Slovak Telekom znížil ceny za prenájom liniek, konkurencia je stále pobúrená ich výškou

Slovak Telekom od 1. augusta znižuje ceny za prístup k účastníckemu vedeniu. Konkurenční operátori však poukazujú na to, že ich Slovak Telekom cenou diskriminuje.

Slovak Telekom od 1. augusta znižuje ceny za prístup k účastníckemu vedeniu. Konkurenční operátori však poukazujú na to, že rovnaký produkt, ktorý Slovak Telekom ponúka svojim zákazníkom za 249 Sk predáva im až za 402 Sk bez DPH. Cenu pritom od augusta znižuje z pôvodných 549 Sk bez DPH a odôvodňuje to zmenami ukazovateľa, ktorý sa používa pri výpočte nákladovo orientovanej ceny a vplyvom niektorých ďalších parametrov, ktoré vstupujú do výpočtu mesačnej ceny.

Slovak Telekom: v cenách zohľadňujeme ocenenie aktív
Podľa Slovak Telekomu nové ceny v maximálnej miere zohľadňujú aktuálne ocenenie aktív a rast efektívnosti činnosti v spoločnosti. „Až do ďalšieho prehodnotenia parametrov vstupujúcich do výpočtu ceny ULL, ktoré predpokladáme najskôr začiatkom budúceho roku, ďalšie zmeny cien nepredpokladáme. Uskutočnenou zmenou sa výška poplatkov za používanie prístupu k účastníckemu vedeniu dostáva na úroveň porovnateľnú s priemernou úrovňou cien v EÚ. Porovnateľné ceny sú napríklad v Rakúsku, Belgicku, Fínsku, Maďarsku, vyššie sú v Írsku, Českej republike, či v Poľsku“, zdôraznil Pavol Kukura, výkonný viceprezident pre stratégiu a regulačné záležitosti spoločnosti Slovak Telekom.

Tabuľka cien Slovak Telekomu, ktoré účtuje alternatívnym operátorom Cena RUO 2005 Cena podľa zmeny RUO 2006
Úplný prístup k účastníckemu vedeniu 549,- 402,-
Spoločný prístup k účastníckemu vedeniu 384,- 308,-
Úplný prístup k úseku účastníckeho vedenia 473,- 316,-
Spoločný prístup k úseku účastníckeho vedenia 331,- 242,-

Slovanet: Telekom sa pokúša oddialiť cenovú reguláciu
„Považujeme najnovší krok ST len za ďalší pokus oddialiť cenovú reguláciu v sprístupnení miestnych vedení a tým oneskoriť nástup konkurencie. Telekomunikačný úrad by na podobné hry mal reagovať vyžadovaním takých cien, ktoré by naozaj odrážali len náklady monopolu. Samotný Telekom by sa mal zamyslieť, či v situácii keď si pevnú linku týždenne odhlasujú stovky klientov, je rozumné naďalej blokovať otvorenie trhu,“ reaguje Peter Máčaj, výkonný riaditeľ Slovanetu.
„Predovšetkým je nepodstatné, či navrhované ceny sú 5-násobne alebo len 4-násobne vyššie, ako by mali byť v zmysle nákladovej orientácie. Napríklad, asi najrozšírenejší mesačný paušál Doma Standard predáva T-Com koncovým klientom za 249 korún mesačne. Tento okrem nákladov za prípojku obsahuje aj voľné minúty, ďalšie vlastné náklady a viac ako 43-percentný prevádzkový zisk EBITDA Telekomu,“ vysvetľuje senior produktový manažér Slovanetu Miroslav Kvasnička. Podľa toho náklady na miestne vedenie nemôžu byť väčšie ako 100 korún.
Telekom teraz prišiel s cenou 402 Sk.
„Aj keby sme ďalšie položky nebrali do úvahy, cena paušálu ST pre koncových klientov je stále výrazne nižšia ako tá, ktorú si ST dovoľuje ´ústretovo´ ponúkať ako nákladovo orientovanú ostatným operátorom. Alternatívny operátor by tak mohol pri súčasnej cene ST ponúknuť produkt porovnateľný s Doma Standard s minimálnou cenou až okolo 500 Sk, a to bez akéhokoľvek zisku.“ Slovanet tvrdí, že buď ST v skutočnosti neponúka nákladovo orientované ceny svojim konkurentom, alebo na vlastných paušáloch uplatňuje silný cenový dumping.

Podľa vyjadrenia Slovak Telekomu spoločnosti nebola na trhu veľkoobchodného uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu uložená povinnosť nákladovej orientácie. Napriek tomu sú ceny za sprístupnenie účastníckeho vedenia kalkulované na základe nákladov vynaložených pri uvádzaní služby, pričom v zmysle európskeho regulačného rámca spoločnosť prihliadala na primeranú návratnosť vloženého kapitálu, vrátane zodpovedajúcich personálnych a zriaďovacích nákladov. Vzhľadom na zmenu hodnoty WACC (vážený priemerný náklad kapitál – ukazovateľ, ktorý sa používa pri výpočte nákladovo orientovanej ceny) Telekomunikačným úradom SR a niektorých ďalších parametrov, ktoré vstupujú do výpočtu mesačnej ceny za používanie prístupu k účastníckemu vedeniu, Slovak Telekom prehodnotil výšku tohto poplatku.

Slovak Telekom: nechceme stavať neprimerané prekážky
Podľa vyjadrenia Pavla Kukuru zo Slovak Telekomu je samozrejmé, že Slovak Telekom musí na trhu hájiť predovšetkým svoje záujmy, cieľom spoločnosti nie je v žiadnom prípade vylúčenie konkurencie a stavanie neprimeraných prekážok jej vstupu. „Takáto stratégia by bola krátkozraká a v konečnom dôsledku poškodzujúca najmä Slovak Telekom. Našim záujmom je poskytovať stále kvalitnejšie služby koncovým užívateľom, zvýšiť penetráciu pevných liniek a podporovať širokopásmový prístup a prispieť tak k rozvoju trhov pripojenia do pevných verejných telefónnych sietí. Predpokladáme, že po tomto jednostrannom ústretovom kroku sa zintenzívnia rokovania o RUO a o podmienkach sprístupnenia účastníckych vedení medzi zainteresovanými stranami.“

Slovak Telekom tiež poukazuje na to, že v auguste 2005 vydal a zverejnil Referenčnú ponuku uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu (RUO). Napriek tomu, že RUO je prístupná už takmer rok, doteraz nedošlo k implementácii sprístupnenia účastníckych vedení. Tento stav môže byť dôsledkom viacerých príčin. „Jednou z nich je fakt, že proces sprístupnenia účastníckych vedení má, na rozdiel od iných liberalizovaných trhov, kde sa realizoval zhruba s odstupom dvoch rokov po prepojení, nasledovať bezprostredne po prepojení verejných telefónnych sietí alternatívnych fixných operátorov a Slovak Telekomu. Operátori, ktorí sú v súčasnosti zaneprázdnení uvádzaním prepojenia do praxe, nemajú kapacity na realizovanie ďalšieho náročného procesu. V prospech tejto našej domnienky svedčí fakt, že od zverejnenia RUO do dnešného dňa požiadalo o rokovanie o podmienkach RUO šesť podnikov, pričom iba s jedným z nich, sa uskutočnili zatiaľ len dve stretnutia, ktorých predmetom boli organizačné otázky a najzásadnejšie pripomienky k RUO. Ostatní záujemcovia o sprístupnenie účastníckeho vedenia nás neinformovali o svojich výhradách k RUO. Za ďalšiu príčinu zdržanlivosti alternatívnych operátorov považujeme očakávania spojené s novými veľkoobchodnými produktami spoločnosti Slovak Telekom a prípadnými regulačnými opatreniami uloženými na iných relevantných trhoch, najmä na trhu veľkoobchodného širokopásmového prístupu“, uviedol Pavol Kukura z ST.

Slovanet: Telekom nezverejnil všetky ceny, náklady sú oveľa vyššie
Slovanet zas oponuje tým, že Slovak Telekom zverejnil len malú časť cien, z ktorých sa skladajú náklady na uvoľnenie miestnej linky pre iných operátorov. Neoznámil poplatky za zriadenie linky (prístupu), kde sa ST podľa svojej správy k žiadnym zmenám ceny nedopočítal a to aj napriek tomu, že v tomto prípade je rozdiel ceny pre koncových klientov ST a navrhnutej ceny pre operátorov ešte vyšší ako pri mesačných paušáloch. Už vôbec sa podľa Slovanetu Slovak Telekom nezmieňuje o poplatkoch vo výške stoviek miliónov korún, ktoré by bol alternatívny operátor, navyše za veľmi neprehľadných podmienok, nútený Telekomu zaplatiť za vybudovanie prepojovacích bodov.

ATO oslovuje budúcu vládu: zastavte konanie Slovak Telekomu
Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO), v ktorej sú organizovaní alternatívni operátori dnes vydala vyhlásenie pre politické strany, ktoré v týchto dňoch rokujú o zostavení vlády.
Vo vyhlásení sa píše:
Od formálneho otvorenia telekomunikačného trhu si slovenskí občania sľubovali najmä lacnejšie telefonovanie a modernejšie služby. Napriek miernemu pokroku v modernizácii platia slovenskí občania za telefonovanie najvyššie ceny oproti porovnateľným krajinám Európskej únie a v internetizácií domácností je naša krajina naďalej na posledných miestach. Tento stav zákonite vedie k nadmernému vyťahovaniu peňazí z vreciek občanov, blokuje dynamiku rastu slovenských firiem a odporuje potrebnému presadzovaniu znalostnej ekonomiky.

Telekomunikačné podniky združené v Asociácii telekomunikačných operátorov sa nemôžu zmieriť s arogantnými vyhláseniami vo svojej oblasti stále fakticky monopolného Slovak Telekomu, že o moderné služby ako je skutočne rýchly internet nie je záujem, lebo ich slovenskí občania nechcú a postačuje im sortiment služieb v rozsahu, ako ich ponúka tento subjekt. Skutočným dôvodom nezáujmu sú pritom práve podstatne vyššie ceny služieb, než na aké sú zvyknutí obyvatelia porovnateľných okolitých krajín. Skúsenosti z celej Európy hovoria, že až potom, ako národné vlády konkrétnymi krokmi zabránili bývalým monopolom v udržiavaní si svojej dominantnej pozície, poklesli vplyvom novej pružnejšej konkurencie aj ceny telefonovania a internetu.

Asociácia telekomunikačných operátorov je presvedčená, že aj na Slovensku môžu uvedený stav výrazne ovplyvniť politické strany, ktoré sformujú vládnu koalíciu. Operátori preto vyzývajú všetkých zodpovedných politikov, aby v záujme Slovenska a jeho občanov vykonali všetky kroky umožňujúce väčšie otvorenie trhu pre lacnejšie a kvalitnejšie mobilné a pevné telefónne služby.

V najbližšom čase bude v záujme reálnej liberalizácie trhu potrebné najmä:
- zabezpečiť, aby Slovak Telekom ako bývalý monopol znížil svoje veľkoobchodné ceny telefonovania a internetu tak, aby nevznikal priestor na cenový útlak konkurencie zo strany dominantného subjektu,
- zabezpečiť, aby Slovak Telekom stratil priestor na diskriminačné zvýhodňovanie svojich vlastných produktov, napríklad pomocou poskytovania „bezplatných minút“, vytvárania neprehľadných „balíčkov“ služieb, účtovania vyšších cien svojim konkurentom ako vlastným klientom, znevýhodňovaním klientov svojich veľkoobchodných partnerov pri zriaďovaní služieb a mnohých ďalších,
- presadiť, aby Slovak Telekom poskytol miestne vedenia, ktoré boli vybudované za desiatky rokov z daní občanov za rovnoprávnych podmienok svojim telefónnym a internetovým konkurentom. To znamená, že ceny za prenájom takýchto vedení budú obsahovať len priame náklady s nimi spojené, podmienky zriadenia budú podporovať ich využitie konkurenciou a na rozdiel od súčasnosti budú v súlade s podmienkami, ktoré poskytuje svojim maloobchodným zákazníkom.

Zabezpečiť uvedené zmeny je možné:
1. maximálnym využitím akcionárskych právomocí štátu, ktorý ovláda 49 percent akcií bývalého monopolu, alebo urýchleným doprivatizovaním zvyšného podielu štátu
2. výberom od Slovak Telekomu nezávislých odborníkov na vedúce pozície v regulačnom orgáne – Telekomunikačnom úrade SR,
3. osamostatnením rozpočtu Telekomunikačného úradu SR tak, aby mohol využiť zdroje z licencií a poplatkov na vlastné personálne dobudovanie,
4. okamžitým zverejnením privatizačnej zmluvy ST, ktorej neoficiálne kópie obsahujú závažné podozrenia o štátnej pomoci a zvýhodňovaní bývalého monopolu.

Odborníci Asociácie telekomunikačných operátorov sú pripravení podať pomocnú ruku pri vypracovaní postupov, ktoré povedú prostredníctvom rastu konkurencie k nižším nákladom na telefónne služby pre všetkých občanov a rastu dostupnosti lacného a rýchleho internetu na Slovensku.

Najčítanejšie na SME Tech


Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Čipový génius Rado Danilák: Viem, ako súperiť s Intelom

Počítačový výskumník a podnikateľ so slovenskými koreňmi vysvetľuje, ako sa môže presadiť malý hráč.

KOMENTÁRE

Prečo sa Česi rozhodli vyhodiť vlastnú krajinu do povetria

Voliči Mariana Kotlebu a Miloša Zemana sa hnevajú na 21. storočie.

TECH

Historici sa mýlia, čiernu smrť roznieslo čosi iné

Nový výskum naznačuje, ako sa problém šíril.

Neprehliadnite tiež

Fyzikálna záhada. Neutrónové hviezdy svietia aj po zrážke

Dosvit po zrážke neutrónových hviezd je čoraz jasnejší, vyvracia očakávania.

V NASA prestali pracovať. Musk musel odložiť test rakety

Američanom sa nepodarilo schváliť rozpočet. Kennedyho vesmírne stredisko prestáva pracovať.

Obchod bez radov a pokladní. Otvorili prvý Amazon Go

Obchod využíva rovnaké technológie ako autonómne autá.

Spravili krok k včasnému odhaleniu rakoviny, krvný test má veľkú úspešnosť

Test dokázal určiť aj päť typov rakoviny, na ktoré doteraz neexistuje skríning.

Prečo hrá mozog džezového a klasického pianistu rovnakú skladbu inak

Mozgy džezových a klasických pianistov fungujú rozdielne. Dokonca aj vtedy, keď hrajú tú istú skladbu.

Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 3. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 7. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 10. Kam do tepla v januári?
 1. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 2. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 3. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 5. Alarica – new business project in the market of shoes
 6. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 7. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 8. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 9. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 10. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 13 066
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 390
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 211
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 1 944
 5. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 1 733
 6. Kam do tepla v januári? 1 694
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 381
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 161
 9. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 948
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 896