Knights of Honor – hľa, vaše kráľovstvo!

Ako často ste snívali o živote v stredoveku? Narodiť sa do kráľovskej rodiny a dobývať Európu ako Karol Veľký? Knights of Honor je hra, ktorá vaše ambície preverí v naozaj komplexnej real-time simulácii dobývania stredovekej Európy.

Ako často ste snívali o živote v stredoveku? Narodiť sa do kráľovskej rodiny a dobývať Európu ako  Karol Veľký? Koľkokrát ste si na hodinách dejepisu pomysleli, že by ste vládli Francúzsku lepšie? Knights of Honor je hra, ktorá vaše ambície preverí v naozaj komplexnej real-time simulácii dobývania stredovekej Európy.

Pred časom sme vám priniesli prvé dojmy z dema a teraz tu máme rozsiahlu recenziu. V skratke si zopakujme už známe veci...

Charakteristika hry
Stratégia Knights of Honor vám ponúkne v jednej otvorenej singleplayer kampani možnosť podmaniť si Európu. Tí z vás, ktorí sa tešili na klasické misie, aké boli napr. v hre Stronghold, budú sklamaní. Nijaký lineárny dej ani úlohy, ktoré by bolo treba splniť, tu nie sú. Akurát dostanete do rúk jedno malé kráľovstvo a môžete začať prepisovať históriu. Na výber máte tri historické obdobia (začiatok 11. storočia, 13. storočia a polovicu 14. storočia) a podľa obdobia jedno z 60 kráľovstiev. Samotná hra môže mať tri stupne náročnosti. Po výbere svojho kráľovstva ste prenesení na mapu Európy v štýle Civilizácie III, rozdelenú na veľké množstvo provincií. Každé kráľovstvo má svoju historickú polohu i rozlohu a od toho sa odvíja počet vašich provincií. Samozrejme, nič nebráni tomu, aby ste ovládli všetky (niečo predsa len áno – asi päťdesiat vládcov s tou istou ambíciou :). Provincie sú si veľkosťou podobné a každá má jedno hlavné mesto a pár dedín. Kto kontroluje mesto, kontroluje aj provinciu. Cieľom hry je získať pod svoju moc celú Európu. To môžete dosiahnuť buď priamym obsadením všetkých provincií, alebo sa necháte zvoliť za vládcu Európy. Ani jedno však nebude ľahké. Pre tých menej ctižiadostivých je tu ešte možnosť skončenia kampane „menším víťazstvom“, a to získaním všetkých výhod pre kráľovstvo (o tom potom).

Počas celej kampane sa pohybujete v dvoch hlavných prostrediach – strategickom a bojovom. Strategické sa skladá z už spomínanej hlavnej mapy a z politickej mapy, kde si môžete s prehľadom zistiť lokality zdrojov špeciálnych surovín, vzájomné vzťahy kráľovstiev, náboženské rozdelenie i množstvo iných praktických informácií.

Do bojového módu sa dostanete, ak sa rozhodnete sami viesť otvorenú bitku alebo dobývanie či obranu mesta. Vyzerá presne ako prostredie v Rise of Nations. Na škodu je akurát to, že námorné bitky nemôžete hrať v tomto móde. Aby ste si to všetko pekne ustriehli, ponúka hra možnosť meniť rýchlosť i pozastaviť čas (osobne som najviac využíval kombináciu najvyššej rýchlosti a pauzy).

A teraz k jednotlivým špecifikám hry:

Kráľovská rodina a kráľovský dvor
„Predstavujem vám kráľovskú rodinu, môj pane“ – si vypočujete vždy pri vstupe do menu rodiny. A je to naozaj výstižné. Zistíte si tu informácie o kráľovi, jeho manželke (ak ju má) a prípadne i o ich deťoch, akí sú starí a či sú s niekým zosobášení. O uzatváraní manželstiev rozhodujete vy, o počte vašich detí a vlastnostiach kráľa náhodný algoritmus. Systém nástupníctva na trón je úplne ako v realite – na trón nastupuje vždy prvorodený syn (ak neurčíte iného). O váš trón sa môže uchádzať aj manžel princeznej (môže pripraviť princa o pár provincií), ale aj vy sa môžete uchádzať o provincie patriace rodine vašej manželky. Ak nie sú nijakí následníci, buď sa kráľovstvo rozpadne, alebo sa ujme trónu najskúsenejší veliteľ vojska.

Mužských členov kráľovskej rodiny môžete povolať do služby – na kráľovský dvor. Tento inštitút tvorí nevyhnutnú zložku celej stratégie. Každý jeho člen vykonáva špeciálnu funkciu a ak nie je z rodiny, požaduje aj plat. Môže zastávať jednu zo šiestich pozícií: vojenský veliteľ, obchodník, kňaz, špión, správca provincie a stavebník. Každý má iné využitie a iné možnosti. Ich efektivita závisí od skúseností, pričom všetci okrem veliteľov sa vzdelávajú z kníh. Keďže je voľných miest len deväť, bude obsadzovanie funkcií jednou z hlavných strategických otázok. Zvláštnosťou je, že hoci členovia kráľovskej rodiny starnú a umierajú, najatí „rytieri“ nie (samozrejme, kým ich niekto nezabije).

Ekonomika
Peniaze vládli stredovekom. V nich bola moc a okolo nich sa točili skoro všetky vojny (priamo či nepriamo). Inak tomu nebude ani v KoH (často vám niekto vyhlási vojnu s odôvodnením, že potrebuje územie a peniaze). Získavať peniaze budete hlavne na začiatku pomocou obchodníkov z obchodných ciest. Musíte si vyhliadnuť veľké kráľovstvo, uzavrieť dohodu o obchode, na kráľovskom dvore obsadiť miesto obchodníkom a máte jeden zo zdrojov financií zabezpečený (takto možno získavať aj špeciálne suroviny). Ďalšími zdrojmi sú klasické dane (určujete ich výšku), vojenské dane (stanovujete spôsob vyberania), mestské poplatky, platby vašich vazalov, nábožnosť a sila impéria. Za peniaze si potom kupujete vojakov, priazeň ostatných kráľov (dary) a zveľaďujete mestá. K realistickosti peňažného systému prispieva aj inflácia (nahrabať a ukladať si peniažky pod vankúš sa nevypláca tak ako v reálnom živote).

Okrem peňazí budete potrebovať ešte aj nábožnosť (využíva sa najmä na okamžitú asimiláciu dobytého mesta), knihy (pomocou nich vzdelávate členov kráľovského dvora) a špeciálne suroviny. Ak sa nachádzajú vo vašich provinciách, stačí v tom ktorom meste postaviť príslušnú budovu na ich produkciu či spracovanie, a máte vystarané. Horšie je, ak k dispozícii nie sú. Vtedy musíte hľadať kráľovstvo, ktoré by vám ich predávalo. Čím viac špeciálnych surovín máte, tým viac máte aj aktívnych vylepšení kráľovstva, ktoré poskytujú naozaj zaujímavé bonusy. A aby toho nebolo málo, na tieto vylepšenia potrebujete aj vzácny tovar, ktorý možno len dovážať a aj to iba do špecializovaných prístavov.

Mestá, provincie a stavby
Vaše kráľovstvo stojí na provinciách a tie na mestách. Každé mesto má 18 voľných slotov na budovy. Keďže však pre komplexný rozvoj kráľovstva potrebujete väčšinu dostupných budov (vojenské, civilné a pokročilé), ktorých je dokopy 53, bude sa musieť každé mesto špecializovať na niečo iné. Budovy majú 3 základné určenia: získavanie zdrojov, cvičenie vojakov, obrana mesta. Stavajú sa často vo vzájomnej náväznosti (nemôžete postaviť lodné veliteľstvo, keď nemáte prístav a pod.) a väčšinu z nich možno ďalej vylepšovať (zase za istých podmienok). Stavba trvá pomerne dlho, ale ak máte naozaj veľa peňazí, môžete stavbu kedykoľvek v momente dokončiť. Okrem stavieb sú mestá aj jediným zdrojom vojakov (s výnimkou žoldnierskych táborov – je ich ako šafránu) a jedla pre posádky.

Mestá sú schopné sa do značnej miery brániť samé, ale nie proti presile alebo dlhotrvajúcemu obliehaniu. Stačí ich obkľúčiť, vyhladovieť a brány otvoria dobrovoľne, takže si na ne treba dávať pozor.

Zaujímavosťou provincií je tzv. nálada obyvateľstva. V tých podmanených majú obyvatelia sklon k rebélii, a tie možno potlačiť len vojskom alebo im predchádzať pridelením vládcov v podobe kňažov a správcov. Takže čím väčšie územie, tým viac takýchto starostí, ale počet ľudí máte obmedzený len na deväť (=kráľovský dvor). Takže sa môže ľahko stať, že vám rebeli nejakú vzdialenú provinciu úplne vyrabujú, kým sa tam dotrepe váš oddiel.

Politika, diplomacia a špionáž
Získavate zdroje, budujete mestá, ale susedov máte od začiatku. Tak s nimi radšej vychádzajte dobre...

S každým kráľovstvom môžete mať vzťah na istej úrovni a podľa toho bude reagovať na vaše počiny či požiadavky. Okrem toho vaše vzťahy určuje aj šesť statusov: jednu stranu mince tvorí vojnový stav a druhú mier, počas ktorého môžete mať ešte uzatvorenú dohodu o obchode, o neútočení, o spojenectve a prípadne manželstvo detí.

V diplomacii a politike nemôžete ostať neaktívny a neutrálny. Ak nie ste iniciatívni, preberú za vás iniciatívu ostatní a tak ste do politického kotla chtiac-nechtiac vtiahnutí.

Okrem tej „verejnej“ diplomacie sú tu ešte aj klebety, ktoré často podajú zaujímavé informácie a špionáž. Správne využitý a skúsený špión je lepší ako tri bojové oddiely. A platí zásada: never nikomu! Už sa mi stalo, že môj spojenec mal u mňa nasadeného špióna, ktorý pri dedení trónu rozbil celú moju ríšu. Popri vražde panovníka to je asi to najhoršie, čo špión dokáže. Vie aj rozpútavať rebélie, ničiť obchodné vzťahy a podobne... Je takým jedom po malých dávkach. Ešteže sa proti nemu dá brániť. Proste máte vlastného, a ten hľadá cudzieho (prípadne občas dezertuje ;).

Celý herný svet je do takej miery prepletený a citlivý, že všetko, čo urobíte, má vedľajšie účinky. Ssamozrejme, ak ste dobrí, dajú sa minimalizovať či predvídať.

Velitelia, jednotky a boje
Stredovek nebol stavaný pre pacifistov. Keď vo futbale platí: nedáš, dostaneš; tu platí: nedobyješ, budeš dobytý. Inej cesty niet. Bez veliteľov sa nezaobídete. Jedine oni môžu viesť vojny (bitky). Nedajú sa vzdelávať a sekať mečom sa z kníh jednoducho nenaučíte. Skúseností získavajú v bojoch. Po istom čase získajú dosť na to, aby ste im mohli prideliť špeciálnu vlastnosť (niečo ako hrdinovia vo Warcraft III). Vlastností je 23, ale každý môže rozvíjať len šesť a do max. tretej úrovne. Takže budete mať napr. troch stavaných na priame boje a dvoch na dobývanie miest. Každý veliteľ si môže v meste vybrať deväť klasických jednotiek (len také, aké mesto poskytuje) a štyri mechanizované (na dobývanie miest). Jednotiek je naozaj dosť. Škoda len, že nezistíte, ktorá má aké vlastnosti. V zásade čím drahšia, tým silnejšia, ale okrem trojvetnej charakteristiky sa nič konkrétne nedozviete. Aj týmto podriadeným jednotkám sa zvyšujú skúsenosti. Aký presný účinok však majú, som takisto nezistil. Ako každé správne vojsko, aj toto potrebuje zásoby potravín, oddych a ošetrenie, ktorého sa im dostane iba v mestách.

Boje môžete nechať na počítač, ktorý si to vždy nejako prepočíta a určí víťaza, alebo môžete bojovať sami... ak si trúfate proti presile využitím taktiky. Proti mestám môžete tiahnuť buď priamo, alebo znížite ich morálku a zásoby potravín rabovaním dediniek v provincii.

GRAFIKA 6 / 10
Grafické spracovanie je na môj vkus už zastaralé. Ani by mi tak neprekážala izometrická grafika vo fixnom rozlíšení 1024 x 768, ako skôr nemožnosť otáčať pohľad, či približovať. Ani terén a budovy v bojovej mape nie sú už moderne spracované. Spracovanie miest však musím pochváliť... aj na hlavnej mape vidíte, čo v meste máte a každá zmena budov je hneď badateľná.

INTERFACE 9 / 10
Napriek komplexnosti hry je interface prehľadný a ovládanie jednoduché. Nápoveda je tiež veľmi praktická vec. Po čase hrania sa človeku do rúk úplne dostane správa celej hry a nebude mať žiadne problémy. Naozaj dobre odvedená práca.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10
Nuž, aký taký obraz ste si spravili z predošlého popisu a ja musím len dodať, že hrateľnosť je vynikajúca. Do piatich hviezdičiek by to však chcelo ešte nejaké tie misie a príbeh. A ak odhliadnem od historického portfólia, nevidím opodstatnenosť toľkých kráľovstiev. Voľná kampaň vás udrží pri hre pár desiatok hodín, no keď si po čase vyskúšate všetky formy vedenia impéria, zistíte, že na kráľovstve, s ktorým začínate, až tak nezáleží. Je to spôsobené vždy nanovo generovaným vybavením miest a rozložením strategických surovín. Nakoniec je jediným pevne stanoveným rozdielom medzi kráľovstvami náboženstvo a to, či máte prístup k moru.

MULTIPLAYER
Škoda, že som nemal možnosť si ho vyskúšať. Ponúka však spôsob hrania cez sieť, internet TCP/IP a GameSpy.

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10
Zvukové efekty sa obmedzujú na rinčanie zbraní, rúcanie hradieb, dopad balvanov a svišťanie šípov. Klasický priemerný sprievod.

HUDBA 6 / 10
Ani hudba nevyniká z priemeru. Príjemne dokresľuje atmosféru, ale nie je ničím osobitá.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10
Hra KoH je zameraná skôr na impérium ako celok, než na boje, takže od nepriateľských vojsk nemôžete čakať žiadne zázraky. Zato v strategickej oblasti (kde aj tak trávite väčšinu času) je počítač silným súperom. Nezaháľa, kombinuje, intriguje, buduje a to všetko naozaj precízne... Dynamiku sveta dotvárajú aj náhodné udalosti, ako napr. voľba pápeža (môže sa ním stať aj váš kňaz), križiacke výpravy, neplodnosť kráľa, a môžete si byť istí, že nepriateľ chce a vie využiť všetko proti vám. Hra je však na najľahšej náročnosti prístupná aj stratégom–začiatočníkom.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10
Hra prináša množstvo noviniek a dobre využitých nápadov. Pre každého, kto má rád budovateľské stratégie alebo chce skúsiť niečo nové, je jasným kandidátom na kúpu. Môžem ju všetkým fanúšikom strategického myslenia odporúčať. K dokonalosti jej chýba už len novší šat (možno aj 3D) a doladenie nejakých chybičiek, ktoré snáď vyrieši najbližší patch. Napríklad mi dosť prekážalo, že pri každom spustení hry musíte pozerať všetky tie animované logá, preskočiť sa dá len intro. Keď hru zapnete raz, dá sa to prežiť, ale keď vám tak často padá ako mne (hlavne pri loadovaní), dokáže to naštvať.

Najčítanejšie na SME Tech


Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Kedy spoznáme víťaza francúzskych prezidentských volieb?

Návod k sledovaniu francúzskych volieb.

KOMENTÁRE

Francúzi vo voľbách nerozhodujú len o sebe

Tí, ktorí si už Európu vybrali, si teraz hryzú nechty.

Neprehliadnite tiež

Test: Huawei P10 je skvelý fotomobil, ktorému chýbajú inovácie

Čínsky výrobca ponúka ďalší vynikajúci smartfón, no za cenu, ktorú si nezaslúži.

Čínska vesmírna loď sa spojila so stanicou na obežnej dráhe

Peking má ambíciu vyslať podobné výskumné vozidlo aj na Mars.

DETSKÁ RUBRIKA

Somáre sú na ťažkú prácu ako stvorené, našu ľútosť nepotrebujú

Osly si obľúbila aj egyptská vládkyňa Kleopatra, ktorá sa údajne kúpala v ich mlieku.

Hubblov ďalekohľad oslávi 27. narodeniny. Pozrite si najkrajšie zábery

Milióny vesmírych snímok inšpirovali tisícky vedeckých prác.

Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 4. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 6. Inteligencia vo všetkom
 7. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 8. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 9. Čo sa môže stať, keď šetríte na zateplení?
 10. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie
 1. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 3. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 4. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
 5. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 6. Východniari investujú do bývania spomedzi regiónov najviac
 7. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande
 9. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 10. Pôžička, ktorá odmeňuje? Nie, nepomýlili sme sa
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 21 655
 2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 12 437
 3. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 8 836
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 6 031
 5. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 4 117
 6. 5 krokov k vlastnému bývaniu 3 558
 7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 900
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 790
 9. Budú Slováci čoskoro ovládať svoje domácnosti cez smartfón? 1 724
 10. Inteligencia vo všetkom 1 636

Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop