Prehľad Nobelových cien za medicínu

V pondelok 5. októbra oznámia laureátov Nobelovej ceny za medicínu. Ocenenia sa udeľujú od roku 1901. Prinášame ich kompletný prehľad.

Nobelove ceny za medicínu udeľujú od roku 1901. Prinášame ich kompletný prehľad.

1901 Emil Adolf von Behring (Nemecko)

"za jeho práce týkajúce sa liečby sérom, obzvlášť za jeho podávanie pri diftérii, ktoré otvorilo novú cestu v oblasti lekárskej vedy, a tým vložilo do rúk lekárov víťaznú zbraň voči chorobám a smrti"

1902 Ronald Ross (Spojené kráľovstvo)

"za jeho práce týkajúce sa malárie, ktorými ukázal, ako sa dostáva do organizmu, a tým položil základ pre úspešný výskum tejto choroby a metód boja proti nej"

1903 Niels Ryberg Finsen (Dánsko)

"ako uznanie jeho príspevku k liečbe chorôb, obzvlášť lupus vulgaris, koncentrovaným svetelným žiarením, čím otvoril novú cestu lekárskej vedy"

1904 Ivan Petrovič Pavlov (Rusko)

"ako uznanie jeho prác týkajúcich sa fyziológia/fyziológie trávenia, prostredníctvom ktorých sa zmenili a rozšírili vedomosti týkajúce sa vitálnych aspektov jedincov"

1905 Robert Koch (Nemecko)

"za jeho výskumy a objavy vo vzťahu k tuberkulóze"

1906 Camillo Golgi, Santiago Ramón y Cajal (Taliansko, Španielsko)

"ako uznanie ich prác týkajúcich sa štruktúry nervovej sústavy"

1907 Charles Louis Alphonse Laveran (Francúzsko)

"ako uznanie jeho prác týkajúcich sa úlohy prvokov pri rozvoji chorôb"

1908 Iľja Iľjič Mečnikov, Paul Ehrlich (Rusko, Nemecko)

"ako uznanie ich prác týkajúcich sa úlohy imunity"

1909 Emil Theodor Kocher (Švajčiarsko)

"za jeho práce týkajúce sa fyziológie, patológie a chirurgie štítnej žľazy"

1910 Albrecht Kossel (Nemecko)

"ako uznanie jeho príspevku k našim vedomostiam z chémie bunky, najmä prostredníctvom jeho prác týkajúcich sa bielkovín vrátane nukleových substancií"

1911 Allvar Gullstrand (Švédsko)

"za výskum spôsobu tvorby obrazu šošovkou oka"

1912 Alexis Carrel (Francúzsko)

"za prácu týkajúcu sa spôsobu zošívania ciev a transplantácií"

1913 Charles Robert Richet (Francúzsko)

"za objav anafylaxie"

1914 Robert Bárány (Maďarsko/Rakúsko)

"za výskum vestibulárneho aparátu vnútorného ucha"

1919 Jules Bordet (Belgicko)

"za objav komplementu ako súčasti imunitného systému"

1920 Schack August Steenberg Krogh (Dánsko)

"za dôkaz, že výmena plynov v pľúcach sa uskutočňuje priamou difúziou"

1922 Archibald Vivian Hill (Spojené kráľovstvo)

"za výskum produkcie tepla vo svaloch

Otto Fritz Meyerhof (Nemecko)

"za výskum vzťahu medzi spotrebou kyslíku a metabolizmom kyseliny mliečnej vo svaloch"

1923 Frederick Grant Banting, John James Richard Macleod (Kanada, Spojené kráľovstvo)

"za objav inzulínu"

1924 Willem Einthoven (Holandsko)

"za objav mechanizmu tvorby elektrokardiogramu"

1926 Johannes Andreas Grib Fibiger (Dánsko)

"za objav Spiroptera carcinoma."

1927 Julius Wagner-Jauregg (Rakúsko)

"za liečbu progresívnej paralýzy infekciou malárie"

1928 Charles Jules Henri Nicolle (Francúzsko)

"za výskum týfusu"

1929 Christiaan Eijkman (Holandsko)

“za objav vitamínu proti neuritíde“

Sir Frederick Gowland Hopkins (Spojené kráľovstvo)

"za objav rast stimulujúcich vitamínov"

1930 Karl Landsteiner (Rakúsko)

"za objav krvných skupín"

1931 Otto Heinrich Warburg (Nemecko)

"za výskum úlohy cytochrómov v bunkovom dýchaní"

1932 Sir Charles Scott Sherrington, Edgar Douglas Adrian (Spojené kráľovstvo)

"za výskum funkcie neurónov vrátane zistenia, že silnejšie stimuly vedú k vyššej frekvencii nervových impulzov"

1933 Thomas Hunt Morgan (Spojené štáty)

"za objav úlohy chromozómov v dedičnosti"

1934 George Hoyt Whipple, George Richards Minot, William Parry Murphy (Spojené štáty)

"za objav liečby pečeňou pri anémii"

1935 Hans Spemann (Nemecko)

"za objav organizačných centier pri rannom vývoji organizmov"

1936 Sir Henry Hallett Dale, Otto Loewi (Spojené kráľovstvo, Nemecko/Rakúsko/USA)

"za prácu týkajúcu sa transmisie nervových impulzov cestou neurotransmiterov"

1937 Albert Szent-Györgyi von Nagyrapolt (Maďarsko)

"za popísanie vitamínu C a objav, že kyslík reaguje s vodíkom pri bunkovom dýchaní"

1938 Corneille Jean François Heymans (Belgicko)

"za objasnenie mechanizmu, ktorým organizmus meria krvný tlak a obsah kyslíka v krvi a prenáša tento signál do mozgu"

1939 Gerhard Domagk (Nemecko)

"za objav sulfonamidu Prontosilu, prvého lieku účinného proti bakteriálnym infekciám"

1943 Henrik Carl Peter Dam, Edward Adelbert Doisy (Dánsko, Spojené štáty)

"za objav vitamínu vitamínu K a jeho chemickú štruktúru"

1944 Joseph Erlanger, Herbert Spencer Gasser (Spojené štáty)

"za objav rôznych typov nervových vlákien"

1945 Sir Alexander Fleming, Ernst Boris Chain, Sir Howard Walter Florey (Spojené kráľovstvo, Nemecko/Spojené kráľovstvo, Austrália/Spojené kráľovstvo)

"za objav penicilínu a jeho vlastností pri liečbe infekčných chorôb"

1946 Hermann Joseph Muller (Spojené štáty)

"za poznatok, že mutácie môžu byť spôsobené röntgenovými lúčmi"

1947 Carl Ferdinand Cori, Gerty Theresa Cori (rodená Radnitz) (Československo/Spojené štáty)

"za objav mechanizmu, ktorým sa glykogén v tele mení na glukózu“

Bernardo Alberto Houssay (Argentína)

“za popísania účinkov hypofyzárnych hormónov na metabolizmus cukrov"

1948 Paul Hermann Müller (Švajčiarsko)

"za objav insekticídu DDT"

1949 Walter Rudolf Hess (Švajčiarsko)

"a mapovanie rozličných funkcií stredného mozgu“

Antonio Caetano De Abreu Freire Egas Moniz (Portugalsko)

“za objav terapeutického účinku lobotómie"

1950 Edward Calvin Kendall, Tadeus Reichstein, Philip Showalter Hench (Spojené štáty, Poľsko/Švajčiarsko, Spojené štáty)

"za objav hormónov kôry nadobličiek, opis ich štruktúry a funkcie"

1951 Max Theiler (Južná Afrika/Švajčiarsko)

"za vývoj vakcíny proti žltej zimnici"

1952 Selman Abraham Waksman (Rusko/Spojené štáty)

"za objav prvého antibiotika účinného proti tuberkulóze - streptomycínu"

1953 Hans Adolf Krebs (Nemecko/Spojené kráľovstvo)

"za objav citrátového (Krebsovho) cyklu pri bunkovom dýchaní"

Fritz Albert Lipmann (Nemecko/Spojené štáty)

"za objav a výskum koenzýmu A"

1954 John Franklin Enders, Thomas Huckle Weller, Frederick Chapman Robbins (Spojené štáty)

"za vývoj metódy kultivácie vírusov poliomyelitídy v skúmavke"

1955 Axel Hugo Theodor Theorell (Švédsko)

"za výskum enzýmov a ich účinkov, najmä oxidačných enzýmov"

1956 André Frédéric Cournand, Werner Forssmann, Dickinson W. Richards (Francúzsko/Spojené štáty, Nemecko, Spojené štáty)

"za vývoj metódy katetrizácie srdca a štúdium rozličných srdcových chorôb"

1957 Daniel Bovet (Švajčiarsko/Taliansko)

"za objav syntetických liekov ako antihistaminiká, ktoré blokujú účinok biologických amínov"

1958 George Wells Beadle, Edward Lawrie Tatum (Spojené štáty)

"za poznatok, že gény riadia jednotlivé metabolické cesty"

Joshua Lederberg (Spojené štáty)

“za výskum genetickej rekombinácie a organizácie genetického materiálu baktérií“

1959 Severo Ochoa, Arthur Kornberg (Španielsko/Spojené štáty, Spojené štáty)

"za syntézu nukleových kyselín - RNA a DNA"

1960 Sir Frank Macfarlane Burnet, Peter Brian Medawar Austrália
Brazília/Spojené kráľovstvo "za poznatok, že imunitný systém fétu sa naučí ako rozlíšiť medzi vlastným a nevlastným"

1961 Georg von Békésy (Maďarsko)

"za objasnenie úlohy slimáka v uchu"

1962 Francis Harry Compton Crick, James Dewey Watson, Maurice Hugh Frederick Wilkins (Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Nový Zéland/Spojené kráľovstvo)

"za objav molekulovej štruktúry DNA a ich významu pri prenose informácii"

1963 Sir John Carew Eccles, Alan Lloyd Hodgkin, Andrew Huxley (Austrália, Spojené kráľovstvo, Spojené kráľovstvo)

"za opísanie prevodu elektrických impulsov v nervoch"

1964 Konrad Bloch, Feodor Lynen (Nemecko/Spojené štáty, Nemecko)

"za výskum týkajúci sa metabolizmu cholesterolu a mastných kyselín"

1965 François Jacob, André Lwoff, Jacques Monod (Francúzsko)

"za objav messenger RNA, ribozómov a génov riadiacich expresiu iných génov"

1966 Peyton Rous (Spojené štáty)

"za objav vírusov spôsobujúcich nádory"

Charles B. Huggins (Kanada/Spojené štáty)

"za objav hormonálnej liečby rakoviny prostaty"

1967 Ragnar Granit, Haldan Keffer Hartline, George Wald (Fínsko/Švédsko, Spojené štáty, Spojené štáty)

"za popis rôznych druhov buniek v oku citlivých na svetlo a objasnenie mechanizmu interakcie svetla s týmito bunkami"

1968 Robert W. Holley, Har Gobind Khorana, Marshall W. Nirenberg (Spojené štáty, India/Spojené štáty, Spojené štáty)

"za popis genetického kódu a objasnenie mechanizmu, ktorým riadi syntézu proteínov"

1969 Max Delbrück, Alfred Hershey, Salvador E. Luria (Nemecko/Spojené štáty, Spojené štáty, Taliansko)

"za výskum v oblasti mechanizmu replikácie a genetiky vírusov"

1970 Sir Bernard Katz, Ulf von Euler, Julius Axelrod (Nemecko/Spojené kráľovstvo, Švédsko/Spojené štáty)

"za práce týkajúce sa neurotransmiterov"

1971 Earl W. Sutherland, Jr. (Spojené štáty)

"za objav účinku hormónov, obzvlášť epinefrínu, ako druhotných poslov (second messengers)"

1972 Gerald M. Edelman, Rodney R. Porter (Spojené štáty/Spojené kráľovstvo)

"za objasnenie chemickej štruktúry protilátok"

1973 Karl von Frisch, Konrad Lorenz, Nikolaas Tinbergen (Rakúsko, Rakúsko, Holandsko)

"za štúdium sociálneho správania zvierat, najmä vysvetlenie "tanečného jazyka" včiel a spôsobu, akým sa mláďatá vtákov fixujú na svoju matku"

1974 Albert Claude, Christian de Duve, George E. Palade (Belgicko, Rumunsko/Spojené štáty)

"za popísanie štruktúry a činnosti organel v biologických bunkách"

1975 David Baltimore, Renato Dulbecco, Howard Martin Temin (Spojené štáty, Taliansko/Spojené štáty, Taliansko)

"za objasnenie mechanizmu, akým vírusy vyvolávajúce tumory pôsobia na genetický materiál bunky"

1976 Baruch S. Blumberg, D. Carleton Gajdusek (Spojené štáty)

"za objav nových mechanizmov vzniku a rozšírenia infekčných ochorení"

1977 Roger Guillemin, Andrew V. Schally (Francúzsko/Spojené štáty, Spojené štáty)

"za práce týkajúce sa peptidových hormónov tvorených v mozgu"

Rosalyn Yalow (Spojené štáty)

"za vývoj metódy Yalowovej-Bersona na meranie minimálnych koncentrácií peptidových hormónov za použitia protilátok"

1978 Werner Arber, Daniel Nathans, Hamilton O. Smith (Švajčiarsko, Spojené štáty)

"za objav reštrikčných enzýmov, ktoré sú praktickým nástrojom v molekulárnej biológii"

1979 Allan M. Cormack, Godfrey Newbold Hounsfield (Južná Afrika/Spojené štáty, Spojené kráľovstvo)

"za vývoj počítačovej tomografie"

1980 Baruj Benacerraf, Jean Dausset, George D. Snell (Venezuela/Spojené štáty, Francúzsko, Spojené štáty)

"za objav génov hlavného histokompatibilitného komplexu, ktoré kódujú molekuly povrchu bunky dôležité pre schopnosť imunitného systému rozlíšiť medzi vlastným a nevlastným"

1981 Roger W. Sperry (Spojené štáty)

"za výskum mozgových hemisfér"

David H. Hubel, Torsten N. Wiesel (Kanada/Spojené štáty, Švédsko)

"za práce týkajúce sa spracovania vizuálnej informácie v mozgu"

1982 Sune Bergström, Bengt I. Samuelsson, John R. Vane (Švédsko, Spojené kráľovstvo)

"za objav prostaglandínov"

1983 Barbara McClintock (Spojené štáty)

"za objav mobilných genetických elementov alebo transpozónov v kukurici"

1984 Niels K. Jerne, Georges J.F. Köhler, César Milstein (Dánsko, Nemecko, Argentína)

"za práce týkajúce sa imunitného systému a tvorby monoklonálnych protilátok"

1985 Michael S. Brown, Joseph L. Goldstein (Spojené štáty)

"za popísanie regulácie metabolizmu cholesterolu"

1986 Stanley Cohen, Rita Levi-Montalcini (Spojené štáty, Taliansko/Spojené štáty)

"za objav rastových faktorov"

1987 Susumu Tonegawa (Japonsko)

"za objav genetického podkladu veľkej diverzity protilátok"

1988 Sir James W. Black, Gertrude B. Elion, George H. Hitchings (Spojené kráľovstvo, Spojené štáty)

"za vývoj dôležitých farmakologických princípov"

1989 J. Michael Bishop, Harold E. Varmus (Spojené štáty)

"za objav bunkového pôvodu retrovirálnych onkogénov"

1990 Joseph E. Murray, E. Donnall Thomas (Spojené štáty)

"za práce týkajúce sa transplantácie orgánov a buniek"

1991 Erwin Neher, Bert Sakmann (Nemecko)

"za vývoj metód, ktoré ukázali, že iónové kanály existujú v bunkovej membráne, a ktoré umožnili študovať ich vlastnosti"

1992 Edmond H. Fischer, Edwin G. Krebs (Švajčiarsko/Spojené štáty, Spojené štáty)

"za objav, ako je fosforylácia proteínov využívaná pri regulácii biologických procesov"

1993 Richard J. Roberts, Phillip A. Sharp (Spojené kráľovstvo, Spojené štáty)

"za objav, že gény eukaryotov nie sú spojité reťazce, ale obsahujú intróny, a že štiepenie messenger RNA za účelom odstránenia týchto intrónov môže prebiehať rozličnými spôsobmi, ktoré vedú k tvorbe rozličných proteínov z rovnakých sekvencií DNA"

1994 Alfred G. Gilman, Martin Rodbell (Spojené štáty)

"za objav G proteínov a ich úlohy pri prenose signálu v bunkách"

1995 Edward B. Lewis, Christiane Nüsslein-Volhard, Eric F. Wieschaus (Spojené štáty, Nemecko, Spojené štáty)

"za objav génov, ktoré sa podieľajú v programe vývoja ovocnej mušky Drosophila melanogaster - homeobox génov"

1996 Peter C. Doherty, Rolf M. Zinkernagel (Austrália, Švajčiarsko)

"za objasnenie mechanizmu, akým sú molekuly hlavného histokompatibilitného komplexu (MHC) využívané leukocytmi na detekciu a zabíjanie buniek infikovaných vírusmi"

1997 Stanley B. Prusiner (Spojené štáty)

"za objav priónov, infekčných proteínových častíc"

1998 Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro, Ferid Murad (Spojené štáty)

"za objav signalizačných vlastností oxidu dusného"

1999 Günter Blobel (Nemecko/Spojené štáty)

"za objav, že novosyntetizované proteíny obsahujú "nálepky s adresou" (address tags), ktoré ich usmernia v rámci bunky na správne miesto"

2000 Arvid Carlsson (Švédsko)

"za dôkaz, že dopamín je neurotransmiter v mozgu, ktorého vyčerpanie vedie k Parkinsonovej chorobe"

Paul Greengard (Spojené štáty)

"za odhalenie mechanizmu, akým pôsobia neurotransmitery na bunky a dokážu aktivovať ústrednú molekulu známu ako DARPP-32"

Eric R. Kandel (Spojené štáty)

"za popísanie mechanizmov, akými sa sa tvorí krátkodobá a dlhodobá pamäť na molekulárnej úrovni"

2001 Leland H. Hartwell, Timothy Hunt, Sir Paul M. Nurse (Spojené štáty, Spojené kráľovstvo)

"za objav cyklínu a cyklín-dependentnej kinázy, ústredných molekúl v regulácii bunkového cyklu"

2002 Sydney Brenner, H. Robert Horvitz, John E. Sulston (JAR, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty)

"za zistenie presného sledu, v ktorom sa delia a umierajú bunky červa C. elegans a za objasnenie procesu programovanej smrti buniek alebo apoptózy"

2003 Paul Lauterbur, Sir Peter Mansfield (Spojené štáty, Spojené kráľovstvo)

"za výskum v oblasti zobrazovania za pomoci magnetickej rezonancie"

2004 Linda B. Buck, Richard Axel (Spojené štáty)

"za objav čuchových receptorov a organizácie čuchového ústrojenstva"

2005 Barry J. Marshall, Robin Warren (Austrália)

"za objav baktérie Helicobacter pylori a jej úlohy v rozvoji zápalu žalúdka a peptického vredu"

2006 Andrew Fire, Craig C. Mello (Spojené štáty)

"za rozoznanie spôsobu, ktorým je riadený prenos dedičnej informácie v bunkách"

2007 Mario Capecchi, Martin Evans, Oliver Smithies (Taliansko/Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, Spojené kráľovstvo/Spojené štáty)

"za objavy vedúce k začatiu špecifických génových modifikácií u myší použitím embryonálnych kmeňových buniek."

2008 Harald zur Hausen, Françoise Barréová-Sinoussiová, Luc Montagnier (Nemecko, Francúzsko)

"Harald zur Hausen: za objav ľudských papilovírov, ktoré spôsobujú rakovinu krčka maternice. Barréovej-Sinoussiovej a Montagnier za izoláciu vírusu spôsobujúceho AIDS."

2009 Elizabeth H. Blackburnová, Carol W. Greiderová a Jack W. Szostak (Spojené štáty)

"za objav, ako teloméry a enzým telomeráza chránia genetickú informáciu v chromozómoch"


Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Tech

Téma: Nobelove ceny


Článok je zaradený aj do ďalších tém Nobelova cena za mier

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Objednávka vraždy podľa Ruska nemá logiku. O falšovaní zmeniek hovoriť nechcel

Bývalý šéf Markízy má viac ako rok na nohe sledovací náramok.

EKONOMIKA

Tatra banka spoplatní esemesky o pohyboch, iné banky to už robia

Od januára budú stáť euro mesačne.

Kniha týždňa - Fórum

Mach sa priatelil s bohémou, Nemci mu príliš neverili

Mladý historik napísal biografiu radikálneho politika.

Neprehliadnite tiež

Južne od Káhiry objavili hrobku starú viac ako 4400 rokov

Hrobka patrí poprednému kňazovi, ktorý slúžil počas piatej dynastie za vlády kráľa Neferirkareho.

Podcast Klik

Klik: Ako šéf Googlu s prehľadom vyhral nad americkým kongresom

Prehľad technologických správ.

Fínski vedci vyvinuli vakcínu na boj proti vymieraniu včiel

Vakcína poskytuje včelstvám odolnosť voči chorobám.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Hovoriaci prekladač reči do vrecka Langie - až 52 jazykov!
 2. Nezabudnite na sporenie na dôchodok! Ušetríte na daniach
 3. Nestíhate nakupovať darčeky?
 4. Venujte na Vianoce darček plný informácií!
 5. Bangkok, Phuket, pláže, chrámy: Za 13 dní to naj z Thajska
 6. Vzťah k seniorom chce zmeniť výzvou
 7. Brzdia vás technické výpadky vo výrobe?
 8. Pracoval som v mekáči a vydržal tri dni. Hranolky sú prekliatie
 9. Objavte novinku s duálnym účinkom proti starnutiu pleti
 10. Tip na výlet: Prechádzka tokajskými vinicami a biele tigre
 1. ZSSK posilňuje pred sviatkami vlaky InterCity
 2. Zamestnanci Tesco venovali pomoci komunitám 1000 hodín
 3. 4 body úspechu realizácie stavby
 4. BIT arbitration within the context of recent CJEU decision
 5. Nezabudnite na sporenie na dôchodok! Ušetríte na daniach
 6. Nestíhate nakupovať darčeky?
 7. Riešenie kolízií áut - exkluzivní autokamera MiVue 766 WiFi
 8. Venujte na Vianoce darček plný informácií!
 9. Problém s darčekom? 10 perfektných tipov na vianočné darčeky!
 10. Slovensko bude vo svete reprezentovať projekt Zachráň včely
 1. Pracoval som v mekáči a vydržal tri dni. Hranolky sú prekliatie 71 736
 2. Stíhame napredovať s technológiami? Môže už byť neskoro 17 746
 3. Bangkok, Phuket, pláže, chrámy: Za 13 dní to naj z Thajska 11 185
 4. Tip na výlet: Prechádzka tokajskými vinicami a biele tigre 5 797
 5. Nezabudnite na sporenie na dôchodok! Ušetríte na daniach 4 607
 6. Kartou míňame viac. Čo by obchodníci mali vedieť o zákazníkoch 3 930
 7. Na čo dbať pri výbere nehnuteľnosti? Tu je niekoľko rád 3 578
 8. First moment za skvelú cenu: Neapol, Capri, Pompeje, Ischia 2 983
 9. Takto vyzerá miesto, odkiaľ k nám putuje slovenské hovädzie 2 723
 10. Objavte novinku s duálnym účinkom proti starnutiu pleti 2 360