Kedy je neslušné telefonovať z mobilu?

Anglická kráľovná pred pár rokmi obedovala s členmi britskej vlády, keď tu zrazu niekomu zazvonil mobilný telefón. Ministerka Clare Shortová sa začala narýchlo hrabať v kabelke a snažila sa telefón vypnúť, ale kráľovná ju upokojila: "Len to zdvihnite..."

Telefonovať by sme mali len vtedy, keď môžeme volajúcemu venovať stopercentnú pozornosť. ILUSTRAČNÉ FOTO - SIEMENS

Anglická kráľovná pred pár rokmi obedovala s členmi britskej vlády, keď tu zrazu niekomu zazvonil mobilný telefón. Ministerka Clare Shortová sa začala narýchlo hrabať v kabelke a snažila sa telefón vypnúť, ale kráľovná ju upokojila: "Len to zdvihnite, môže to byť niekto dôležitý."

Historka dokumentuje najväčší problém s etiketou týkajúci sa nových technológií: mnohé z nich si automaticky vynucujú našu pozornosť na úkor našich živých spoločníkov.

Podľa prieskumu amerického telekomunikačného operátora Sprint je až 97 percent ľudí presvedčených, že pri používaní mobilných telefónov sa správajú zdvorilo a neporušujú etiketu. Absolútna väčšina ľudí sa však zároveň sťažuje na to, že ľudia okolo nich dobré mravy nedodržiavajú - vyrušujú ich zvoneniami mobilov v nevhodnej chvíli, hlasnou konverzáciou či esemeskovaním na poradách.

Vysvetlenie paradoxu je jednoduché. Väčšina moderných technológií je tu tak krátko, že mnohé pravidlá ich používania sa ešte nestihli sformovať a ak už aj boli stanovené, nenájdete ich ešte v žiadnych príručkách. Prirodzene teda vnímame zatiaľ len prehrešky tých ostatných, no vlastné, ktorými denne iritujeme svoje okolie, si vôbec neuvedomujeme.

Najskôr môj telefón, až potom ty

Základná otázka na otestovanie úrovne vašej technologickej etikety podľa servera ExtremeTech.com: Predstavte si, že obedujete s priateľom v reštaurácii a zazvoní vám mobil. Čo najskôr urobíte?

a) pozriete na displej a podľa toho, kto volá, sa rozhodnete, či hovor musíte vziať

b) ospravedlníte sa a až potom pozriete na displej

c) ospravedlníte sa a zvonenie i telefón vypnete

d) nemusíte robiť nič, telefón ste vypli predtým, ako ste začali jesť.

Podľa odborníkov na modernú etiketu je správnou odpoveďou d) - ak máte rokovanie alebo sa zhovárate s priateľom, je neslušné venovať sa komukoľvek inému okrem neho. Alternatíva c je takisto prípustná, aj keď je lepšie nemusieť sa vôbec ospravedlňovať. Ak však práve nečakáte telefonát od manželky, ktorá má rodiť, alebo iný mimoriadne dôležitý hovor, na alternatívy a) a b) by ste nemali ani len pomyslieť.

Podľa prieskumu Sprintu sa totiž viac než polovica ľudí cíti nepríjemne a "bezvýznamne", ak partner v ich prítomnosti začne telefonovať a prestane sa im venovať - je to pre nich drobná urážka, hoci sa nikdy nebudú sťažovať. Váš dobrý priateľ vám takéto správanie pravdepodobne bez problémov prepáči, určite by ste však takto nemali testovať toleranciu vášho šéfa či novej priateľky.

Základným pravidlom tradičnej etikety (a etiky) je nerobiť iným to, čo nechcete, aby robili vám. Základné pravidlo "elektronickej etikety" sa naproti tomu niekedy definuje ako: "Nikdy neuprednostňujte techniku pred ľuďmi."

Znamená to, že technológie - nové esemesky, e-maily či zvoniaci mobil - by ste mali ignorovať vždy, ak im nemôžete venovať stopercentnú pozornosť, alebo ak by ich použitie mohlo niekoho iného obťažovať. Teda napríklad vtedy, ak ste práve na porade, v preplnenom výťahu alebo ak nastupujete do autobusu.

Slušnosť zákonom

Proti notorickým ignorantom modernej etikety už po celom svete vyrážajú do boja nielen majitelia rôznych podnikov, ale aj zákonodarcovia. V reštauráciách v Amerike a západnej Európe sú čoraz častejšie symboly Zákaz telefonovania, začínajú sa však uplatňovať už aj rušičky signálu, ktoré telefonovanie pri jedle či počas koncertu úplne znemožňujú. V New Yorku je dokonca použitie mobilných telefónov v koncertných sieňach už zakázané zákonom.

Viaceré súkromné firmy si zaviedli interné pravidlá pre používanie mobilov, napríklad pokutu päť dolárov za každé zazvonenie mobilu počas porady.

A čo robiť, ak všetky slušné spôsoby zlyhajú a niekto vo vašom okolí vás neustále obťažuje hlasnými telefonátmi? Údajne najúčinnejšie riešenie ponúkol v internetovej diskusii Američan Jim Warren. "Ak niekto vedľa vás telefonuje, stačí vziať do ruky pero a papier, zadívať sa na neho a začať si robiť poznámky. Ak namietne, poinformujte ho, že kričí na verejnom priestranstve a ťažko sa teda môže dožadovať práva na súkromie," vyzýva Warren.

Základné pravidlá etikety v elektronických médiách

Telefonovanie na verejnosti

* Nikdy sa nenechajte pohltiť hovorom natoľko, že zabudnete na svet okolo seba. Ak si zrazu žiada pozornosť telefón aj ľudia vo vašej blízkosti, vždy musí dostať prednosť človek, s ktorým ste osobne.

* Nikdy netelefonujte v tesnej blízkosti iných ľudí - vo výťahu, v preplnenom autobuse či v rade k pokladni v supermarkete. Ak je to absolútne nevyhnutné, skráťte hovor na minimum (do 30 sekúnd). Vo všeobecnosti ak telefonujete, nemal by nikto iný stáť k vám bližšie ako tri metre. (Platí to aj vtedy, ak vás od iných ľudí oddeľuje prepážka na verejnej toalete!)

* Nikdy na verejnosti cez mobil nepreberajte intímne záležitosti alebo dôležité pracovné problémy, nehovorte informácie, ktoré by sa nemali dostať na verejnosť.

* Psychológovia zistili, že podvedomou príčinou hlasného telefonovania na verejnosti je často snaha predviesť ostatným svoju dôležitosť a nenahraditeľnosť. Mnohí ľudia to vedia a ak budete hlasno telefonovať hneď po vystúpení z lietadla či vo výťahu, budú vás považovať za arogantného a nafúkaného.

Zvonenia mobilu

* Starostlivo si zvoľte zvonenie svojho mobilu - čím je pre vás "atraktívnejšie", tým je pre ostatných otravnejšie. Platí to najmä, ak mobil často používate v práci a vaši kolegovia musia neustále počúvať to isté zvonenie.

* Mobil vám nesmie za žiadnych okolností zazvoniť počas pohrebu, v kostole, divadle či na koncerte. Nemal by zvoniť ani na pracovnej porade, obchodnom rokovaní či v kine. Ak ste neurochirurg a môžu vás kedykoľvek povolať na záchranu niečieho života, používajte vibračné zvonenie. V menšej spoločnosti vopred upozornite, že očakávate telefonát, v kine si sadnite hneď vedľa uličky.

* Ak pred filmovým či divadelným predstavením zaznie výzva, aby ste vypli svoj mobil, vždy ten svoj znova skontrolujte, aj ak si myslíte, že je už vypnutý.

Hlasové schránky a zmeškané hovory

* Na rozdiel od Spojených štátov u nás väčšina ľudí nemá v obľube hlasové schránky, keďže za výber odkazov sa tradične platilo a navyše je vyzdvihovanie odkazu zdĺhavejšie a menej pohodlné, ako čítanie esemesky. Aj ak je váš hovor prepojený do schránky, väčšina ľudí viac ocení, ak stihnete položiť ešte pred zaznením signálu a zhrniete svoj odkaz radšej do esemesky.

* Hlasové schránky sú na nových mobiloch zväčša automaticky zapnuté - ak svoju schránku nechcete používať, ubezpečte sa, že hovory na ňu nikdy nie sú presmerované (návod vám poskytne váš operátor).

* Niektorí ľudia automaticky volajú na všetky čísla, ktoré si našli na mobile ako zmeškané hovory, iní čakajú, že sa volajúci ozve znova. Volajúci by preto nemal automaticky očakávať, že sa mu príjemca hovoru ozve naspäť hneď po prvom neúspešnom pokuse. Ak však vidíte, že sa vám niekto neúspešne snažil dovolať už niekoľkokrát, zväčša je vhodné, aby ste sa mu sami ozvali.

Esemesky

* Častým prehreškom proti etikete je čítanie či písanie esemesiek, keď sa zároveň zhovárate s iným človekom. Je to rovnako neslušné, ako začať sa počas debaty zrazu zhovárať s niekým iným. Nech už robíte čokoľvek, nikdy nepozerajte na mobil počas rozhovoru s iným človekom. Ak čakáte súrnu správu, vopred to vysvetlite a ospravedlňte sa.

MP3 prehrávače

* Aj keď si myslíte, že dokážete počúvať iných ľudí aj so slúchadlami na ušiach, nerobte to. Ak vás niekto osloví, je základnou slušnosťou slúchadlá si zložiť - nielen aby ste počuli, ale najmä aby ste partnerovi signalizovali, že ste skutočne ochotný ho počúvať.

Instant Messaging (rýchle správy cez ICQ, MSN)

* Instant messaging (IM) môže byť užitočným nástrojom, ale oveľa častejšie je skôr obrovským žrútom času. Mnohí ľudia totiž nevedia, že NIE JE neslušné na správy cez IM neodpovedať, ak práve robíte niečo iné.

* Povinnosťou toho, kto začína konverzáciu, je najskôr zistiť, či na neho druhá strana má čas. Nie však otázkou typu "si tu?" - mnohí respondenti si totiž pomyslia "som, ak ide o niekoho život, ale nie som, ak si chceš zasa len nezáväzne pokecať". V prvej správe teda pár slovami zhrňte, čo potrebujete, a spýtajte sa, či sa vám môže druhá strana venovať. Ak nepríde žiadna odpoveď, pošlite správu e-mailom.

* Cez IM v žiadnom prípade neposielajte žiadne dôverné správy - je to jeden z najhoršie zabezpečených spôsobov komunikácie.

E-mail

* Píšte čo najkratšie správy. Ak máte otázku, definujte ju jasne a presne, aby sa dalo odpovedať čo najjednoduchšie. Myslite na to, že každou správou oberáte čitateľa o jeho čas.

* Nepoužívajte pracovnú e-mailovú adresu na súkromnú korešpondenciu a naopak.

* Nikdy nepoužívajte e-mail na oznamovanie správ, ktoré je ťažké oznámiť osobne - napríklad prepustenie zamestnanca, choroba v rodine.

* Používajte gramatiku a štýl, ktorý vás učili v škole, nie ten, ktorý ste videli na internetovom chate alebo na MTV. Na začiatok každej vety patrí veľké písmeno. Na začiatok a koniec každého e-mailu pozdrav (ak nie je konvencia vo vašej firme iná, alebo ak nejde o pokračovanie konverzácie spred pár minút).

Ak sa snažíte niekoho zastihnúť...

* Bez ohľadu na to, či telefonujete, posielate e-mail alebo esemesku, nemôžete od nikoho očakávať, že bude na vaše správy reagovať okamžite. Ak neberie telefonát na mobil, môžete poslať esemesku. Ak nereaguje na e-mail, môžete skúsiť zatelefonovať, ale nie skôr, ako o niekoľko dní, pokiaľ nejde o mimoriadne súrnu záležitosť (vtedy by ste však mali telefonovať priamo a e-mail ani neskúšať).

* Ak preposielate znova e-mail alebo esemesku, na ktorú adresát nereagoval, pošlite znova celý text, nie iba správu "čo bude s tým mojím e-mailom", pomôžete čitateľovi rýchlejšie sa zorientovať.

Najčítanejšie na SME Tech


Inzercia - Tlačové správy


 1. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
 2. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
 3. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 4. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 5. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 6. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 7. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 8. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 9. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 10. Inteligencia vo všetkom
 1. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
 2. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 3. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 4. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
 5. Poslanci dnes dali jasne najavo, že plot na námestí nechcú
 6. HB Reavis so silnými výsledkami za rok 2016
 7. 3 šťavnaté spôsoby, ako povzbudiť výkon mozgu
 8. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
 9. Budúcnosť EÚ a inteligentných miest
 10. Todos predstaví 4 americké premiéry na Autosalóne
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 13 117
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 764
 3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 6 791
 4. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 271
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 5 691
 6. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 4 737
 7. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 4 257
 8. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 3 972
 9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 2 743
 10. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 1 857

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Prečo Slováci nechcú prísť na MS? Na vine nie sú hráči, tvrdí Staňa

Hokejová reprezentácia nemá pred majstrovstvami sveta ani jedného hráča z NHL.

DOMOV

Bašternákov majetok nie je podozrivý, rozhodla prokuratúra

Spis vrátili finančnej polícii, majetok zatiaľ nebudú preverovať.

SVET

Populisti sú ďaleko od porážky. Francúzsku hrozí katastrofa

Macron stále nemá víťazstvo vo voľbách isté.

PLUS

Kňažko: Usadilo sa tu klamstvo a zakráda sa k nám aj strach

Keď nie ste aktívny v obrane svojich práv, prídete o ne.

Neprehliadnite tiež

OBJEKTÍV

Sonda Cassini sa opäť spojila so Zemou. Poslala prvé blízke zábery Saturnu

Po strate komunikácie sa sonda opäť spojila so Zemou a zasiela prvé údaje.

Softvér stavia z plastových fliaš pevný nábytok, mosty i prístrešky

Plastové fľaše sú oveľa pevnejšie ako by ste od nich očakávali.

Vybuchujúce Galaxy Note 7 idú do predaja od júna

Zásoby zvolaných mobilov predsa len nepôjdu do recyklačných liniek. Samsung ich rozpredá na strategických trhoch.

Mopslík zmenšoval iné psy. Ukázali najrozsiahlejší strom psích plemien

Do spoločných skupín patria aj psy, ktoré sa na seba vôbec nepodobajú.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop