Česko zaradí vyššiu rýchlosť

V posledných týždňoch rezonuje v českej internetovej komunite téma rýchleho prístupu do internetu cez mobilnú telefónnu sieť. Nejde však o dátové pripojenia GPRS, hoci na tie mobilní operátori Eurotel a T-Mobile získali viac zákazníkov ...

V posledných týždňoch rezonuje v českej internetovej komunite téma rýchleho prístupu do internetu cez mobilnú telefónnu sieť. Nejde však o dátové pripojenia GPRS, hoci na tie mobilní operátori Eurotel a T-Mobile získali viac zákazníkov než Český Telecom na ADSL a UPC na káblové pripojenie dokopy. Podľa informácie ČTK je počet užívateľov GPRS pripojenia za paušál v súčasnosti v ČR cca 60000 (z toho vyše 46000 patrí Eurotelu), kým počet ADSL prípojok dosahuje len 20000 a počet užívateľov internetu cez rozvody káblovej televízie je zhruba 30000.

Dial up na pevnej linke za paušál už síce v ČR poznajú, ale je k dispozícii len večer a cez víkend, preto sa záujmu o paušál GPRS nemožno čudovať. Chybou však môže byť relatívne nízka rýchlosť prenosu dát, ktoré GPRS poskytuje. V závislosti od použitého telefónu a vyťaženosti siete dosahuje v praxi maximálne rýchlosť analógového modemu pri vytáčanom spojení, čiže mierne nad 50 kbit/s. Aj na tento neduh však existuje riešenie, ktoré hodlá najúspešnejší český mobilný operátor zrealizovať.

Eurotel Praha sa jednoducho rozhodol zaradiť vyššiu rýchlosť a to hneď z jednotky na trojku. Pri rozbehu automobilu môže takýto postup vyvolať problémy a zdá sa, že bez komplikácií nie je takéto zrýchlenie ani v telekomunikáciách. Ale pekne po poriadku. Eurotel Praha rovnako ako EuroTel Bratislava prevádzkuje už od roku 1991 analógovú mobilnú sieť NMT v pásme 450 MHz. Sieť pod obchodným názvom T!P je morálne a dnes aj fyzicky zastaraná a napriek tomu, že pokrýva prakticky celé územie ČR, nedokáže konkurovať sieťam GSM. Mobilné telefóny NMT pomaly dožívajú a vďaka obrovskému útlmu prevádzky a fatálnemu odlivu zákazníkov stoja všetci NMT operátori pred dilemou zrušiť sieť NMT, alebo ju prebudovať na niečo iné, čo prinesie "viac života" ?

Myšlienka vytvoriť štandard GSM pre pásmo 400-450 MHz ako upgrade sietí NMT neuspela, preto ostáva len jedna alternatíva a tú už vyskúšala dobrá desiatka operátorov. Riešenie prišlo prekvapivo spoza Atlantiku v podobe amerického štandardu CDMA2000 v pásme 450 MHz (CDMA = Code Division Multiple Access). Zaujímavé pritom je, že CDMA2000 je nielen digitálny štandard, ale je to štandard dokonca vyspelejší než GSM, určený pre siete 3. generácie (3G). Odtiaľ aj prirovnanie o preradení z jednotky na trojku, keďže NMT je sieť 1. generácie.

Konkurencia zvnútra aj zvonku
Vráťme sa však späť k Eurotelu Praha. Najväčší mobilný operátor v ČR uskutočnením svojho zámeru (ktorý mimochodom naznačil už koncom minulého roka, málokto ho však bral vážne) vyrieši dva problémy naraz. Zužitkuje rozsiahlu infraštruktúru siete NMT a získa rýchlejší prístup do internetu oproti GPRS (ale aj v porovnaní s ISDN) skôr, než príde na rad sieť UMTS, na ktorú kúpil spolu s T-Mobile licenciu. A keďže obaja operátori si vyžiadali odklad, spustenie UMTS sietí v ČR sa odsunulo na obdobie do konca roka 2006. Český Eurotel preto získa sprevádzkovaním siete CDMA2000 nezanedbateľnú konkurenčnú výhodu voči zostávajúcim dvom mobilným operátorom, ale do značnej miery zamieša karty aj internetovým providerom v pevných sieťach, Český Telecom nevynímajúc. A keďže Český Telecom (ČTc) je po odkúpení 49% podielu amerického konzorcia Atlantic West v decembri minulého roku 100% vlastníkom Eurotelu Praha, nie div, že sa mu počínanie dcérskej spoločnosti nepáči.

A neostalo len pri emóciách, matka sa pokúša neposlušnú dcéru aj prevychovať. Osemnásteho februára prebehla českými médiami informácia, že Eurotel na nátlak Telecomu zastavil projekt prestavby siete NMT na CDMA2000. Stalo sa tak na základe písomného oznámenia šéfa Telecomu Gabriela Berdára. Po búrlivej odozve v médiách a negatívnej reakcii ministra informatiky Vladimíra Mlynářa ČTc svoj postoj korigoval a začalo sa hovoriť len o pozastavení celého projektu, kým nebude ujasnený podnikateľský plán Eurotelu na rok 2004. Telecom sa jednoznačne obáva konkurencie dcérskej spoločnosti v oblasti širokopásmového internetu, keďže ten mal byť jeden z nemnohých tromfov fixného operátora na udržanie alebo prírastok počtu účastníkov. Ako povedal hovorca ČTc Vladan Crha v súvislosti s (po)zastavením CDMA v pásme 450 MHz: "Zatiaľ predložené podklady nespĺňajú požiadavky na zvyšovanie hodnoty pre akcionárov (Telecomu)".

Ide vskutku o zaujímavý postreh ak uvážime, že náklady na prebudovanie siete NMT na CDMA2000 sa odhadujú v celoštátnom meradle na 400 milónov českých korún, čo je zlomok nákladov potrebných na dobudovanie DSLAM-ov do všetkých ústrední pre poskytovanie služby ADSL. Tu sa čiastka odhaduje na 5 miliárd CZK a napriek tomu nezaručuje celoplošnú dostupnosť ADSL, keďže tá je limitovaná maximálnym dosahom cca 5 km od ústredne a to v lepšom prípade. Obrovskou výhodou "mobilného ADSL" ako ho chce vybudovať Eurotel je jeho dostupnosť prakticky kdekoľvek. Potvrdzujú sa úvahy v súvislosti s technológiou WiMAX, že nové bezdrôtové prístupové siete môžu razantným spôsobom zasiahnuť do liberalizačného procesu tzv. poslednej míle. Niektoré české zdroje odhadujú, že Eurotel by v prípade sprevádzkovania CDMA2000 na frekvenciách siete NMT mohol za prvý rok získať až 20% trhu poslednej míle. Českému Telecomu istý čas trvalo, kým pochopil závažnosť vývoja, nakoniec však zasiahol a to razantným spôsobom, keď práce (po)zastavil. Stalo sa tak zrejme v poslednej chvíli, keďže Eurotel plánoval spustiť pilotnú prevádzku už v apríli.

Úspech sa v konkurenčnom boji odpúšťa ťažko, bez ohľadu na to, že ide vlastne o vnútornú konkurenciu. Šéf Eurotelu Terrence Valeski ukázal, že je úspešný manažér a vizionár, na české pomery možno až príliš dobrý. Verejným vyhlásením, že by rád zohnal peniaze a kúpil Český Telecom si však zrejme veľa priateľov v materskej firme nezískal. Generálny riaditeľ Telecomu Berdár Valeskiho prizval do predstavenstva spoločnosti, aby ho zainteresoval aj na hospodárskych výsledkoch Telecomu. Tento zámer však narazil na odpor predstavenstva Českého Telecomu, ktoré sa postavilo proti účasti generálneho riaditeľa Eurotelu vo vedení firmy a Gabriel Berdár svoj návrh na Valeskiho menovanie stiahol 31.marca 2004 z rokovania dozornej rady ČTc. Ponuku zasadnúť v päťčlennom predstavenstve Telecomu dostal šéf Eurotelu potom, čo na internom rokovaní ostro kritizoval pomalý rozvoj spolupráce medzi oboma firmami.

Odmietnutiu účasti Valeskiho v predstavenstve Telecomu predchádzali tlačové vyhlásenia Eurotelu z 22. a 23. marca, v ktorých ohlásil svoj zámer sprevádzkovať služby CDMA2000 v pásme 450MHz už v máji tohto roku. Existujú indície, že Eurotel konal na vlastnú päsť bez predchádzajúceho súhlasu Českého Telecomu. V druhej tlačovej správe Eurotel dokonca uviedol detaily spojené s dodávateľom technológie CDMA2000 1x EV-DO, ktorým sa stal Nortel Networks a oznámil, že sieť sa už buduje a 31. marca bude ukončená testovacia prevádzka.

Bude sa Gabriel Berdár usmievať aj v máji?
Všetko nasvedčuje tomu, že sieť CDMA2000 v Česku jednoducho bude a treba s ňou počítať. To vyvolalo horúčkovitú aktivitu zo strany ďalších subjektov trhu. Ako prvý reagoval na zámery Eurotelu jeho tradičný rival T-Mobile, keď oznámil svoj záujem tiež prevádzkovať sieť CDMA2000 v pásme 450 MHz. Keďže však na toto pásmo existuje v ČR len jedna licencia a v roku 1991 ju na dvadsať rokov získal Eurotel, navrhuje T-Mobile šalamúnske riešenie. Licenciu by vraj bolo treba Eurotelu odobrať, frekvencie rozdeliť a vypísať na ne nové výberové konanie. Tento svoj zámer myslia páni z T-Mobile zrejme smrteľne vážne, žiadosti poslali totiž regulátorovi (Český telekomunikačný úrad, ČTÚ) aj ministerstvu informácií. Deje sa tak v situácii, keď na medzinárodnej úrovni zaujíma skupina T-Mobile k technológii CDMA2000 vo všeobecnosti odmietavé stanovisko. Všetko však nasvedčuje tomu, že licencia na pásmo 450 MHz, ktorá nevylučuje zavedenie technológie CDMA či inej, sa rozdeľovať nebude. Na konferencii o internete Kráčame k širokopásmovým zajtrajškom? konanej na pôde ČVUT sa predseda ČTÚ David Stádník k nárokom T-Mobile vyjadril: "Trochu mi to zaváňa znárodnením". Podľa neho firma dostala licenciu do roku 2011 na využitie pásma pre mobilné služby a nie je viazaná len na technológiu NMT. T-Mobile je pritom popri Euroteli vlastníkom licencie na UMTS v pásme 2100 MHz a tá mu v budovaní siete na báze CDMA nebráni. Nakoniec UMTS (W-CDMA) je širokopásmový variant CDMA. Pravdou však je, že v pásme 450 MHz sa signál šíri podstatne lepšie než v prípade UMTS.

Ďalším konkurentom bijúcim na poplach je spoločnosť Czech On Line poskytujúca prístup do internetu pod obchodnou značkou VOLNÝ. Už 5. marca 2004 požiadala firma ČTÚ ako regulátora telekomunikačného trhu v ČR o oznámenie podmienok k možnému získaniu licencie na poskytovanie internetu prostredníctvom CDMA. Po verejnom vyhlásení predsedu ČTÚ o nedeliteľnosti licencie podnikla Czech On Line ďalší krok a požiadala Eurotel o prepojenie, aby na základe následne vytvoreného veľkoobchodného modelu mohla ďalej službu ponúkať koncovým užívateľom. Pri svojom konaní vychádza spoločnosť z presvedčenia, že Eurotel bude monopolným operátorom v rámci svojej siete CDMA, preto mu má regulátor nariadiť dohodu s ďalšími záujemcami na trhu.

Podľa prevažujúceho názoru odbornej verejnosti sú argumentácie oboch konkurentov Eurotelu scestné a nepriechodné. Generálny riaditeľ Czech On Line Charles Peake navyše paradoxne obvinil Český Telecom z rozširovania svojho monopolného postavenia vo fixnej sieti prostredníctvom svojej stopercentnej dcéry aj do éteru. Vývoj vzťahov medzi Eurotelom a ČTc však naznačuje skôr opak.

Čo českí zákazníci získajú?
Mnohé síce závisí od obchodnej politiky Eurotelu (a od tlaku Českého Telecomu), ale užívatelia internetu získajú od leta, kedy by sieť CDMA mala byť dobudovaná, veľmi zaujímavý produkt. Tentoraz nepôjde o bezdrôtovú alternatívu dial-up pripojenia ako v prípade GPRS, ale o plnohodnotné širokopásmové pripojenie na úrovni ADSL a možno ešte lepšie. Technológia CDMA je implementovaná v rôznych frekvenčných pásmach od 450 do 2100 MHz. Dôležité je pre nás pásmo 450 MHz, v Európe najčastejšie používané pre analógové siete (NMT aj iné). V tomto pásme je možné využiť všetky varianty CDMA2000, skúsenosti sú však len s verziou CDMA2000 1x, s obľubou využívanou mobilnými operátormi v Rusku, Bielorusku, Gruzínsku a Rumunsku. V sieťach CDMA 450 dosahuje súčasný počet učastníkov takmer 500 000 a rýchlo rastie. O zavedení tejto technológie uvažujú aj ďalšie krajiny severnej a západnej Európy. Eurotel Praha sa zrejme stane priekopníkom, a pre konkurenciu to nie je dobrá správa, ktorý ako prvý v pásme 450 MHz zavedie technológiu CDMA2000 1x EV-DO.

Znamená to, že užívatelia budú mať k dispozícii kapacitu prenosu dát s rýchlosťou až 2,4 Mbit/s, teda viac než je v súčasnosti najrýchlejšia verzia ADSL na Slovensku. Reálne rýchlosti budú síce podstatne nižšie, hovorí sa o 500 až 700 kbit/s pri stacionárnom a 144 až 384 kbit/s pri mobilnom pripojení, ale aj to sú výborné hodnoty, mimochodom vyššie, než súčasné parametre dosahované v UMTS, nehovoriac o dial-up pripojení cez modem, či ISDN linku.

Sieť bude určená len na prenos dát, osud súčasných účastníkov NMT je teda nejasný. Buď bude Eurotel sieť NMT naďalej prevádzkovať súbežne s CDMA, čo je technicky možné, alebo NMT zákazníkov prevedie do siete GSM a pásmo 450 MHz vyhradí len pre dátové služby. Už od mája, kedy má byť spustená komerčná prevádzka, majú mať zákazníci k dispozícii internet, elektronickú poštu a bohaté multimediálne služby. Vo svetle skúseností s pomalým pokrývaním územia službou ADSL, kedy sa pokrytie rádovo desiatok miest štvrťročne široko medializuje, pripomína celoplošné sprístupnenie porovnateľnej služby za pár mesiacov na území celého štátu šibnutie čarovným prútikom. Ide o istú formu šokovej terapie. Niet sa čo čudovať, že v Česku všetci zúčastnení - telekomunikační operátori aj zákazníci - očakávajú v máji okrem vstupu do EÚ aj ďalšiu udalosť zásadného významu. A ak sa T-Mobile nepodarí uplatniť ambície poskytovať služby CDMA v pásme 450 MHz v Česku, pripomíname, že na Slovensku jeho dcérska spoločnosť jednu takú sieť tiež vlastní. Možno by pre EuroTel Bratislava stálo zato inšpirovať sa príkladom svojho českého menovca a tiež svoju NMT sieť transformovať na CDMA2000. Slovak Telecom by takýto nápad zrejme vôbec nepotešil a neobišlo by sa to bez konfrontácie, ale výsledok by stál za to.

Najčítanejšie na SME Tech


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Desať vecí, ktoré treba vedieť o osýpkach

Prečítajte si desať základných otázok a odpovedí týkajúcich sa osýpok, ich prenosu, príznakov, možnej epidémie a ochrane pred nakazením.

KOMENTÁRE

Keď sú osýpky v hlavách

Keď sa na osýpky neočkovalo, ročne sa nimi nakazilo 10- až 20-tisíc detí.

EKONOMIKA

Fico sa chváli ekonomickými výsledkami. Oprávnene?

Prvého mája zverejníme súbor opatrení pre pracujúcich, tvrdí premiér.

Neprehliadnite tiež

Slováci pomáhajú hľadať pôvod záhadných častíc, ktoré môžu popierať Einsteina

Balón NASA vyniesol do stratosféry Zeme testovací experiment EUSO.

Našli húsenicu, ktorá za pár hodín zožerie igelitku. Vyrieši problém s plastovým odpadom?

Chuť pre plasty objavila u húsenice jedna z vedkýň náhodou.

Chémia ukrýva tajomstvo. Posledný prvok je v nedohľadne

Mendelejev predstavil prevratné usporiadanie známych chemických prvkov v periodickom systéme. Predpovedal aj existenciu neobjavených prvkov.

Ako uvariť najlepší a najzdravší čaj podľa vedy

Má mlieko vplyv na zdravotné benefity čaju? Je zdravší zelený alebo čierny čaj?

Inzercia - Tlačové správy


 1. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 2. Ovládajte svoje vozidlo mobilom
 3. Todos predstaví 4 americké premiéry na Autosalóne
 4. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 5. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 6. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 7. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 8. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 9. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 10. Inteligencia vo všetkom
 1. Budúcnosť EÚ a inteligentných miest
 2. Todos predstaví 4 americké premiéry na Autosalóne
 3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 4. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 5. Ovládajte svoje vozidlo mobilom
 6. Zlatá minca 2016 priniesla pre mBank sedem ocenení
 7. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
 8. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 9. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
 10. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 24 208
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 269
 3. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 983
 4. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 6 201
 5. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 5 839
 6. 5 krokov k vlastnému bývaniu 5 372
 7. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 568
 8. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 3 233
 9. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 2 988
 10. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 766

Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop