Hearts of Iron 2 - stratégia pre hodiny dejepisu

V októbri 2001 vydala švédska firma Paradox Entertainment neobvyklú stratégiu z 2. svetovej vojny Hearts of Iron. Rýchlo si našla široký okruh hráčov, ktorí boli ochotní prehliadnuť mnohé nedostatky. Hlavnú zásluhu na tom malo kvalitné prepracovanie a vys

V októbri 2001 vydala švédska firma Paradox Enterteiment neobvyklú stratégiu z II. svetovej vojny. Bolo to však typická stratégia Paradoxu, používala rovnaký engine a trpela aj rovnakými chorobami. Rýchlo si však našla široký okruh hráčov, ktorí boli ochotní nedostatky prehliadnuť (a patchovať a patchovať). Hlavnú zásluhu na tom malo kvalitné prepracovanie a vysoká replaybilita. Druhý diel sa pokúša nadviazať na tento úspech, prináša viacero zmien, ktorých prínos je však diskutabilný.

Základné princípy sa samozrejme nezmenili. Hráč sa zhostí úlohy vodcu jedného štátu a prevedie ho najhorším obdobím ľudskej histórie. Ako je u Paradoxu zvykom, hra sa verne pridržiava histórie. To ako môžete ovplyvniť históriu, záleží od výberu štátu a na roku, v ktorom začnete hrať. Ostatné štáty, ktoré ovláda počítač, sa chovajú presne podľa histórie a ovplyvniť ich vývoj je často nemožné. Väčšinou sa to deje nepriamo a často dochádza až k nepredstaviteľnému vývoju situácie.

SCENÁRE
Hra obsahuje štyri scenáre, mohli by sme ich nazvať aj kampane, lebo zahrňujú celý svet. Odlišujú sa počiatočným rokom (1936, 1939, 1941 a 1944) a tým pádom aj odlišnou situáciou. Okrem toho sú k dispozícii ešte scenáre zachytávajúce kratšie časové úseky a menšie územie, ktoré sa týkajú jednotlivých dôležitých operácii (vylodenie v Normandii, útok na Poľsko, severná Afrika atď.) a zopár hypotetických scenárov. Pre nás najzaujímavejší je určite Fall Grun, teda obsadenie Československa.

V tomto hypotetickom scenári sa hrdinskí Česi (v popise scenára sa píše iba o Čechoch!) postavia na odpor veľkej a zlej Nemeckej ríši. Nie je veľkým problémom vyhrať, treba iba udržať územie niekoľko mesiacov a je koniec. Tento odvážny boj statočných Českých obrancov (Opäť žiadna zmienka o Slovákoch. Na tú dôjde len pri rozdelení Československa v kampani a to tam spomínajú akurát Tisa :). ) mal podľa záverečnej obrazovky scenára dodať odvahu ostatným európskym demokraciám (a vtedy ich naozaj nebolo veľa:), bojovať proti Nemecku. Najväčšou iróniu je, že to takto naozaj mohlo vyzerať, keby sa "odvážni" Česi nebáli, že im Nemci zbombardujú Prahu (áno, práve tým sa im Hitler vyhrážal) a poslali armádu brániť hranice. Už len pre úplnosť dodám, že Československo malo pred II. svetovou vojnou jednu z najmodernejších a najlepšie vycvičených armád v Európe (Nemci boli na tom oveľa horšie) a hlavne náš systém opevnení bol prakticky nezničiteľný. No čo, history is my hobby :). V kampani to chvalabohu také jednoduché nie je, treba sa naozaj snažiť. Mimochodom v Paradoxe asi naozaj nemajú ani potuchy o našom malom národe. Kto vie čo si myslia, možno sú prívržencami čechoslovakizmu... Ani v ich ostatných stratégiách nie je o nás ani len zmienka. Napríklad v Crusaders Kings je v provinciách, kde by mali byť Slováci uvedené Maďari, pričom hra rozlišuje politickú príslušnosť a kultúru/národnosť v danej provincii. Asi by im trebalo poslať maila a vysvetliť im, že nad Tatrou sa blýska.

            

V menších scenároch sú ešte ďalšie obmedzenia. Niekedy sa nemôžete venovať diplomacii, inokedy výrobe alebo vývoju.

VÝVOJ INÝ NEŽ HISTORICKÝ
Najprv by bolo vhodné spomenúť, za koho môžeme hrať. V malých scenároch je ten počet obmedzený väčšinou len na dva štáty (resp. strany). V hlavných scenároch hra ponúka vždy desiatku štátov (USA, ZSSR, Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko, Japonsko, Austrália...), za ktoré sa oplatí hrať, teda je zaujímavé za nich hrať. K dispozícii je okrem toho ešte niekoľko desiatok štátov, medzi nimi aj Československo a od roku 1939 aj Slovensko. Za tieto štáty je už hra oveľa náročnejšia a za niektoré nemá ani význam hrať.

Tiež by nebolo od veci objasniť cieľ hry. Vyhráva ten, kto bude mať najviac bodov v roku 1947, pričom tieto body štáty dostávajú za kontrolované územia.

Každý štát môže históriu ovplyvniť rôzne. Dôležité historické udalosti sú spracované nasledovne: objaví sa dialógové okno, v ktorom je popis udalosti, tak ako sa stal naozaj a príslušné možnosti s popisom, čo ktorá spôsobí. Hráč sa teda môže v týchto dôležitých chvíľach vydať iným smerom, ale nie vždy. Napríklad, keď som hral za Nemecko, nemohol som zabrániť obsadeniu sudetských Čiech, ale anšlusu Rakúska áno. Dôležitejšie je však to, že ostatné (teda počítačom kontrolované) štáty sa zachovajú podľa histórie. V diplomacii sa síce nachádzajú mechanizmy na ovplyvňovanie iných národov, ale zásadný vplyv nemajú. To sú moje osobné skúsenosti. Objavili sa však aj informácie, že aj počítačom kontrolované štáty si môžu zvoliť inú alternatívu. Ja som to nepostrehol.

Čo z toho vyplýva? Vývoj môžete zmeniť, ale nie vždy tak, ako chcete. Nebudem tu rozoberať, čo sa podarilo mne, aj keď by som mohol (ak budete chcieť môžeme pokecať v diskusii) a teraz ma napadlo, že týmto som naplnil najnovší pokyn vedenia, podnecovať diskusie:).

TECHNOLÓGIE, PRODUKCIA, DIPLOMACIA
Výskum sa zjednodušil a sprehľadnil. Najprv sa vyberie, čo sa má vyvíjať a potom vedecký tím, ktorý sa do projektu pustí. Pri každom je nutné pracovať v určitých vedeckých oblastiach a treba vybrať taký tím, ktorý je v príslušných oblastiach zbehlý. Tieto tímy sú rôzne známe priemyselná podniky (Renault, I.G.N Farben...) alebo viac-menej známi vedci (napr. manželia Curierovci). Vývoj sa môže realizovať vo viacerých oblastiach: priemysel, pechota, pozemné zbrane, námorníctvo, letectvo, tajné zbrane a taktické/strategické postupy pre letectvo, námorníctvo a pozemnú armádu, toto majú na starosti generáli. Naraz môže bežať len päť výskumov, ktoré trvajú rôzny časový úsek (niektoré len pár mesiacov, iné roky). Keď sa napríklad rozhodnete vyrobiť atómovú bombu, je nutné robiť výskum v oblasti rakiet, jadrových reaktorov a ešte aj aj pár vecí z položky tajné zbrane bude treba vyvinúť.

           

Priemyselná produkcia sa tiež dočkala pozitívnej zmeny, je prehľadnejšia. Okamžite je pekne vidieť aké divízie sa vyrábajú, čo sa buduje v provinciách (radar, protiletecká obrana, továrne...), aké sú zásoby surovín, ich denná spotreba a produkcia. V tejto položke sa dajú nájsť ešte informácie o medzištátnom obchode, konvojoch (sú plne automatizované, netreba sa nimi zaoberať. Zameranie priemyslu sa ľahko nastavuje niekoľkými ukazovateľmi.

Diplomacia bola prepracovaná a rozšírená, ale aj tak to ešte nie je ono. Môžete robiť radu vecí, ako uzatváranie aliancií, anexovať krajiny, robiť prevraty (respektíve sa o ne pokúsiť), vymieňať technológie, dohadovať obchod, rokovať o sporných otázkach (obmedzene), zlepšovať vzťahy a tak podobne. Čo tu však chýba, je možnosť dohodnúť sa so svojimi spojencami na spoločnom postupe voči nepriateľom, musíte len čakať, čo prinesie história. V domácej politike môžete vymeniť jednotlivých ministrov, nie vždy všetkých (napr. takého Stalina sa nezbavíte;). Domácu politiku charakterizuje niekoľko ukazovateľov, do ktorých môžete raz za čas priamo zasiahnuť. Väčšina zmien sa však deje ako dôsledok vašich strategických/historických rozhodnutí.

A KEĎŽE TU IDE HLAVNE O BOJ...
Hearts of Iron II prináša nový systém bojov, jeho tvorcami pomenovaný "pohyb je útok", čo znamená, že k boju nedochádza až potom, keď divízia dorazí do nepriateľskej provincie, ale už v momente začatia presunu (respektíve, keď divízia dorazí na hranice). Opäť môžete divíziám určiť presnú hodinu začatia útoku. Pri leteckých a námorných divíziách to funguje tentoraz odlišne. Vyberiete typ misie, časové trvanie a oblasť, kde sa má misia vykonávať. Potom to už ide automaticky. Má to však jeden problém a tým je výber oblasti, lebo oblasť zahrňuje viacero provincií a nie je vždy jasné, ktorá oblasť aké provincie obsahuje (zásadne nemôžete nájsť tú oblasť, ktorú potrebujete). O doplňovanie a nejaké tie vylepšovania/upgrady divízii, sa stará priemyselná produkcia, stačí iba vyčleniť potrebnú priemyselnú kapacitu a už to ide samo.

           

GRAFIKA 8 / 10
Tu sa budem asi opakovať. Grafika ja samozrejme 2D, žiadne grafické orgie ani nič podobné, ale to viac ani netreba. Dôležitá je prehľadnosť a grafika Hearts of Iron II to maximálne spĺňa. Oproti prvému dielu došlo k istým úpravám, ale podstatný význam to nemá.

INTERFACE 8 / 10
Interfacu niet tentoraz čo vytknúť. Bol upravený, má lepšie usporiadané ovládacie prvky. Teraz je všetko prehľadné.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10
Ak vás bavia ťahové stratégie (i keď toto je real-time stratégia) a II. svetová vojna, tak Hearts of Iron je ako stvorený pre vás. Celkový dojem narúša, a je to zároveň najväčšia chyba hry, že niekedy je Save nepoužiteľný a pri pokuse načítať ho, hra zamrzne. Táto chyba sa vyskytuje aj v ostatných hrách Paradoxu a človek by čakal, že sa im to podarí konečne vyriešiť a hlavne, keď patche túto chybu v ostatných hrách opravili. Aj pre Hearts of Iron II je už na svete patch. Ale treba povedať, že je tu už menej chýb ako v predošlých hrách. Niektoré sa bez prvého patchu ani len nedali hrať, takže aj v tomto smere nastal istý posun.

MULTIPLAYER 8 / 10
Hearts of Iron II je prvá hra od Paradoxu s naozaj zaujímavým a hlavne použiteľným multiplayerom. Vďaka absencii ťažkého mikromanažmentu, väčšina vecí beží aspoň sčasti automaticky, takže nie je problém udržať si prehľad a sústrediť sa na boj. Veľmi zaujímavá je aj možnosť hrať spolu za jednu krajinu a vtedy už naozaj nie je žiadny problém.

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10
Zvukové efekty sa vyskytujú len občas, mohli by byť trochu živšie. 

HUDBA 6 / 10
Ani hudba nie je veľmi pestrá, ale to čo tu je, môžeme považovať za kvalitné. S hudbou sa hrá lepšia ako bez nej, aj keď pocit, že vôbec nie je potrebná, sa občas dostaví. Viac skladieb by tiež nebolo na škodu.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10
Je to hra na dlhé zimné (a jarné, letné, jesenné) večery, pri ktorej treba pohnúť mozočkom. Inteligencia počítača ja obstojná, narúšajú ju iba občasné chybičky. Niekedy totiž počítačom kontrolované štáty konajú nelogicky a v konečnom dôsledku proti sebe. Nie vždy správne vyhodnotia situáciu. Nestáva sa to často. Hra obsahuje aj niekoľko chýb, ktoré spôsobujú, že nie všetko funguje tak, ako v skutočnosti a teda tak, ako by sa dalo predpokladať. Aspoň niektoré chyby by mal opäť opraviť jeden z budúcich patchov.

            

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10
Hearts of Iron II je dôstojným pokračovaním prvého dielu. Prináša niekoľko potrebných zmien, ale je tu ešte čo vylepšiť. S kľudom Angličana môžem a aj vyhlásim, že toto je najlepšia stratégia akú dosiaľ Paradox vyrobil. Keď zapracujú na engine a popracujú na diplomacii, tretí diel môže byť špičkový. Viaceré úpravy prinesú samozrejme, už toľko spomínané patche, ale komu sa ich chce sťahovať (minimálne mne nie;). Hearts of Iron prináša zábavu a poučenie (vo Švédsku sa stratégie Paradoxu používajú na hodinách dejepisu), človek napríklad zistí, že Francúzi naozaj v čiernom období minulého storočia naozaj nemohli nič urobiť.

Najčítanejšie na SME Tech


Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Povedať, že Fico III a Mečiar III už sú jedna k jednej, sa ešte nedá, ale synchronizovaná akcia proti Kiskovi je porovnateľná iba a len s únosom mladého Kováča.

DOMOV

Fico chce opäť bojovať s korupciou, založí nový úrad

Fico zvažuje aj prijatie nového ústavného zákona o preukazovaní pôvodu majetku

Neprehliadnite tiež

Astronautka z NASA: Vieme, že sa niečo pokazí

Astronautka Dorothy Metcalf-Lindenburgerová hovorí, ako vyzerá tréning v NASA a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

Rozšírená realita je zábavná aj užitočná. Skúste tieto aplikácie pre iPhone a iPad

Nová aktualizácia iOS 11 pre mobilné zariadenia od Apple priniesla aj ARKit. V ponuke sú prvé aplikácie a je s nimi zábava.

TECH_FM

Kontroverzný objav naznačuje, že praľudia sa mohli vyvinúť v Európe

Stopy dávneho tvora mätú vedcov. Odborníci sa sporia, komu patrili.

Strašia vás baktérie na mobile? Vymysleli "umývačku"

Nová nabíjačka dezinfikuje mobily, používa na to ultrafialové žiarenie.

Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 20 925
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 7 113
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 6 203
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 387
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 988
 6. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 1 867
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 835
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 784
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 754
 10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 135