EDGE na Slovensku: ešte rýchlejší mobilný internet

Technológia EDGE (Enhanced Data for Global Evolution) veľkou mierou vylepšuje súčasné možnosti GSM/GPRS siete tým, že niekoľkonásobne zvyšuje priepustnosť a rýchlosť prenosu dát. Na Slovensku získala služba s technológiou EDGE označenie SuperSpeed.

Podľa výskumnej skupiny Gartner by sa mohlo v tomto roku celosvetovo predať viac ako 600 mil. mobilných telefónov. Mobilná komunikácia je obrovskou obchodnou príležitosťou pri prechode na ďalší technologický stupeň. Zvyšujúci sa hlad užívateľov po dátových prenosoch núti operátorov nasadzovať nové technológie a to aj napriek tomu, že mnohí významní národní operátori sa topia v dlhoch pre licencie na spektrálné pásma pre 3G. Niektoré technológie môžu zrod 3G poriadne skomplikovať najmä preto, že dokážu ponúknuť bezdrôtové pripojenie k internetu porovnateľné s LAN alebo DSL.

Slovensko nezaostáva v súťaži nasadzovania technológií a výhody bezdrôtového prístupu k multimediálnym informáciám už môžeme vyskúšať vďaka technológii EDGE aj my. Slovenský operátor poskytujúci vysoko rýchlostné pripojenie do internetu a prenos dát prostredníctvom technológie GPRS/EDGE v mobilnej sieti GSM 900/1800 MHz nazval novú službu SuperSpeed, keďže umožňuje troj- až päťnásobne rýchlejšie dátové prenosy ako technológia GPRS. Služba zrýchľuje nielen samotné pripojenie na internet (surfovanie po stránkach, mailovanie), ale aj prístup na wap stránky a odosielanie a prijímanie MMS správ, rovnako môžete kvalitne počúvať vysielanie internetových rozhlasových staníc a sťahovať aj rozsiahlejšie súbory, napríklad video súbory, MP3, prezentácie, projekty a podobne. Musíte však mať telefón podporujúci EDGE. Podľa definície ITU, Medzinárodnej telekomunikačnej únie, je EDGE štandardom 3. generácie. Samozrejme, existujú aj definície, ktoré hovoria o systéme 2,75. generácie, aby sa zdôraznil fakt, že ide o

viac ako GPRS, ale ešte stále to nie je 3G. Nech je to už ktorákoľvek generácia, ide predovšetkým o to, aby sa získala väčšia dátová priepustnosť a to až do rýchlosti cca 400 kbps. Kombináciu štandardov do podoby GPRS/EDGE aplikuje väčšina európskych i svetových operátorov, čím sa všetci zúčastnení snažia zlepšovať práve systém dátových paketových služieb. Tak ako pri GPRS sú dáta pred odoslaním rozložené na tzv.

čiastkové balíčky dát - pakety, tie sa spúšťajú po rôznych kanáloch k recipientovi a potom sa znovu spájajú do pôvodného dátového celku. Novinkou EDGE je, že používa navyše nové modulačné techniky prenosu dát a aj vylepšený mechanizmus na detekciu a opravu stratených alebo poškodených paketov dát. Práve tieto zdokonalenia umožnili až niekoľkonásobné zvýšenie rýchlosti prenosu dát v mobilnej sieti EDGE/GPRS aj nášho operátora.

Ak sa pozrieme na systémy druhej generácie, ktoré v podstate predstavujú hlavný prúd nasadených systémov, tak GSM predstavuje dnes viac ako 70% všetkých užívateľov v sieťach druhej generácie. Nakoľko EDGE vychádza z technológie GSM, so zavádzaním nesúvisia také technické komplikácie ako pri UMTS.

Z veľkej časti si EDGE vystačí s pôvodnou infraštruktúrou sietí a BTS staníc - časť rádiového segmentu sa však musí vymeniť, aby bola zabezpečená spomenutá modulácia, resp. zavedené nové kódovacie schémy. Hlavné zmeny sa začínajú na základňových staniciach. "Ericsson základňové stanice sú pripravené na EDGE od roku 1995," hovorí Marián Bezák zo spoločnosti Ericsson, ktorý nám poskytol krátky rozhovor.

n Súčasnou výhodou EDGE je, že dokáže "na jeden hlt" pokryť väčšiu oblasť ako pripravované UMTS, takže jeho rozširovanie nie je také náročné. Jedna zo všeobecne prijatých definícií EDGE hovorí o tom, že ide o finančne nenáročný krok k sieťam 3G. Dá sa teda vnímať len ako doplnok?

Ak porovnávame vybudovanie pokrytia EDGE-om s požiadavkami na vybudovanie pokrytia WCDMA, ide o neúmerne nižšie náklady. Dokonca takí veľkí operátori ako talianský T-mobile, ktorý už prevádzkuje EDGE a pred niekoľkými dňami ohlásil komerčné spustenie WCDMA, veľmi konkrétne hovorí o tom, že EDGE je doplnková technológia WCDMA, pretože ani veľkí a významní operátori neplánujú národné pokrytie WCDMA. Dnes takmer všetci európski operátori ponúkajú bezmála stopercentné pokrytie obyvateľstva sieťami druhej a dvaapoltej generácie. Ak vybudujú siete tretej generácie len v hlavných mestách, môže sa stať, že ich pokrytie službou dramaticky klesne povedzme na 30-40% pokrytia a menej. Zákazníci budú mať možnosť používať služby vo veľkých mestách alebo na tzv. HotSpotoch, len čo sa však pohnú od nich ďalej, dôjde k tomu, že úroveň kvality ich služby dramaticky klesne. Preto všetci veľkí operátori považujú EDGE ako doplnok WCDMA, kde urobiť národné pokrytie je oveľa menej technicky, finančne aj časovo náročné ako v prípade národného pokrytia WCDMA. Potom, keď zákazník používajúci v mestách rýchlosti nad 300kbps prejde mimo mesta a bude mať možnosť využívať službu s rýchlosťou 200kbps, nebude taký nespokojný a nebude tlačiť na svojho operátora, že zaplatil za niečo, čo môže využívať len na veľmi malom území.

n V súčasnosti nachádza EDGE využitie v Severnej Amerike, v priebehu rokov 2004 až 2006 by sa malo etablovať aj vo väčšine európskych krajín. Slovensko sa spomedzi európskych krajín umiestnilo na 19. pozícii. Prečo je EDGE v začiatkoch?

Tých dôvodov je niekoľko, dalo by sa hodiny rozprávať o tom, ako sa všetci zamerali na 3G a nikto nepomyslel na EDGE ako na technológiu ponúkajúcu služby sietí 3G na súčasných sieťach. Jednoznačná správa však znie: Ak sa hovorilo v roku 2003 o EDGE ako americkej technológii, rast záujmu operátorov aj v Európe a Ázii hovorí o tom, že rok 2004 bude rokom EDGE v Európe. Rôzne zdroje uvádzajú rôzne čísla, ale je to medzi 78 - 94 operátorov vo vyše 50 krajinách, ktorí skúšajú

EDGE a buď majú spustenú skúšobnú prevádzku, alebo sú tesne pred jej spustením. Myslím, že na konci tohto roka bude operátorov, ktorí budú mať komerčne spustenú technológiu EDGE vo svojej sieti, rádovo viac.

n Nezainteresovaný môže mať pocit, že operátori sú dosť opatrní pri nasadzovaní EDGE.

Celosvetovo sa celkový počet účastníkov, ktorí využívajú dátové pripojenie cez mobilné siete, prudko zvyšuje. V súčasnosti rastie tlak od zákazníkov, aby im boli poskytnuté niektoré služby, ktoré vyžadujú rýchlejšie dátové pripojenie, možnosť okamžitého prístupu nech sú kdekoľvek a kedykoľvek. Treba sa nato pozerať z hľadiska služieb, ktoré majú byť poskytnuté a nie na technológiu, ktorá má za úlohu len dopraviť tieto služby. To je úloha pre poskytovateľov obsahu, nájsť také atraktívne služby, o ktoré by bol záujem. Keď zákazník bude vyžadovať takéto služby, následne budú tieto služby vytvárať tlak na nasadenie technológie.

n Na Slovensku je ten správny čas pre vyššiu prenosovú rýchlosť?

Áno, pretože v prípade, že by sme čakali či už na ponuku koncových zariadení alebo aplikácií, vždy sa dostávame do známeho kruhu, čo bolo skôr, či sliepka alebo vajce. Vždy sa dá hovoriť o tom, či sú aplikácie pripravené na technológiu, alebo či už technológia dostatočne podporuje aplikácie. Vždy by sa čakalo na toho druhého, kedy už príde so správnym riešením. Ak sa bavíme o EDGE ako o technológii umožňujúcej nové služby, počet terminálov narastá, dokonca máme na trhu terminály, ktoré podporujú pripojenie 4 timeslotmi, rýchlosťami cez 200kbit/s, čo je priama konkurencia pevným linkám. Na druhej strane je tu požiadavka zákazníkov pristupovať na internet, posielať e-maily, chatovať, byť pripojení notebookmi. Ja si myslím, že ten čas je správny, pretože ak sa pozrieme na rast penetrácie internetom, tak ešte stále nedosahujeme úroveň krajín EÚ, ale sme na dobrej ceste.

n Spomínate aplikácie, ale na Slovensku sa EDGE prezentuje ako technológia, ktorá má urýchliť dátový prenos.

Je to otázka pre operátorov, dodávateľov obsahu a tvorcov aplikácií, akým spôsobom chcú zabaliť službu, aby koncový zákazník mal o ňu záujem. Potom by už sám vyžadoval čo najvyššiu rýchlosť. Spomeňme si ako prednedávnom stačilo každému dial up pripojenie, pretože webstránky boli také aké boli a informačný obsah bol taký aký bol. Ale stačí sa pozrieť na boom ADSL. Ak je správne nastavená tarifná politika operátorov, ak je správne vytvorené prostredie, kam, samozrejme, patrí aj predaj notebookov, predaj mobilných telefónov a predaj PDA, dokáže sa vyskladať balíček, ktorý musí zákazníka osloviť.

n Ak si vezmeme príklad z pevnej siete, kde platí, že kto už raz vyskúšal ADSL, už nikdy nebude chcieť dial up, bude niečo podobné platiť aj pre EDGE? Rýchlosti pri GPRS sú dosť nízke, bude to dôvod migrovať z jednej technológie na druhú?

Ja by som nesúhlasil s tým, že rýchlosti pri GPRS sú malé. Skúste sa opýtať niekoho, kto prednedávnom prešiel z 9,6 kbps GSM pripojenia na GPRS. Ten bude veľmi spokojný. Každý človek, ktorý využíva služby, čo mu poskytujú istý komfort, bez ohľadu nato akým spôsobom k ním pristupuje, raz príde nato, že existuje aj lepšia možnosť ako k tým službám pristupovať. Nemusí to byť práve vyššia rýchlosť, môže to byť aj väčšia flexibilita či mobilita. Nakoniec však zostane pri riešení, ktoré mu najviac vyhovuje.

n V mobilných sieťach má prioritu hlas. Ak sa v rovnakom čase viac ľudí rozhodne telefonovať, rýchlosť prenosu dát klesá.

Záleží na konfigurácii siete a na vytvorení správneho nastavenia. Ak sa bavíme o rôznych typoch technológií spĺňajúcich rôzne typy požiadaviek, kde hlas je v sieťach mobilných operátorov stále tou najdôležitejšou, tak nesmieme zabudnúť nato, že WCDMA poskytuje tak isto hlasovú službu. Preto sa v súčasnosti operátori poskytujúci služby sietí 3G na WCDMA, napríklad vo Švédsku, snažia získať zákazníka predovšetkým vytváraním zaujímavých balíkov kombinujúcich ako prenos dát, tak aj hlasu. Pre mobilných operátorov, nech už ide o akúkoľvek technológiu je hlasová služba stále kľúčovou aplikáciou. n

Najčítanejšie na SME Tech


Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Kaliňák je Ficov Lexa

Minister vnútra vyrástol na symbol zrastenia politickej a ekonomickej moci.

DOMOV

Kaliňák nechal schátrať ubytovňu pre policajtov. Teraz sa jej chce zbaviť

Za projekt opravy, ktorý sa nikdy nevyužil, ministerstvo zaplatilo takmer 175-tisíc eur.

KOMENTÁRE

Kto robí Slovensku v Amerike reklamu? Aj statočný pes a splašený medveď

Krajinu často zviditeľnia iba virály.

Neprehliadnite tiež

Pozerať ale nedotýkať sa. Pľuzgiernik lekársky je náš najjedovatejší chrobák

O prvé miesto v nelichotivom rebríčku sa delí so svojimi príbuznými – májkami, ktorých telo tiež obsahuje jedovatý kantaridín.

Kolíska ľudstva nie je v Afrike ale na Balkáne, naznačuje starodávny zub

Ak by sa potvrdili výsledky nemeckých vedcov, znamenalo by to, že ľudia sa od opíc vývojovo oddelili v Európe.

Zástera z ľudských kostí či Everest zo vzduchu. Briti ukázali prvé zábery tibetskej kultúry

Niektoré zábery boli sto rokov ukryté pred verejnosťou. Najväčšia zbierka sa teraz dostáva na internet.

Drobné prepeličky môžu pomáhať v boji proti rakovine

Vedecký výskum na zvieratách vždy bol a aj bude otázkou rôznych názorov. Výskum na vtáčích vajciach a embryách však prináša nové rozmery.

Inzercia - Tlačové správy


 1. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 1. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 4. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 5. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 6. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 7. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 8. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 9. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 10. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 16 439
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 15 342
 3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 14 524
 4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 10 449
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 8 081
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 515
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 448
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 316
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 527
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 088