SME
Utorok, 19. január, 2021 | Meniny má MárioKrížovkyKrížovky

Osočovanie a hádky: vzťahy medzi ST a ostatnými operátormi sa zhoršujú

Počas celého februára to na slovenskom telekomunikačnom trhu riadne vrelo a dozvuky cítiť ešte dnes. Po niekoľkých týždňoch prišlo opäť k mediálnej roztržke.

Počas celého februára to na slovenskom telekomunikačnom trhu riadne vrelo a dozvuky cítiť ešte dnes. Po niekoľkých týždňoch prišlo opäť k mediálnej roztržke medzi spoločnosťami Slovak Telecom a Slovanet, no v tomto prípade v hádkach figuruje aj Telekomunikačný úrad, Asociácia telekomunikačných operátorov a združenie Internet pre všetkých.
Za vyostrenými vzťahmi a príliš silnými slovami stojí rozdielny názor na oddelenie hlasovej služby od internetu. Začiatkom novembra 2005 prevzala spoločnosť Slovak Telecom záväzné druhostupňové rozhodnutia vo veci určenia ST za významný podnik na maloobchodných trhoch pripojenia bytových, resp. nebytových zákazníkov k pevnej verejnej telefónnej sieti. Z predmetných rozhodnutí vyplýva Slovak Telecomu zákaz neoprávnene a neodôvodnene viazať služby na týchto trhoch s inými elektronickými komunikačnými službami.
Slovak Telecom sa však s rozhodnutiami nestotožnil a naďalej zastáva názor, že nemá povinnosť oddeliť službu ST DSL od hlasovej služby (inými slovami, naďalej môže pri službe DSL vyžadovať paušálny poplatok za telefónnu službu, čím poskytovanie internetu navyšuje minimálne o 296 Sk mesačne). Viac informácií nájdete v samostatnom článku. Slovak Telecom teda aj naďalej tieto služby viaže a to sa, samozrejme, nepáči konkurencii, no ani Telekomunikačnému úradu.

Skryť Vypnúť reklamu

Keďže kusé informácie jednotlivých strán nedokážu poskytnúť dostatočné vysvetlenie, zverejňujeme všetky vyhlásenie a tlačové správy v chronologickom poradí bez komentára.

17.1.2006 – tlačová správa Slovanetu
Slovak Telecom zbytočne predražuje vysokorýchlostný prístup do Internetu

Bývalý monopol už od spustenia služieb na báze ADSL núti užívateľov platiť za prípojku ST DSL spolu s hlasovou službou aj napriek tomu, že je schopný vytvoriť produkty bez viazania. Potvrdil to aj vo svojom liste, ktorý zaslal v týchto dňoch spoločnosti Slovanet. Podľa Slovanetu monopolný poskytovateľ DSL prípojok zbytočne predražuje vysokorýchlostný internet na Slovensku a jeho správanie je v rozpore so spoločenskou zodpovednosťou firmy, ktorú ST deklaruje.

Slovak Telecom odmieta oddeliť službu pre zabezpečenie širokopásmového prístupu do internetu ST DSL od hlasových služieb. Po 1. januári naďalej vyberá od všetkých užívateľov ADSL dvojité poplatky - za telefónnu službu a zároveň za vysokorýchlostnú DSL prípojku. V zmysle vyjadrení pre média je ST schopný vytvoriť produkty bez vzájomného viazania, ale napriek tomu tak doteraz neučinil. Rovnaké vyjadrenie zaslal v týchto dňoch aj spoločnosti Slovanet, ktorá ho žiadala o informácie v súvislosti s rozhodnutím TÚ SR. Podľa Slovanetu týmto Slovak Telecom spomaľuje rozvoj ADSL na Slovensku a bráni rozšíreniu internetu medzi ďalšie skupiny obyvateľstva.

Skryť Vypnúť reklamu

"Slovak Telecom síce deklaruje svoju zodpovednosť voči slovenskej spoločnosti, ale jeho reálne kroky dokazujú opak. Viazanie služby ST DSL s hlasovým programom núti internetových užívateľov kupovať si spolu s prípojkou aj telefónnu službu s 30 minútovým paušálom, ktorý vo vysokom percente prípadov vôbec nepotrebujú alebo nevyužijú," hovorí Peter Máčaj, výkonný riaditeľ Slovanetu. "Mnoho občanov si preto rýchly internet nemôže dovoliť, aj keby ho radi využívali. Slovensko tak naďalej v rozšírení rýchleho internetu výrazne zaostáva za okolitými krajinami strednej Európy."

Predseda TÚ SR v druhostupňovom konaní ešte dňa 20. októbra 2005 s konečnou platnosťou rozhodol, že Slovak Telecom musí služby oddeliť: "Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu je potrebné na dosiahnutie efektívnej súťaže zakázať aj viazanie, pri ktorom síce ide o viazanie služieb súvisiacich podľa povahy alebo obchodných zvyklostí, avšak technicky je možné ich poskytovať aj samostatne," uviedol v rozhodnutí TÚ SR Milan Luknár. Rozhodnutia TÚ SR môže zrušiť alebo pozastaviť len Najvyšší súd SR, podľa dostupných informácií nikto podnet v tomto smere nepodal, preto je rozhodnutie v platnosti. Obvyklou praxou ST býva snaha odkladať účinnosť rozhodnutí regulátora pomocou podaní na Najvyšší súd.

Skryť Vypnúť reklamu

6.2.2006 – tlačová správa Slovanet
Chcú užívatelia DSL internetu platiť aj za telefón?

Spoločnosť Slovanet organizuje prieskum, ktorým chce zistiť, koľko internetových užívateľov by používalo ADSL, keby Slovak Telecom poskytoval službu ST DSL neviazane, bez povinnosti odoberať súčasne aj telefónny paušál. Užívatelia môžu vyjadriť svoj názor v dotazníku, ktorý je prístupný na stránke www.slovanet.sk/prieskum (akcia sa skončila 16.2., poznámka redakcie).

„Nesúhlasíme s tým, že Slovak Telecom núti všetkých užívateľov vysokorýchlostného internetu, aby si od neho kupovali aj telefónny program, aj keď cez pevnú linku netelefonujú. Chceme zistiť, či sa náš názor zhoduje z názorom internetových užívateľov, preto im dávame možnosť vyjadriť sa. Po skončení prieskumu máme v pláne oboznámiť s výsledkami média aj samotný Slovak Telecom,“ hovorí Roman Greguš, marketingový riaditeľ Slovanetu.

Skryť Vypnúť reklamu

Slovak Telecom poskytuje službu ST DSL s povinnosťou odoberať súčasne aj telefónny paušál. Telekomunikačný úrad SR v rozhodnutí z 20.10.2005 vyhlásil že služby nemožno viazať jednu na druhú, ani v prípade keby povahovo súviseli, ale technicky ich je možné poskytovať oddelene. Telecom tak neurobil a po 1. januári naďalej vyberá od všetkých užívateľov ADSL dvojité poplatky - za telefónnu službu a zároveň za vysokorýchlostnú DSL prípojku. V zmysle vyjadrení pre média je ST schopný vytvoriť produkty bez vzájomného viazania, ale napriek tomu tak neučinil.

9.2.2006 – vyhlásenie TÚ SR
Vyhlásenie Telekomunikačného úradu spustilo lavínu

Vyhlásenie Telekomunikačného úradu: „Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zastáva názor, že občania – koncoví užívatelia služieb by sa nemali spoliehať len konanie štátnych orgánov, ale aj oni by nemali akceptovať neetické alebo iným spôsobom nevhodné konania podnikateľov. Aj väčšie spoločnosti by si takto uvedomili, že strata dôvery zo strany koncových užívateľov a následne obchodných partnerov sa negatívne prejaví na hospodárskych výsledkoch spoločnosti. Vzhľadom na zložitosť postupov štátnych orgánov trvá napravovanie takéhoto konania podnikateľov veľmi dlho a v niektorých prípadoch vo veci nemôžu konať žiadne štátne orgány s výnimkou súdu. TÚ SR teší, že občania v niektorých prípadoch jasne prejavili a aj prejavujú podporu štátnym orgánom a aj oni sami neakceptujú nevhodné správanie podnikateľov.
V prvom rade by malo byť otázkou osobnej cti manažérov a dobrého mena podnikateľa dodržiavanie etiky a rozhodnutí štátnych orgánov. V mnohých prípadoch však väčšie spoločnosti riskujú svoje dobré meno, nerešpektovaním rozhodnutí úradov a umelo preťahujú konanie, aby si udržali svoje vysoké zisky. Konanie štátnych orgánov trvá vzhľadom na zložitosť zákonných postupov pomerne dlho, preto je potrebná podpora zo strany občanov. V takýchto prípadoch je nevyhnutné, aby sa občania nespoliehali len na konanie štátnych orgánov, ale aj sami neakceptovali nevhodné správanie podnikateľa. Občania by okrem reklamácií, sťažností na konkrétnych zamestnancov firiem u ich nadriadených a podávania podnetov u štátnych orgánov, nemali pristupovať na nevýhodné podmienky zmlúv, prípadne môžu od zmlúv zákonným spôsobom odstúpiť. Napr. podľa zákona o elektronických komunikáciách účastník môže odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií, ak mu podnik oznámi zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred a účastník tieto zmeny neakceptuje, opakovane ani po reklamácii neposkytuje verejnú službu podľa zmluvy o pripojení alebo ju poskytuje s podstatnými vadami, opakovane neodstráni reklamovanú závadu verejnej služby v určenom čase. Účastník ďalej môže vypovedať zmluvu o pripojení uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Aj väčšie spoločnosti by si takto uvedomili, že strata dôvery zo strany koncových užívateľov a následne obchodných partnerov sa negatívne prejaví na hospodárskych výsledkoch spoločnosti. Občania ďalej môžu prostredníctvom občianskych združení a združení spotrebiteľov rokovať s podnikateľmi a dosiahnuť tak zmenu ich správania.“

Skryť Vypnúť reklamu

Toto vyhlásenie zverejnila 9.2.2006 na svojich internetových stránkach Asociácia telekomunikačných operátorov.

9.2.2006 – Vyhlásenie združenia Internet pre všetkých
Výzva pre spoločnosť Slovak Telecom – Znížte ceny rýchleho internetu!

Slovenská republika patrí medzi krajiny s najnižším počtom prípojok vysokorýchlostného internetu na 100 obyvateľov v Európe, pred nami sú už aj všetci noví členovia Európskej únie. Množstvo ľudí sa u nás pripája k Internetu z práce, zo školy, ale je pomerne málo tých, ktorí si ho môžu dovoliť doma. Veľká časť ľudí vidí ako vinníka Slovak Telecom.

Iste, ST nemôže za všetko, ale svojím správaním by táto spoločnosť dokázala situáciu v slovenskom internete výrazne zmeniť. Doteraz sa radšej vydala cestou odporu otvorenia trhu a tak sa dostala do situácie, kedy musí neustále čeliť odporu občanov a jej vlastných klientov.

Skryť Vypnúť reklamu

Veríme, že si Slovak Telecom uvedomuje tento stav a je ochotný pomôcť pri jeho zmene. Posledné vyjadrenia spoločnosti Slovak Telecom o tom, že pripraví DSL produkt bez nutnosti používať „klasický“ telefón až niekedy v budúcnosti, nevnímame ako pozitívny krok smerom k rýchlemu internetu v každej rodine. Podmienkou záujmu o rýchly internet je jeho cenová dostupnosť a preto sa s obavami pozeráme na náznaky o tom, že nový DSL produkt bez telefónnej linky bude možno ešte drahší ako doterajšie pripojenie.

Žiadame preto Slovak Telecom aby:

- vytvoril také podmienky pre užívanie rýchleho internetu cez ADSL, aby užívateľ nemusel platiť súčasne s ním za telefónne alebo iné služby, ktoré nepotrebuje,

- celková cena rýchleho internetu po splnení bodu 1. v žiadnom prípade oproti súčasnosti nestúpla,

Skryť Vypnúť reklamu

- upravil ponuku operátorom pre uvoľnenie účastníckych vedení tak, aby mohla byť vytvorená silnejšia konkurenčná súťaž medzi ponukami rýchleho internetu pre koncových užívateľov,

- prestal uplatňovať zdržiavaciu taktiku pri liberalizácii telekomunikačného trhu vo všetkých oblastiach, keďže tak prispieva k zaostávaniu Slovenska vo využívaní rýchleho internetu.

Mnohé výzvy už zapadli v odpovediach hovorcov veľkých firiem. Žiadame preto, aby prezident Slovak Telecomu Miroslav Majoroš do 14 dní od doručenia tejto výzvy predstavil konkrétne kroky, akými chce naplniť požiadavky uvedené v tejto výzve.

Chápeme, že sa ST cíti byť samostatnou komerčnou spoločnosťou, no na druhej strane má záväzok nielen voči svojim akcionárom, ale aj voči občanom. Prostredníctvom svojich zástupcov sme my občania dovolili sprivatizovať bývalé Slovenské telekomunikácie, dali im obrovskú silu a možnosť ovládnuť monopolný trh na dlhý čas. A práve u týchto občanov – dnešných aj potenciálnych zákazníkov – má Slovak Telecom nevyrovnané záväzky vzhľadom na svoje doterajšie správanie. Raz však musí prísť ten čas, kedy si každý uvedomí, že pri svojej ceste za ziskami zabudol na tých najdôležitejších. Veríme, že ten čas práve teraz prišiel. Občianske združenie Internet pre všetkých je pripravené spolu s ST vydať sa na cestu diskusie smerom k rýchlemu internetu dostupnému väčšine obyvateľov Slovenskej republiky.

Skryť Vypnúť reklamu

9.2.2006 – tlačová správa Slovak Telecom
Reakcia na výzvu pre Slovak Telecom – Znížte ceny rýchleho internetu!

Slovak Telecom odmieta nátlak redakcie internetového denníka inet.sk, ktorá zverejnila výzvu „Znížte ceny rýchleho internetu!“. Je nemysliteľné, aby sa súkromná spoločnosť podriaďovala vynucovaciemu tlaku redakcie, ktorá spísala emotívne zafarbenú a faktami nepodloženú výzvu. Táto výzva je o to zarážajúca, že v roku 2005 bol trh internetových služieb najdynamickejšie sa rozvíjajúcim segmentom telekomunikačného trhu v SR, k čomu výraznou mierou prispela práve naša spoločnosť.
Nechajme však hovoriť fakty. Slovak Telecom investoval do DSL infraštruktúry a ďalších technológií spojených so širokopásmovým pripojením do internetu doteraz približne 1,5 miliardy Sk (súhrnné číslo za roky 2002 – 2005). V súčasnosti je služba ST DSL dostupná v 703 mestách a obciach Slovenska. Slovak Telecom momentálne registruje viac než 111 tisíc zákazníkov, ktorí túto technológiu môžu využívať.
Odhadovaný počet prípojok (ST DSL) širokopásmového internetu v SR sa v priebehu roku 2005 zvýšil medziročne o približne 120%, najmä vďaka vysokému rastu DSL internetu, ktorý ku koncu roka využívalo viac než sto tisíc zákazníkov. Silnejúca konkurencia na internetovom trhu v SR sa v priebehu roka prejavila poklesom cien, zvyšovaním prenosových rýchlostí a novými atraktívnymi multimediálnymi službami. Rozšírila sa aj ponuka bezdrôtových technológií pre broadbandový prístup. Okrem technológie Flash OFDM od T-Mobile Slovensko, a.s., vstúpili na trh na jeseň 2005 aj štyria noví operátori poskytujúci internetové pripojenie prostredníctvom technológie WiMAX.
Otázky oddelenia prístupu do verejnej telefónnej siete a DSL internetu vnímame úplne inak, ako je prezentovaná niektorými médiami. Službu ST DSL totiž nie je možné stotožňovať s technológiu ADSL, a jej poskytovanie je technologicky možné zabezpečiť len prostredníctvom telefónnej linky. Napr. systém odstraňovania porúch, ktorý je súčasťou služby ST DSL, je viazaný na telefónne číslo. Takéto poskytovanie je v Európe bežným štandardom. Náklady na DSL technológiu sú teda obsiahnuté v službe ST DSL, zatiaľ čo náklady na prístupové vedenie a jeho údržbu sú obsiahnuté v poplatku za poskytovanie príslušného programu verejnej telefónnej služby, s ktorým je poskytovaný prístup do verejnej telefónnej siete. Spoločnosť Slovak Telecom zvažuje vytvorenie samostatného produktu, ktorý bude zahŕňať tak technológiu ADSL ako aj prístup, v takom prípade však bude nutné preniesť náklady na prístupové vedenie do poplatku za užívanie tejto novej služby.
Slovak Telecom predložil Referenčnú ponuku na prístup k účastníckemu vedeniu na základe rozhodnutia Telekomunikačného úradu SR v auguste minulého roku. Naša spoločnosť v súčasnosti vedie rokovania s piatimi operátormi, pričom pri rokovaniach akceptuje ich relevantné pripomienky.
Telekomunikačný trh v roku 2005 bol pod vplyvom silnej regulácie, znásobenej legislatívnou nejednoznačnosťou v pôsobení Telekomunikačného úradu SR a Protimonopolného úradu SR. Táto nejednoznačnosť spôsobuje na telekomunikačnom trhu stav neistoty a výrazným spôsobom obmedzuje naše marketingové stratégie, ktoré by koncovým zákazníkom priniesli ešte väčšie výhody

Skryť Vypnúť reklamu

Vzhľadom k vyššie uvedenému spoločnosť Slovak Telecom odmieta všetky nepodložené tvrdenia redakcie portálu inet.sk a považuje ich za neprimerané osočovanie a poškodzovanie obchodného mena. V tejto súvislosti spoločnosť zváži ďalšie kroky voči portálu, prípadne autorovi výzvy. Zároveň Slovak Telecom žiada o uverejnenie celého stanoviska spoločnosti na predmetnej internetovej stránke.

9.2.2006 – tlačová správa Slovak Telecom
Nespokojní zákazníci alternatívneho operátora chcú späť k Slovak Telecomu

Po prepojení sietí s alternatívnymi operátormi v auguste minulého roku, začali zákazníci Slovak Telecomu využívať aj hlasové produkty týchto spoločností prostredníctvom voľby operátora individuálnou predvoľbou. Slovak Telecom eviduje sťažnosti zákazníkov, napr. na neetický postup spoločnosti Slovanet, ktorá využíva nedostatočnú informovanosť zákazníkov o obchodných podmienkach pri aktivovaní svojich hlasových služieb.
Títo zákazníci zároveň žiadajú Slovak Telecom o radu, ako v prípade nespokojnosti so službami alternatívneho operátora, vypovedať zmluvu a zostať len zákazníkom ST. Vzhľadom na fakt, že naša spoločnosť nemôže do týchto sporov vstupovať, upozorňujeme zákazníkov, aby si pri výbere poskytovateľa hlasových služieb podrobne preštudovali obchodné podmienky, najmä časť týkajúcu sa viazanosti služieb. Vyhnú sa tak tomu, aby museli využívať služby operátora, s ktorým sú nespokojní a ktorého by chceli zmeniť.

Skryť Vypnúť reklamu

14.2.2006 – tlačová správa Slovanetu
Keby ST zrušil viazanosť služieb, DSL internet by využívalo o 36 % viac ľudí

Podľa prieskumu Slovanetu, ktorý v týchto dňoch prebieha na www.slovanet.sk/prieskum, viac ako 90 % užívateľov internetu nesúhlasí s viazanosťou DSL prípojky s telefónnou službou. Až 36 % užívateľov, ktorí nemajú ADSL internet, by ho začalo využívať, keby ST zrušil viazanosť služieb.

Predbežné výsledky prieskumu Slovanetu ukazujú, že nad 90 % užívateľov internetu zastáva názor, že Slovak Telecom by mal zrušiť povinnosť odoberať so službou ST DSL súčasne aj telefónnu službu. „Pri 111 tisíc DSL užívateľoch, ktorých ST proklamuje, po prepočte vychádza, že s viazanosťou nesúhlasí takmer 100 000 zákazníkov ADSL. Tento údaj je viac ako alarmujúci,“ vyhlasuje Peter Máčaj, výkonný riaditeľ Slovanetu. „Podľa výsledkov prieskumu, až 36 % ľudí, využívajúcich iné druhy pripojenia, by si dalo po zrušení viazanosti ihneď zaviesť ADSL. Správanie Slovak Telecomu je teda jasnou brzdou v penetrácii vysokorýchlostného internetu,“ prízvukuje P. Máčaj.

Skryť Vypnúť reklamu

Veľký počet ľudí práve z dôvodu povinnosti odoberať aj telefónny paušál DSL internet nevyužíva. „Náš prieskum dokazuje, že tí, ktorí ho využívajú, platia Telecomu za telefón z donútenia a väčšina z nich pritom cez pevnú linku netelefonuje. S cenou za tieto dve viazané služby vôbec nie sú spokojní,“ hovorí Roman Greguš, marketingový riaditeľ Slovanetu. „Až 37 % zo zúčastnených by po oddelení služieb telefónny program okamžite zrušilo,“ dodáva R. Greguš.

Od spustenia prieskumu sa ho zúčastnilo už 5700 internetových užívateľov. Prístupný je na www.slovanet.sk/prieskum a trvá do 16. februára 2006.

15.2.2006 – tlačová správa Asociácie telekomunikačných operátorov
K Slovanetu sa pripájajú aj ostatní operátori združení v ATO

Asociácia telekomunikačných operátorov protestuje proti pokračujúcej snahe Slovak Telecomu blokovať otvorenie trhu a rozšírenie konkurencie. Neprijateľné sú najmä pokračujúce praktiky vyberania poplatkov za telefónne služby od užívateľov ADSL internetu, náznaky zvýšenia cien ADSL prípojok a predkladanie neakceptovateľných ponúk pre uvoľnenie prístupových vedení.

Skryť Vypnúť reklamu

ATO žiada od ST okamžité rešpektovanie oprávnených požiadaviek používateľov telekomunikačných služieb na zavedenie cenovo výhodnej DSL prípojky bez nutnosti používať a platiť za hlasový paušál ST. Táto nová DSL prípojka by mala byť v každom prípade lacnejšia ako je dnes súčet mesačných cien za prenájom telefónnej prípojky a produktu „ST DSL“. Ak dominantný operátor už nebude klientovi zabezpečovať telefónnu službu prípadne poskytovať bezplatné minúty , teda náklad ST by mal byť výrazne nižší.

Odmietame snahu ST o vlastnú interpretáciu rozhodnutia TÚ SR o zamedzení viazania verejnej telefónnej služby s inými službami. Telecom mal od rozhodnutia regulátora dostatok času vytvoriť nový DSL produkt, ktorý by nevyžadoval spojenie s telefónnou službou.

Skryť Vypnúť reklamu

ATO vyzýva užívateľov ADSL služieb a iných občanov, aby vyjadrením názoru na konanie spoločnosti Slovak Telecom podľa svojich možností podporili zmenu správania dlhoročného monopolu. ATO osobitne víta aktivity občianskeho združenia Internet pre všetkých, ktoré sa svojou výzvou „ST - Znížte ceny rýchleho internetu“ výrazne pričiňuje o rast záujmu verejnosti o dôvody pomalého rastu internetizácie na Slovensku.

16.2.2006 – vyhlásenie združenia Internet pre všetkých
Internet pre všetkých žiada Slovak Telecom o ospravedlnenie

Spoločnosť Slovak Telecom v svojom stanovisku k výzve občianskeho združenia Internet pre všetkých „Znížte ceny rýchleho internetu!“ uverejneného na www.inet.sk uviedla, že internetový denník Inet.sk porušuje zákon o periodickej tlači. Internet pre všetkých ako vydavateľ www.inet.sk rázne odmieta tieto tvrdenia a žiada spoločnosť Slovak Telecom o verejné ospravedlnenie.

Skryť Vypnúť reklamu

Slovak Telecom 9. februára 2006 zaslal médiám „Stanovisko ST k výzve za zníženie cien rýchleho internetu internetového dennika www.inet.sk“. V sprievodnom texte Slovak Telecom uviedol, že www.inet.sk, ktorého vydavateľom je Internet pre všetkých, porušuje Zákon o periodickej tlači, č. 81/1966 Zb., časť 6., §19. „Po preštudovaní celého zákona a právnej konzultácii sme zistili, že uvedený zákon sa na internetový denník Inet.sk nevzťahuje, navyše Slovak Telecom nesplnil potrebné podmienky na uplatnenie tohto zákona! Domnievame sa, že sa tak spoločnosť Slovak Telecom dopustila poškodzovania dobrého mena internetového denníka Inet.sk a jeho vydavateľa, občianskeho združenia Internet pre všetkých so snahou poškodiť našu výzvu za zníženie cien rýchleho internetu. Preto žiadame spoločnosť Slovak Telecom o ospravedlnenie“ hovorí Michal Slančík, zástupca združenia Internet pre všetkých a šéfredaktor internetového denníka Inet.sk.

Skryť Vypnúť reklamu

„Chceli by sme dosiahnuť, aby spoločnosť Slovak Telecom nevyberala poplatky za telefónne služby od užívateľov ADSL internetu. Zníži sa tak cena ADSL internetu a zlepšia sa podmienky pre používateľov internetu. Je zarážajúce, že spoločnosť Slovak Telecom na výzvu spotrebiteľov nereaguje konštruktívnou diskusiou, ale označí ju za osočovanie a poškodzovanie obchodného mena. Zároveň verejne rozširuje nepravdivé tvrdenia, podľa ktorých internetový denník Inet.sk porušuje zákon, čo považujeme za nehanebné zavádzanie verejnosti!“ dodáva Michal Slančík.

Preto žiadame spoločnosť Slovak Telecom, aby sa nám ospravedlnila vo svojej oficiálnej tlačovej správe, ktorú následne rozošle všetkým médiám. Veríme, že vďaka tomuto ospravedlneniu budeme mať so spoločnosťou Slovak Telecom opäť dobré vzťahy.

Aktuálne sa pod výzvu „Znížte ceny rýchleho internetu“ podpísalo viac ako 900 spotrebiteľov a podporuje ju cez 20 web stránok. Svoju podporu nám vyjadrilo aj Asociácia telekomunikačných operátorov.

16.2.2006 – tlačová správa Slovak Telecomu
Slovak Telecom žiada Slovanet, aby ukončil nekalú súťaž

Slovak Telecom prostredníctvom externého právneho zástupcu v stredu 15. februára 2006 vyzval spoločnosť Slovanet, a.s., aby zastavil tzv. Prieskum názorov na služby Slovak Telecomu. Slovanet organizuje od začiatku februára na svojej internetovej stránke prieskum, v ktorom internetoví užívatelia môžu vyjadriť svoj „názor na správanie spoločnosti Slovak Telecom“ - „názor na odmietavý postoj Slovak Telecomu k poskytovaniu DSL prípojok bez telefónnej služby“.

V dotazníku, ako aj v sprievodných textoch k nemu, sa alternatívny operátor a náš priamy konkurent viacnásobne vyjadruje resp. nabáda vyjadriť sa respondentov k správaniu sa našej spoločnosti na telekomunikačnom trhu. Svojimi vyjadreniami týkajúcimi sa pomerov, služieb a výkonov Slovak Telecomu, ktoré sa obmedzujú výlučne na také údaje, ktoré sú pre Slovanet výhodné, rozširuje o našej spoločnosti nepresné a preto nepravdivé údaje. Tieto údaje využívajú neznalosť priemerného spotrebiteľa o právnych a technických otázkach poskytovania telekomunikačných služieb a telekomunikačného priestoru ako takého, čím ho „zavádzajú“ s cieľom získať ho pre spoločnosť Slovanet. Namiesto priamej propagácie svojich služieb sa teda Slovanet snaží získať zákazníkov pod rúškom metódy profesionálne vypracovaného „dotazníka“, ktorý znevažuje Slovak Telecom.
Takéto konanie kvalifikuje právny zástupca ST ako nekalosúťažné konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže (§ 44 a nasl. Obchodného zákonníka), ako konanie, ktoré poškodzuje jeho dobrú povesť (§ 19b Občianskeho zákonníka), ako aj konanie, ktoré znevažuje jeho produkty a ktoré je preto v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame.
Svojim konaním Slovanet spôsobil a naďalej spôsobuje našej spoločnosti ujmu, a to ako nemateriálnu – poškodenie dobrej povesti, tak aj materiálnu – odlákanie zákazníkov a z toho vyplývajúcu stratu na zisku.
V prípade, ak spoločnosť Slovanet nereflektuje na výzvu spoločnosti Slovak Telecom o zmier a nezastaví svoj prieskum názorov na služby ST, naša spoločnosť je rozhodnutá domáhať sa svojich práv súdnou cestou.

16.2.2006 – tlačová správa Slovanet
Slovanet ukončí prieskum v stanovenom termíne, jeho výsledky poskytne aj Slovak Telecomu

Trvalým názorom Slovanetu je, že výsledky jeho prieskumu názorov na viazanosť služieb ST budú osožné najmä pre Slovak Telecom, ktorý bude môcť svoje služby prispôsobiť skutočným požiadavkám svojich klientov. Preto mu poskytne závery prieskumu.

Slovanet je rovnako presvedčený, že svojim prieskumom neporušil žiadne práva spoločnosti Slovak Telecom. "Nerozumieme, prečo nás ST vyzval na ukončenie prieskumu. My v ňom vytvárame priestor pre internetových užívateľov na vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu s viazaním služieb. To, že viac ako 90% užívateľov so správaním ST nesúhlasí, nie je nič protiprávne," vyjadril sa Peter Máčaj, výkonný riaditeľ Slovanetu. "Rovnako nechápeme, prečo sa so svojim zvláštnym pocitom krivdy obracia cez média na verejnosť, ktorá s jeho konaním, súdiac podľa odpovedí účastníkov prieskumu, jednoznačne nesúhlasí," dodal P. Máčaj.

Prieskumu Slovanetu je možné sa este stále zúčastniť do polnoci dnešného dňa (16. február 2006), čiže v riadnom, vopred ohlásenom termíne. Počas 10 dní trvania prieskumu sa ho doteraz zúčastnilo už viac ako 6100 respondentov.

16.2.2006 – tlačová správa Slovanetu
Slovak Telecom sa zrejme nevie vyrovnať s odchodom klientov

Klienti telefónnych služieb od Slovak Telecomu vo veľkom počte prechádzajú k alternatívnym operátorom. Podľa prieskumu Slovanetu, ktorý dnes skončí, väčšina zákazníkov má telefónny paušál ST z donútenia, len kvôli vysokorýchlostnému internetu a nesúhlasí s viazanosťou týchto dvoch služieb. Slovak Telecom tento stav pravdepodobne značne znervózňuje, pretože z úbytku svojich zákazníkov obviňuje svojho najväčšieho konkurenta, Slovanet. Ten už niekoľko mesiacov poskytuje telefónne služby s cenami až o 60 % nižšími ako ST.

Od prepojenia sietí získali alternatívni operátori už desiatky tisíc klientov telefónnych služieb. Prechod klientov Slovak Telecomu k alternatívcom neprispieva k pokojnej, ustálenej situácii v bývalom monopole. ST zvaľuje úbytok zákazníkov na správanie svojich konkurentov. O záchranu celej situácie sa pokúša diskreditáciou súperov a nepresvedčivými mediálnymi aktivitami.

„Slovak Telecom si pravdepodobne nevie udržať svojich zákazníkov, zrejme preto začal z ich odchodu obviňovať našu spoločnosť, ktorá získala už tisíce zákazníkov telefónnych služieb. Avšak z výsledkov nášho prieskumu je jednoznačné, že ľudia, ktorí využívajú DSL internet, majú telefónne programy od ST väčšinou len z povinnosti a najradšej by ich zrušili,“ hovorí Peter Máčaj, výkonný riaditeľ Slovanetu.

„Príčinou odchodu zákazníkov od ST sú pravdepodobne vysoké ceny, za ktoré svoje telefónne služby poskytuje. Každý, kto si ich dá do súvislosti s vysokými ziskami Slovak Telecomu, si musí urobiť jasný názor. K zvýšeniu dôvery klientov ST zrejme neprispeje ani už jeho tretí rebranding, ktorého náklady odhadujeme na viac ako sto miliónov korún,“ dodáva P. Máčaj.

17.2.2006 – tlačová správa Slovak Telecom
Odpoveď na výzvu občianskeho združenia Inet pre všetkých

Spoločnosť Slovak Telecom nevidí dôvod na ospravedlnenie sa občianskemu združeniu Internet pre všetkých. Spoločnosť ST v súvislosti s uverejnenou „Výzvou pre spoločnosť Slovak Telecom“ komunikovala len s internetovým denníkom inet.sk. Po zverejnení „Výzvy pre spoločnosť Slovak Telecom“ reagovala naša spoločnosť žiadosťou o uverejnenie stanoviska. V záujme zachovania plurality názorov a novinárskej etiky je základom novinárskej praxe zverejňovať názory všetkých zainteresovaných strán. To sa v prípade zverejnenia výzvy nestalo, pretože internetový denník inet.sk zverejnil len stanovisko občianskeho združenia Internet pre všetkých a zároveň nezverejnil stanovisko spoločnosti Slovak Telecom. V žiadosti o ospravedlnenie sa inet.sk odvoláva na to, že Zákon o periodickej tlači, č. 81/1966 Zb., časť 6., §19. sa netýka internetových denníkov. Je pravda, že v čase keď zákon vznikol, internetové denníky neexistovali. Na druhej strane z vlastnej skúsenosti vieme, že ostatné internetové denníky nemajú problém s jeho uplatňovaním, hlavne v prípade zachovania plurality názorov.


V piatok 17.2.2006 mediálna prestrelka utíchla. Je to však ticho pred búrkou, ako naznačujú informácie v nasledujúcom článku v denníku SME.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Tech

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Premiér obhajuje testovanie aj dátami, ktoré neexistujú

Hrozbou pre testovaných môže byť britská mutácia koronavírusu.

Plošné testovanie na Covid: Premiér Matovič oznámil plán Zachráňme spolu životy.
Dobré ráno

Dobré ráno: Štát ani neverí, že otestuje každého

Slovensko si vyskúša skríningové pretestovanie krajiny.

Na Slovensku prebieha plošné skríningové testovanie.
KOMENTÁR PETRA SCHUTZA

Výtery bez pointy

Vláda vyhodí milióny na testy, keď svet už beží preteky v očkovaní.

Peter Schutz

Neprehliadnite tiež

Rok 2020 dosiahol remízu. Bol takmer najteplejší

Musíme sa pripraviť na ďalšie rekordy.

Rok 2020 sa začal nezvyčajne silným obdobím požiarov v Austrálii.

Raketa Virgin Orbit sa prvýkrát dostala do vesmíru

Raketa bola vypustená nad Tichým oceánom z krídla upraveného Boeingu 747-400.

Raketa pri štarte z lietadla na únik z gravitácie spotrebuje menej paliva.
Nálezy zo Sakkáry.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 8. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 9. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 10. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 3. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 5. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 6. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 7. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 8. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 10. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 22 872
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 13 981
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 629
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 431
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 687
 6. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 583
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 273
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 224
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 6 196
 10. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 064