Vypaľovanie CD alebo čo by ste mali vedieť o problematike zápisu údajov na CD-R/CD-RW médium

Technológia domáceho digitálneho nahrávania sa v poslednom čase tak rozšírila, že nie je problém v domácom prostredí vytvoriť si vlastné CD akejkoľvek kategórie. Výroba svojich CD nosičov je v konečnom dôsledku samozrejmosťou dnešnej doby. Stačí si preto

Technológia domáceho digitálneho nahrávania sa v poslednom čase tak rozšírila, že nie je problém v domácom prostredí vytvoriť si vlastné CD akejkoľvek kategórie. Výroba svojich CD nosičov je v konečnom dôsledku samozrejmosťou dnešnej doby. Stačí si preto kúpiť bežnú napaľovačku CD diskov, ktorých je na trhu neúrekom. Výrobcov pribúda a je na vás rozhodnúť sa správne pre toho pravého. S kúpou zapisovacej mechaniky sa však váš problém ešte nekončí. Pre úspešné dokončenie otázky „napaľovania“ je potrebné zaobstarať si prázdne CD-R (CD-Recordable), CD-RW (CD-Rewritable) médium, zakúpiť si softvér a oboznámiť sa so základnými metodikami samotného vypaľovania. Pri kúpe média sa rozhodujeme podľa určitých štyroch základných kritérií. Jedným z najdôležitejších a pre nás veľmi podstatným meradlom pre výber je typ použitého média. CD-R médium je určené na jednorázový zápis a zvládajú ho dnes všetky dostupné CD-R/CD-RW mechaniky. Naopak CD-RW médium je viac prepisovateľné s odlišnou technológiu dátovej vrstvy a zvládajú ho iba mechaniky s označením Compact Disc - ReWritable. Ďalšie nemenej dôležité kritérium je kapacita použitého média. V bežnej praxi sa stretávame s viacerými typmi CD médií s rozličným priemerom. Najpoužívanejšie majú priemer 120 mm, existujú však aj disky s priemerom 80 mm, ktoré vykazujú kapacitu 21 minút hudby. Pre nás najviac používane budú disky s priemerom 120 mm, ktorým sa budeme najčastejšie venovať. Najbežnejšie 120 mm disky majú kapacity 650 MB alebo 74 minút hudby. Existujú aj 700 MB média s kapacitou 80 minút hudby. Pri sondovaní cien a značiek na našom trhu som narazil aj na kapacitu 90 minút. Tu je potrebné zastaviť sa nad otázkou: „Koľko CD-ROM a CD - prehrávačov dokáže využiť zvyšnú kapacitu 10-tich minút!??“ Z vlastnej skúsenosti k pomeru cena/výkon/kvalita neodporúčam kúpu takéhoto média! Tretím meradlom výberu je cena. Kým CD-R média stoja rádovo od 20Sk do 70Sk za kus, CD-RW nenájdete pod 50Sk za 1 kus. To všetko samozrejme závisí od posledného činiteľa výberu, ktorým je značka. Medzi popredných výrobcov médií patria firmy Verbatim, Taiyo Yuden, Ritek, TDK, Sony, BASF (Emtec), Philips, Intenso, Kodak, Fuji a iné. Existujú aj neznačkové média, ktorých cena je nižšia. Neplatí tu vždy pravidlo, že nižšia cena neznačkových médií ide na úkor kvality. Mnohí poprední značkoví výrobcovia predávajú svoje výrobky druhej strane, ktorá ich následne predáva pod svojou značkou. Takzvaní „neznačkoví“ výrobcovia sa nás pritom snažia získať práve kúpou ich výrobku nejakou tou minútkou naviac.

Vyberáme si správne médium...

Vybrať si vhodné médium môže niekomu narobiť veľa starostí a trápenia. Nedá sa doslovne napísať kuchárka, podľa ktorej správne vyberať prázdny nosič. Hlavnú časť, podľa ktorej sa rozhodujeme pri kúpe média som popísal v krátkom úvode. Avšak uvedené štyri body by boli len veľmi slabým pohľadom na problém veci. Problematike hodnotenia CD-R médií sa venoval nemecký časopis Computer BILD č. 15/1999 alebo internetová stránka www.cdr.cz, kde popri inom nájdeme množstvo informácií týkajúcich sa oblasti vypaľovania CD. Pri výbere vhodnosti média na konkrétny účel použitia sa rozhodujeme podľa požiadaviek kladených na nosič. Po zápise údajov ich potrebujeme aj správne prečítať. Z toho titulu je dôležité otestovať nahraný nosič v úplnej inej CD-ROM mechanike. Nemenej dôležitým faktorom je životnosť uložených dát. Pri vhodnom skladovaní (suché a tmavé prostredie) sa životnosť udáva 50 až 110 rokov. Je to zatiaľ len teoretický výpočet, ktorý nie je možné overiť v praxi. Tmavé prostredie je tým najdôležitejším činiteľom, ktorý výrazne vplýva na životnosť dát. Priame slnečné svetlo sa v negatívnej miere podieľa na rozklade a nestálosti spodnej dátovej vrstvy (zelená vrstva - cyanínová; zlatá - ftalocyanínová). Ďalšou požiadavkou na kvalitu je údaj o výskyte chybných blokov BLER (Block Error Rate), ktorý je stanovený normou ISO 9660 na menej ako 200 chybných blokov za sekundu. Pri médiách treba dávať vždy pozor na náhodné poškrabanie vrchnej odrazovej (reflexnej) vrstvy. Je to rovnako dôležitý parameter pri výbere CD-R/CD-RW, nakoľko hrozí poškrabanie guľôčkovým perom! Pri miernom poškodení spodnej dátovej vrstvy si korekčné algoritmy dokážu poradiť s problémom čítania. Zničením reflexnej vrstvy náhodným poškriabaním hrozí čiastočná až úplná strata dát. Ak teda potrebujete označiť nahrané CD-R/CR-RW médium, použite na to určený popisovač (fixku) a nikdy nie perá s ostrým a tvrdým hrotom.

Vyberáme si vhodný režim zápisu...

Skúsení užívatelia vedia, že údaje na CD sú uložené v špirále, ktorá má svoj začiatok v strede média a koniec majú pri vonkajšej hrane. Pri čítaní sa začína vnútornou stranou od stredu k okraju média. Špirála je tvorená útvarmi, ktoré sa nazývajú stopy (tracks). Počet stôp je obmedzený na 99. Stopy sa ďalej delia na menšie jednotky, ktorým hovoríme sektory. Napríklad CD nosič o veľkosti 658,74 MB (74:56 minút hudby) je tvorený 337273 voľných sektorov, čo zodpovedá kapacite jedného sektora 2352 bajtov. Jeden sektor je najmenšia zapisovateľná jednotka.

Pre úspešné zvládnutie zapisovania dát na CD-R/CD-RW médium je potrebné ovládať vhodnosť jednotlivých metód pre rozličné formáty. Nevhodným použitím metódy môže dôjsť ku sklamaniu a zníženiu vlastného potešenia z novovytvoreného CD. Vhodnosť je dôležitá hlavne z hľadiska tvorby audio CD a neskoršieho zapisovania.

Režimy zápisu: Pokúsim sa popísať svoje skúsenosti s výberom režimov a doporučiť vám ten najvhodnejší.

Ř Disc-At-Once (DAO) - voľný preklad by mohol znieť ako disk naraz. Pri tomto režime sa najskôr vypáli úvodný blok (Lead-In), ktorý v sebe zahŕňa TOC (Table of Contents), niečo ako tabuľka súborov FAT (File Allocation Table) pri pevnom disku, jednotlivé stopy a nakoniec zakončovací blok (Lead-Out). Režim zápisu volíme vtedy, ak plánujeme zapisovať audio stopy. Je to najvhodnejší spôsob pre zápis CD-DA (Compact Disk Digital Audio). Použitím metódy zápisu nedochádza k lupnutiu medzi skladbami, ktoré je spôsobené vypínaním laserového lúču. Nevýhodou je zničenie CD-R média pri prerušení dátového toku, nakoľko nie je už možný ďalší zápis na takto zničené CD.

Moje odporúčanie: Ak máte kvalitnú napaľovačku, rýchle disky, stabilný operačný systém, nepotrebujete neskoršie zapisovať ďalšie dáta a nehrozí nechcený pád napaľovania vplyvom prerušenia toku dát, použite tento spôsob zápisu! Na 99 % ho aplikujte, nakoľko je vhodný na tvorbu tzv. Master diskov, archiváciu a výhodnejší ako Track-At-Once. Okrem toho iba spôsob Disc-At-Once umožňuje zápis CD-textu na audio CD.

Ř Session-At-Once (SAO) - sekcia naraz. Je to podmnožina režimu DAO s tým rozdielom, že sa otvorí nová sekcia a na CD je možné ďalej zapisovať. Medzi sekciami dochádza k vypínaniu laserového lúča.

Moje odporúčanie: Vhodné pre multisession. Na CD-R/CD-RW zapíšete ďalšiu sekciu. Vyhovujúce pre archiváciu s následným pridávaním údajov. Najvhodnejší spôsob zápisu pre kombináciu dáta/CD audio. Ak si chcete vytvoriť vlastné CD, kde bude dátová aj hudobná stopa; zvoľte režim SAO, zapíšte hudobné stopy a následne pridávajte dáta. CD - prehrávač vám zobrazí len hudobné stopy a dátové vôbec nenačíta. Problém minulosti, keď prvá stopa bola dátová (bolo ticho, staršie CD prehrávače prehrávali cvrlikanie) a zvyšok od stopy 2 bol audio je vyriešený! Celý fígeľ spočíva v tom, že CD - prehrávač nie je schopný načítať druhú sekciu. V bežnej CD-ROM, samozrejme, máte prístup ako k audio, tak i k dátam. Sekcii môže byť samozrejme aj viacej (teoreticky 99) až po konečné uzatvorenie CD-R/CD-RW média.

Ř Track-At-Once (TAO) - voľný preklad - stopa naraz. Režim, pri ktorom dochádza k vypínaniu laserového lúča pri každej stope. Vhodný spôsob pri zápise dátových stôp, kde sa vypaľuje stopa za stopou. Pri prerušení toku dát možno zachrániť zvyšok kapacity média. Medzi audio skladbami vzniká lupnutie vplyvom vypínania laserového lúča.

Moje odporúčanie: Absolútne nevhodný spôsob na vypaľovanie Audio CD. Poniektorí autori radia využiť na multisession pre formát CD-Extra. Rozhodne nedoporučujem! Odporúčam režim zápisu SAO a vyššie popísaný trik. Ak navyše nebude medzi skladbami medzera a zdroj audio CD bude prechádzať plynulo z jednej skladby na druhú, tak verte, že vám vznikne nechcená dvojsekundová medzera.

Ř Packet-Writing - paketový spôsob zápisu. Posledný režim zápisu, ktorý vystupuje ako samostatná kapitola. Pred použitím tohto spôsobu musíte médium naformátovať a prispôsobiť pre dané použitie. Vhodné predovšetkým pre mechaniky CD-RW. Spôsob pripomína klasickú prácu s pevným diskom. Na CD-RW (ale aj CD-R) je možné mazať, pridávať dáta a pracovať tak, ako ste zvyknutý pracovať s pevným diskom pomocou napr. obyčajného Windows Prieskumníka.

Článok má napomôcť nastávajúcemu používateľovi CD-R/CD-RW mechaniky odhaliť základné tajomstvá a problémy pri vytváraní si vlastných CD. Má poodhaliť základnú problematiku správneho výberu média, spôsobu ochrany a režimu zápisu. Chcem ešte pripomenúť, že na Slovensku existuje autorský zákon 383/1997 Z. z., ktorý poskytuje autorovi za vytvorené dielo odmenu. Vytvárať kópiu možno iba z legálne získaného CD a to len pre svoju vlastnú potrebu bez ďalšej reprodukcie! Mali by sme to preto rešpektovať!

Najčítanejšie na SME Tech


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

SaS sa približuje k antisystémovému voličovi, odchodom Mihála stráca výhodu

Z mnohých výrazných osobností, ktoré boli v strane od jej vzniku v roku 2009, v nej dnes zostávajú už len niekoľkí.

EKONOMIKA

Land Rover z Nitry budú rozvážať Nemci, Cargo neuspelo

Štátny prepravca rokuje s Deutsche Bahn Cargo.

KOMENTÁRE

Aby nás z čara prieskumov nevytrhol ľud v uliciach

Kaliňák je stále ministrom, Bašternák na slobode.

SVET

Keď už sa dostanete do štádia hladomoru, je príliš neskoro

OSN po šiestich rokoch znovu vyhlásila hladomor.

Neprehliadnite tiež

Dolly pred dvadsiatimi rokmi otvorila cestu pre klony. Prečo nikdy neprišli?

Klonované zvieratá sa dnes používajú na výskum, ale aj na mäso.

Tancujúce lemury a najvzácnejšia kačka. Ako vyzerajú zvieratá, ktoré žijú iba na Madagaskare

Tri štvrtiny zo všetkých druhov na ostrove nežije nikde inde na svete.

Vytvorili prvú farbu na vlasy, ktorá dokáže meniť odtiene

Farby sa testujú pre komerčné použitie.

V Číne začínajú používať robotických policajtov

Kde treba šikovné oko a nie ruky pre zásah, tam hliadkujú roboty.

Inzercia - Tlačové správy


 1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
 2. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 3. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
 4. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
 5. Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League na Fakulte informatiky PEVŠ
 6. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
 7. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
 8. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 9. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 10. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 9 627
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 8 065
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 327
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 415
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 380
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 891
 7. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 608
 8. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 4 485
 9. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 453
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 863

Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop