestnávateľ vo finančných službách?
 7. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu
 8. Turisti ešte v Egypte neobjavili veľa miest, hovorí delegátka
 1. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť? 14 106
 2. Dodajte vašej pokožke šťavu 3 188
 3. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu 2 399
 4. Zdravie bez liekov. Lekár namiesto nich predpisuje studenú vodu 2 178
 5. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to 1 825
 6. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery 1 139
 7. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi 1 072
 8. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu 1 008
SkryťZatvoriť reklamu