Náučno-zábavný slovník počítačovej terminológie (III. časť M-N)

Materská doska, Modem, Monitor, Multimédium, Multitasking, Myš, Napáliť, Napalovačka, Notebook


Materská doska
Materská doska predstavuje pre počítačové komponenty to, čo pre ľudí materská hruď. Je to vlastne jediná veľká doska upevnená naprieč celou skrinkou (viď heslo „kysňa“), na ktorej nájdete procesor a otvory pre umiestnenie všetkých ostatných počítačových komponentov – radiča, diskov, pamätí a všetkého možného ostatného. Materské dosky delíme na upgradovateľné a neupgradovateľné. Upgradovateľný znamená byť schopný modernizácie. Na upgradovateľnej doske môžete bez problémov vymeniť procesor za výkonnejší a pod. Materskú dosku nespoznáte len podľa veľkosti, ale aj podľa množstva rôznych obvodov a elektronických súčiastok. Bez nej by počítač nebol schopný riadnej činnosti, veľa ľudí jej funkciu podceňuje a neskôr sa pri problémoch čuduje... Najnovšie materské dosky prichyľujú na hruď čo najviac neoddeliteľných komponentov, preto sú momentálne v móde napríklad dosky so zabudovanou zvukovou kartou a pod. Inak je tento komponent docela nezaujímavý a neviažu sa k nemu žiadne spomenutiahodné historky...

Modem
Je to pomerne nové zariadenie, ktoré slúži na komunikáciu počítačov prostredníctvom telefónnej linky. Táto malá krabička sa z jednej strany pripája k počítaču a z druhej do telefónnej siete. Modemy používame na pripojenie na Internet, na faxovanie a prijímanie správ. Iná činnosť modemov zatiaľ nebola dokázaná napriek tomu, že existuje podozrenie zo špionážnej činnosti. Po spustení tohto pekelného stroja sa začne počítačové diskotéka, pretože modem v zásade prevádza dáta do zvukovej podoby. Cvrlikanie modemu nápadne pripomína zvuk hier, ktoré sa prostredníctvom kazetového magnetofónu nahrávali pred desiatimi rokmi do herných mašinostrojení typu Sinclair ZX alebo Atari 800, preto sa ľudstvo tohto ucho škrábajúceho zvuku toľko nedesí. Novodobí počítačoví odborníci dokážu dokonca zvuk modemu dekódovať a prekladať do ľudskej reči. Takto už vopred vedia, či druhý počítač odpovedal, čo odpovedal a či je to pre majiteľa volajúceho modemu pozitívne, alebo nie. Modemy vykazujú nie náhodnú podobnosť s ľudským druhom. Nie všetky modemy sa totiž medzi sebou dokážu dohovoriť, i keď sú v zásade jednej národnosti s jednou rečou.

Monitor
Isto vám tento pojem korešponduje s často používaným pojmom „monitor tlače“, ale ubezpečujeme vás, že ide o obrovský omyl. Monitor je totiž zobrazovacie zariadenie počítača. Bez neho by ste nemohli sledovať výsledky svojej práce, či tieto výsledky vytvárať a ďalej spracúvať. Monitory poznáme monochromatické (obyčajne modrobiele, zelenobiele, žltočierne, alebo čiernobiele), veľmi často sa vyskytujú v kanceláriách štátnej správy, Armády SR, na školách a v iných štátom dotovaných inštitúciách. Moderný svet však pozná monitory farebné. Ak hovoríme v súvislosti s monitormi o číslach 14, 15, 17, 19 a 21 a tieto čísla spájame s palcami, nejde o palce na nohách, ale o veľkosť zobrazenej plochy. Čím vyššie číslo, tým viac vás večer bolia oči a tým menej miesta ostáva na pracovnom stole. Na domáce použitie sa odporúčajú 15-palcové monitory, 17 palcov je veľkosť pre šéfredaktorské monitory a 21 palcov si užijú predovšetkým grafici. Väčšina moderných monitorov má množstvo filtrov, ktoré obmedzujú neželané žiarenie a vibrácie obrazu, napriek tomu dávame do pozornosti historku o tom, že kaktus na monitore výrazne znižuje hladinu negatívneho žiarenia.

Multimédium
I toto často používané slovo čosi znamená. Buďte zhovievaví k ľuďom, ktorí toto slovo používajú v spojení s čímkoľvek v počítači, pretože multimédium je skutočne čosi špeciálne. Slovo multimediálny môžeme počuť predovšetkým vtedy, ak hovoríme o počítači, alebo CD-ROM. Multimediálny počítač je každý počítač, ktorý výrobca vybaví zvukovou kartou a reproduktormi (viď 90% inzerátov), ale podľa nepísaných pravidiel slušnosti k zákazníkovi by mal byť každý multimediálny počítač vybavený aj kvalitnou grafickou kartou, dekodérom MPEG 3 na kvalitné prehrávanie videa, prípadne DVD-mechanikou na prehrávanie DVD nosičov. Rozdiel medzi multimediálnym počítačom a „normálnym“ počítačom môže byť maximálne v cene a reklamnom triku predajcu, pretože dnes je multimediálne vybavený takmer každý počítač... Multimediálny CD-ROM, alebo jedným slovom multimédium, je prezentácia prehrávateľná v počítači, ktorá využíva všetky multimediálne prvky – spojenie obrazu, zvuku a videa. To znamená, že počas prezerania prezentácie v počítači znie hudba, téma je doplnené videom, stránky prezentácie sú prepojené hypertextom a pod. Najznámejším slovenským príkladom multimédia je CD-ROM časopisu CDtip :-)

Multitasking
Je to jedno z najpopulárnejších slov poslednej technickej revolúcie, hovorí sa o ňom predovšetkým v spojení so slovami Amiga, Macintosh, MacOS a Windows 95/98, či NT 4.0. Multitasking je v praxi funkcia niekoľkých programov súčasne bez toho, aby jeden program spomalil, alebo prerušil beh ostatných. To znamená, že počas kopírovania súborov z adresára do adresára môžete upratovať pracovnú plochu počítača a zároveň v ďalšom otvorenom programe vykonávať výpočty, alebo hrať hru Solitaire... Prvý operačný systém s multitaskingom bol vraj nainštalovaný v počítačoch Amiga, najväčší boom sa ale strhol uvedením Windows 95. Pod multitaskingom si ale nesmieme predstavovať neobmedzené možnosti, nikdy sa neoplatí spúšťať niekoľko náročných procesov naraz, pretože reklamný slogan je jedna vec a realita so stvrdnutým systémom vec druhá. Dnes je totiž taká doba – len v reklame sa majú všetci dobre a všetko funguje na 200%...

Myš
Tento výdobytok modernej techniky je na svete medzi nami, počítačovými fanatikmi, len krátko – ani nie viac ako 8 rokov. Bežným smrteľníkom pomáha pri práci s počítačom, inak sa práca s ňou riadi týmito zaužívanými pravidlami Murphyho zákonov: 1. hýbete myšou po celom stole a napriek tomu sa ani za svet neviete trafiť na správnu ikonu. 2. Keď sa trafíte na ikonu, klikáte ako blázni a súbor nejde otvoriť. 3. Keď kliknete raz, ikona vyžaduje dvojnásobné kliknutie. Ak kliknete dvakrát, stačilo kliknúť raz. 4. Ak sa podarí kliknúť v správnom poradí, kliknete nesprávnym tlačidlom. 5. Keď myš najviac potrebujete, nefunguje, pretože ovládacia valivá časť je zanesená zbytkami klobásy na stole 6. Myš nikdy nie je dostatočne rýchla na to, aby ste včas skryli obrázky hanbatých slečien na monitore po príchode riaditeľa do kancelárie. Preto práca s ňou vyžaduje trpezlivé správanie a nie veľmi trasľavé ruky. A na záver malé upozornenie: myš je krajne nevhodnou pracovnou pomôckou pre alkoholikov…

Napáliť
Nejde o napálenie susedky, s ktorou máme pošramotené občianske spolunažívanie. Ak sa s týmto termínom stretnete pri počítačoch, isto iste ide o napálenie CD-ROM. Hneď v úvode treba podotknúť, že slovo „napáliť“ je hovorové a nepresné, pretože označuje zápis dát na CD-R médium pomocou laserového lúča v napalovačke. Vlastne ani napalovačka nie je správne slovo, jazykoveci by nám dali! Správne by sme mali hovoriť o zapisovači dát. Ostaňme však pri tom, čo používa národ a jazykovedcom nechajme odbornú stránku našej reči. Ako sme už spomínali, napálením dostaneme dáta na disk. Napaľovať môžeme po častiach, alebo tak, že sa na CD napáli akékoľvek množstvo dát menšie ako 6 MB, viac sú CD pre napalovačku nepoužiteľné a k dátam nemôžeme už nič pridať. Napalovanie je tiež obľúbenou činnosťou rôznych rádobypodnikateľov, ktorí touto činnosťou pripravujú softwarové spoločnosti a výrobcov hier o obrovské finančné prostriedky. Treba len podotknúť, že napalovanie software, hier, či hudby za účelom predaja je trestné a robiť by sa to nemalo.

Napalovačka
Napalovačka je milé a v poslednom čase i lacné a dostupné zariadenie na to, aby si mohli užívatelia počítačov v domácom prostredí vyhotoviť akékoľvek CD pre svoju potrebu. Takto môžete prostredníctvom napalovačky napáliť obsah svojho harddisku, obľúbenú kolekciu obrázkov, svoje pracovné úspechy uložené v počítači, či výber z diela Lenina, ktorý ste objavili na internete. Napalovačka bola pôvodne pomerne veľké zariadenie, ktoré strašne pomaly nanášalo dáta na disk. Tie časy sú však nenávratne preč. Dnes delíme napalovačky na tri skupiny. Podľa rýchlosti napaľovania – 2x, 4x či 6x a podľa spôsobu pripojenia – SCSI, alebo IDE a externé, alebo interné (podľa toho, či sa pripájajú zvonka, alebo sú zabudované v počítači). V poslednom čase sa SCSI (alebo inými slovami „skazi“) napalovačky prestávajú vyrábať a začínajú ich nahradzovať zabudované IDE-prístroje, ktoré sú obľúbené predovšetkým u našich západných susedov.

Notebook
Notebook patrí medzi ďalšie bájne zariadenia vymyslené len kvôli bohatým ľuďom. V preklade ho možno označiť za notes-knihu, v reále to je počítač napchatý do malej krabičky. Notebook vlastne všetkým ukazuje, aké sú počítačové komponenty malé a ako ich možno ešte zmenšiť. Za málo sa v tomto prípade viac platí, notebook pod .000 korún dnes kúpite už len v bazári. Notebooky slúžia na to, aby sa manažéri mali čím blysnúť pred krásnymi dámami v lietadle. Okrem toho, že sa drahý notebook výborne hodí k rolexkám na ruke, možno doň celý čas dôležito búšiť a tváriť sa, že manažéri pracujú aj v lietadlách, na lavičkách v parku, v reštauráciách, v radoch na úradoch, v automobiloch, keď je na semaforoch červená a kdekoľvek inde, vrátane miestnych pláži na štrkoviskách. Keď by ste sa však ktorémukoľvek manažérovi naklonili cez rameno, z vysokokontrastných obrazoviek na vás bude žmurkať najnovšia hra, v lepšom prípade nič neznamenajúce farebné grafy, kdesi manažéri v jednotlivých stĺpcoch vymieňajú odtiene farieb. V prípade, že nemáte žiaden iný spôsob investície svojich prebytočných peňazí, notebook len odporúčame. Upozorňujeme však, že je rozdiel medzi tým, či v reštaurácii na stoličke zabudnete noviny, alebo váš drahý notebook...

Najčítanejšie na SME Tech


Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Reportér rakúskej ORF: Prekvapilo ma toľko odvážnych Slovákov

Zahraniční reportéri spomínajú pre SME, čo zažili na Sviečkovej demonštrácii a po nej.

PÍŠE MARTIN HOJSÍK

Sólymos je bezmocný, príroda ani ľudia si to už nemôžu dovoliť

Minister nevyužíva ani nástroje, ktoré má k dispozícii.

PLUS

Slza pri oku, penis na čele? Čo znamenajú tetovania väzňov

Česká etnologička sa päť rokov stretávala s väzňami, aby objasnila mýty.

BLOG CAFÉ EURÓPA

Čo hovorí správa eurokomisie o Slovensku

Komisia zverejňuje každoročne správu o stave každého z členských štátov EÚ.

Neprehliadnite tiež

Oceánska odpadková škvrna je 32-krát väčšia ako Slovensko

Na každého človeka pripadá 250 kusov plastových odpadkov.

Klíma roztápa ľad v Grónsku, ubúda nečakane rýchlo

Kedysi stabilnej trojkilometrovej vrstve ľadu na severe zemegule hrozí, že sa roztopí rýchlejšie.

KLIK

Klik: Najväčší škandál Facebooku a boj Googlu s Amazonom

Komentovaný prehľad technologických správ týždňa. Aj tom, čo znamená škandál Cambridge Analytica a ako sa otvárajú nové trecie miesta medzi Amazonom a Googlom.

Jedli by ich aj vegáni. Hmyz ako potrava budúcnosti

Výživová hodnota hmyzu sa podobá rybám a morským plodom.

Unikátne video párenia hlbokomorských rýb zaskočilo biológov

Samec sa zakusne do tela samičky a postupne splynie s jej telom.

Inzercia - Tlačové správy


 1. Dajte Vašim kĺbom zelenú a to doslova
 2. Slovenské víno ponúkajú v michelinovských reštauráciách
 3. Sedemnásť skvelých dovolenkových ostrovov v Stredomorí
 4. Hyundai má SUV pre každého
 5. Modernú predajňu Fresh potravín otvorili už aj v Solivarii
 6. Prečo odchádzajú malí dodávatelia energií z trhu?
 7. Lanovka môže vrátiť Smokovce na lyžiarsku mapu
 8. Testovali sme za vás, čo všetko vydržia solárne kolektory
 9. Expert odporúča: Šesť rád, ako si ochrániť domácu sieť
 10. Projekt Zelené Grunty si získal priazeň Košičanov
 1. Naše finančné družstvo - príbeh Martina Volka
 2. Nová separačná linka spracuje 3 tony plastov za hodinu
 3. Slovenské víno ponúkajú v michelinovských reštauráciách
 4. Sedemnásť skvelých dovolenkových ostrovov v Stredomorí
 5. Opäť je tu otázka: kam na vysokú?
 6. Dajte Vašim kĺbom zelenú a to doslova
 7. Atos predstavil revolučný systém testovania napájania satelitov
 8. Naše finančné družstvo - príbeh Marcely Peškovej
 9. Hyundai má SUV pre každého
 10. Modernú predajňu Fresh potravín otvorili už aj v Solivarii
 1. Sedemnásť skvelých dovolenkových ostrovov v Stredomorí 24 750
 2. Expert odporúča: Šesť rád, ako si ochrániť domácu sieť 13 100
 3. Hyundai má SUV pre každého 6 814
 4. Lanovka môže vrátiť Smokovce na lyžiarsku mapu 6 622
 5. Tipy od sprievodkyne: Spoznajte tajné zákutia Barcelony 5 964
 6. Najväčší veľtrh na východe sa blíži - od zvoncov po rodinné domy 5 769
 7. Testovali sme za vás, čo všetko vydržia solárne kolektory 4 351
 8. Projekt Zelené Grunty si získal priazeň Košičanov 4 058
 9. Prečo odchádzajú malí dodávatelia energií z trhu? 3 185
 10. Prepojenie Smokovcov s Lomnicou pomôže obom strediskám 3 178