KTO HOVORÍ PRAVDU A KTO ZAVÁDZA?

Porovnanie „mini“ paušálov slovenských operátorov

Mobilný opetátor Orange spustil uvedením svojho programu 30 Mini lavínu, pretože pripravila mobilného konkurenta dovtedy najlacnejšiemu paušálu od Slovenských telekomunikácií. Zatiaľ čo u Slovenských telekomunikácií vzbudil nevôľu ...

Mobilný operátor Orange spustil uvedením svojho programu 30 Mini lavínu, pretože pripravil mobilného konkurenta dovtedy najlacnejšiemu paušálu od Slovenských telekomunikácií. Zatiaľ čo v Slovenských telekomunikáciách vzbudil nevôľu, ktorá vyvrcholila súdnym sporom a návrhmi na konanie na rôznych inštitúciách, EuroTel zareagoval trhovo a uviedol na trh program 20 + 20 Viac so 40 voľnými minútami a 20 SMS zadarmo za cenu mierne vyššiu ako má konkurencia.
Samozrejme, každý operátor v reklamnej kampani použil vlastné argumenty, aby presvedčil zákazníka o výhodách svojho programu. Ani jeden z operátorov, pochopiteľne, neuviedol všetky výhody ale aj nevýhody svojej služby.

Kto je teda lacnejší?

Určiť, ktorá služba je výhodnejšia nie je vôbec jednoduché. Modelový zákazník totiž môže telefonovať tak, aby výsledný prepočet vyšiel v prospech vybraného operátora, no v praxi to vyzerá vždy inak. V skutočnosti existuje niekoľko desiatok variácií, ako sa môže zákazník správať s rôznymi výsledkami – v istej situácii totiž môže byť výhodnejší aj ten operátor, ktorý sa na prvý pohľad javí ako nevýhodný.
Operátori tiež používajú triky, ktoré nie sú celkom v súlade s dobrými mravmi – ceny za služby určené pre domácnosť napríklad uvádzajú vo svojich cenníkoch bez DPH 20%. Mnoho ľudí si to nevšimne a mylne počíta s cenami, ktoré sa výrazne odlišujú od skutočných nákladov.

Pred tým, než začnete uvažovať o zmene svojho operátora, skúste zvážiť výhody i nevýhody mobilnej a pevnej komunikácie.

Výhody pevnej komunikácie
- stabilná kvalita signálu
- nízke náklady na kúpu telefónneho prístroja
- vysoká životnosť telefónneho prístroja
Nevýhody pevnej komunikácie
- obmedzené používanie telefónu viazané na dané miesto
- obmedzená ponuka služieb viazaných iba na telefóniu

Výhody mobilnej komunikácie
- voľnosť pohybu, možnosť používať telefón aj v zahraničí
- veľké portfólio doplnkových služieb
- možnosť odosielať a prijímať SMS
- výkonnejšie a modernejšie telefónne aparáty
Nevýhody mobilnej komunikácie
- kolísajúca kvalita signálu, oblasti bez signálu
- vysoké náklady na zaobstaranie telefónu
- relatívne krátka životnosť telefónu

Aké sú náklady za zriadenie/aktiváciu programu?

Slovenské telekomunikácie
Zriadenie telefónnej linky do 31.8. za 1,20 Sk, inak 1198,80 Sk
EuroTel
Aktivácia služby momentálne zadarmo
Orange
Aktivácia služby do 31.8. zadarmo, inak 958,80 Sk

Paušálny poplatok

Slovenské telekomunikácie
202,80 Sk - v cene je 30 voľných minút v sieti ST na miestne a medzimestské hovory
EuroTel
238,80 Sk - v cene je 20 voľných minút na hovory v sieti EuroTel, ST a Orange, po ich vyčerpaní 20 voľných minút na hovory v sieti ST a 20 voľných SMS správ
Orange
202,80 Sk - v cene je 30 voľných minút v sieti Orange a ST

Viazanosť na operátora (zrušenie služby so zmluvným finančným postihom)

Slovenské telekomunikácie
Bez viazanosti
EuroTel
24 mesiacov
Orange
18 mesiacov

Tabuľka s cenami – porovnanie operátorov vedľa seba

Ceny za min. hovoru Hovory do pevnej siete ST Hovory - mobily
Miestne hovory Medzimesto Orange EuroTel
ET OG ST ET OG ST ET OG ST ET OG ST
silná prevádzka 10,8 4,44 4,56 10,8 9,48 9,84 12 9,48 15,48 10,8 14,28 15,48
slabá prevádzka 5,4 2,4 2,88 5,4 3,6 4,56 6 5,88 9 5,4 8,28 9
víkendy 3 2,4 2,4 3 3,6 3,6 6 5,88 9 1,2 8,28 9
SMS - - - - - - 3 2,4 - 3 2,4 -
 
Tabuľka s cenami – porovnanie cien hovorov do zahraničia

Krajina EuroTel Orange ST
Česká republika 9,48 8,16 15,84
Poľsko 11,88 8,16 15,84
Ukrajina 15,48 12,36 21,60
Rakúsko 11,88 8,16 15,84
Maďarsko 11,88 8,16 15,84
USA 9,48 9,96 17,28
Nemecko 11,88 8,16 15,84
Anglicko 15,48 9,96 17,28
Francúzsko 15,48 9,96 17,28
Gruzínsko 23,88 21,36 34,20

Výpočet výhodnosti
Pre zjednodušenie sa všetky hovory počítajú ako hovor v silnej prevádzke a mimo UTO kde sa volajúci nachádza okrem hovorov označených ako "miestne". Výpočet je len orientačný, skutočné náklady sa odlišujú od konkrétneho správania a preferencií zákazníka a ich výpočet s využitím rôznych variantov správania bez zjednodušovania je v modelových podmienkach redakcie nemožný. V záujme zjednodušenia sme tiež nerátali so sekundovou tarifikáciou.
Vypočítaná cena zahŕňa mesačný poplatok vrátane paušálu. Pri výpočte sme nezohľadňovali aktuálne akcie operátorov, pretože sú iba dočasné.

Študent z Bratislavy
Mesačne telefonuje domov do Prešova, zároveň je v kontakte so svojimi známymi na mobile. Pár telefonátov urobí mesačne aj na pevnú linku v Bratislave.

Hovor EuroTel Orange ST
1 minúta medzimesto voľné voľné voľné
3 minúty Orange voľné voľné 46,44
1 minúta EuroTel voľné 14,28 15,48
3 minúty medzimesto voľné voľné voľné
1 minúta miestny voľné voľné voľné
4 minúty medzimesto voľné voľné voľné
3 minúty EuroTel voľné 42,84 46,44
5 minút medzimesto voľné voľné voľné
1 minúta medzimesto voľné voľné voľné
2 minúty Orange 24 voľné 30,96
7 minút Orange 84 voľné 108,36
1 minúta medzimesto voľné voľné voľné
3 minúty Orange 36 voľné + 9,48 46,44
3 minúty EuroTel 32,40 42,84 46,44
4 minúty medzimesto voľné 37,92 voľné
1 minúta miestny voľné 4,44 voľné
2 minúty EuroTel 21,60 28,56 30,96
4 minúty medzimesto voľné 37,92 voľné
2 minúty miestny voľné 8,88 voľné
5 minút Orange 60 47,40 77,40
1 minúta Orange 12 9,48 15,48
2 minúty medzimesto voľné 18,96 voľné
2 minúty Orange 24 18,96 30,96
3 minúty EuroTel 32,40 42,84 46,44
4 minúty medzimesto voľné + 21,60   37,92  39,36
Mesačný paušál 238,80 202,80 202,80
       
CENA SPOLU S DPH 586,80 605,50 784
       
40 SMS 60 96 -
       
CENA SPOLU S DPH 646,80 701,50 -

Model 1
Mesačne pretelefonuje 41 minút na mobilný telefón Orange mimo svoje UTO

Hovor EuroTel Orange ST
1 minúta voľné voľné 15,48
3 minúty voľné voľné 46,44
1 minúta voľné voľné 15,48
3 minúty voľné voľné 46,44
1 minúta voľné voľné 15,48
4 minúty voľné voľné 61,76
3 minúty voľné voľné 46,44
5 minút voľné + 12 voľné 77,44
1 minúta 12 voľné 15,48
2 minúty 24 voľné 30,96
7 minút 84 voľné + 9,48 108,36
1 minúta 12 9,48 15,48
4 minúty 48 37,92 61,92
3 minút 36 28,44 46,44
2 minúty 24 18,96 30,96
       
Mesačný paušál 238,80 202,80 202,80
       
CENA SPOLU S DPH 490,80 307,10 837,50
       
40 SMS 60 96 -
       
CENA SPOLU S DPH 550,80 403,10 -

Model 2
Mesačne pretelefonuje 41 minút na mobilný telefón EuroTel mimo svoje UTO

Hovor EuroTel Orange ST
1 minúta voľné 14,28 15,48
3 minúty voľné 42,84 46,44
1 minúta voľné 14,28 15,48
3 minúty voľné 42,84 46,44
1 minúta voľné 14,28 15,48
4 minúty voľné 57,12 61,76
3 minúty voľné 42,84 46,44
5 minút voľné + 10,8 71,40 77,44
1 minúta 10,8 14,28 15,48
2 minúty 21,6 28,56 30,96
7 minút 75,6 99,96 108,36
1 minúta 10,8 14,28 15,48
4 minúty 43,2 57,12 61,92
3 minút 32,4 42,84 46,44
2 minúty 21,6 29,56 30,96
       
Mesačný paušál 238,80 202,80 202,80
       
CENA SPOLU S DPH 465,60 788,30 837,50
       
40 SMS 60 96 -
       
CENA SPOLU S DPH 525,60 884,30 -

Model 3
Mesačne pretelefonuje 41 minút medzimestský hovor

Hovor EuroTel Orange ST
1 minúta voľné voľné voľné
3 minúty voľné voľné voľné
1 minúta voľné voľné voľné
3 minúty voľné voľné voľné
1 minúta voľné voľné voľné
4 minúty voľné voľné voľné
3 minúty voľné voľné voľné
5 minút voľné voľné voľné
1 minúta voľné voľné voľné
2 minúty voľné voľné voľné
7 minút voľné voľné + 9,48 voľné + 9,84
1 minúta voľné 9,48 9,84
4 minúty voľné 37,92 39,36
3 minút voľné 28,44 29,52
2 minúty voľné + 10,8 18,96 19,68
       
Mesačný paušál 238,80 202,80 202,80
       
CENA SPOLU S DPH 249,60 307,10 311,10

Model 4
Mesačne pretelefonuje 41 minút miestny hovor

Hovor EuroTel Orange ST
1 minúta voľné voľné voľné
3 minúty voľné voľné voľné
1 minúta voľné voľné voľné
3 minúty voľné voľné voľné
1 minúta voľné voľné voľné
4 minúty voľné voľné voľné
3 minúty voľné voľné voľné
5 minút voľné voľné voľné
1 minúta voľné voľné voľné
2 minúty voľné voľné voľné
7 minút voľné voľné + 4,44 voľné + 4,56
1 minúta voľné 4,44 4,56
4 minúty voľné 17,76 18,24
3 minút voľné 13,32 13,68
2 minúty voľné + 10,8 8,88 9,12
       
Mesačný paušál 238,80 202,80 202,80
       
CENA SPOLU S DPH 249,60 251,70 253


V prípade študenta z Bratislavy sme sa snažili namodelovať bežné telefonovanie, cieľ a počet pretelefonovaných minút sme vyberali náhodne. Na výsledku je jasne vidieť, že z pevnej linky je telefonovanie na mobilné telefóny menej výhodné. Všetky výhody, ktoré poskytli voľné minúty na medzimestské telefonáty odsunuli bokom príliš nákladné telefonáty na mobily. ST teda so svojimi cenami neuspeli. V boji mobilných operátorov vyšiel lacnejšie Orange.

Ďalšie situácie sme sprvu namodelovali s použitím 31 prevolaných minút, pretože sme sa mylne domnievali, že EuroTel ponúka prvých 20 predplatených minút iba v mobilných sieťach a ďalších 20 minút iba v sieti ST. Keďže prvých 20 voľných minút platí pre všetky tri siete, pripravili sme pre vás nové tabuľky, v ktorých bolo pretelefonovaných 41 minút. Pochopiteľne, priniesli úplne iné výsledky ako predchádzajúce. Pri volaniach do konkurenčnej mobilnej sietíe má výhodnejšie ceny EuroTel a aj pri volaní do pevnej siete je suverénne najlacnejší EuroTel vďaka tomu, že poskytuje 40 voľných minút. Pre zaujímavosť si však môžete pozrieť aj účtovanie pri 31 prevolaných minútach. Nájdete ho na adrese http://www.sme.sk/clanok.asp?cl=1052017.

Pri úvahách však nesmieme brať do úvahy iba samotnú cenu, ale aj pridané služby. Ak ste menej technicky zdatní, budete sa musieť častejšie kontaktovať so operátorom Služieb zákazníkom. V EuroTeli a v Slovenských telekomunikáciách je toto spojenie bezplatné, v Orange zaň platíte. To je iba jeden príklad z mnohých, ako môžete mesačne nechtiac zvýšiť účty a trebárs aj na tomto príklade možno demonštrovať fakt, že cena za mobilné služby je relatívna. Rozhodujúca môže byť aj cena dotovaných telefónov, alebo cena víkendových hovorov.

Hodnotenie operátorov a ich „mini“ paušálov

EuroTel
EuroTel má, nech robí, čo robí, vždy mierne vyššie jednotkové ceny za minútu hovoru ako Orange. Vďaka 40 predplateným minútam sa však v prípade "mini" paušálov rozdiely zotierajú.

Orange
Orange je so svojou službou 30 mini skutočne výhodnejší ako program ST Mini. Jeho cenotvorba sa však plne podriadila konkurenčnému boju – hovor na pevnú linku je v tomto programe lacnejší ako hovor do vlastnej siete. Orange má tiež momentálne najvýhodnejšie ceny volania do zahraničia.

Slovenské telekomunikácie
Slovenské telekomunikácie, nech sa im to páči, alebo nie, v cenovom súboji prehrali. Dôvod je jednoduchý – mobilní operátori ich budú „valcovať“ dovtedy, kým ST do voľných minút nezahrnú aj volania na mobilné telefóny. Samotná sadzba pri hovoroch na mobil je veľmi vysoká.

POZNÁMKA REDAKCIE: Po uverejnení článku sme korigovali údaje v tabuľke č. 1 a upravili sme na základe upravených výsledkov hodnotenie. Na základe nesprávne interpretovanej informácie sme rátali 20 voľných minút na hovory v mobilnej sieti a 20 voľných minút na hovory v pevnej sieti ST. Správny výpočet však vychádza z 20 voľných minút vo všetkých sieťach a 20 voľných minút v sieti ST.
Ďalej sme pripravili nový prepočet na 41 prevolaných minút, ktorý zohľadňuje 40 voľných minút v programe EuroTelu. Tu je zas lacnejší EuroTel.

Najčítanejšie na SME Tech


Inzercia - Tlačové správy


 1. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 4. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 5. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 6. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 7. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 8. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 9. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 10. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 15 143
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 10 296
 3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 829
 4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 305
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 061
 6. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 6 047
 7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 637
 8. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 4 566
 9. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 4 246
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 020

Hlavné správy zo Sme.sk

ŽENA

Chcete vyzerať atraktívnejšie? Mali by ste sa vyspať

Vedci oficiálne potvrdili, že dostatok spánku súvisí s tým, ako pôsobí náš výzor na ostatných.

DOMOV

Policajný odborár: Útočiť na ženu od chrbta nie je normálny zákrok

Ak by mali policajti kvalitnú výbavu, počet incidentov by klesol, tvrdí policajný odborár MARIÁN MAGDOŠKO.

DOMOV

Kaliňák nepovažuje sotenie ženy za podstatné, nová ombudsmanka to skúma

Policajný prezident Tibor Gašpar chce zlepšiť psychickú prípravu policajtov.

KOMENTÁRE

Dni Islamského štátu sú takmer spočítané, ale teror v Európe nezmizne

Radikálni bojovníci sa vracajú do Európy.

Neprehliadnite tiež

Na čom hrať hry? Na PC či konzolách?

Porovnávať má zmysel hlavne produkty najväčších hráčov na trhu, keďže herným počítačom dokážu plnohodnotne konkurovať iba konzoly od Sony a Microsoftu.

Odstránenie pazúrov u mačiek vedie k bolestiam a agresivite

Mnoho veterinárov sa od zákroku dištancuje a považuje ho za neetický.

Rozlúštili kód, ktorým Volkswagen klamal pri emisiách

Ak by niekto analyzoval kód dostupný na webe, celá aféra mohla prasknúť už pred niekoľkými rokmi.

Kto klope pri dverách? Nový domový alarm rozpozná kamerou autá

Senzory ktoré snímajú pohyb, zvuk či rozpojenie kontaktov už nestačia. Doba pýta viac detailov.