Samsung SCX-4720FN – multifunkcia ktorá vás obslúži cez sieť i z USB kľúča

Tam kde pracuje v jednej kancelárii viacero ľudí je neefektívne každého samostatne vybaviť tlačiarňou, skenerom, kopírkou či faxom. Ak spojíte modernú laserovú multifunkciu s počítačovou sieťou, máte vyhraté. Samsung však zachádza ďalej. Ponúkne vám i zab

+ všestranné použitie
+ lokálna i vzdialená obsluha
+ šetrenie nákladov
- chýba duplex

udovaný USB port ktorý obslúži i USB kľúče – môžete z nich priamo tlačiť, i skenovať na ne podklady.

FOTO - MILAN GIGEL

Samsung SCX-4720FN je čiernobiela laserová multifunkcia, ktorá je ideálnou výzbrojou na pracoviská menších pracovných skupín. Zabezpečí tlač dokumentov, ich kopírovanie, skenovanie, postará sa o faxovanie a ponúka funkcie ktoré spríjemnia každodenné úlohy automatizáciou. Stredobodom pozornosti je však i ekonomická prevádzka. Jediným kliknutím ušetríte nielen toner, ale znížite i náklady na faxovanie.

Formátové vyhotovenie zodpovedá umiestneniu na samostatný samoobslužný stolík, kde budú mať používatelia priamy prístup k ovládaciemu panelu a zásobníkom papiera. Stroj síce svojou veľkosťou nepresahuje formát samostatných laserových tlačiarní z pred niekoľkých rokov, ukrojiť si však z pracovného stola plochu 50x50 centimetrov netúži pravdepodobne nikto.

FOTO - MILAN GIGEL

Všetky funkčné časti sú umiestnené na čelnom paneli pre bezproblémovú dostupnosť, všetky časti tela sú zarovnané tak, aby nepretŕčali a neprekážali. Multifunkcia preto bez problému zapadne i do stiesnenejších interiérov. Kryty dráhy papiera sú pre riešenie kolízií dostupné bez problému, horšie je to zo zadným krytom, kvôli ktorému budete musieť stroj odsúvať od steny.

Keďže sa počíta s obsluhou zo vzdialených pracovísk, zásuvkový vstupný zásobník obsiahne 250 hárkov papiera, kým čelný výklopný podávač na vstupe poskytne priestor pre 50 listov tlačových médií zaradených mimo poradia. Znamená to, že ak chce používateľ vytlačiť dokumenty na predtlačené formuláre, alebo chce využiť inú kvalitu papiera či obálky, nemusí ich vkladať zo zásuvky, ale vyklopí čelný panel. Keďže ovládač umožňuje voliť zdrojový zásobník, môžete súčasne používať dva druhy médií maximálneho formátu A4.

FOTO - MILAN GIGEL

Samozrejmosťou je možnosť dokúpenia sekundárneho zásuvkového zásobníka. Na výstupe je možné zozbierať až 150 výtlačkov ktoré zostanú v boxe medzi telom tlačiarne a tlačidlovým panelom, takže spracovávať je možné bezobslužne i stredne veľké tlačové úlohy. Výhodou zapustenia výstupného zásobníka je, že výtlačky sa pri chladnutí vo vlhšom prostredí nevlnia. Čo vám však môže chýbať je duplex pre obojstrannú tlač.

Tlačiareň používa čistokrvnú „laserovú“ technológiu s efektívnym rozlíšením 1200 DPI, pričom rýchlosť tlače dosahuje 20 výtlačkov formátu A4 za minútu. Prvý výtlačok je v režime spánku dostupný už po 10 sekundách, takže nebudete musieť čakať kým sa tlačiareň pomaly nahreje a pripraví na svoju prácu. Riadiaci procesor ktorý má k dispozícii 64 megabajtov pamäte emuluje jazyk PCL6, zabudovaný ethernetový tlačový server sprístupňuje tlačiareň pre prácu v multiplatformovom prostredí.

FOTO - MILAN GIGEL

Toner, ktorý je súčasťou dodávky poskytne pri 5 percentnom pokrytí výťažnosť až na 3000 výtlačkov. V rušnejších prostrediach je možné siahnuť po vysokokapacitnom balení s kapacitou pre 5000 strán, pri menej dôležitých dokumentoch je možné aktivovať úsporný režim tlače, ktorý ušetrí až 40 percent toneru. Táto funkcia je dostupná prostredníctvom predvoľby v tlačovom ovládači, vo forme samostatného podsvieteného tlačidla je dostupná i na ovládacom tlačidlovom paneli. Pri tlači sú dostupné všetky bežné funkcie, pri USB pripojení sú podporované i Linuxové systémy. Pri Linuxe však chýba podpora sieťových funkcií - na diaľku nebudet môcť ani skenovať ani kopírovať.

Zabudovaný skener je postavený na CCD technológii a dosahuje rozlíšenie 600x1200 DPI. Farebné predlohy je možné digitalizovať so 48 bitovou hĺbkou farieb, snímať je možné jednobitové čiernobiele predlohy, ale digitalizovať môžete i v 256 odtieňoch šedej. Skener je dostupný prostredníctvom priameho USB pripojenia, alebo po inštalácii obslužného softvéru i prostredníctvom siete. Výstupy dosahujú konzumnú kancelársku kvalitu.

FOTO - MILAN GIGEL

Obslúžiť ho môžete vzdialene, alebo môžete využiť tlačidlový panel na zariadení, kde dokážete výstup zo skenera odoslať do priamo pripojeného PC s výstupom do konkrétnej preddefinovanej aplikácie, zvoliť si môžete cez ethernet ľubovoľné cieľové PC, ukladať môžete vo formátoch JPEG, BMP, TIFF a PDF i priamo na ľubovoľné USB Mass zariadenie – napríklad USB kľúč či pamäťovú kartu v čítačke.

Kvalita a hĺbka farieb je vo všetkých prípadoch nastaviteľná, ovládač zodpovedá TWAIN štandardu, dostupné je i novšie rozhranie WIA. Ak si potrebujete čosi naskenovať, nepotrebujete mať ani PC v sieti, ani inštalovať softvér. Jednoducho si výsledok uložíte na USB kľúč a následne spracujete.

FOTO - MILAN GIGEL

Výhodou skenera je, že neponúka iba funkciu snímania zo skla, ale je vybavený i automatickým podávačom dokumentov s kapacitou 50 hárkov. To umožňuje automatizovať spracovanie dokumentov, obzvlášť ak ide o zmluvy ktoré je potrebné následne spracovať prostredníctvom OCR.

So skenerom úzko súvisí i funkcia kopírky, ktorá je dostupná pomocou ovládacieho panela obslužného softvéru, alebo priamo prostredníctvom tlačidiel doplnených o dvojriadkový LCD displej. Kopírovanie dosahuje stropnú rýchlosť 20 kópií za minútu a predlohy sú snímané s rozlíšením 600 DPI. Keďže ide o digitálny stroj, očakáva sa od neho i inteligencia. Voliť si môžete počet kópií od 1 do 99, môžete meniť veľkosť kópií pomocou zoomu v rozsahu od 25 do 400 percent, dostupná je funkcia autofit, separátne je možné pristupovať ku kopírovaniu grafiky a náročnejších predlôh. Identifikačné karty a doklady je možné kopírovať tak, že sa najprv zosnímajú obe strany a následne sa na jeden papier vytlačia kópie.

FOTO - MILAN GIGEL

Klonovacia funkcia nasníma etiketu či vizitku, ktorú následne rozloží v množstve kópií rovnakej veľkosti na celý hárok papiera, grafy môžete zväčšiť na 9 vzájomne previazaných hárkov papiera, možností je neúrekom. Všetko samoobslužne v stroji bez asitencie softvéru. Samozrejmosťou je opäť použitie automatického podávača, ten však zablokuje zoom nad 100%. Na problémy nenarazíte ani pri kopírovaní kníh a hrubších predlôh – veko je zavesené na výsuvných pántoch, ktoré hrúbku bez problému kopírujú. Ak je kresba podkladov príliš jemná - napríklad pri tlačivách na tenkom papieri, narazíte na tradičné obmedzenia digitálnych strojov - nie všetko je kopírovateľné tak ako by ste potrebovali.

Zabudnúť netreba ani na integrovaný fax triedy 3 s maximálnou prenosovou rýchlosťou 33.6 Kbps, ktorý dokáže na zdatnú protistranu odoslať stranu formátu A4 už za 3 sekundu. 4 megabajtový prijímací buffer obsiahne 320 faxových strán, dostupné sú tlačidlá pre 40 rýchlych a 200 doplnkových predvolieb. Výhodou faxovania je opäť režim šetrenia nákladov. Ak nejde o urgentné písomnosti, pred faxovaním zatlačíte tlačidlo úspory, ktoré podrží podklady v pamäti až kým nenastane slabá prevádzka v telefónnej sieti.

FOTO - MILAN GIGEL

I keď vy už budete dávno doma z práce, stroj sa v pravý čas aktivuje a odošle všetky faxy ktoré sa v priebehu dňa nazbierali v zásobníku. Došlé faxy sa môžu tlačiť okamžite, môžu však zostávať i v zásobníku pre dávkové spracovanie.

Ovládací tlačidlový panel je navrhnutý tak, aby ste neboli odkázaní na zdĺhavú prácu s menu, ktorému chýba podsvietenie. Na všetky hlavné funkcie sú vyvedené tlačidlá s indikáciou stavu, menej používané funkcie sú vnorené do plytkého systému predvolieb v menu. Dôraz je kladený na jednoduchú obsluhu bez komplikácií.

Priama USB konektivita však neslúži iba na to, aby ste mohli bez pripojenia PC k stroju skenovať. Z USB kľúča môžete tlačiť súbory vo formátoch PRN, BMP, TIFF a TXT, v istej miere je podporovaná i tlač PDF dokumentov. Podmienkou však je aby boli jednotlivé stránky vo vnútri vyrenderované ako bitmapová grafika, čo vo väčšine softvérov nie je problém zariadiť. Súbory sú síce väčšie, firmvér ich však dokáže spracovať bez väčšej námahy. Plná PDF podpora by však na škodu rozhodne nebola, na trhu je niekoľko strojov čo to dokáže. Patria však rozhodne do inej cenovej kategórie.

Pre spravovanie môžu administrátori využiť webové rozhranie zabudovaného tlačového servera. To zaisťuje nielen prístup ku všetkým konfiguračným nastaveniam, ale umožňuje aj sledovať aktuálny stav tlačiarne, spotrebného materiálu a riešiť prípadné kolízie.

Vopred definované stavy je možné prostredníctvom e-mailu odosielať konkrétnym správcom, takže technici sa včas dozvedia že bude potrebné vymeniť toner za nový, alebo oddelenie podpory je informované o tom že stroj zlyhal, alebo sa zasekol v tlačovej ceste papier.

Všetko je prehľadné, chrániteľné prístupovým heslom, takže sa zaobídete i bez špeciálneho softvéru. Ak však používate nejaké systémové riešenie, prostredníctvom SNMP protokolu nie je problém zariadenie do tohto procesu zakomponovať.

Do klientských počítačov sa okrem ovládačov nainštaluje i obslužný softvér. Aplikácia SetIP zaistí dostupnosť tlačiarne v IP sieťach, Network Scan Manager zaistí dostupnosť skenera zdieľaného cez sieť, aplikácia Smart Thru poskytne ovládacie centrum pre všetky funkcie.

Súčasťou je i editor obrázkov na spracovanie skenov a OCR nadstavba. Administrátori môžu siahnuť po lokálne bežiacej SyncThru Web Service, ktorá je bránou k vzdialeným systémom dostupným cez HTTP protokol za účelom ich konsolidovanej správy.

Technické parametre: Formát: A4 * Rozlíšenie tlače 1200 DPI * Rozlíšenie skenera 600 DPI/48bit * Tlačová technológia: Laser Mono * Rýchlosť tlače: 20 ppm čiernobielo * Zaťažiteľnosť 15000 strán mesačne * Fax_ 2400-33600 bps / Super G3 * Vstupný zásobník: 250 listov + 50 listov * Výstupný zásobník: 150 listov * Zahrievanie: 10 sekúnd * RAM: 64 MB * Rohrania: USB 2.0, USB, Ethernet, Modem * Rozmery: 450x435x457mm * Hmotnost 17kg

Dostupnosť: www.samsung.sk
Orientačná cena: 14290 Sk s DPH

Multifunkčné zariadenie SCX-4720FN je praktickým pomocníkom tam, kde sa tvorí, digitalizuje a odosiela množstvo dokumentov na rôznych pracoviskách, kde môžu pracovníci pristupovať k samoobslužnému pracovisku. Stroj sa počas testovania javil byť spoľahlivý, softvérová výbava pracovala stabilne, inštalácia bola bezproblémová. Tým že vývojári skombinovali zdieľanie v sieti so samoobslužnými inteligentnými funkciami, vytvorili digitálne imaging pracovisko, ktoré je všestranné pre nasadenie v skutočnej tvrdej prevádzke.

Najčítanejšie na SME Tech


Inzercia - Tlačové správy


 1. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 5. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. Poslanec Borguľa žiada o uvoľnenie parkoviska pre rezidentov
 2. OMV sa postará o pitný režim, bude rozdávať vodu
 3. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 4. Leto nekončí!
 5. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
 6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 7. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 8. Už aj seniori presadajú do SUV
 9. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 10. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 5 447
 2. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 2 756
 3. Ako sme jazdili v socializme 2 255
 4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 741
 5. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 286
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 068
 7. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 048
 8. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 986
 9. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 961
 10. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 630

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Prehrali a odišli k medveďom. Danko nie je prvý, kto sa po porážke stratil

Za medveďmi pravidelne chodil Vladimír Mečiar, po neúspešných voľbách sa trikrát vytratil aj Robert Fico.

KOMENTÁRE

Bojkot zasadania vlády vracia Dankovi v hre vážnosť

Tromfom Danka je teraz jeho nevypočítateľnosť, náladovosť.

SVET

Profesor na úteku pred Erdoganom: Hneď som pochopil, že musím preč

Zmeniť tureckých politikov bude ľahké, zmeniť spoločnosť nie.

Neprehliadnite tiež

Pozerajte naživo úplné zatmenie Slnka v Amerike

Úkaz začne po siedmej hodine večer nášho času.

Pokrývači striech hľadajú zákazky cez satelitné zábery

Pohľad na satelitné mapy pomôže spočítať, koľko bude stáť nový strešný plášť.

Elon Musk a DeepMind žiadajú o zákaz robotov zabijakov

Zbrane a autonómne systémy môžu zmeniť vojny.