SME
Štvrtok, 26. máj, 2022 | Meniny má Dušan

Klávesové skratky v Exceli: Urýchlite si prácu a naučte sa písať znak pre dolár či priemer

V zozname nájdete klávesové Excel skratky prácu s tabuľkami aj písanie častých funkcií. Naučíte a tiež rýchlo orientovať v hárkoch a pracovať s bunkami.

Klávesové skratky pre tabuľkový editor Excel urýchlia prácu s bunkami a hárkami.Klávesové skratky pre tabuľkový editor Excel urýchlia prácu s bunkami a hárkami. (Zdroj: UNSPLASH/CC)

Ak často otvárate tabuľkový editor Excel od Microsoftu, prácu s ním vám uľahčia klávesové skratky. Nielenže nimi rýchlo ovládnete bunky a hárky, ale napíšete nimi aj znaky ako dolár a vzorce automatického súčtu, priemeru či odmocniny.

Súvisiaci článok Ako si zapamätať veci rýchlo a ľahko podľa vedy Čítajte 

Skratky pre Excel v systéme Windows aj MacOS najčastejšie využívajú kláves Ctrl či Shift v kombinácii s písmenom alebo šípkami.

V zápise skratiek znamienko + iba naznačuje spojenie jednotlivých kláves, nestláčajte ho.

Uvedené skratky nemusia fungovať v starších, nepodporovaných verziách programu Excel.

SkryťVypnúť reklamu
Pri klávesových skratkách v programe Excel budete najčastejšie využívať klávesy Control (žltá) či Shift (modrá), ale zídu sa vám aj šípky (zelená) či klávesy Page Up a Page Down (červená). KLIKNITE pre zväčšenie. Pri klávesových skratkách v programe Excel budete najčastejšie využívať klávesy Control (žltá) či Shift (modrá), ale zídu sa vám aj šípky (zelená) či klávesy Page Up a Page Down (červená). KLIKNITE pre zväčšenie. (zdroj: reprofoto sme)

Excel klávesové skratky pre Windows

Klávesové skratky pre základnú prácu s Excelom

Základné skratky Excel
Akcia v exceliKlávesová skratka
Nový zošitCtrl + N
Zatvorenie zošitaCtrl + W
Otvorenie zošitaCtrl + O
Uloženie zošitaCtrl + S
Krok späťCtrl + Z
KopírovaťCtrl + C
VložiťCtrl + V
VystrihnúťCtrl + X
Vymazať obsah buniekDelete
Skryť vybrané riadkyCtrl + 9
Skryť vybrané stĺpceCtrl + 0
Hľadať v zošiteCtrl + F
TlačCtrl + P
Tučné písmoCtrl + B
Vyplniť nadolCtrl + D
Prepočítať všetky hárky v otvorených zošitochF9
Prepočítať aktívne hárkyShift + F9

Klávesové skratky pre prácu s bunkami v Exceli

Excel - práca s bunkami
Akcia v ExceliKlávesová skratka
Úprava aktívnej bunkyF2
Vložiť aktuálny časCtrl + Shift + . (bodku nájdete na druhom klávese vľavo od pravého Shiftu)
Vložiť aktuálny dátumCtrl + ; (bodkočiarka sa nachádza pod klávesom Esc)
prepnúť medzi zobrazením hodnôt buniek alebo vzorcovCtrl + ž
Kopírovať vybranú bunkuCtrl + C
Vložiť do vybranej bunkyCtrl + V
Presun vybraných buniekCtrl + X a pretiahnite myšou na požadované miesto
Orámovať vybrané bunkyCtrl + Shift + & (nachádza sa vpravo od ľavého Shiftu)
Zopakovať posledný príkazCtrl + Y
Vrátiť späť akciuCtrl + Z
Nový riadok v aktívnej bunkeCtrl + Enter
Otvoriť okno Vložiť hypertextový odkazCtrl + K
Vložiť vzorec pre Automatický súčetAlt + =
Prejsť na kartu VzorceAlt + M

Viac skratiek pre prácu s bunkami nájdete v slovenčine na oficiálnych stránkach Microsoft.

Klávesové skratky pre navigáciu v Exceli

Skratky pre pohyb po bunkách v Exceli
AkciaKlávesová skratka
Posun o bunku hore/doleŠípka nahor/Šípka nadol
Posun o bunku vľavo/vpravoŠípka doľava/Šípka doprava
Presun o bunku doprava v hárkuKláves Tab (označený aj symbolom ↹)
Posun na okraj údajov v aktuálnej oblastiCtrl + šípky (ak v riadkoch/stĺpcoch nie sú údaje, presuniete sa na úplný okraj hárka)

Presun na poslednú bunku hárka v najnižšom použitom riadku a stĺpci, ktorý je najviac vpravo

Ctrl + End
Výber buniek od aktuálneho miesta po pravý dolný rok (poslednú použitú bunku)Ctrl + Shift + End
Posun po hárkoch Excelu
Akcia v ExceliKlávesová skratka
Presun na začiatok hárkuCtrl+ Home
Posun o obrazovku nadol/nahor v aktuálnom hárkuPage Down (PgDn)/ Page Up (PgUp)
Presun o jednu obrazovku vľavo/vpravo v aktuálnom hárkuAlt + PgUp/Alt + PgDn
Presun do nasledujúceho/predchádzajúceho hárka v zošiteCtrl + PgDn/Ctrl + PgUp
Vodorovné posúvanie v rámci hárkudržte stlačené Ctrl + Shift a kolieskom na myši sa posúvajte (kolieskom nahor sa posuniete doľava a kolieskom nadol zas doprava)

Klávesové skratky Excel pre označovanie

Akcia v ExceliKlávesová skratka
Výber buniek v celom hárkuCtrl + A
Výber aktuálneho a nasledujúceho/predchádzajúceho hárka zošitaCtrl + Shift + Page Down/Page Up
Rozšírenie výberu o jednu bunku (prípadne viac buniek)Shift + šípky (pri použití skratky musíte mať aktuálne vybratú bunku alebo viac buniek)
Rozšíriť výber buniek po nasledujúcu bunku, ktorá nie je prázdnaCtrl + Shift + Šípky
Vybrať celý stĺpecCtrl + medzerník
Vybrať celý riadokShift + medzerník

Ďalšie klávesové skratky v Exceli

Akcia v ExceliKlávesová skratka
Zrušiť zadávanie do bunky alebo riadka vzorcovEsc
Dokončiť zadávanie v riadku vzorcov a presunúť sa o bunku nižšieEnter
Vložiť funkciuShift + F3
Skopírovať hodnotu z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunkyCtrl + Shift + ô
Vytvoriť vložený graf z aktuálneho výberuAlt + F1
Vytvoriť graf v samostatnom hárkuF11
Spustiť funkciu Dynamické dopĺňanieCtrl + E

Skratka pre znak dolár $ v Exceli

Znak dolára má v tabuľkovom editore niekoľko využití. Na napísanie tohto znaku si zapamätajte skratku:

Windows - znak pre dolár $pravý Alt + ô alebo Alt + 36
MacOS - znak pre dolárShift + 4

V prvom rade znak využijete pri zapisovaní meny v dolároch.

V druhom prípade Excel využíva znak doláru vo vzorcoch na označenie fixovaných buniek, stĺpcov či riadkov. Pri použití znaku $ sa takto označená bunka nebude meniť ani pri kopírovaní vzorca. Napríklad pri použití označenia $C$2 vo vzorci bude Excel aj pri kopírovaní vzorca neustále odkazovať na bunku C2.

SkryťVypnúť reklamu

V Exceli tiež existuje funkcia DOLLAR, ktorým môžete premeniť číslo na text vo formáte meny zaokrúhlený na počet miest, ktorý určíte.

Funkcia dollar=DOLLAR(číslo; [desatinné_miesta])

Ďalšie špeciálne znaky a vzorce v Exceli

Ako písať fajku a najhľadanejšie funkcie v Exceli
Znak/AkciaKlávesová skratka/Postup
Znak priemeru - ØWin: Alt + 934
Mac: Shift + Alt + O
alebo funkcia: =UNICHAR(216)
Funkcia pre výpočet priemeru=AVERAGE(číslo1; číslo2...)
Fajka ✓ či ☑ľavý Alt + 10003 alebo ľavý Alt + 9745
Znak percenta %Shift + = (kláves rovná sa je druhý naľavo od backspace)
Vzorec pre mocninu=POWER(x;y) kde x je číslo, ktoré umocňujete číslom y
Vzorec pre výpočet druhej odmocniny=SQRT(číslo)
znamienko nerovnosti <>Win: pravý Alt + , a pravý Alt + .
Mac: Option + =
Funkcia pre pí s presnosťou na pätnásť desatinných miest=PI()

Excel klávesové skratky pre Mac

Skratky pre základnú prácu s Excelom na MacOS

Akcia v ExceliKlávesová skratka MacOS
Nový zošit⌘ + N alebo Control + N
Uloženie zošita⌘ + S alebo Control + S
Krok späť⌘ + Z alebo Control + Z
Opakovať⌘ + Y alebo Control + Y
Kopírovať⌘ + C alebo Control + C
Vložiť⌘ + V alebo Control + V
Vystrihnúť⌘ + X alebo Control + X
Vybrať všetko⌘ + A alebo + Shift + medzerník
Vymazať obsah buniekDelete
Skryť vybrané riadkyControl + 9
Skryť vybrané stĺpceControl + nula
Hľadať v zošiteShift + F5
Tlač⌘ + P alebo Control + P
Tučné písmo⌘ + B alebo Control + B
Kurzíva+ I alebo Control + I
Podčiarknuté písmo+ U
Vyplniť nadol⌘ + D alebo Control + D
Vyplniť doprava⌘ + R alebo Control + R
Prepočítať všetky otvorené hárky+ = alebo F9
Prepočítať aktívny hárokShift + F9
Ukončiť Excel+ Q
Vrátiť späť akciu+ Z

Klávesové skratky pre prácu s bunkami v Exceli (Mac)

Akcia v ExceliKlávesová skratka MacOS
Úprava aktívnej bunkyF2
Zadať dátumControl + ; (bodkočiarka)
Zadať čas + ;
Prepnúť medzi zobrazením hodnôt buniek alebo vzorcovControl + '
Kopírovať vybranú bunku+ C
Vložiť do vybranej bunky+ V
Presun vybraných buniekDržte stlačený kláves Shift počas toho, ako presúvate vybrané bunky, riadok či stĺpec na nové miesto.
Orámovať vybrané bunky+ Option + 0
Vložiť hypertextové prepojenie + K
Úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na koniec riadka

Control + U

Otvoriť nástroj na tvorbu vzorcovShift + F3
Vložiť vzorec Automatický súčetShift + + T
Zrušiť zadávanie do bunky alebo riadka vzorcovEsc
Dokončiť zadávanie v riadku vzorcov.Return
Začať vzorec=
Skopírovať hodnotu z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunkyControl + Shift + "/ô

Klávesové skratky pre navigáciu v Exceli (Mac)

Skratky pre pohyb po bunkách v Exceli
AkciaKlávesová skratka MacOS
Posun o bunku hore/dole a vľavo/vpravoŠípka nahor/Šípka nadol a Šípka doľava/Šípka doprava
Dokončenie zadávania do bunky a posun dopravaKláves Tab
Dokončenie zadávania do bunky a posun doľavaShift + kláves Tab
Posun na okraj údajov v aktuálnej oblasti+ šípky

Presun na poslednú bunku otvoreného hárka

Control + End
MacBook: Control + Fn + šípka doprava
Prejsť na začiatok riadkaDomov
MacBook: Fn + šípka doľava
Posun po hárkoch Excelu
Akcia v ExceliKlávesová skratka MacOS
Presun na začiatok hárkuControl + Home
MacBook: Control + Fn + šípka doľava
Posun o obrazovku nadol/nahor v aktuálnom hárkuPage Down (PgDn)/ Page Up (PgUp)
MacBook: kláves Fn + príslušná šípka
Presun o jednu obrazovku vľavo/vpravo v aktuálnom hárkuOption + PgUp/Option + PgDn
MacBook: Fn
+ Option + šípka nahor/nadol
Presun do nasledujúceho hárka zošitaControl + Page down alebo Option + šípka doprava
Presun do predchádzajúceho hárka zošita

Control + Page up alebo Option + šípka doľava

Vodorovné posúvanie v rámci hárkudržte stlačený Shift a kolieskom na myši sa posúvajte (pohybom nahor sa posuniete doľava a nadol zas doprava)

Klávesové skratky Excel pre výber a označovanie (Mac)

Akcia v ExceliKlávesová skratka MacOS
Výber buniek v celom hárku+ A
Rozšírenie výberu o jednu bunku (prípadne viac buniek)Shift + šípky (pri použití skratky musíte mať aktuálne vybratú bunku alebo viac buniek)
Rozšíriť výber po začiatok riadkaShift + Home
MacBook: Shift + Fn + šípka doľava
Rozšíriť výber po začiatok hárkaControl + Shift + Home
MacBook: Control + Shift + Fn + šípka doľava
Vybrať celý stĺpecControl + medzerník
Vybrať celý riadokShift + medzerník

Klávesové skratky

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Tech

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu