GENERÁLNY RIADITEĽ TELEFÓNICA O2 HOVORÍ O PLÁNOCH PRED VSTUPOM OPERÁTORA NA TRH

Juraj Šedivý: veríme si, obsadený trh je pre nás veľká výzva

Najneskôr v marci budúceho roka na slovenský trh vstúpi tretí mobilný operátor O2. O plánoch operátora na slovenskom trhu sme sa rozprávali s generálnym riaditeľom Jurajom Šedivým.

Najneskôr v marci budúceho roka na slovenský trh vstúpi tretí mobilný operátor O2. Je súčasťou jednej z najväčších globálnych telekomunikačných skupín sveta Telefónica O2. Ak chce nový operátor začať skôr, musí spočiatku využívať mobilnú sieť svojich slovenských konkurentov v tzv. národnom roamingu. Neskôr, keď vybuduje vlastnú sieť sa od konkurencie odpojí. O2 tiež aspoň čiastočne zasiahne do vianočného boja o zákazníka. O plánoch operátora na slovenskom trhu sme sa rozprávali s generálnym riaditeľom Jurajom Šedivým.

Napriek tomu, že tender na tretieho operátora sa skončil v lete, generálna prokuratúra ešte stále rieši podania od vašich neúspešných konkurentov. Ako sa vám v tejto situácii vstupuje na trh?
Sústreďujeme sa na biznis, chystáme mobilnú sieť. Máme zaujímavejší program, ako sledovať tieto veci.

Ste teda presvedčení o tom, že tender bol v poriadku?
Nekomentujeme jeho priebeh, to nie je našou záležitosťou.

Telekomunikačný úrad v uplynulom období legislatívne pripravil lepšie podmienky na vstup tretieho mobilného operátora, ako v minulosti. Ako vnímate svoj vstup – je z vášho pohľadu komplikovaný, alebo jednoduchý?
Zatiaľ sme sa nestretli s ničím, čo by bolo priveľmi obmedzujúce. Snažíme sa vyjednať podmienky nášho vstupu bez zásahu regulátora a doposiaľ sme nemali dôvod na to, aby sme oň žiadali.

Ako náročné boli z vášho pohľadu podmienky telekomunikačného úradu?
Boli menej náročné ako naše vlastné plány.

Očakávania verejnosti sú pred vstupom tretieho operátora na trh možno až prehnane vysoké. Ako ich vnímate vy?
Súhlasím. Pripravíme ponuku, ktorá bude pre slovenský trh zaujímavá a dúfame, že očakávania splníme. Vieme, že vstupujeme na vysoko penetrovaný trh, no to je práve to, čo nás zaujíma. Je to pre nás výzva a nepochybujem o tom, že ju zvládneme.

Neobávate sa toho, že zákazníci očakávajú viac, ako ste schopní ponúknuť?
Nie. Globálne máme takmer 140 miliónov zákazníkov a nikdy sme sa nedostali do situácie, že by sme ponúkli menej ako zákazníci očakávali.

Kedy teda spustíte prevádzku?
V prvom štvťroku 2007.

Zákazníci očakávajú, že zasiahnete do predvianočnej kampane mobilných operátorov. Urobíte to?
Na december pripravujeme tlačovú konferenciu, na ktorej chceme verejnosti oznámiť, čo aktuálne robíme, v akej situácii sme z hľadiska spustenia siete, manažmentu a náboru ľudí. Zároveň zverejníme prvé informácie o ponuke na budúci rok.

Aké boli vaše rokovania o sprístupnení siete vašej konkurencie pre národný roaming? S kým ste sa napokon dohodli?
Sme tesne pred dohodou. Nemôžem však zatiaľ povedať s kým.

Preferujete teda národný roaming len u jedného operátora?
Nevylučujem ani alternatívu oboch operátorov.

V akom duchu s vami dvojka Orange – T-Mobile komunikuje? Nekladú vám pred štartom zbytočné prekážky?
Obecne môžem povedať, že rokovanie idú podľa plánu a našich očakávaní.

Je možné pri národnom roamingu efektívne konkurovať operátorom, ktorí vám svoju sieť prenajímajú?
Je to možné, i keď je tam ekonomická nevýhoda v porovnaní s používaním vlastnej siete. Nebudeme ju však prenášať na koncového zákazníka.

Aké podmienky ste v národnom roamingu vyjednali? Prepojovacie poplatky medzi mobilnými operátormi sú aktuálne tesne nad 4 Sk za minútu hovoru. To asi nebude cena, na ktorej možno postaviť štart nového operátora.
Nemôžem hovoriť o podrobnostiach. Verím, že dohody o národnom roamingu nám umožnia efektívne konkurovať.

Aké služby mienite v národnom roamingu poskytovať?
Z hľadiska funkcionality rovnaké, aké ponúka hosťujúci operátor, nesmie totiž diskriminovať vstupujúceho operátora. Služby s pridanou hodnotou, ktoré budeme poskytovať navyše, už závisia na našej vnútornej infraštruktúre.

Budete teda poskytovať aj dátové služby?
Sú veľmi významnou súčasťou našej ponuky, pretože ich očakávajú práve tí zákazníci, ktorých chceme osloviť v úvodnej fáze.

Čím konkrétne chcete presvedčiť zákazníkov, aby opustili svojho operátora a prešli k novému?
Slovenský zákazník je veľmi racionálny. Vie si porovnať pomer kvality a ceny služieb a to je práve oblasť, kde si veríme. Je to v rozmanitosti ponuky, v referencii na to, čo robíme v zahraničí, ale aj v kvalite zákazníckych služieb. To sú argumenty, ktoré použijeme a o ktorých sme presvedčení, že nájdu pozitívnu odozvu u zákazníkov.

Budete sa snažiť získať tých zákazníkov, ktorí mobilný telefón ešte nemajú, alebo sa zameriate na zákazníkov konkurencie?
Predpokladáme, že naša ponuka zaujme všetkých zákazníkov, nových i existujúcich. Všetci sú pre nás vítaní.

Ako by ste charakterizovali slovenského zákazníka, ktorého chcete osloviť?
Chceme osloviť všetkých. Otázkou je len čas, sme obmedzení z hľadiska nástupu na trh. V úvodnej fáze sú pre nás rozhodujúce predplatené karty, no v priebehu veľmi krátkeho času sa budeme snažiť obsadiť každý zákaznícky segment. Slovenský trh je veľmi vyspelý. Hlavne tí mladší majú veľký záujem o sofistikované služby. A to je presne oblasť, v ktorej prinesieme veľa zaujímavého.

Pre mobilného operátora je dôležité dobré portfólio firemných zákazníkov. Kedy sa o nich začnete usilovať?
Pre nás je zaujímavý každý zákazník. Samozrejme, segment firemných zákazníkov je lukratívny. Som presvedčený, že v druhej polovici roku budeme mať pripravenú ponuku, ktorou plnohodnotne oslovíme aj týchto zákazníkov.

Možno teda povedať, že O2 po vstupe na trh pripraví ponuku v poradí predplatené karty – domáci paušálni zákazníci – firemní zákazníci?
Áno, tieto jednotlivé fázy budú na seba plynule nadväzovať.

Ako vnímate možnosť prenosu telefónneho čísla? Je to pre vás dôležitá služba?
Skôr je to otázka toho, ako je to dôležité pre zákazníka. Zákazníci vnímajú túto službu rôzne, no bolo potrebné, aby existovala. My sa pripojíme ku konceptu, ktorý funguje u oboch operátorov.

Operátori v poslednom čase preferujú exkluzívne telefóny, takýto rad má aj O2. Dostane sa aj na Slovensko?
Postupne áno, budeme ho ponúkať tým zákazníkom, pre ktorých je takýto telefón dôležitý.

Ako má slovenský zákazník používať globálny názov O2? Ako ho vôbec vyslovovať?
Predpokladáme, že sa bude používať anglická verzia názvu „ou-tú“ tak, ako sa to vžilo vo všetkých ostatných krajinách.

Ste si istí, že vášmu názvu budú rozumieť všetci, teda aj tí, ktorí anglicky nevedia? Ako ho prijali zákazníci v Českej republike, kde ste na O2 premenovali tento rok Eurotel?
Veľmi dobre. Nejde len o názov, veľký dôraz kladieme aj na vizuálny vnem značky. Ohlasy, ktoré máme z úvodnej fázy premenovania v Česku sú veľmi pozitívne.

Koľko zamestnancov má slovenská pobočka O2?
V súčasnosti je v prípravnom tíme 60 ľudí s podporou odborníkov z Českej republiky a externých konzultantov. V plnom prúde je nábor pracovníkov na Slovensku, ideme presne podľa plánu. Predpokladám, že tím bude na Slovensku plne funkčný v priebehu decembra – januára.

Ste spokojný s ponukou slovenského pracovného trhu?
Jednoznačne áno. Sme príjemne prekvapení záujmom i kvalitou uchádzačov.

Ako postupuje budovanie pobočiek?
Fyzicky nie sme schopní vystavať sieť pobočiek v každom mestečku, nechceme však zanedbať ani jeden región. V každom budeme prítomní adekvátnou formou, no chceme využiť aj alternatívne spôsoby komunikácie so zákazníkom.

Kde bude mať vaša spoločnosť sídlo?
Centrála je na úvod umiestnená v bratislavskej Inchebe. S pôsobením v Inchebe počítame asi rok.

Vedeli by ste si predstaviť aj iné mesto na Slovensku ako sídlo veľkého telekomunikačného operátora?
Z operačného hľadiska určite áno, už sme v tom smere podnikli aj veľmi konkrétne kroky. Podstatné je, aby sme mali svojich zamestnancov tam, kde to je ekonomicky výhodné. Z tohto pohľadu je pre nás veľmi zaujímavá napríklad Banská Bystrica. Pracujeme na tom, aby sme využili kapacitu pracovnej sily, ktorá tam je. Bratislava pre nás ostáva aj naďalej veľmi dôležitá.

Čo je pre operátora výhodnejšie – postaviť firmu na zelenej lúke, alebo prevziať existujúceho operátora a pustiť sa do premenovania značky a služieb?
Oba prípady majú svoje čaro. Závisí na tom, koho kupujete, akú má infraštruktúru, ako ho vnímajú na trhu. Sme radi, že na Slovensku máme možnosť výstavby na zelenej lúke, pretože nám to dáva možnosti, ktoré nám pomôžu realizovať technickú a ekonomickú efektívnosť. Zároveň si vyskúšame veci, ktoré sú pre nás nové. Slovensko bude priekopníkom niektorých nových postupov, ktoré potom spätne využijeme v skupine O2.

Súčasní mobilní operátori T-Mobile a Orange doposiaľ presadzovali názor, že aj pri duopole je možná efektívna konkurencia. Čo si o tom myslíte vy?
Takýto trh potrebuje minimálne troch operátorov. To nie je len môj názor, ale aj názor renomovaných ekonómov. Sme presvedčení, že sa naším vstupom významne zmení dynamika trhu.

O slovenský trh majú záujem aj virtuálni mobilní operátori. Majú tu pri troch veľkých operátoroch šancu?
Záleží na tom, či alternatívny operátor prináša nejakú hodnotu. Ak je to len nákup a predaj hovorov, prínos nevidím. Pokiaľ alternatívny operátor ponúkne zákazníkovi to, čo na trhu chýba, šancu má. No bez vybudovanej infraštruktúry má veľmi ťažkú pozíciu. V momentálnej situácii má najväčší prínos operátor, ktorý prinesie aj infraštruktúru. To je tá solídna báza pre zvýšenie konkurencie.

Čo si myslíte o vstupe tretieho operátora Oskar na český trh v roku 2000? Je podľa vás O2 momentálne na Slovensku v podobnej situácii?
Slovensko čakalo príliš dlho na tretieho operátora. Dôsledkom toho je vyššia penetrácia trhu v čase, keď vstupujeme my, ako v čase, keď začal Oskar. Povedal by som, že je to neobvyklá situácia, v Európe nemá precedens. To je však práve to, čo manažment O2 zaujíma a čo považuje za svoju výzvu. Situácia sa zdá opticky ťažšia, no naše kvality sú dostatočné na to, aby sme zmenili trh s podielom, ktorý chceme dosiahnuť.

Oskar vtedy pokryl až 98% obyvateľov Českej republiky v priebehu rekordných deviatich mesiacov. Ako dlho sa bude O2 spoliehať na využívanie národného roamingu?
- Národný roaming sa dá teoreticky využívať veľmi dlhý čas, sú známe príklady z iných krajín. My však máme inú stratégiu, chceme ho využívať len nevyhnutne dlhý čas, pokým nevybudujeme dostatočne kvalitnú vlastnú sieť. V dnešnom stave si nemôžeme dovoliť akýkoľvek kompromis z hľadiska kvality a pokrytia. Postupne budeme v jednotlivých oblastiach vypínať režim národného roamingu a prechádzať na vlastnú sieť.

Prichádzate na trh, kde mobilní operátori dlhodobo zavádzajú zákazníka zverejňovaním neúplných koncových cien bez DPH v cenníkoch i reklame. Ako nový hráč na trhu máte možnosť ísť vlastnou cestou alebo sa pridať k väčšine. Čo si vyberiete?
Budeme postupovať tak, ako sme zvyknutí na iných trhoch. Jedna z našich primárnych zásad je otvorenosť a presnosť v komunikácii. Nikdy nesľubujeme viac, než sme schopní splniť. Komunikácia bude transparentná, zákazník si bude plne vedomý toho, čo zaplatí.

Zákazníci sa sťažujú aj na komplikované cenníky a nezrozumiteľne nastavené akcie mobilných operátorov.
Nechceme, aby náš zákazník musel počítať pol dňa, kým sa dopočíta k optimálnemu tarifu. Naopak chceme, aby zákazník vedel, čo môže od služby očakávať a koľko za ňu zaplatí.

Sú dnes mobilní operátori vôbec ešte schopní ponúknuť čosi ako „obyčajný“ prací prášok, teda program, v ktorom si bude môcť zákazník len výhodne zavolať?
Som presvedčený, že áno.

Po desiatich rokoch pôsobenia Orange a T-Mobile na Slovensku možno povedať, že obaja operátori majú vyrovnanú ponuku služieb. Obaja dokonca istým spôsobom kopírujú konkurenčné programy tak, aby vo svojej sieti poskytli podobné podmienky pre zákazníkov. Dá sa v takejto situácii zvoliť odlišná obchodná taktika?
Práve na takomto trhu sa dá zvoliť odlišná obchodná taktika. Veríme, že zákazník bude vnímať, že prinášame čosi nové.

Ponuka služieb je do istej miery obmedzená dostupnými technológiami v mobilnej sieti, časom sa medzi operátormi vyrovná. Ako si má potom zákazník vybrať?
Telekomunikačný sektor je charakteristický tým, že musí postaviť službu pre zákazníka tak jednoducho, ako sa len dá. Často je však za tým komplikovaná infraštruktúra. Zákazník nesmie využitie služby vnímať ako záťaž. Zákazník by sa mal tiež dostať k operátorovi spôsobom, ktorý mu je najpohodlnejší. Verím, že po našom vstupe sa slovenský trh dostane bližšie k tomu, čo funguje v zahraničí. Myslím tým napríklad lepšie využitie alternatívnych obchodných kanálov, ako je internet, či telefonické zákaznícke centrá, kde si zákazník z domu dozvie a zariadi všetko čo chce.

Ako vidíte budúce rozdelenie trhu pri 87-percentnej penetrácii? Čo je reálne dosiahnuť?
Dosiahnuť môžete všetko, je to otázka času, schopností, investícií. Naše plány sú v tomto smere veľmi ambiciózne. Ako skupina dokazujeme, že náš rast bol vždy nad štandardom v mobilnom komunikačnom odvetví. Sme presvedčení, že toto na Slovensku zopakujeme. Máme dôvody na to, aby sme si takto verili.

Všetci traja operátori na trhu sú súčasťou veľkých nadnárodných skupín, no zákazníci z tejto výhody pociťujú stále len málo. Napríklad zákazník Orange v roamingu v Anglicku volá v sieti T-Mobile výhodnejšie ako zákazník slovenského T-Mobile. Akým spôsobom mieni O2 zákazníkom priniesť výhody svojej príslušnosti k veľkej telekomunikačnej skupine?
Nemôžem hodnotiť iných. O2 využíva spoločné zdroje skupiny, rešpektujúc odlišnosti lokálnych trhov. Sme jedna skupina, Slovensko dostane plnohodnotnú podporu know-how, prenosu služieb a platiť to bude aj pre zákazníka pri pobyte v krajinách, kde O2 pôsobí.

Historicky i ekonomicky máme veľmi blízko k Českej republike. Neuvažujete o prepojení českej a slovenskej siete O2?
Uvažujeme a z hľadiska operačného to aj robíme. Časť operačných centier a časť infraštruktúry je dnes v Českej republike a opačne pripravujeme analýzu, ktoré aktivity by bolo vhodné realizovať na Slovensku. Zaoberáme sa tým veľmi intenzívne a v plnej miere chceme využiť výhodu, ktorú spoločné prostredie ponúka.

Aký je váš názor na aktivity Európskej komisie, ktorá začala tento rok presadzovať myšlienku regulácie mobilných operátorov?
Regulácia je potrebná tam, kde trh nefunguje. Samozrejme, treba zvážiť, v ktorých oblastiach skutočne nesie znaky nefunkčnosti. Aktivity komisie sledujeme a ak budú prenesené do právne-záväzných parametrov podnikania v Európskej únii, budeme ich plne rešpektovať.

Najčítanejšie na SME Tech


Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Ilumináti, pedofília a ŠtB. Špinavý boj o Hrad sa rozbieha

Na Kisku pred voľbami vytiahli scientológiu, na Drahoša iluminátov. Hoaxy môžu pomôcť Zemanovi vyhrať.

DOMOV

Dobré ráno: Česi si dovolili, čo si u nás ani Fico netrúfol

Ako prebiehajú české prezidentské voľby.

KOMENTÁRE

Zeman sa buď zaprie, alebo prehrá

Konfrontačná kampaň tentoraz stačiť nebude.

DOMOV

Kosík rozšíril zoznam Lexových káuz

S Lexom sa spája viac ako desať káuz.

Neprehliadnite tiež

Tajomstvo kreativity: Čo hovorí veda

Poučenie, ktoré so sebou prináša veda napovedá aj to, ako dosiahnuť vytúženú budúcnosť.

Keď je štetec silnejší ako meč. Legendárna hra Okami je späť (recenzia)

Remasterované Okami by ste si nemali nechať ujsť.

Lávové kanály na Mesiaci by mohli viesť k polárnemu ľadu

Vďaka tunelom sa budúci astronauti môžu dostať k vode.

Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 3. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa
 1. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 3. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 4. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 5. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 6. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 7. Denník SME oslavuje 25 rokov rekordným počtom predplatiteľov
 8. Najinzerovanejšie zánovné auto roku 2017? Mnohých to prekvapí
 9. Stavebná fakulta STU pozýva na Deň otvorených dverí!
 10. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 15 583
 2. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 11 882
 3. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 3 368
 4. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 953
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 247
 6. Kam do tepla v januári? 2 159
 7. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 861
 8. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 627
 9. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa 1 269
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 1 182