KTO HOVORÍ PRAVDU A KTO ZAVÁDZA?

Porovnanie „mini“ paušálov slovenských operátorov

Mobilný opetátor Orange spustil uvedením svojho programu 30 Mini lavínu, pretože pripravila mobilného konkurenta dovtedy najlacnejšiemu paušálu od Slovenských telekomunikácií. Zatiaľ čo u Slovenských telekomunikácií vzbudil nevôľu ...

Mobilný operátor Orange spustil uvedením svojho programu 30 Mini lavínu, pretože pripravil mobilného konkurenta dovtedy najlacnejšiemu paušálu od Slovenských telekomunikácií. Zatiaľ čo v Slovenských telekomunikáciách vzbudil nevôľu, ktorá vyvrcholila súdnym sporom a návrhmi na konanie na rôznych inštitúciách, EuroTel zareagoval trhovo a uviedol na trh program 20 + 20 Viac so 40 voľnými minútami a 20 SMS zadarmo za cenu mierne vyššiu ako má konkurencia.
Samozrejme, každý operátor v reklamnej kampani použil vlastné argumenty, aby presvedčil zákazníka o výhodách svojho programu. Ani jeden z operátorov, pochopiteľne, neuviedol všetky výhody ale aj nevýhody svojej služby.

Kto je teda lacnejší?

Určiť, ktorá služba je výhodnejšia nie je vôbec jednoduché. Modelový zákazník totiž môže telefonovať tak, aby výsledný prepočet vyšiel v prospech vybraného operátora, no v praxi to vyzerá vždy inak. V skutočnosti existuje niekoľko desiatok variácií, ako sa môže zákazník správať s rôznymi výsledkami – v istej situácii totiž môže byť výhodnejší aj ten operátor, ktorý sa na prvý pohľad javí ako nevýhodný.
Operátori tiež používajú triky, ktoré nie sú celkom v súlade s dobrými mravmi – ceny za služby určené pre domácnosť napríklad uvádzajú vo svojich cenníkoch bez DPH 20%. Mnoho ľudí si to nevšimne a mylne počíta s cenami, ktoré sa výrazne odlišujú od skutočných nákladov.

Pred tým, než začnete uvažovať o zmene svojho operátora, skúste zvážiť výhody i nevýhody mobilnej a pevnej komunikácie.

Výhody pevnej komunikácie
- stabilná kvalita signálu
- nízke náklady na kúpu telefónneho prístroja
- vysoká životnosť telefónneho prístroja
Nevýhody pevnej komunikácie
- obmedzené používanie telefónu viazané na dané miesto
- obmedzená ponuka služieb viazaných iba na telefóniu

Výhody mobilnej komunikácie
- voľnosť pohybu, možnosť používať telefón aj v zahraničí
- veľké portfólio doplnkových služieb
- možnosť odosielať a prijímať SMS
- výkonnejšie a modernejšie telefónne aparáty
Nevýhody mobilnej komunikácie
- kolísajúca kvalita signálu, oblasti bez signálu
- vysoké náklady na zaobstaranie telefónu
- relatívne krátka životnosť telefónu

Aké sú náklady za zriadenie/aktiváciu programu?

Slovenské telekomunikácie
Zriadenie telefónnej linky do 31.8. za 1,20 Sk, inak 1198,80 Sk
EuroTel
Aktivácia služby momentálne zadarmo
Orange
Aktivácia služby do 31.8. zadarmo, inak 958,80 Sk

Paušálny poplatok

Slovenské telekomunikácie
202,80 Sk - v cene je 30 voľných minút v sieti ST na miestne a medzimestské hovory
EuroTel
238,80 Sk - v cene je 20 voľných minút na hovory v sieti EuroTel, ST a Orange, po ich vyčerpaní 20 voľných minút na hovory v sieti ST a 20 voľných SMS správ
Orange
202,80 Sk - v cene je 30 voľných minút v sieti Orange a ST

Viazanosť na operátora (zrušenie služby so zmluvným finančným postihom)

Slovenské telekomunikácie
Bez viazanosti
EuroTel
24 mesiacov
Orange
18 mesiacov

Tabuľka s cenami – porovnanie operátorov vedľa seba

Ceny za min. hovoru Hovory do pevnej siete ST Hovory - mobily
Miestne hovory Medzimesto Orange EuroTel
ET OG ST ET OG ST ET OG ST ET OG ST
silná prevádzka 10,8 4,44 4,56 10,8 9,48 9,84 12 9,48 15,48 10,8 14,28 15,48
slabá prevádzka 5,4 2,4 2,88 5,4 3,6 4,56 6 5,88 9 5,4 8,28 9
víkendy 3 2,4 2,4 3 3,6 3,6 6 5,88 9 1,2 8,28 9
SMS - - - - - - 3 2,4 - 3 2,4 -
 
Tabuľka s cenami – porovnanie cien hovorov do zahraničia

Krajina EuroTel Orange ST
Česká republika 9,48 8,16 15,84
Poľsko 11,88 8,16 15,84
Ukrajina 15,48 12,36 21,60
Rakúsko 11,88 8,16 15,84
Maďarsko 11,88 8,16 15,84
USA 9,48 9,96 17,28
Nemecko 11,88 8,16 15,84
Anglicko 15,48 9,96 17,28
Francúzsko 15,48 9,96 17,28
Gruzínsko 23,88 21,36 34,20

Výpočet výhodnosti
Pre zjednodušenie sa všetky hovory počítajú ako hovor v silnej prevádzke a mimo UTO kde sa volajúci nachádza okrem hovorov označených ako "miestne". Výpočet je len orientačný, skutočné náklady sa odlišujú od konkrétneho správania a preferencií zákazníka a ich výpočet s využitím rôznych variantov správania bez zjednodušovania je v modelových podmienkach redakcie nemožný. V záujme zjednodušenia sme tiež nerátali so sekundovou tarifikáciou.
Vypočítaná cena zahŕňa mesačný poplatok vrátane paušálu. Pri výpočte sme nezohľadňovali aktuálne akcie operátorov, pretože sú iba dočasné.

Študent z Bratislavy
Mesačne telefonuje domov do Prešova, zároveň je v kontakte so svojimi známymi na mobile. Pár telefonátov urobí mesačne aj na pevnú linku v Bratislave.

Hovor EuroTel Orange ST
1 minúta medzimesto voľné voľné voľné
3 minúty Orange voľné voľné 46,44
1 minúta EuroTel voľné 14,28 15,48
3 minúty medzimesto voľné voľné voľné
1 minúta miestny voľné voľné voľné
4 minúty medzimesto voľné voľné voľné
3 minúty EuroTel voľné 42,84 46,44
5 minút medzimesto voľné voľné voľné
1 minúta medzimesto voľné voľné voľné
2 minúty Orange 24 voľné 30,96
7 minút Orange 84 voľné 108,36
1 minúta medzimesto voľné voľné voľné
3 minúty Orange 36 voľné + 9,48 46,44
3 minúty EuroTel 32,40 42,84 46,44
4 minúty medzimesto voľné 37,92 voľné
1 minúta miestny voľné 4,44 voľné
2 minúty EuroTel 21,60 28,56 30,96
4 minúty medzimesto voľné 37,92 voľné
2 minúty miestny voľné 8,88 voľné
5 minút Orange 60 47,40 77,40
1 minúta Orange 12 9,48 15,48
2 minúty medzimesto voľné 18,96 voľné
2 minúty Orange 24 18,96 30,96
3 minúty EuroTel 32,40 42,84 46,44
4 minúty medzimesto voľné + 21,60   37,92  39,36
Mesačný paušál 238,80 202,80 202,80
       
CENA SPOLU S DPH 586,80 605,50 784
       
40 SMS 60 96 -
       
CENA SPOLU S DPH 646,80 701,50 -

Model 1
Mesačne pretelefonuje 41 minút na mobilný telefón Orange mimo svoje UTO

Hovor EuroTel Orange ST
1 minúta voľné voľné 15,48
3 minúty voľné voľné 46,44
1 minúta voľné voľné 15,48
3 minúty voľné voľné 46,44
1 minúta voľné voľné 15,48
4 minúty voľné voľné 61,76
3 minúty voľné voľné 46,44
5 minút voľné + 12 voľné 77,44
1 minúta 12 voľné 15,48
2 minúty 24 voľné 30,96
7 minút 84 voľné + 9,48 108,36
1 minúta 12 9,48 15,48
4 minúty 48 37,92 61,92
3 minút 36 28,44 46,44
2 minúty 24 18,96 30,96
       
Mesačný paušál 238,80 202,80 202,80
       
CENA SPOLU S DPH 490,80 307,10 837,50
       
40 SMS 60 96 -
       
CENA SPOLU S DPH 550,80 403,10 -

Model 2
Mesačne pretelefonuje 41 minút na mobilný telefón EuroTel mimo svoje UTO

Hovor EuroTel Orange ST
1 minúta voľné 14,28 15,48
3 minúty voľné 42,84 46,44
1 minúta voľné 14,28 15,48
3 minúty voľné 42,84 46,44
1 minúta voľné 14,28 15,48
4 minúty voľné 57,12 61,76
3 minúty voľné 42,84 46,44
5 minút voľné + 10,8 71,40 77,44
1 minúta 10,8 14,28 15,48
2 minúty 21,6 28,56 30,96
7 minút 75,6 99,96 108,36
1 minúta 10,8 14,28 15,48
4 minúty 43,2 57,12 61,92
3 minút 32,4 42,84 46,44
2 minúty 21,6 29,56 30,96
       
Mesačný paušál 238,80 202,80 202,80
       
CENA SPOLU S DPH 465,60 788,30 837,50
       
40 SMS 60 96 -
       
CENA SPOLU S DPH 525,60 884,30 -

Model 3
Mesačne pretelefonuje 41 minút medzimestský hovor

Hovor EuroTel Orange ST
1 minúta voľné voľné voľné
3 minúty voľné voľné voľné
1 minúta voľné voľné voľné
3 minúty voľné voľné voľné
1 minúta voľné voľné voľné
4 minúty voľné voľné voľné
3 minúty voľné voľné voľné
5 minút voľné voľné voľné
1 minúta voľné voľné voľné
2 minúty voľné voľné voľné
7 minút voľné voľné + 9,48 voľné + 9,84
1 minúta voľné 9,48 9,84
4 minúty voľné 37,92 39,36
3 minút voľné 28,44 29,52
2 minúty voľné + 10,8 18,96 19,68
       
Mesačný paušál 238,80 202,80 202,80
       
CENA SPOLU S DPH 249,60 307,10 311,10

Model 4
Mesačne pretelefonuje 41 minút miestny hovor

Hovor EuroTel Orange ST
1 minúta voľné voľné voľné
3 minúty voľné voľné voľné
1 minúta voľné voľné voľné
3 minúty voľné voľné voľné
1 minúta voľné voľné voľné
4 minúty voľné voľné voľné
3 minúty voľné voľné voľné
5 minút voľné voľné voľné
1 minúta voľné voľné voľné
2 minúty voľné voľné voľné
7 minút voľné voľné + 4,44 voľné + 4,56
1 minúta voľné 4,44 4,56
4 minúty voľné 17,76 18,24
3 minút voľné 13,32 13,68
2 minúty voľné + 10,8 8,88 9,12
       
Mesačný paušál 238,80 202,80 202,80
       
CENA SPOLU S DPH 249,60 251,70 253


V prípade študenta z Bratislavy sme sa snažili namodelovať bežné telefonovanie, cieľ a počet pretelefonovaných minút sme vyberali náhodne. Na výsledku je jasne vidieť, že z pevnej linky je telefonovanie na mobilné telefóny menej výhodné. Všetky výhody, ktoré poskytli voľné minúty na medzimestské telefonáty odsunuli bokom príliš nákladné telefonáty na mobily. ST teda so svojimi cenami neuspeli. V boji mobilných operátorov vyšiel lacnejšie Orange.

Ďalšie situácie sme sprvu namodelovali s použitím 31 prevolaných minút, pretože sme sa mylne domnievali, že EuroTel ponúka prvých 20 predplatených minút iba v mobilných sieťach a ďalších 20 minút iba v sieti ST. Keďže prvých 20 voľných minút platí pre všetky tri siete, pripravili sme pre vás nové tabuľky, v ktorých bolo pretelefonovaných 41 minút. Pochopiteľne, priniesli úplne iné výsledky ako predchádzajúce. Pri volaniach do konkurenčnej mobilnej sietíe má výhodnejšie ceny EuroTel a aj pri volaní do pevnej siete je suverénne najlacnejší EuroTel vďaka tomu, že poskytuje 40 voľných minút. Pre zaujímavosť si však môžete pozrieť aj účtovanie pri 31 prevolaných minútach. Nájdete ho na adrese http://www.sme.sk/clanok.asp?cl=1052017.

Pri úvahách však nesmieme brať do úvahy iba samotnú cenu, ale aj pridané služby. Ak ste menej technicky zdatní, budete sa musieť častejšie kontaktovať so operátorom Služieb zákazníkom. V EuroTeli a v Slovenských telekomunikáciách je toto spojenie bezplatné, v Orange zaň platíte. To je iba jeden príklad z mnohých, ako môžete mesačne nechtiac zvýšiť účty a trebárs aj na tomto príklade možno demonštrovať fakt, že cena za mobilné služby je relatívna. Rozhodujúca môže byť aj cena dotovaných telefónov, alebo cena víkendových hovorov.

Hodnotenie operátorov a ich „mini“ paušálov

EuroTel
EuroTel má, nech robí, čo robí, vždy mierne vyššie jednotkové ceny za minútu hovoru ako Orange. Vďaka 40 predplateným minútam sa však v prípade "mini" paušálov rozdiely zotierajú.

Orange
Orange je so svojou službou 30 mini skutočne výhodnejší ako program ST Mini. Jeho cenotvorba sa však plne podriadila konkurenčnému boju – hovor na pevnú linku je v tomto programe lacnejší ako hovor do vlastnej siete. Orange má tiež momentálne najvýhodnejšie ceny volania do zahraničia.

Slovenské telekomunikácie
Slovenské telekomunikácie, nech sa im to páči, alebo nie, v cenovom súboji prehrali. Dôvod je jednoduchý – mobilní operátori ich budú „valcovať“ dovtedy, kým ST do voľných minút nezahrnú aj volania na mobilné telefóny. Samotná sadzba pri hovoroch na mobil je veľmi vysoká.

POZNÁMKA REDAKCIE: Po uverejnení článku sme korigovali údaje v tabuľke č. 1 a upravili sme na základe upravených výsledkov hodnotenie. Na základe nesprávne interpretovanej informácie sme rátali 20 voľných minút na hovory v mobilnej sieti a 20 voľných minút na hovory v pevnej sieti ST. Správny výpočet však vychádza z 20 voľných minút vo všetkých sieťach a 20 voľných minút v sieti ST.
Ďalej sme pripravili nový prepočet na 41 prevolaných minút, ktorý zohľadňuje 40 voľných minút v programe EuroTelu. Tu je zas lacnejší EuroTel.

Najčítanejšie na SME Tech


Inzercia - Tlačové správy


 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 9. Jarné prázdniny pri mori?
 10. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
 1. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
 2. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
 3. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 4. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
 8. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 9. Stanovisko Klubu pre Bratislavu k zákazu hazardu v Bratislave
 10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 11 276
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 6 752
 3. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 6 168
 4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 085
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 5 935
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 497
 7. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 5 401
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 834
 9. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 581
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 975

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Křetínský: Desím sa, aby napätie v koalícii neohrozilo Slovensko

Prevážil podľa mňa konsenzus, že problematika je natoľko zložitá, že politická reprezentácia nie je schopná objektívne vyhodnotiť, čo by sa jednotlivým klientom stalo.

PLUS

Nespávajú, aby mohli prekladať titulky. Zadarmo a za pár hodín

I love you, povie filmová postava a v titulkoch sa objaví: Ja láska vy.

SVET

Čo týždeň, to škandál. Trump začal najhoršie v histórii

Nový prezident je najmenej populárny čerstvý šéf Bieleho domu.

Neprehliadnite tiež

Objavili záhadné mikróby, ktoré prežili v kryštáloch desaťtisíce rokov

Organizmy sú úplne iné než tie v databázach. Niektorí spochybňujú, či naozaj pochádzajú z kryštálov.

Google a Microsoft neukážu weby pre nelegálne sťahovanie

Nový etický kódex platí pre vyhľadávače v Británii, či prekročí jej hranice dnes nie je jasné.

Ako by to vyzeralo, ak by všetci ľudia žili v jednej budove?

Stačí približne 180-tisíc ľudí, aby mala krytá budova vlastné počasie.

Na YouTube bude menej reklám, zrušia tie najdlhšie

Hoci reklamu na YouTube zatiaľ možno filtrovať, firma sa rozhodla zrušiť svoj najinvazívnejší reklamný formát.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop