Imperial Glory - Napoleon ožíva

Sériu Commandos netreba nikomu zvlášť predstavovať. Obrovský úspech po každej stránke. Tvorcovia tejto série, španielsky Pyro Studios, sa rozhodli vstúpiť aj do iných vôd - do obdobia Napoleonských vojen.

Sériu Commandos netreba nikomu zvlášť predstavovať. Obrovský úspech po každej stránke. Tvorcovia tejto série, španielsky Pyro Studios, sa rozhodli vstúpiť aj do iných vôd. Prvým pokusom bola stratégia so starovekého Ríma Praetorians (vyšla ešte pred tretím dielom Commandos), ktorá sa napriek svojim kvalitám komerčného úspechu nedočkala. Ten pravdepodobne nebol ani cieľom Španielov, väčší význam majú získané skúsenosti (predsa len je to ich prvá stratégia takéhoto typu), ktoré zúročia v ďalšom projekte. A tým ďalším titulom, ktorý sa už momentálne váľa na pultoch obchodov, je stratégia Imperial Glory.

O ČO VLASTNE IDE?
Španielsku stratégiu Imperial Glory môžeme prirovnať k úspešnej (anglickej:) sérii Total War. Posledný prírastok v tejto sérii, Rome: Total War, predstavoval veľmi kvalitný produkt, ale aj tak sa nevyhol nedostatkom. Imperial Glory viaceré nedostatky Rome nemá a na druhej strane prináša isté vylepšenia. Tak ako v Total War sérii, je samotná hra rozdelená na dve časti. Na ťahovú, ktorá sa odohráva na mape Európy (ako v Mediaval: Total War) a bojovú v real-time režime. Jeden ťah tu predstavuje jeden mesiac.

Imperial Glory ja zasadená do obdobia Napoleonských vojen (teda koniec osemnásteho a devätnáste storočie). Hra vás však nepostaví do role hrdinského (ne)poraziteľného generála delostrelectva Napoleona Bonaparte, ten sa v hre nachádza len ako jeden z francúzskych generálov. Príbeh ako taký sa v hre vôbec nenachádza. Do rúk sa vám podľa vlastného výberu dostane jedna z piatich európskych mocností. Dnešné menu ponúka Veľkú Britániu, Rusko, Francúzsko, Rakúsko a Prusko. Každá z mocností má samozrejme inú východiskovú pozíciu, čo nesúvisí len s rozdielnou geografickou polohou, ale aj s rozdielnym ekonomickým a vojenským potenciálom. Žiadny štát však nemá oproti ostatným navrch, tvorcovia sa snažili o maximálnu vyváženosť. Pri každom impériu treba zvoliť inú globálnu stratégiu.

           

Jednotlivé mocnosti sa od seba z pohľadu stavieb, jednotiek a výskumu neodlišujú. Aj tu sa samozrejme nájdu nejaké rozdiely, ale rôzne špecifické jednotky pre daný národ nie sú ničím novým. Markantnejšie kontrasty spôsobuje odlišné politické zriadenie, to sa týka výskumu a následne budov, ktoré tento výskum umožní postaviť. Ale zasa nejde o niečo také, čo by zvýhodňovalo jeden politický systém pred druhým. Tie sú tu dva a to autokracia (neskôr sa vyvinie do diktatúry alebo absolutistickej monarchie) a demokracia (tá sa vyvinie do republiky alebo do konštitučnej monarchie).

BOJ O SVETOVÚ DOMINANCIU
V kampani si môžete nastaviť dva ciele. Buď dobytie každej provincie alebo získanie najvyššieho skóre do určitého času. Základným sa teda stáva anexia územia, tá sa dá realizovať dvoma spôsobmi. Tu by bolo dobré vysvetliť ešte jednu vec. Mocnosti majú na začiatku po štyri provincie, ostatné patria nezávislým krajinám a anexovať je možné prevažne územia týchto krajín. Pri krajinách mocností to vždy tak ľahko nejde (mierová anexia nie je vôbec možná). Anexovať sa dá pomocou armády, alebo mierovou cestou. Vojensky to je jasné, štátik treba získať hrubou silou a istú dobu ho okupovať alebo obsadiť územia mimo hlavnej provincie (teda provincie, kde sa nachádza hlavné mesto), dohodnúť si mier a obsadené provincie sú vaše. Mierová anexia územia je veľmi zaujímavá vec, lebo tak získate aj armádu daného štátu. Realizuje sa výstavbou istých budov v cudzích krajinách. Ide o zvyšovanie sympatií v danom území voči vášmu impériu. Na tento účel môžete stavať budovy ako konzulát, noviny a trebárs infraštruktúru. K zlepšovaniu vzťahov pomáha aj rozvoj obchodu, pomoc danej krajine alebo uzavretie pre druhú stranu veľmi výhodného obchodu. Na vývoj vzťahov má vplyv aj politické zriadenie. Krajiny s rovnakým zriadením majú k sebe bližšie. Takéto vzťahy fungujú aj medzi mocnosťami, ale tam je to už o inom. Veľká a silná armáda je nevyhnutná, inak sa stanete ľahkým cieľom pre nejakú susediacu veľmoc a na vyššej obtiažnosti sa o výboje vaším smerom pokúsia aj väčšie štáty.

BOJ NA PEVNINE AJ NA MORI
Imperial Glory má veľmi prepracovanú diplomaciu, a tak sa dá veľa vecí vyriešiť pomocou nej. Ale aj ten najväčší pacifista sa nevyhne priamemu stretu no bojovom poli. Ak ste videli filmy o Napoleonovi, tak si viete veľmi dobre predstaviť ako boje v tých časoch vyzerali. Hotový masaker. Tak je aj tu. Armádu tvoria rôzne typy pešiakov, jazdy a delostrelectvo. Samozrejmosťou sú rôzne formácie (viaceré pribudnú vďaka vývoju), využívanie terénu a navyše sa na mapách nachádzajú rôzne takticky dôležité miesta, ktorých obsadenie dáva istú výhodu. Vojaci sa môžu opevniť v budovách alebo aj na skalách, tým sa im zvýši obranný potenciál a presnosť streľby. Boj sa väčšinou tak či tak zvrhne v priamo konfrontáciu a následný masaker na obidvoch stranách. Tak to bolo aj v skutočnosti, takže hre sa nedá v tomto smere nič vytknúť.

V danom období boli veľmi dôležité aj námorné bitky. Imperial Glory ponúka na rozdiel od série Total War, kde tieto bitky počítal počítač, možnosť si ich aj zahrať naživo zahrať. Spracované je to veľmi dobre. Dokonca lepšie ako v mnohých hrách, ktoré sa venovali námornej tematike (napríklad Tortuga). Vy aj váš nepriateľ môžete mať v jednej bitke viacero lodí. K dispozícii sú tri typy delových gulí, teda typy útoku. Je možné sa k nepriateľskej lodi pripútať a previesť útok mužstvom. Na obidvoch lodiach je potom vidieť bijúcich sa námorníkov.

SPRÁVA ÚZEMIA A VÝVOJ
Správa impéria sa tu obmedzila iba na výstavbu budov, ktoré potrebujete na dosiahnutie svojho cieľa. Spektrum budov je široké, ale ich cieľom je „len“ umožniť najímanie príslušného typu vojakov, ich výcvik, získavanie zlata, surovín, ľudí, jedla a urýchľovanie vývoja technológii. Starosti o potreby obyvateľstva jednotlivých provincií teda odpadajú. Hra presne určuje, ktoré budovy môžete v konkrétnej provincii postaviť. Najviac ich môžete vybudovať v hlavnej provincii (hlavnom meste), pričom takýchto území môžete mať samozrejme viacej (napríklad po dobití Poľska získate aj Varšavu). V ostatných provinciách sú možnosti výstavby značne obmedzené.

Vývoj je v tejto hre veľmi dôležitý. Bez neho totiž nepostavíte žiadnu budovu a teda ani nevyrobíte žiadnu jednotku. Zo začiatku vývoj nejakej technológie trvá iba pár kôl, ale časom to môže trvať aj dva roky. Vývoj pokrýva celú škálu činností prítomných v hre. Ako som už písal vyššie, vývojový strom ovplyvňuje do istej miery typ spoločenského (politického) zriadenia. Každé zriadenie má niekoľko exkluzívnych technológii, ale celkovo je to vyrovnané, takže žiadne zriadenie nie je zvýhodnené.

            

GRAFIKA 8 / 10
Po grafickej stránke vynikajúce. Vývojári vytvorili asi 50 unikátnych máp podľa presných historických a geografických informácií. Bitky sa teda neodohrávajú na automaticky (náhodne) vyrenderovaných mapách, ale na skutočných územiach. Grafický engine nezabúda ani na počasie a to má vplyv na schopnosti vašich vojakov (v daždi sa s mušketami horšie strieľa). Pozor si treba dávať aj pri presune vojska po mape, napríklad delá cez rieku nedokážu prejsť a pechota sa môže potrápiť napríklad v močiari. Počet vojsk na jednej mape je menší ako v prípade Rome: Total War. Je to asi 900 mužov pre vás a rovnaký počet pre nepriateľa.

Engine hry sa však nevyhol nedostatkom, ktoré sú značne nepríjemné. Ako prvé vám do očí udrú neprimerane dlhé loadingy, ktoré sa vyskytujú ešte aj pri vypínaní hry (vtedy si ich užijete dvojnásobne). Druhý vážny problém je kamera. Nie je vyriešená práve najlepšie. Blbne hlavne na začiatku bitky, potom sa rozhýbe, ale často je problém nastaviť si ju podľa aktuálnej potreby. Najhoršie sa to prejavuje pri námorných bitkách. Občas sa objaví aj problémik so zasekávaním jednotiek. Inak je, ale všetko veľmi plynulé. Engine nemá veľké nároky na hardware.

INTERFACE 9 / 10
Dominantnou časťou interfacu je veľká stolná mapa Európy, na ktorej sa odohráva celá ťahová časť hry. Zaujímavosťou a istou inováciu sú rozličné pohľady na túto mapu. Základný pohľad je takzvaný vojenský pohľad. Na ňom vidíte svoje armády a vojská cudzích krajín, o ktorých viete a vojenské akadémie. Celá mapa nie je hneď od začiatku viditeľná (a mnohokrát taká nemusí byť do konca hry), ale postupne získavate informácie o ďalších územiach výstavbou istých budov (napríklad ministerstva zahraničných vecí) a samozrejme expanziou. Druhý pohľad je obchodný. Na ňom vidíte obchodné cesty, farebne odlíšené podľa toho, či sú aktívne, neaktívne, blokované (nepriateľom), prípadne ide o vnútroštátne trasy. Okrem toho na mape vidieť postavené obchodné zastúpenia a voľné obchodné lode. Treťou možnosťou sú štatistiky. Je ich naozaj veľa a poskytujú široké spektrum informácií. Štatistiky (vo forme grafov) sa zobrazujú priamo v jednotlivých provinciách. Okrem štatistík sa tu dajú nájsť aj podrobnosti o tom, aké majú jednotlivé krajiny politické zriadenie. 

          

HRATEĽNOSŤ 9 / 10
Imperial Glory je oveľa zábavnejšia hra ako konkurenčná Rome: Total War. Vyhrať kampaň potrvá istý čas, ale aj po dlhšej dobe hra nenudí. Takým spestrením je prítomnosť rôznych úloh. Po ich splnení (treba napríklad otvoriť určité obchodné trasy, často stačí mať len príslušné množstvo príslušných komodít – zlato, jedlo, suroviny atď.) dostanete zaujímavú odmenu, napríklad rýchlejší vývoj, výstavbu určitých budov zdarma a ďalšie zaujímavé veci. Určite sa oplatí aspoň niektoré úlohy splniť. Okrem hlavnej kampane existuje možnosť zahrať si historické bitky, prípadne „rýchle bitky“, kde si len vyberiete strany a akúkoľvek provinciu. Občas v kampani dôjde (a takéto mapy sú prítomné aj medzi historickými )k boju o pevnosť, zámok. V tejto hre však tieto pevnosti vôbec nefungujú ako pevnosti. Teda nemôžu sa uzavrieť prístupové cesty a bojovať trebárs na hradbách. Sú to v podstate len také isté stavby ako ktorékoľvek iné malé budovy na mapách.

MULTIPLAYER 7 / 10
Multiplayer umožňuje zahrať si iba real-time bitky. Škoda, že sa tu nenachádza možnosť zahrať si aj ťahovú časť.

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10
Čo k tomu napísať? No normál ako vždy :). Zvukové efekty nepatria medzi tie veci, ktoré človeku zostanú v pamäti na dlhú dobu, a tak sa ťažko porovnávajú s inými hrami. Tie v Imperial Glory rozhodne sú nadpriemerné

HUDBA 8 / 10
Hudba, to je už o inom, tá občas aj v pamäti utkvie na dlhú dobu. Imperial Glory sa v tomto smere nemá za čo hanbiť, ba práve naopak. Hudba je samozrejme dobová, veľmi kvalitná a presne sa hodí k hre.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10
Imperial Glory má tri stupne obtiažnosti. Na najľahšom nie je hra vôbec ťažká. Hlavne pri bojoch počítač inteligenciou neoslní, ale celkovo to neznamená, že kampaň dohráte za chvíľu. Na vyšších stupňoch obtiažnosti podstatne stúpa inteligencia počítača a už dokáže nemilo prekvapiť. Stáva sa poriadnym protivníkom a vyhrať nebude vôbec ľahké. Občasné nelogické chovanie počítača sa objaví aj na najvyššom stupni obtiažnosti, ale to veľakrát príde viac než vhod (napr. taká finančná injekcia pri uzatvorení mieru).

            

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10
Čo dodať na záver? Imperial Glory sa zaradí prinajmenšom medzi najlepšie stratégie tohto roku. Určite ide o najlepšiu stratégiu spracúvajúcu tematiku napoleónskych vojen. Prináša zábavu na veľmi dlhú dobu. Škoda len tých zbytočných technických nedostatkov, ktoré našťastie nie sú priveľmi znepríjemňujúce (najhoršie sú tie dlhé loadingy). Mal by ich aspoň čiastočne riešiť opravný patch, ktorý dúfam čoskoro príde. Na českom trhu sa predáva kompletne lokalizovaná česká verzia. Na našom trhu by mal hru distribuovať jeden slovenský distribútor a teda sa k nám dostane anglická verzia, čo je asi lepšie, lebo česká lokalizácia sa údajne príliš nepodarila.

Najčítanejšie na SME Tech


Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Sagan, Sagan a opäť Sagan. Chlapec bez nervov je tretí raz majstrom sveta

Pre mňa je to neuveriteľné, výnimočné, vravel slovenský cyklista.

ŠPORT

Titul venoval Sagan manželke a šampiónovi, ktorý zahynul

Využil jedinú šancu, ktorú mal. Má tretí titul majstra sveta.

ŠPORT

Peter Sagan: Superstar made in Slovakia

Začínal na sestrinom bicykli, dnes zarába šesť miliónov ročne.

Neprehliadnite tiež

Astronautka z NASA: Vieme, že sa niečo pokazí

Astronautka Dorothy Metcalf-Lindenburgerová hovorí, ako vyzerá tréning v NASA a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

Rozšírená realita je zábavná aj užitočná. Skúste tieto aplikácie pre iPhone a iPad

Nová aktualizácia iOS 11 pre mobilné zariadenia od Apple priniesla aj ARKit. V ponuke sú prvé aplikácie a je s nimi zábava.

TECH_FM

Kontroverzný objav naznačuje, že praľudia sa mohli vyvinúť v Európe

Stopy dávneho tvora mätú vedcov. Odborníci sa sporia, komu patrili.

Strašia vás baktérie na mobile? Vymysleli, ako sa ich zbaviť

Nová nabíjačka dezinfikuje mobily, používa ultrafialové žiarenie.

Inzercia - Tlačové správy


  1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
  2. Rastie nám pokrivená generácia?
  3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
  10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
  1. Detské zúbky sú veda
  2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
  3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
  4. Rastie nám pokrivená generácia?
  5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
  6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
  7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
  8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
  9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
  10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
  1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 14 610
  2. Rastie nám pokrivená generácia? 10 484
  3. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 6 052
  4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 3 007
  5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 122
  6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 620
  7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 315
  8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 279
  9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 212
  10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 686