ROZHOVOR S GENERÁLNYM RIADITEĽOM EUROTELU ROBERTOM CHVÁTALOM

Potenciál vidím v nových službách s pridanou hodnotou

EuroTel je najstarším slovenským mobilným operátorom - na našom trhu pôsobí od roku 1991. V apríli sa jeho generálnym riaditeľom stal Robert Chvátal, ktorý donedávna vykonával funkciu marketingového riaditeľa českého mobilného operátora Radiomobil. Tam ..

EuroTel je najstarším slovenským mobilným operátorom - na našom trhu pôsobí od roku 1991. V apríli sa jeho generálnym riaditeľom stal Robert Chvátal, ktorý donedávna vykonával funkciu marketingového riaditeľa českého mobilného operátora Radiomobil. Tam úspešne viedol rebranding značky Paegas na T-mobile. Pred tým, než sa začal venovať mobilnému trhu pôsobil v spoločnosti Procter&Gamble a neskôr v Margaret Astor. Čo ho od módy pritiahlo k mobilnej komunikácii? „V živote sú momenty, keď sa musí človek relatívne rýchlo rozhodnúť,“ hovorí Robert Chvátal. „V roku 1996 som ako dvadsaťosemročný dostal ponuku riaditeľa marketingu u mobilného operátora. V tom čase bol v Čechách mobilný telefón stále spojený s veľkou škatuľou a kamaráti mi hovorili: „čo blbneš, mobilné telefóny sú pre snobov“. Lenže ja som tušil, že to bude veľká vec. Vrátil som sa vtedy z Dánska, kde som bol úplne unesený z maličkých Ericssonov. Rozhodol som sa pre mobilný biznis a neľutujem to, pretože je to nesmierne dynamická oblasť. Na konci každého roku si hovorievam, že sa opäť musím všetko učiť nanovo, pretože sa všetko posunulo dávno niekam inam.

* V Radiomobile ste dosiahli výnimočné úspechy, v roku 2001 ste sa dostali do predstavenstva a zdalo sa, že vaša kariéra bude ešte stúpať. Prečo ste sa rozhodli odísť?

Riadil som sa podľa príslovia, ktoré hovorí, že v najlepšom sa má prestať, i keď je niekedy človeku ľúto odísť od niečoho, čo vybudoval. Marketingový tím Radiomobilu bol výborne skoordinovaný, bola to dobrá partia, v ktorej všetci rozumeli vytýčenému cieľu. Povedal som si, že skúsim novú výzvu na slovenskom trhu. Som presvedčený, že sa bude veľmi dynamicky vyvíjať.

* Ste v zvláštnej situácii - v ČR je Eurotel konkurentom T-mobile, na Slovensku je naopak jej súčasťou…

Veľa ľudí, čo to nechápe si myslí, že som preskočil z jednej lode na druhú, ale nie je to vlastne pravda.

* V akom stave ste prebrali EuroTel?

EuroTel je prehľadne riadená firma, postavená na dobrých základoch. Naša výzva je dnes presvedčiť zákazníka nielen cenou, ale aj ponukou väčšej hodnoty za jeho peniaze - či už sa jedná o nové služby alebo lepší zákaznícky servis. EuroTel nie je cenovo nevýhodnejší, ale práve naopak: v určitých oblastiach ponúka presne to, čo konkurencia, a v iných sa bude snažiť ponúknuť viac, t.j. väčšiu hodnotu za utratené peniaze. Práve to EuroTel možno doteraz zrozumiteľne nekomunikoval.

* Ako jeden z mála ľudí v mobilnej branži ste “in„, mali by ste teda byť schopný triezvo zhodnotiť rozdiely medzi slovenským a českým trhom. Existujú vôbec?

Začnem tým pozitívnym - slovenský trh, ak hovoríme o portfóliu mobilných telefónov alebo služieb nie je zasa tak ďaleko ako sa hovorí.

Vďaka miernemu zaostávaniu ekonomickej situácie za českou má nižšiu penetráciu, teda percento ľudí, ktorí vlastnia mobilný telefón. Je to asi dané aj demografiou. Myslím si však, že sa počas nasledujúcich 12 - 18 mesiacov rozdiel vyrovná s českou úrovňou.

Nepáči sa mi, že v minulosti dochádzalo ku taktickým krátkodobým cenovým degradáciám. Zákazníkovi sa neponúkla dlhodobá výhodnosť, ale naopak krátkodobá, napríklad odpustené aktivačné poplatky. Operátori na Slovensku dokázali, že sú schopní investovať nemalé finančné prostriedky, aby bola mobilná komunikácia na európskej úrovni. Mobilný telefón je preto veľká pridaná hodnota, nie je zadarmo a nikdy ani nemôže byť.

* Je reálne, aby sa služby mobilných operátorov na Slovensku zlacnili?

Nemyslím si, že je reálne ísť dramaticky dole s cenami. Ak ich porovnáte s Európou, tak už teraz sú na veľmi nízkej úrovni. Potenciál vidím v zavádzaní nových služieb s pridanou hodnotou, ktoré sa budú pridávať do celkového balíka pre zákazníka. Je to teda skôr vyššia hodnota za peniaze, než zlacňovanie za každú cenu. Je to aj tým, že budeme ďalej investovať do našej siete.

* Lacnejším hovorným by ste mohli tvrdšie konkurovať Slovenským telekomunikáciám, ktoré svojou cenovou politikou priam nahrávajú mobilným operátorom…

Naším primárnym cieľom nie je konkurovať fixnej telefónii. Prirodzená rovnováha medzi penetráciou fixnej a mobilnej telefónie sa na Slovensku vytvorí sama a je daná konkurencieschopnosťou tak fixného ako aj mobilného trhu. Pre nás je oveľa dôležitejšie ponúkať mobilné služby s pridanou hodnotou.

* Vidíte nejakú hranicu, kam až môže operátor zájsť v poskytovaní služieb pri súčasných technických možnostiach?

Tá hranica je v rukách operátora, je v tom, ako jednoducho navrhneme službu s pridanou hodnotou a akým najjednoduchším a najpresvedčivejším spôsobom ju odkomunikujeme. Mám na mysli to, že nás napríklad nespasia prenosové technológie ako WAP alebo GPRS. Zákazníka môžeme presvedčiť iba vtedy, ak mu ponúkneme konkrétne aplikácie, konkrétne využitie služby, nielen informáciu, že sme na našu sieť nainštalovali novú technológiu. Práve preto sa budeme orientovať na aplikácie.

* Uvedenie služby WAP bola prvá skúška ohňom, ako zákazník zareaguje na nové služby. Ako dopadlo u vás?

WAP mal ako veľa iných technológií množstvo predčasných očakávaní. Počiatočné fázy uvádzania služby preto mohli niekomu pripadať skôr dlhšie ako kratšie. Spolu s rozšírením telefónov podporujúcich WAP sa rozšírilo aj používanie služby. WAP však nie je len o technológii, ktorá umožní rýchlejší prístup k obsahu. EuroTel sa snaží o neustále rozširovanie portfólia obsahových sekcií na svojom mobilnom portáli. Keď sa dnes zákazník pozrie na náš WAP server, nájde tam podstatne viac vecí, než ako tam bolo na začiatku. Cez WAP budeme poskytovať napríklad čo najaktuálnejšie on-line spravodajstvo z volieb. Verím, že túto službu využije množstvo ľudí, ktorým nie je ľahostajná situácia počas volieb a po voľbách. Prostredníctvom WAPu budú informácie dostupné v takej presvedčivej a aktuálnej miere ako napríklad z rádia.

* Minulý mesiac ste uviedli službu zasielania multimediálnych správ MMS. Nie je to predčasné? Telefóny podporujúce MMS na náš trh stále nedorazili, a tie čo sú k dispozícii, sú ešte drahé…

Je pravda, že z približne 400 svetových operátorov MMS sprevádzkovalo iba 23 z nich. Myslím, že zavedenie služby MMS tak trochu zodpovedá tomu, kde chce slovenský mobilný trh byť. Som, samozrejme, pyšný, že EuroTel bol schopný túto službu uviesť pomerne skoro a že dnes ju aktívne testujeme, tak aby ju od októbra mohli používať aj bežní spotrebitelia. Je pravda, že telefónov podporujúcich obrazovú správu je zatiaľ veľmi málo, ale budeme sa snažiť, aby sme zákazníkom okamžite ponúkli najnovšie typy telefónov, ktoré MMS podporujú. Nebudú to len tie najdrahšie, postupne uvedieme telefóny strednej triedy. Už do konca tohto roka by sme mali mať v ponuke niekoľko typov MMS telefónov vo viacerých segmentoch.

MMS je jedna z tých noviniek a inovácií, ktorým EuroTel verí, pretože je to evolučný krok po SMS. Všetci vieme, že SMS spočiatku tiež príliš nezaberali. Koniec-koncov, bol to akýsi vedľajší produkt signalizácie, keď sa koncipovalo GSM a až časom sa z SMS stal ohromný fenomén a masovo využívaná služba. Obrázok niekedy nahradí tisíce slov, preto verím, že úspech bude mať aj MMS. Keď budú ľudia vybavení príslušným telefónom, veľmi radi si pošlú obrázok s textom a zvukom.

* Verejnosť skôr očakávala komerčné spustenie GPRS ako MMS. Kedy ju spustíte?

MMS vlastne funguje na nosiči GPRS, inými slovami, ten kto si kúpi MMS telefón, bude mať aj GPRS. GPRS komerčne spustíme spoločne s MMS, pričom táto služba v našej sieti funguje už dávnejšie a testujú ju naši firemní zákazníci. GPRS bude, samozrejme, dostupné aj vo forme ďalšieho spôsobu mobilného prístupu k Internetu.

* EuroTel nedávno splatil prvú splátku za UMTS - siete tretej generácie (3G). Nákup licencie na prevádzkovanie sietí 3G predstavuje vysokú investíciu za technológiu, ktorá bude fungovať až o 4 roky. Ako vidíte budúcnosť týchto služieb a návratnosť tejto investície?

Veľmi sme sa snažili, aby sme pripravili taký biznisplán na prevádzkovanie siete tretej generácie, ktorý by odôvodnil našu investíciu do licencie. Od služieb tretej generácie si sľubujeme predovšetkým vyššiu prenosovú rýchlosť a tým pádom aj väčšiu možnosť využitia najrôznejších aplikácií. Ponúkneme nové služby ako je trebárs prístup na Intranet nielen pre biznis zákazníka, ale aj pre radového zákazníka. Tu však pôjde pravdepodobne skôr o zábavu. Teraz je o tom predčasné hovoriť, pretože máme povinnosť prevádzkovať sieť 3G až od začiatku roku 2006.

* Aký je váš názor na uvádzanie nových technológií? Operátori majú často nové služby pripravené a spustené oveľa skôr, ako stíhajú výrobcovia dodať na trh telefóny, ktoré tieto služby podporujú…

Je to pravda, myslím si však, že sa z toho všetci poučili. Keď sa teraz zavádzajú nové služby, telekomunikačné skupiny sa snažia zavádzať ich ruku v ruke s výrobcami telefónov.

Hovorí sa tiež, že sa musíme spýtať spotrebiteľa, aké služby by asi preferoval. Podľa mňa je však dôležité nepriame odpozorovanie, akým smerom sa vyvíja štýl zákazníka. V ktoromsi zahraničnom časopise som čítal, že pýtať sa zákazníka, aké mobilné služby by si predstavoval za 2 - 3 roky je to isté, ako sa opýtať, aký gombík by si želal do rakety, ak by letel na Mesiac. Myslím, že veľmi záleží na intuícii a porozumení zákazníka.

* Kam smeruje globálny mobilný trh?

Tam, kde prišlo k saturácii, ide trh tromi základnými smermi. Prvým je snaha o mobilný prístup k firemnému intranetu. V privátnom segmente to je prístup k informáciám a zábave. Tretím smerom je mobil commerce, teda snaha umožniť zákazníkovi, aby mohol cez mobilný telefón platiť. Vo všetkých oblastiach EuroTel participuje na medzinárodných fórach. Zároveň je členom zoskupenia T-Mobile, ktoré je podľa môjho názoru na svetovej špičke v inovatívnosti.

* Ani mobilný trh sa nevyhne globalizácii. Aký osud čaká slovenský EuroTel?

Globalizácia sa EuroTelu dotýka dvomi spôsobmi. Prvým je fakt, že už sme členom skupiny T-Mobile. Druhým spôsobom je „premaľovanie štítu“ a to je skôr otázka pre akcionárov. Je fakt, že využívame výhody príslušnosti tak k T-Mobile ako aj k americkým akcionárom. Už dávnejšie funguje zvýhodnené volanie v rámci roamingu. Zákazník EuroTelu napríklad v Rakúsku dostane SMS, ktorá mu umožní použiť presne tú istú skrátenú voľbu, na ktorú je zvyknutý z domu. To je realita, ktorá sa zaobíde aj bez „premaľovania štítu“. Je to otázka ďalšieho vývoja a je predčasné o tom hovoriť.

* Ako sa pozeráte na vstup tretieho operátora na náš trh?

Slovenský trh má dostatočne veľkú konkurenciu na to, aby z toho profitoval predovšetkým zákazník. Je lepšie, keď tu budú operátori schopní investovať do služieb s pridanou hodnotou a nie iba živoriť. Nechcel by som byť v koži tretieho operátora a dávať dokopy biznisplán, pretože by mi nevychádzal.

* Beriete do úvahy aj tú možnosť, že Profinet napokon na trh vstúpi, aj keď má problémy so zaplatením prvej splátky?

Ťažko povedať, k plánom sa nedá vyjadriť. Tretí operátor je zatiaľ pre nás nečitateľný, veď zatiaľ sa im v riadnom termíne nedarí ani len splatiť prvú splátku. EuroTel je však pripravený na akúkoľvek konkurenciu.

* Ovplyvní nejako pripravovaná liberalizácia trhu pevných liniek mobilných operátorov?

Nie, fixnú telefóniu nemožno zamieňať s mobilnou. Žiaden dramatický rozdiel po liberalizácii fixného trhu nevidím, pretože pre mobilných operátorov liberalizácia už dávno nastala. To je dobre pre spotrebiteľa. Vidieť to napríklad na penetrácii, ktorá je na Slovensku 50% a napríklad v Poľsku iba 39%. Slovenský trh zďaleka nie je na tom tak pozadu, akoby si niekto mohol myslieť.

MARIÁN PAVEL

Najčítanejšie na SME Tech


Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Minúta po minúte: Atentátnik zabil na koncerte v Manchestri 22 ľudí

V meste museli evakuovať nákupné centrum.

KOMENTÁRE

Teror siahol na deti

Útok na štadión plný mladých ľudí jasne naznačuje, že pre teroristov neexistujú hranice.

SVET

Ako Briti úspešne bojovali proti terorizmu

Prečo boli tak často o krok pred teroristami?

KULTÚRA

Dizajnérka zhodnotila naše značky: Kto nazve čipsy, že Slovakia?

Debbie Millmanová pracovala aj s Pepsi.

Neprehliadnite tiež

Ohybné displeje spravili ďalší krok vpred, možno ich natiahnuť aj preliačiť

Samsung má nápad, ako zmeniť svet zobrazovacích panelov. Dostanú nové vlastnosti.

Briti sprevádzkovali najväčšie veterné turbíny na svete

Jediná otáčka stačí na to, aby zásobila domácnosť energiou na 29 hodín prevádzky.

Astronóm: Blikajúcu hviezdu sme pozorovali aj na Slovensku

Poklesy v jasnosti hviezdy nespôsobujú mimozemšťania, zrejme ide o prirodzený jav, hovorí Ľubomír Hambálek z Astronomického ústavu SAV.

Inzercia - Tlačové správy


 1. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 2. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 2. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 3. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 6. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 9. Ukončil si 1.stupeň vysokoškolského štúdia a chceš pokračovať?
 10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 11 013
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 287
 3. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 7 130
 4. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 6 959
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 714
 6. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 6 158
 7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 484
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 923
 9. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 2 958
 10. Sendvičová drevostavba v kostýme drevenice 2 765