Vedci našli bane kráľa Šalamúna - tie medené

Vedci potvrdili datovanie komplexu v južnom Jordánsku. Podľa všetkého baní kráľa Šalamúna, o ktorých podáva správu Starý zákon.

Archeológovia kopali až k základnej hornine.(Zdroj: T. E. Levy)

Vedci potvrdili datovanie komplexu v južnom Jordánsku, kde sa v staroveku intenzívne ťažila a tavila kovonosná ruda. Podľa všetkého baní kráľa Šalamúna, o ktorých podáva správu Starý zákon. No nie legendárnych zlatých, ale medených. Komplex krátko po Šalamúnovej smrti poničili faraónske vojská pri vpáde opísanom v Starom zákone i na múroch egyptských stavieb.

Bane kráľa Šalamúna vyvolávajú predstavy množstva zlata. Popri biblických motívoch sa o to zaslúžili dobrodružné knihy a filmy. Ale predmetné starozákonne texty hovoria aj o prozaickejších baniach, medených. Mali sa nachádzať v krajine Edom, ktorá bývala často súperom a krutým nepriateľom a občas provinciou starého Izraela Judey.

Biblický kovopriemysel

Ide o najnovší prínos vykopávok v Chirbát en-Nahás (arab. medené zrúcaniny) približne 50 kilometrov južne od Mŕtveho mora na okraji nížinnej púštnej oblasti, ktorá dnes tvorí jordánsky okres Fajnán.

Zhruba na desiatich hektároch, sčasti pokrytých tmavou troskou, sa tam rozkladá vyše sto budov a iných stavieb okolo mohutnej pevnosti. Na ten čas veľký komplex, svedčiaci o priemyselnom rozsahu produkcie medi.

Okolo je množstvo baní a banských ciest, jednoznačne z čias pred antikou. Podľa správ v Starom zákone práve tam ležal sever krajiny Edom. Údajne kráľovstva na úrovni izraelského, ktoré dokonca malo vzniknúť ešte pred izraelským v nížinách a na náhornej plošine, lemujúcich Vádí Arabah. To je 166 kilometrov dlhý úsek blízkovýchodno-afrického Údolia veľkého zlomu, ktorý sa tiahne severojužne od Mŕtveho mora k Akabskému zálivu. Územie Edomu občas presahovalo z dnešného Jordánska cez Vádí Arabah ďaleko na západ do Negevskej púšte v dnešnom Izraeli.

salamun1.jpg

Letecký záber Chirbát en-Nahás. V strede nad spodným okrajom je z tohto pohľadu kosoštvorcovo orientovaná centrálna pevnosť komplexu s dĺžkou strany 73 metrov. Pri nej sú haldy tmavej strusky.

Foto: UCSD Levantine Archaeology Laboratory

Otázniky nad Edomom

Archeológovia a historici však vyslovili vážne pochybnosti, či Edom už v tých časoch mohol predstavovať taký pomerne zložitý politický útvar.

Zrod zjednoteného izraelského kráľovstva, ktorému vládol najprv Dávid a po ňom jeho syn Šalamún, sa totiž na základe dôkladného rozboru biblických textov kladie na koniec 11. či prelom 11. a 10. storočia p. n. l.

Po Šalamúnovej smrti sa však už za vlády jeho syna Rehoboama rozpadlo na dva nezávislé štátne celky - severný Izrael a južnú Judeu.

Popravde americký biblický archeológ Nelson Glueck tvrdil už v 30. rokoch minulého storočia, že práve vo Fajnáne našiel edomské bane kráľa Šalamúna. Lenže v nasledujúcich desaťročiach boli jeho závery v odbornej obci uznávané čoraz menej.

V 80. rokoch napokon zavládol odborný konsenzus, že zložitejšia štátna forma sa v Edome objavila až v 7. storočí p. n. l., čo sa zakladalo najmä na vykopávkach britských vedcov na edomskej náhornej plošine. Tento konsenzus v zásade odrážal názory školy tzv. biblických minimalistov, ktorí v textoch Starého zákona nachádzali iba veľmi obmedzene platné historické informácie (pozri nižšie).

salamun2.jpg

Bližší pohľad na Chirbát en-Nahás, na ktorom lepšie vynikajú haldy tmavej strusky.

Foto: UCSD Levantine Archaeology Laboratory

Návrat do minulosti

Dnes je však zasa všetko inak. Nové vykopávky v Chirbát en-Nahás prešli cez vyše šesť metrov strusky až po podkladovú horninu. Tie vrstvy podrobne mapujú dobu železnú v oblasti, časové rozpätie, preklenujúce približne roky 1200 až 500 p. n. l., kľúčové pre starý Izrael aj Edom.

Archeológovia našli množstvo dosiaľ neznámych artefaktov a predovšetkým ďalší organický materiál vhodný na rádiouhlíkové datovanie: semená datlí, vetvičky z tamariškového stromu a kúsky iného dreva obsiahnuté v drevnom uhlí, používanom pri tavení medi.

Ukázalo sa, že komplex bol na vrchole činnosti v 10. storočí p. n. l., teda v ére izraelských kráľov Dávida a Šalamúna, o vyše dve storočia skôr, ako predpokladal spomenutý odborný konsenzus. A že priemyselná činnosť v Chirbet en-Nahás pokračovala po rozpade jednotného Izraela, v 9. storočí p. n. l. dosiahla druhý, hoci už menej výrazný vrchol.

salamun3.jpg

Jedna z budov v Chirbát en-Nahás.

Foto: UCSD Levantine Archaeology Laboratory

Egyptská stopa

Toto nové datovanie komplexu podporili nájdené artefakty egyptského pôvodu. Konkértne skarabey a amulet bohyne. Ležali vo vrstve, ktorá zodpovedala náhlemu prerušeniu produkcie medi v závere 10. storočia p. n. l.

A to sa časovo zhoduje s vojenskou výpravou faraóna Šešonka I. do Izraela po Šalamúnovej smrti. Šešonk I. bol líbyjského pôvodu a ako prvý vládca 22. dynastie panoval v Egypte v rokoch 945 - 924 p. n. l. počas vtedajšieho tzv. Tretieho prechodného obdobia, do Izraela po Šalamúnovej smrti. Starý zákon ho pozná ako kráľa Šišaka.

Šešonk I. zanechal o vpáde na izraelskú pôdu viacero podrobných nápisov, uvádzajúcich okrem iného mená dobytých sídiel a ďalšie topografické názvy, predovšetkým na stenách Amonovho chrámu v Karnaku pri Luxore.

Útok na produkciu medi v Chirbát en-Nahás zodpovedá presvedčeniu väčšiny bádateľov, že cieľom Šešonka I. nebolo opätovne - ako za posledných dynastií Novej ríše - založiť egyptské kolónie na izraelskej pôde, alebo ju pripojiť k Egyptu ako provinciu či závislú oblasť, ale jednoducho zničiť hospodársku základňu Izraela/Judey, Filištíncov a Edomu.

salamun6.jpg

Egyptské skaraby z 10. storočia p. n. l., ktoré sa našli v Chirbát en-Nahás.

Foto: UCSD Levantine Archaeology Laboratory

Virtuálna história

Vedci si jednotlivé časti komplexu v Chirbát en-Nahás vizualizovali pomocou najnovších nástrojov digitálnej archeológie: stavby presne zamerali pomocou GPS a dáta spracovali systémom StarCAVE, čo je trojrozmerné virtuálne prostredie vyvinuté na Kalifornskej univerzite v San Diegu.

Táto rekonštrukcia a datovanie na základe nových vykopávok v roku 2006 potvrdili predbežné závery, ktoré vychádzali z výsledkov vykopávok v rokoch 2002 a 2004.

Produkcia medi bežala v komplexe naplno už v 10. storočí p. n. l. a jeho rozloha i zložitosť svedčí, že ho spravoval vyspelý štátny útvar - najpravdepodobnejšie Dávidovo a Šalamúnovo izraelské kráľovstvo. Nie je síce vylúčená ani miestna či centrálna edomská vláda, no o tom Biblia mlčí, Izrael vtedy zrejme tak či onak v oblasti dominoval.

Edom sa očividne vyšvihol na úroveň štátu v mocenskom vákuu, ktoré nastalo po kolapse civilizácií doby bronzovej vo východnom Stredomorí a Levante po roku 1300 p. n. l.

Súbežne sa vtedy rozpadol cyperský oblastný monopol na produkciu medi. Starí Izraelci teda v čase svojho prvého štátneho zjednocovania čelili minimálne dvom štátnym útvarom, zväzku piatich mestských kniežactiev Filištíncov na juhozápade a kráľovstvu Edom na juhu.

salamun5.jpg

Pri rekonštrukcii podoby stavieb im pomáhalo virtuálne 3-D prostredie.

Foto: Pinar Istek/UCSD-Calit2

Metódy pre spoločensky citlivý výskum

Americko-britsko-jordánsky tím viedli Thomas Levy z Kalifornskej univerzity v San Diegu (USA) a Mohamed Nadžár zo združenia Priatelia archeológie v Ammáne (Jordánsko).

Levy sa spolu s jordánskou Kráľovskou spoločnosťou na ochranu prírody a ďalšími organizáciami usiluje docieliť, aby UNESCO vyhlásila celú púštnu banská a metalurgickú oblasť v dávnom Edome, ležiacu na ploche vyše tisíc štvorcových kilometrov, za súčasť Svetového dedičstva.

„Naša práca preukázala použiteľnosť metód, ktoré sú objektívne a bádateľom umožňujú nezaujato vyhodnotiť údaje. To je zvlášť dôležité pre tzv. historické archeológie na celom svete, v ktorých sú posvätné texty - či už Mahábharáta v Indii, ságy na Islande, alebo mayské nápisy na kamenných stélach - a archeologický záznam arénami pre búrlivé ideologické a kultúrne debaty. Nemôžeme veriť všetkému, čo nám hovoria staroveké písomné pamiatky, no tento výskum preukazuje splývanie archeologických a iných vedeckých údajov s Bibliou," povedal Levy.

salamun7.jpg

Thomas Levy (uprostred v zelenom tričku) s kolegami na vykopávkach v Chirbát en-Nahás.

Foto: UCSD Levantine Archaeology Laboratory

salamun8.jpg

Thomas Levy v Laboratóriu levantínskej archeológie na Kalifornskej univerzite v San Diegu.

Foto: UCSD Levantine Archaeology Laboratory

Olej do ohňa

Nový výskum v Chirbát en-Nahás rozvíruje polemiku bádateľov o povahe Dávidovho a Šalamúnovho štátu. Starý zákon opisuje prvé zjednotené židovské kráľovstvo za Šalamúna ako mocný štátny útvar, plnokrvnú regionálnu veľmoc s grandióznymi stavbami a ohurujúcim leskom kráľovského dvora.

No tzv. revizionistická škola sa naopak prikláňa k jeho údajne vidieckej povahe a biblické tvrdenia považuje spolu so spomenutými biblickými minimalistami za preháňanie a výmysly editorov Starého zákona po návrate z babylónskeho zajatioa v 5. storočí p. n. l., ktorí už vraj o ére zjednotenia nemohli mať presné správy.

Nedávne vykopávky v severnom Izraeli, napríklad v zrúcaninách starovekého mesta Megiddo a na nálezisku Tel Rehov, ale aj v samotnom Jeruzaleme, však viac podporujú biblickú verziu. Spolu s údajmi, viažúcimi sa na iné obdobia a iné archeologicky doložené veci, to prispieva k silnejúcemu názoru bádateľov o pomerne vysokej spoľahlivosti historických informácií uvádzaných v Starom zákone.

Video: Center for Interdisciplinary Science Art, Architecture and Archeology, UCSD Division of the California Institute for Telecommunications and Information Technology (Calit2).

Thomas Levy s desiatimi kolegami opísal nové výsledky vykopávok v Chirbát en-Nahás v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA. Jeho výklad celkového kontextu i podrobností si možno vypočuť na videu, síce v angličtine, ale zrozumiteľnej. Pridanou hodnotou bude čitateľovi cvičenie v jazyku, ktorý je dnes lingua latina zďaleka nie "iba" vedy. Avšak informačne veľmi bohatá je aj samotná obrazová časť.


Hlavné zdroje: Proceedings of the National Academy of Sciences USA z 28. októbra 2008; Komuniké University of California at San Diego z 27. októbra 2008.

Najčítanejšie na SME Tech


Inzercia - Tlačové správy


 1. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 3. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 4. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 6. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 7. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 10. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou
 1. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 2. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 3. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 4. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 5. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 6. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 7. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 8. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 9. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 14 403
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 9 646
 3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 9 296
 4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 218
 5. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 6 125
 6. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 5 278
 7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 115
 8. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 065
 9. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 4 303
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 297

Hlavné správy zo Sme.sk

ŽENA

Chcete vyzerať atraktívnejšie? Mali by ste sa vyspať

Vedci oficiálne potvrdili, že dostatok spánku súvisí s tým, ako pôsobí náš výzor na ostatných.

DOMOV

Generálny prokurátor navrhol zrušiť Kotlebovu stranu

Najvyšší súd obdržal podnet na rozpustenie ĽSNS.

KOMENTÁRE

Máme na viac, než zborovičkovaní bliakať Slovenskoooo

Máme potenciál byť jednou z najlepších krajín.

Neprehliadnite tiež

Rozlúštili kód, ktorým Volkswagen klamal pri emisiách

Ak by niekto analyzoval kód dostupný na webe, celá aféra mohla prasknúť už pred niekoľkými rokmi.

Kto klope pri dverách? Nový domový alarm rozpozná kamerou autá

Senzory ktoré snímajú pohyb, zvuk či rozpojenie kontaktov už nestačia. Doba pýta viac detailov.

Mesiac som žil v inteligentnej domácnosti. A takto to dopadlo

Moderná, zábavná a zaujímavá. Inteligentná domácnosť je ale drahá a slovenským príkazom zatiaľ nerozumie.

Google vie, či ste v obchode nakúpili, čo ste videli v reklame na webe

Nové analytické nástroje sledujú v dátach vaše nákupné správanie.