Immortal Cities: Children of the Nile - hurá, do Egypta!

Autor slávnej stratégie Pharaoh so svojou novou spoločnosťou Tilted Mills prichádza a po dlhom čakaní prináša novú budovaciu stratégiu z prostredia starovekého Egypta. Darí sa mu prekonať svojho predchodcu?

Píše sa rok 2950 pred naším letopočtom. V egyptskom meste Nekhen sa v šestnástich rokoch dostáva na trón faraón Esperanto I. a spolu so svojou manželkou Esperantkou sa pokúša vybudovať silnú egyptskú ríšu. Už za svojej vlády sa chce zabezpečiť v krajine blahobyt, mier, priazeň bohov. Žiaľ čo sa nestane, faraón po niekoľkých rokoch vlády zomiera, vo veku dvadsiatich rokov (hanbou, je že za tú dobu si ani nestihol vystavať hrobku ;)) a na trón nastupuje jeho syn Esperanto II., ktorý bude nasledovať otcove šľapaje a opäť priblíži ríšu bližšie k dokonalosti. Nebude to ľahká cesta a z histórie veľmi dobre vieme, že sa vystrieda niekoľko dynastii faraónov kým krajina začne prosperovať. O tom je v skratke hra Immortal Cities: Children Of The Nile z dielní Titled Mill, ktorá sa inšpiruje v známych tituloch od Impression Games – Zeus, Caesar, ale predovšetkým v budovateľskej stratégií z obdobia vlády egyptských faraónov - Pharaoh.

Musím sa vám priznať, že tituly od Impression Games sú moje srdcovky. Pred pár rokmi som naplno prepadol Pharaohovi, ktorý ma naozaj dostal a tak som s nádejami očakával či Children of the Nile dokáže prekonať pomerne vysoko nastavenú latku hrateľnosti. Obával som sa, vlastne ako vždy pri hrách tohto žánru, predovšetkým prechodu do 3D. Moje obavy však boli neopodstatnené lebo ono to fachčí a hraje sa jedná radosť :).

Každý správny egyptský faraón budoval svoju ríšu pri rieke Níl – alfe a omege Egyptu, ktorá tejto krajine po tisícročia zabezpečovala vlahu, každoročné záplavy, úrodnú pôdu, na ktorej sa pestovali plodiny potrebné pre obyvateľstvo. Aj v Children of the Nile autori čerpali z tohto poznatku a ríše sa musia budovať pri tejto rieke života.

Na začiatku každej hry jer potrebné vybudovať faraónovi príbytok – to jest jeho palác, ktorý bude potrebné v priebehu hry skrášľovať a pristavovať k nemu rôzne budovy, ktoré zabezpečia prestíž vášmu kráľovstvu, ale o tom neskôr. Aby mohol faraón existovať potrebuje k tomu poddaných a farmárov, ktorí sa rok čo rok v čase Peretu (obdobie sejby) vydávajú k brehom Nílu, aby tu, po období Achetu (obdobie záplav) vysadili rôzne poľnohospodárske plodiny – predovšetkým pšenicu, zeleninu, jačmeň. Farmy však musí niekto spravovať a túto úlohu v hre zastáva bohatšia časť obyvateľstva – šľachta, ktorej je potrebné vystavať šľachtické domy, ktoré sa skrášľujú, či naopak chátrajú, podľa toho ako sa vám darí uspokojovať ich potreby. Na uspokojenie týchto potrieb potrebujete predovšetkým obchody s bežným tovarom (košíky, hrnce, plátno a rohože) a keďže sa jedná o šachtu, tak im nesmie chýbať ani nejaký ten luxusný tovar, ktorý je možné kúpiť v obchodoch s luxusným tovarom (jedná sa o kozmetiku, parfémy, líčidla, nádoby, šperky a sandále). A nesmieme zabudnúť ani nato najdôležitejšie – prísun chleba z pekárni. Všetky tieto tovary nakupujú pre pánov ich služobníci, ktorí bývajú v skromných obydliach neďaleko šľachtických domov.

            

Toľko základné budovy, bez ktorých sa nepohnete. Tie ďalšie môžete začať stavať jedine vtedy, ak postavíte obydlie stavbára a tehelňu, v ktorej sa budú z naťaženej hliny páliť tehly, tak prepotrebné na stavbu ďalších budov. Z týchto ďalších budov sú najpotrebnejšie obydlia kňazov, ktorí majú na starosti zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, vykonávanie náboženských obradov a pohrebné služby. Pre začiatok máme k dispozícií iba jedného kňaza, ktorý bude musieť vykonávať všetky tieto služby naraz. Ďalší kňazi vzídu zo škôl, ich počet je však limitovaný – úrovňou prestíže, popularity vašej ríše.

Ak sa mestu darí prosperovať, obyvateľstvo je spokojné s úrovňou služieb, zveľaďujete svoj palác, staviate nejaké tie monumenty, nadväzujete diplomatické kontakty, rozširujete svoj vplyv za hranice mesta, úroveň prestíže vzrastá, obyvatelia a učni z iných miest majú záujem o vaše mesto, zvyšuje sa počet kňazov, ktorí môžu pôsobiť vo vašej ríši. Ak však obyvateľstvo spokojné nie je, trpí, napríklad nedostatkom potravín, bežného tovaru, chorobami, ktoré nie je možné liečiť, pretože sme zabudli vystavať nemocnicu a lekárne, chrámy pre cca dvadsať egyptských bohov tak úroveň prestíže klesá, ľudia odchádzajú z vášho mesta, šľachta prestáva mať záujem o ďalšie farmy v dôsledku čoho nastáva hladomor, pretože nemáme nikoho kto by pestoval plodiny. Mesto upadá a je len veľmi malá pravdepodobnosť, že sa vám podarí celú situáciu znormalizovať.

Kapitolou samou o sebe je stavba monumentov. Medzi monumenty môžeme zaradiť aj veľké chrámy pre bohov, v ktorých sa obyvateľstvo klania rôznym božstvám. Pod pojmom monument si však hráč predstaví predovšetkým pyramídy, ktorých je v tejto hre niekoľko typov – malé, stredné, veľké, obrovské; rôzne veľkosti mastáb, v ktorých sa uchovávajú pozostatky zosnulých faraónov a šľachticov; sochy. Stavba takýchto monumentov a predovšetkým veľkých pyramíd je nesmierne časovo náročná a zahŕňa zamestnanie robotníkov a dozorcov, ktorí ťažia resp. dohliadajú na ťažbu vápencov, čadiču, žuly, resp. iných surovín potrebných pre tieto stavby, do ktorých neskôr sochár vytesá nejaké tie hieroglyfy, ktorú budú o niekoľko tisíc rokov neskôr skúmať archeológovia.

Niektoré suroviny však nie je možné ťažiť v blízkosti vašej ríše a tak je potrebné nadviazať kontakty s inými mestami, ktoré tieto suroviny predávajú – vyšleme tam vyslancov, ktorí nadviažu obchodný kontakt. V takomto prípade, je potrebné vystavať prístav, pretože všetky takéto obchody sa uskutočňujú po mori. V neskorších fázach hry sa stane, že vaše obchodné cesty budú ohrozovať rôzne nepriateľské kočovné kmene, proti ktorým je potrebné zasiahnuť ak chceme, aby naša, pomaly sa rozrastajúca egyptská ríša nebola v ohrození. Prvým krokom je opevnenie mesta hradbami, pri bránach bude potrebné rozmiestniť stráže (avšak nielen tam, ale rovnomerne po celom meste, pretože po uliciach sa potulujú tuláci, ktorí okrádajú chudobných Egypťanov). V prípade, že sa vydáme na dlhšiu výpravu do nepriateľského mesta budeme potrebovať nejaké to cvičisko vojakov, ktorému velí veliteľ. Vojakov je potrebné adekvátne vyzbrojiť rôznymi zbraňami – lukostrelcov lukmi a šípmi, kopijnikov kopijami atď. Zároveň musíme do lodenice zaslať žiadosť na stavbu lode, ktorou sa dopravíme na nepriateľské územia. Samotné súboje nie je možné manuálne ovládať. Počas vojenskej výpravy sa presunieme na mapu sveta, kde si iba klikneme na mesto, ktoré chceme napadnúť, následne sa nám ukáže tabuľka, ktorá nám predostiera predpokladaný výsledok bitky, ktorý ak akceptujeme, tak čakáme až nám hra po istej dobe vygeneruje výsledok, strát na bojisku...

Ak si dobre pamätáte vo Pharaohovi sa platilo tzv. debenmi - staroegyptskou jednotkou hmotnosti, ktorou sa oceňoval majetok. V CotN je však situácia trošku iná - historicky zrejme menej vierohodnejšia - platí sa tu jedlom, zrejme z dôvodu zjednodušenia, pretože platobný systém v starovekom Egypte bol naozaj komplikovaný (priznávam, nie som egyptológ, takže o správnosti svojho tvrdenia nie som presvedčený, vychádzam z informácií, ktoré som si prečítal na tejto stránke - odporúčam). Pisári, ktorí spisujú majetok šľachty a farmárov sú zároveň výbercami dane – tie sa odvádzajú vo forme jedla do kráľovskej sýpky. Ak chceme vystavať nejakú budovu, na ktorú nie sú potrebné tehly, nepotrebujeme nato žiadne peniaze.

           

Významnejšou novinkou je systém rodín. V každom dome môže bývať maximálne trio ľudí – otec so svojou manželkou a potomkom. Zatiaľ čo vo farmárskej rodine otec pracuje na poli, matka sa stará o nákupy a synček vypomáha, v rodine tehlára otec vypaľuje tehly, manželka zaobstaráva potraviny a ich syn ťaží hlinu. Každá rodina si žije vlastným životom. Môžeme sledovať jej históriu, s čím je nespokojná, k čomu nemá prístup. Niektorí obyvatelia sa niekedy počas svojej práce zastavia, obratia sa tvárou k vám a povedia vám ako sa cítia, väčšinou sa však posťažujú. Ak úroveň nespokojnosti presiahne istú hranicu, napríklad, farmári nemajú prístup k chrámu zasvätenom ich bohovi Amonovi prídu sa sťažovať pred faraónov palác, a je to naozaj demonštrácia podobná tým, ktorých svedkami sme na Slovensku :).

Vy ako faraón môžete vydávať taktiež rôzne vyhlášky. Napr. šľachtu môžeme oslobodiť od platenia daní, farmárom však naopak môžeme dane zvýšiť. Ak je v meste pomerne veľká nespokojnosť obyvateľov, pomôže vyhlásenie štátneho či náboženského sviatku kedy sa nepracuje, ale oslavuje. Obyvatelia popíjajú víno, navštevujú chrámy, zabúdajú na každodenné problémy.

Vo Pharaohovi sa postupom času jednotlivé príbytky obyvateľov skrášľovali. V tejto hre sa však s ničím podobným nestretnete, jedine príbytky mešťanov sa trošilinka menia v závislosti od spokojnosti ich obyvateľov. Je to tak trošku na škodu, pretože mesto postupom času začína pôsobiť monotónne. Ak sme vo Pharaohovi museli skrášľovať mesto rôznymi ozdobnými predmetmi, okrasnou dlažbou, palmami, sochami a podobnými dekoráciami, pretože si to žiadali samotní obyvatelia, deti Nílu to od vás nežiadajú. Máme tu síce nejaké tie ozdobné predmety avšak pokiaľ nechceme nemusíme sa s ich umiestňovaním zbytočnej hrajkať – nič tým nezískate ani nestratíte.

Čo je však veľmi dôležité, je plánovanie stavby mesta. Skôr než začnete stavať je veľmi podstatné v duchu si premyslieť, čo kde bude stáť. V blízkosti šľachtických domov musia byť totiž príbytky služobníkov. Aby šľachta mala okamžitý prístup k tovarom v ich blízkosti musíte vystavať obchody. Obydlie pisára je zas lepšie vystavať v blízkosti fariem. Kňazi privítajú svoje obydlia v blízkosti chrámov, škôl, nemocnice. Darmo budete mať v meste XY chrámov, ak budú ďaleko od potencionálnych návštevníkov. Obyvatelia sa budú sťažovať, že k ním nemajú prístup, pretože sú od nich ďaleko. Opatrní treba byť aj pri stavbe fariem, netreba ich stávať príliš blízko brehu Nílu, pretože isté roky prichádzajú silnejšie záplavy a hladina Nílu stúpa až príliš vysoko – hrozí zaplavenie obydlí. Naopak, nemusíte sa starať o rozmiestnenie ciest. Vo Pharaohovi to bolo veľmi dôležité, pretože jednotliví obchodníci, policajti, požiarnici, architekti, nosiči vody (týchto v CotN už nenájdete) nevychádzali mimo cesty a zaopatrili jedine tie miesta, ku ktorým viedla cesta/chodník. V CotN sú však obyvatelia inteligentnejší a dokážu sa pohybovať aj po divom teréne, takže s chodníkmi a cestami to zbytočne preháňať nemusíte.

           

GRAFIKA 9 / 10
Ak Kordi nedávno udelil druhému Zoo Tycoonu štyri hviezdičky, tak ja musím CotN ohodnotiť minimálne o pol hviezdičku lepšie. Už som spomínal, že ja sa vždy pri tomto žánre obávam trojrozmerného spracovania. Našťastie Children of the Nile je stratégia, ktorej 3D spracovanie sekne aj keď zo začiatku som mal zmiešané pocity. Nakoniec som usúdil, že grafika je celkom krásna. Keďže s kamerou je možné ľubovoľne otáčať a zoomovať a je možné dostať sa až na úroveň chodníkov, odkiaľ je krásny výhľad na všetky tie monumenty, ktoré ste stihli za svojej vlády vystavať. V diaľkach, sa v zvírenom piesku mihajú obydlia robotníkov, ktorí ťažko pracujú pri otesávaní vápenca, tamto na vŕšku sa týči chrám zasvätení Reovi, bohovi Slnka a hľa, tamto v diaľke vidím obrovskú pyramídu, v ktorej odpočíva najslávnejší faraón mojej ríše Esperanro IX :). Pred palácom sa mi zhromaždili nespokojní ľudkovia, ktorí s transparentmi v rukách protestujú proti daňovému zaťaženiu. Avšak prichádza noc, na oblohu vystupuje mesiac a s ním odchádzajú do svojich príbytkov aj samotní farmári. Áno, v hre sa strieda deň s nocou a je to aj vidieť. Na druhý deň ráno sa vyberám na pole a sledujem, ako sa na poliach kníše obilie a roľníci obhospodarujú svoje polia. Poobede som zavítal k Nílu a sledoval, ako do prístavu vplávajú a odplávajú obchodné lode. "Na poludnie je Níl naozaj krásny", povedal som si a išiel ďalej od brehu, pretože nadišlo obdobie záplav. Ej hľa, prvý bug grafického enginu!  Ako je možné, že ľudia dokážu chodiť počas záplav pod hladinou Nílu? Inak nemám výhrad. Moja egyptská ríša prosperuje a ja som šťastný. Všetko vyzerá tak nádherne :).

INTERFACE 9 / 10
Nemám žiadne väčšie výhrady. Menu je veľmi prehľadné. Hra sa ovláda myškou, v samotnej hre sa na ľavej strane obrazovky nachádza panel stavieb. V dolnej časti môžeme nájsť mapku, ikony ktorými sa prepneme na svetovú úroveň, k vyhláškam, informáciam o spokojnosti obyvateľov, popularite, stavbách, surovinách atď. Čo však zamrzí je absencia akýchkoľvek grafov, ktoré som si tak obľúbil vo Pharaovi. Nenájdete tu žiadne porovnania, ako sa vaša ekonomika vyvíja, ako postupom rokov stúpa popularita faraóna atď. Pravdou je, že ja sa v podobných vecičkách hrozne rad piplem, škoda že tu som sa nemohol ;-).

HRATEĽNOSŤ 9 / 10
Aj keď zmien oproti pôvodnému Pharaovi je mnoho, pôvodná hrateľnosť sa nevytratila. Predtým než sa pustíte do samotnej hry, odporúčam si zahrať výukovú kampaň, ktorá pozostáva z troch obsiahlych misií, v ktorých sa krok po kroku dozviete všetky novinky, naučí vás ako správne vybudovať prosperujúce mesto, v ktorom sú všetci Egypťania spokojní. Children of the Nile je oproti Pharaohovi dosť odlišní. Ak už viete čo a ako, môžete sa pustiť do kampane, kde na vás čaká 15 scenárov. Aby sme sa lepšie pochopili - po odkliknutí kampane sa nachádzate na svetovej mape, kde si môžete vybrať jedno z troch miest, kde sa usadíte. V prvom mestečku (resp. to nie sú ani mestečka, ale také malé osady so slamenými domčekmi) musíte dosiahnuť iný cieľ ako v tom druhom. Druhé je však menej náročné ako prvé. Avšak to tretie je určené iba pre tých najostrieľanejších. V každej z týchto troch náročností na vás čaká 5 scenárov zasadených do 5 časových období egyptskej dynastie. Suma sumárom 5 x 3 = 15 scenárov. Odohratie jedného, trebárs aj toho najľahšieho scenára zaberie veľmi veľa času, t.j. niekoľko hodín čistého hrania, tie ťažšie, neskoršie aj niekoľko desiatok hodín, takže je hra určená pre tých, ktorí majú času nadostač. Čo je však najdôležitejšie, hrateľnosť je vynikajúca a budete sa len diviť ako pri tejto hre rýchlo plynie skutočný čas. Ak prejdete celú kampaň, môžete sa pustiť do hrania samostatných misií, tých je v hre celkovo 20 avšak čo zamrzí, 15 z nich sú scenáre z kampane. Okrem toho je k hre priložený editor, v ktorom si je možné vytvoriť vlastné scenáre.

MULTIPLAYER
Ak si dobre pamätám tak v hre som naň nenarazil :o).

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10
Viete ako ja nerád hodnotím túto položku? Nerád preto, lebo nikdy si pri písaní recenzie nemôžem na ne spomenúť. Spôsobené to môže byť tým, že boli tak dobré, že sa zbytočne nevtierali do uší. Ak by boli zlé, určite by som si to zapamätal a ak by boli až príliš premaknuté, tak by som ich tiež nezabudol spomenúť. Takže CotN ich má nevtieravé :).

HUDBA 8 / 10  
Soundtrack, ktorý vyhráva počas hrania CotN, pozostáva z cca 20 tichučkých orchestrálnych skladieb, ktoré sa výborne hodia k hre s egyptskou tematikou. Ak dôjde k bojovému stretu, počujete rýchlu orchestrálku, ak si len tak budujete mesto, sú to príjemné, pohodičkové skladby, ktoré sa podobne ako zvukové efekty hráčovi zbytočne nepodlizujú.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10
Už som písal, že v kampani máme na výber z troch typov – kampaň jednoduchú, stredne náročnú a ťažkú. Čo je však trošku zvláštne, ďalej si je možné navoliť, či si chceme zahrať na normálne jednoduchej alebo náročne jednoduchej obtiažnosti. Normálnu stredne obtiažnu alebo obtiažnú stredne obtiažnú kampaň; normálne ťažkú alebo obtiažne ťažkú. No fun :). Celkovo by som vravel, že Children of the Nile je menej náročnou hrou ako taký Pharaoh, predovšetkým tým, že jednotlivé činnosti sú dosť zjednodušené.

          

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10  
V percentuálnom hodnotení by som hre udelil 85%. Deti Nílu ma určite nesklamali, splnili to, čo som od nich očakával. Hrateľnosťou sú približne na úrovni Pharaa. Po grafickej stránke hre tiež nič nevyčítam, jedno aj druhé spracovanie má svoje čaro, Children Of the Nile ma len utvrdil v presvedčení, že 3D nemusí byť stratégiám len na škodu. A ešte, aby som nezabudol – Immortal Cities: Children Of the Nile, spoločnosť CD Projekt kompletne lokalizovala do českého jazyka. V hre sú preložené všetky, všetučké texty, dokonca aj obsiahla nápoveda, z ktorej sa dozviete pomerne veľa verných historických informácií o starovekom Egypte. Celý elektronický manuál je ako v českom tak aj v slovenskom jazyku. Prekladu sa nedočkali iba hlášky jednotlivých človiečikov, to však nevadí.

Poznámka: Mimochodom, česká verzia hry už v sebe obsahuje patch vo verzii 1.2, ktorý výrazne ovplyvňuje hrateľnosť, k lepšiemu samozrejme.

Najčítanejšie na SME Tech


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Prieskum Focus: Vládne strany oslabujú

Smer stratil takmer dve percentá. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH.

DOMOV

Politika, biznis, vplyv. O čo ide oligarchom v médiách

Odborník hovorí, že oligarchovia médiá skupujú kvôli svojim záujmom.

BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici otvorili najmodernejšiu autobusovú stanicu na Slovensku

Dopravná časť je v testovacej prevádzke.

Neprehliadnite tiež

Morský koník ako zberač odpadu a smutný osud tigra. Pozrite si finalistov o najlepšieho fotky prírody

Wildlife Photographer of the Year organizuje Prírodopisné múzeum v Londýne.

Cesty na zmenu klímy nie sú pripravené, asfalty nevyhovujú

Na plánované fungovanie ciest je dnes už príliš teplo.

YouTube končí s platenými kanálmi, ľudí nezaujali

Výpadky príjmov majú tvorcom obsahu nahradiť nové projekty.

Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 3. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 4. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 7. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 8. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 10. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 1. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 2. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 3. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 4. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 5. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 6. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 7. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 8. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 9. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 10. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 15 161
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 381
 3. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 4 155
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 3 065
 5. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 253
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 088
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 983
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 908
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 357
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 144