Akú chybu často robíme pri práci s e-mailom

Ste spokojní s tým, ako rýchlo sa vám darí vybavovať svoje e-maily a aký prehľadný je váš adresár s prijatou poštou? Alebo aspoň poznáte niekoho, kto by bol?


Záplava e-mailov môže byť frustrujúca. ILUSTRAČNÉ FOTO - ĽUBOŠ PILCSte spokojní s tým, ako rýchlo sa vám darí vybavovať svoje e-maily a aký prehľadný je váš adresár s prijatou poštou? Alebo aspoň poznáte niekoho, kto by bol?

Podľa Marka Hursta, autora internetovej knihy o práci s prijatými e-mailovými správami, by sa nám všetkým mohlo žiť jednoduchšie, keby sme si uvedomili jedinú zásadnú chybu, ktorú pri práci s e-mailom robíme. Je ňou skladovanie veľkého množstva správ v adresári Prijatá pošta (Inbox).

Väčšina ľudí prijaté správy nielenže netriedi do špeciálnych adresárov podľa ich obsahu, ale väčšinu z nich z prijatej pošty ani nevymazávajú pre prípad, že by boli informácie z nich v budúcnosti potrebné.

To je však obrovská chyba, upozorňuje Mark Hurst. Po prvé: stiera sa tak rozdiel medzi dôležitými a nepodstatnými správami, medzi žiadosťou o finančný výkaz, ktorý ešte nemáme hotový, a vtipom od kolegu, ktorý sme plánovali neskôr rozoslať známym. Tak sa výrazne zvyšuje pravdepodobnosť, že výkaz zabudneme poslať včas a vtip bude bez povšimnutia zaberať miesto v pošte pár nasledujúcich mesiacov.

Po druhé: množstvo správ v Inboxe väčšinou zvyšuje čas, ktorý potrebujeme, na odpovedanie na každý konkrétny e-mail. Plný inbox je totiž viac psychologickou, ako reálnou záťažou - ak nám príde jednoduchý nový e-mail, na ktorý treba odpovedať, v mnohých prípadoch tak neurobíme, pretože zároveň vidíme množstvo staršej nevybavenej pošty a zdá sa nám "férové" najprv vybaviť tú. Staršie listy sú však väčšinou tie, do ktorých vybavovania sa nám nechce - kvôli nim teda odpovedáme neskôr aj na tie bezproblémové. Naproti tomu keby e-mail prišiel do úplne prázdneho adresára, mali by sme prirodzenú tendenciu hneď ho vybaviť, aby sa inbox zasa vyčistil.

Plný inbox zároveň znamená problematické vyhľadávanie a paradoxne pomalší prístup k pošte - keby sme ju totiž mali všetku v inom adresári (v archíve, ale trebárs aj v koši), môžeme si zobraziť všetky správy od jedného človeka pod sebou. Pri dnešnom systéme si nikdy nemôžeme byť istí, či sme ich už vymazali, archivovali, alebo či máme hľadať ešte v doručenej pošte.

Hurst k dôvodom, prečo mať inbox stále prázdny, navyše pridáva ešte jeden - ak si v ňom budete kopiť všetky správy, váš e-mailový program to s veľkou pravdepodobnosťou môže priviesť ku kolapsu a strate všetkých dát.

Čo teda s novými e-mailmi?

Základom efektívnej práce s poštou je, že s každou novou správou musíte hneď po prijatí niečo urobiť - vymazať ju, vytlačiť či zaarchivovať do iného priečinka, len ju nenechať ležať v doručenej pošte.

Najjednoduchšie sa dá vysporiadať s poštou, ktorá nevyžaduje žiadnu akciu - so správami, ktoré sú vám dané len na vedomie. Po prečítaní ich hneď buď vymažte, alebo odložte do adresára Archív.

Ak správa vyžaduje odpoveď alebo inú vašu činnosť, je efektívne riadiť sa "pravidlom dvoch minút". Ak dokážete vec definitívne vybaviť do dvoch minút - či už to bude znamenať napísať krátku odpoveď, alebo vstať od stola a zistiť niečo vo vedľajšej kancelárii - bezdpodmienečne to urobte okamžite. Pri množstve takýchto drobných činností v konečnom dôsledku ušetríte veľa času, ktorý by ste inak strácali opätovným čítaním správ, rozpamätávaním sa na kontext a najmä nutnosťou znova stanovovať starším úlohám priority. (Môže sa vám zdať, že okamžité vybavovanie môže spôsobiť viac škody, ako úžitku, ak vás vytrhne zo sústredenia na inú činnosť. V tom prípade ste sa však vôbec nemali púšťať do čítania nových e-mailov - ak robíte niečo dôležité, e-mailový program majte zatvorený.)

Ak sa vec nedá vybaviť hneď, mali by ste informácie z e-mailu presunúť tam, kam patria. Ak ste e-mailom napríklad dostali kontakt na človeka, ktorému sa chcete ozvať, zaznačte si ho do adresára. Ak ide o schôdzku alebo úlohu, ktorá má byť splnená v presnom termíne, opäť si ju poznačte do zoznamu úloh (napríklad v Outlooku), nenechávajte si pripomienku úlohy v podobe e-mailu. Potom tieto e-maily vymažte alebo odložte do archívu - podľa toho, aké sú dôležité a či by ste ich mohli v budúcnosti ešte potrebovať.

E-mailová hygiena

Pochopiteľne, niektoré správy sa zdanlivo vymykajú akejkoľvek kategorizácii a nemožno ich okamžite zmazať ani archivovať - účasť na schôdzke budete môcť potvrdiť až zajtra a pred odpovedaním na iný mail sa zasa potrebujete poradiť s kolegom, ktorý má práve dovolenku.

V inboxe preto teoreticky môžu zostať správy, na ktoré musíte odpovedať, ale nemôžete to urobiť okamžite. Podmienkou je, aby ste si ich pravidelne prezerali a vymazávali tie, ktoré už stratili aktuálnosť. Ideálne je preletieť si všetky správy zostávajúce v doručenej pošte vždy na konci dňa, alebo aspoň raz na konci pracovného týždňa. "Začať nový deň s prázdnym adresárom novej pošty nezaťažený úlohami zo včerajška je totiž obrovská psychická úľava," konštatuje Mark Hurst.

Aby sa vám to podarilo, môžete si pomôcť malým trikom - zoraďte si e-maily tak, aby bol navrchu ten najstarší, nie najnovší, ako je zvykom. To vás donúti skutočne vybavovať aj tie staršie a zbytočne ich neskladovať.

Ani dôležitých a zatiaľ nevybaviteľných e-mailov by však nemalo byť v doručenej pošte tak veľa, aby ste nevideli všetky naraz a museli by ste posúvať lištou, aby ste videli tie staršie.

Čo by ste mali urobiť

So schopnosťou efektívne pracovať s elektronickou poštou sa nerodíme a je nezmyselné predpokladať, že systém, ktorý si z núdze zaviedla väčšina kancelárskych zamestnancov, je ten najlepší možný. Pošta sa nám kopí, pretože najľahším rozhodnutím je každé rozhodnutie odložiť - z dlhodobého hľadiska však opätovným čítaním a posudzovaním toho istého e-mailu strácame neuveriteľne veľa času.

Keby ste mali pre zefektívnenie svojej práce s e-mailom mali urobiť jedinú vec, vytvorte si v pošte aspoň jeden nový adresár - Archív - a tam presúvajte z inboxu všetky správy, ktoré už nevyžadujú žiadnu okamžitú činnosť, ale nechcete ich ani vymazať.

Neskôr možno zistíte, že je rozumné vytvoriť si adresárov viac - jeden na súkromnú poštu, ďalší na pracovnú, a tú možno rozdeliť podľa jednotlivých projektov či skupín ľudí, s ktorými komunikujete. Ak musíte odpovedať na množstvo e-mailov, ktoré však nie sú súrne, dobrým nápadom môže byť aj adresár "treba odpovedať".

Tradičným problémom bývajú aj rôzne menej dôležité, no rozsiahle obežníky, správy, články či e-mailové časopisy, ktoré by ste si chceli či mali prečítať, ale nemáte na ne čas. Vynikajúcim trikom je vytvoriť pre takéto správy špeciálny adresár "prečítať", ktorý by sa inak mohol volať aj "ešte som sa nezmieril s tým, že sa k nim asi vôbec nedostanem". Umožní vám to nájsť si rýchlo niečo na čítanie, ak budete mať v práci pár minút "prestoj", ale najmä vás to zbaví neustálych výčitiek svedomia pri pohľade na množstvo pošty v inboxe, ktorou sa nestíhate zaoberať.

www.goodexperience.com/reports/e-mail/

Na čo by ste NEMALI používať e-mailový program

Prácu s poštou často nezvládame aj preto, že e-mailový program využívame nielen na vybavovanie pošty, ale aj na veci, na ktoré vôbec nebol určený. O to horšie však plní svoju hlavnú funkciu - umožniť čo najrýchlejší prístup k e-mailu. Na čo by ste mali v záujme zlepšenia efektivity svojej práce namiesto e-mailového programu využívať špeciálny softvér, alebo hoci radšej aj kúsok papiera?

 • Kontakty. Ak vám príde e-mailom dôležitý kontakt, ktorý chcete zachovať, IHNEĎ si ho prepíšte do svojho bežného adresára, či už v Outlooku, mobilnom telefóne alebo kdekoľvek inde, kde kontakty skladujete, a prijatý e-mail vymažte.
 • Zoznam úloh a kalendár termínov. Inbox nie je dobrým miestom na skladovanie zoznamu úloh, ak na ne nechcete zabudnúť, aj keď informácie o nich dostanete e-mailom. E-maily sú totiž radené chronologicky, ich poradie však nezodpovedá chronologickému poradiu, v akom sa budú udalosti odohrávať (o niektorých sa dozviete mesiac, o iných týždeň vopred). Dôležité stretnutie preto môžete ľahko prehliadnuť. Aj zoznam stretnutí zoradených chronologicky v textovom dokumente je preto lepším riešením, ak z nejakého dôvodu nechcete alebo nemôžete použiť špeciálny program umožňujúci správu úloh, napríklad Outlook.
 • Sklad dokumentov, zaujímavých internetových adries či hesiel. Je prirodzené skladovať dokumenty v poštovom programe, ak vám prídu e-mailom - umožňuje to totiž ich rýchle vyhľadávanie podľa autora. Ak ste si na takýto systém zvykli, zriaďte si aspoň na dokumenty samostatné adresáre v pošte a snažte sa ich aspoň čiastočne triediť. Najmä však myslite na to, že o dáta z e-mailov prídete pri havárii počítača oveľa rýchlejšie, ako keby ste ich uložili do samostatného adresára. Ak je teda dokument skutočne dôležitý, bezpodmienečne si ho hneď po prijatí uložte na iné miesto v počítači.

Ako vytvoriť nový adresár

Okrem štandardných adresárov Doručená pošta, Odoslaná pošta či Kôš si môžete vytvoriť aj ľubovoľné množstvo vlastných, ktoré vám uľahčia neskoršie vyhľadávanie konkrétnych správ.

Pre vytvorenie nového adresára v Outlook Express stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na Lokálne priečinky v ľavom hornom rohu programu a zvoliť Nový adresár. Druhou možnosťou je voľba v menu Súbor - Priečinok - Nový. Kliknutím na tento alebo ľubovoľný iný adresár môžete vytvoriť aj jeho ďalšie podadresáre.

Ako automaticky triediť poštu

Automatické triedenie pošty je užitočné, najmä ak ste prihlásený v e-mailovej diskusnej skupine alebo dostávate množstvo firemných obežníkov. Vtedy môžete program nastaviť tak, aby ich všetky ukladal do zvláštneho adresára - rozozná ich podľa adresy odosielateľa príjemcu (e-mailovej skupiny). Správy sa však dajú triediť aj podľa množstva iných kritérií - napríklad podľa predmetu alebo slov, ktoré obsahujú.

V Outlook Expresse môžete pravidlá pre správy vytvoriť v menu Tools (Nástroje) - Message Rules (Pravidlá pre správy) - Mail (Pošta).

Tu zadajte Nové, v hornej časti okna zvoľte kritériá pre konkrétne pravidlo a v dolnej, čo má program so správou urobiť (napríklad presunúť do konkrétneho priečinka).

Najčítanejšie na SME Tech


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 3. Malé knedličky, veľké dojmy
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 11 546
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 201
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 841
 4. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 6 512
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 6 129
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 4 138
 7. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 4 031
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 513
 9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 2 574
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 491

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Opel zrejme skončí vo francúzskych rukách. Bude sa vyrábať na Slovensku?

Francúzska spoločnosť PSA Group rokuje o kúpe nemeckej automobilky Opel od amerického koncernu General Motors. Značka je v dlhodobej strate.

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov.

DOMOV

Exminister z nástenkového tendra kontroluje mestský podnik

Hlavní aktéri nástenkového tendra dnes žijú bežným životom.

ŠPORT

Prvá klasika ukáže favoritov. Víťazstvo sa však nevypláca

Belgičan Tom Boonen má poslednú šancu vyhrať.

Neprehliadnite tiež

TECH_FM

NASA oznámila obrovský objav, prečo sú vedci takí nadšení

Veď je to „len“ ďalšia hviezdna sústava. Tak prečo toľko kriku? Vysvetľuje podcast TECH_FM.

RECENZIA

Nové Razer slúchadlá ocení milovník hudby aj náročný hráč

Razer Kraken Pro V2 sú dobré herné slúchadlá, ktoré môžete kedykoľvek vytiahnuť aj na cesty.

Pluto a jeho mesiace budú oficiálne ríšou mŕtvych

Nové názvoslovie pre systém trpasličej planéty sa inšpiruje aj mytológiou.

Civilizáciu Aztékov zničila európska zbraň, nevedeli proti nej bojovať

Za kolapsom rozvinutej juhoamerickej civilizácie môže byť aj pandémia paratýfusu.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop