Čo je ha-loo

Ha-loo je predplatená VoIP služba, ktorá umožnuje využívať podobné služby ako pri klasickej pevnej linke. Keďže ide o predplatenú službu, môžete zabudnúť na faktúry. Poplatky za služby sú sťahované z aktuálneho kreditu na ha-loo účte.

Službu je možné otestovať si priamo na stránke www.ha-loo.sk pomocou testovacích účtov po dobu jednej hodiny. K dispozícii je celkom 9 testerov s geografickou prevoľbou 053 a umožňujú volať na bezplatné čísla (napr. s predvoľbou 0800) a prijímanie hovorov. Dá sa to teda využiť na vyskúšanie kvality prenášaného hlasu. Testovacie účty sa dajú však využiť aj v prípade, že je človek v zahraničí a chce svojim známim ušetriť pár korún na volaniach do zahraničia. Takto môže prijať hovor aj mimo republiky a pre blízkych to bude stále domáci hovor.

Zaujímavosťou je, že ha-loo prideľuje geografické telefónne čísla, teda čísla napríklad s predvoľbou 02, 041, 044 a podobne (štandardne na Slovensku sú VoIP čísla s prefixom 069x). Vrámci každej predvoľby primárnej oblasti je telefónne číslo vo formáte 0yy22400xx (pre bratislavskú predvoľbu je to formát 02202400xx). Pre každú predvoľbu je teda dostupných 100 čísel (od 00 po 99).

V rámci vlastnej VoIP siete sú volania bezplatné. Ha-loo poskytuje službu CLIP rovnako bezplatne.
Momentálne je služba stále v testovacej prevádzke a registrácia nových zákazníkov je dočasne pozastavená.


Ako volať

Volať je jednoduché pomocou softvérových telefónov, ako je napríklad X-Lite, alebo SJPhone, ktoré sú voľne dostupné na stiahntutie na stránkach counterpath.com a sjlabs.com. Softvérový telefón je samozrejme potrebné mať správne nastavený.

 
nastavenia x-lite soft phone

Samozrejme, že ha-loo je možné využiť aj prostredníctvom IP telefónu alebo klasického telefónneho prístroja pripojeného napr. na VoIP router.


Ceny volaní - ha-loo vs. Ready a klasická linka

ha-loo v niektorých prípadoch výrazne znižuje náklady na telefonovanie. Účtovací interval 60+30 predstavuje 30 sekundovú tarifikáciu po prvej minúte, 60+60 minútovú tarifikáciu a 60+1 sekundovú tarifikáciu po prvej minúte. Ceny v tabuľke sú v korunách s daňou z pridanej hodnoty a sú zaokrúhlené matematicky na celé desaťhaliere. Zvýraznené bunky predstavujú najvýhodnejšiu cenu v danej skupine. Kompletný cenník ha-loo je dostupný na stránke www.ha-loo.sk.

  Služba ha-loo
Karta Ready
Doma Standard
mesačný
poplatok
0 0
296.30
voľné
minúty
0 0
30
účtovací
interval
60+30
60+60 60+1
ceny hovorov v SR
miestne
volania (1)
1.40 1.90
2.30
miestne
volania (2)
1.00 1.90 1.40
miestne
volania (3)
1.40
1.90 1.20
miestne
volania (4)
1.00
1.90 1.20
medzimest.
volania (1)
1.40
1.90 4.90
medzimest.
volania (2)
1.00
1.90 2.30
medzimest.
volania (3)
1.40
1.90 1.80
miestne
volania (4)
1.00 1.90 1.80
mobilné
siete (1)
5.70 5.90
10.20
mobilné
siete (2,3,4)
5.70
5.90
6.00

(1) - predstavuje volania v silnej prevádzke, ktorá zahŕňa pracovné dni od 7.00 do 19.00 h
(2) - predstavuje volania v slabej prevádzke, ktorá zahŕňa pracovné dni od 19.00 do 7.00 h
(3) - predstavuje volania cez víkendy a sviatky, od 7.00 do 19.00 h
(4) - predstavuje volania cez víkendy a sviatky, od 19.00 do 7.00 h


Dobíjanie kreditu

ha-loo účet je možné dobiť pomocou kupónu alebo bankovým prevodom. Minimálna výška dobíjaného kreditu začína už pri 120 korunách.

  

 


Plusy

Jednou s hlavných výhod je, že ha-loo prideľuje geografické predvoľby, pretože Slováci sú zvyknutí na klasické telefónne čísla a štandardná VoIP predvoľba 069 vytvára určité pochybnosti, či náhodou nejde o nejakú formu audiotextu.

Ďalšou výhodou je platnosť ha-loo účtu. Ten je platný prakticky neobmedzene, jedinou podmienkou je uskutočnenie hovoru minimálne raz za rok.

Kredit nemá predpísanú expiráciu. Platí počas celej dĺžky platnosti konta ha-loo.


Mínusy

Najväčším nedostatkom je, že pri volaní na ha-loo čísla nie je počuť vyzváňací tón, čo je pre volajúceho dosť mätúce.


Zhrnutie na záver

Ha-loo je zaujímavé svojími cenami, platnosťou konta, ale aj kreditom bez expirácie. Stále má však svoje muchy a ako bolo spomenuté je stále v testovacej prevádzke.