Budúcnosť mobilu, mobil budúcnosti

Futurológovia, či prognostici neustále pracujú na štúdiách o budúcom stave sveta a úrovni techniky na niekoľko rokov až desaťročí dopredu. Práve dlhodobejšie vízie siahajúce viac ako 10 - 15 rokov do budúcnosti bývajú vďaka veľkému rozptylu možných ...

Futurológovia, či prognostici neustále pracujú na štúdiách o budúcom stave sveta a úrovni techniky na niekoľko rokov až desaťročí dopredu. Práve dlhodobejšie vízie siahajúce viac ako 10 - 15 rokov do budúcnosti bývajú vďaka veľkému rozptylu možných scenárov problematické. Obvykle sa naplnia len čiastočne, vývoj sa z veľkej časti uberá naprosto odlišným smerom. Podľa vedeckých prognóz z pred tridsiatich rokov sme tu už dávno mali mať trojrozmernú holografickú televíziu a bývať na Mesiaci, ba aj na Marse, čo sa zďaleka nestalo, hoci experimenty s priestorovými zobrazovačmi značne pokročili. V iných prípadoch technický pokrok graduje neočakávane rýchlo a technológie, ktoré ešte včera vyzerali ako sci-fi znenazdajky zovšedneli.

Typickým príkladom je mobilný telefón. Ak si uvedomíme, že ide o zariadenie pôvodne určené len na hlasovú komunikáciu, prenosnú, presnejšie povedané mobilnú variantu vyše sto rokov starého vynálezu G. Bella, vidíme, že s pôvodným telefónom má spoločného pramálo (slúchadlo, mikrofón, číselnicu a "zvonenie"). Za posledných 15 rokov mobilné telefóny prekonali dva evolučné skoky - od prvej (analógové, u nás NMT) po 3. generáciu (UMTS, CDMA20001x). Ich rozmery a hmotnosť sú zlomkom pôvodných hodnôt, výdrž batérií sa naopak znásobila. Čiernobiele alfanumerické displeje nahradili stále dokonalejšie aktívne farebné, o ďalších postupne nabaľovaných funkciách (alebo celých integrovaných zariadeniach ako rádio, mp3 prehrávač, digitálna kamera, modem, elektronická peňaženka atď.) ani nehovorím. Skúsenosti posledných rokov ukazujú, že dvojročný horizont, počas ktorého si veľká časť populácie obnovuje model mobilného telefónu je pre jeho morálnu životnosť takmer hraničný.

Ako budú vyzerať a na čo všetko budú slúžiť mobilné telefóny o päť, desať, alebo dvadsať rokov? Výrobcovia, aj veľkí mobilní operátori majú svoje vízie, z ktorých už aj tie krátkodobé - na päť rokov dopredu, prinášajú obraz zariadení, aké si dnes málokto dokáže predstaviť. Pri vzdialenejších horizontoch je koncepcia budúceho mobilu značne zahmlená, pretože zmena technických možností je úzko previazaná s radikálnymi zmenami životného štýlu, ktoré sa môžu, ale nemusia naplniť. Vyvarujme sa striktných časových predpovedí ako bude vyzerať mobilný telefón v konkrétnom období. Pokúsime sa skôr načrtnúť predpokladaný vývoj funkcií mobilov v horizonte dvoch desaťročí ako ho vidí Tomi Ahonen, autor publikácií o sieťach 3. generácie a najväčší japonský mobilný operátor NTT DoCoMo.

Dominovať budú dáta

Dátové prenosy boli súčasťou mobilov už v časoch 1. generácie. Až s príchodom sietí dvaapoltej generácie (čo sú aj dnešné siete GPRS/

EDGE na Slovensku) a tretej generácie sa však stávajú dátové služby pre operátorov významným generátorom zisku. Napriek ich značným očakávaniam sa však zatiaľ vytúženou "killer aplikáciou" nestali. Naopak, popularita krátkych textových správ SMS, ktoré boli špecifikované už pri zrode štandardu GSM prekonala všetky predstavy. Ich ďalšie vylepšenia v podobe EMS a MMS zatiaľ taký záujem používateľov nevzbudili, ale ani SMS neboli spočiatku masovou záležitosťou.

Ak si uvedomíme, že za posledných 15 rokov sa zvýšila rýchlosť dátových prenosov cez mobilné telefóny 100-násobne (4,8 až 9,6 kbit/s v 1. a 2. generácii na dnešné maximá 1 až 2 Mbit/s v sieťach 3. generácie), nebude sa nám zdať prognóza na nasledujúce roky taká pritiahnutá za vlasy. Operátori už dnes testujú technológie ako HSDPA, ktoré sú nadstavbou UMTS sietí a mali by umožniť maximálne rýchlosti sťahovania dát 10 až 20 Mbit/s. Realitou sa v niektorých krajinách stanú už v nasledujúcom roku. Tieto mobilné telefóny, alebo dátové karty do notebookov sú označované ako zariadenia 3,5 generácie. O päť rokov sa údajne stanú masovou záležitosťou. Do pätnástich rokov by mali svet ovládnuť mobilné siete a telefóny 4. a 4,5. generácie ponúkajúce prenosy 100 Mbit/s. Keďže ide o 200 násobok dnes bežnej rýchlosti ADSL, alebo o výkon umožňujúci súčasný prenos minimálne desiatky televíznych kanálov s vysokým rozlíšením (HDTV), môžeme pociťovať rešpekt a zároveň si klásť otázky ako sa takéto prenosové kapacity budú dať využiť? Odpoveďou je evolúcia životného štýlu. Dnešný človek takéto informačné toky nepotrebuje, ale aplikácie typu video, prípadne televízia na vyžiadanie, ktoré potrebujú vysoké rýchlosti dát, sa už začínajú v niektorých krajinách udomácňovať, aj keď len v pevných sieťach. Ďalšou predpokladanou oblasťou využitia pre rýchle dáta je telemedicína. V každom prípade mobilné telefóny budú s internetom neoddeliteľne spojené pri všetkých druhoch komunikácie, vrátane hlasovej.

Spoznali by sme ich?

Klasický dizajn mobilného telefónu s displejom a klávesnicou prekoná nemenej radikálne zmeny. Dodnes bola azda najväčšou revolúciou v miniaturizácii telefónov koncepcia "véčka". Pri použití mikrofónu a slúchadla sú rozmery telefónu limitované vzdialenosťou ľudského ucha od úst. Ďalším obmedzením je veľkosť klávesnice. Subtílne tlačidlá špičkových telefónov nenachádzajú pochopenie u manažérov, ktorým sú určené. Displej je ďalšou kontroverznou súčasťou mobilu. Aby bol čo najkvalitnejší, musí mať nielen vysoké rozlíšenie, farebnú hĺbku a kontrast, ale aj dostatočnú veľkosť. Pre sledovanie TV, alebo videa displeje dnešných telefónov príliš nevyhovujú. Ako bude možné skĺbiť potrebnú miniaturizáciu mobilov budúcnosti s požiadavkami na kvalitné zobrazovanie a pohodlné vkladanie údajov, resp. ovládanie? Nebude to jednoduché a vyžiada si to revolúciu v dizajne vrátane úplne nových vstupno-výstupných zariadení. Niektoré riešenia sa črtajú už dnes, ale o 15 rokov by sme multimediálnemu komunikátoru sotva hovorili mobilný telefón.

Mobilné telefóny 3. generácie sa od tých bežných príliš nelíšia. Na prvý pohľad pribudla len druhá kamera pre videotelefóniu. Mobily 4. a 5. generácie by sme dnes asi nespoznali.

Miniaturizácia spôsobí nielen transformáciu mobilov budúcnosti do podoby náramkov, príveskov, alebo ešte menších doplnkov (niektorí autori uvažujú aj o forme podkožných implantátov), ale hlavne oddelenie vstupných a výstupných rozhraní (displej, klávesnica, mikrofón a slúchadlo, či reproduktor) od samotných mobilov.

V obmedzenej miere sme už dnes svedkami prepájania telefónov s náhlavnými súpravami a počítačmi pomocou rozhrania Bluetooth. Tento trend zasiahne aj displeje a klávesnice, oboje prekonajú dramatický vývoj. Klávesnicu zrejme v podstatnej miere nahradí ovládanie hlasom, alebo dokonca non-verbálna komunikácia. Externý plochý displej o rozmeroch väčšieho televízora bude kdekoľvek: stane sa súčasťou okna v automobiloch, v kanceláriách, alebo v podobe projektora "mobil" dokáže obraz reprodukovať hoci aj na stenu.

Má to však jeden háčik, v prípade potreby viesť súkromný rozhovor na verejnosti nie je ideálne komunikovať cez reproduktor a predvádzať "kino" všetkým zúčastneným.

Jedným z riešení bude umiestniť priestorový 3D displej do špeciálnych okuliarov, prípadne kontaktných šošoviek, naozajstným pokrokom však bude možnosť premietať obrazy priamo do zrakového centra mozgu stimulovaním príslušných nervov. Aj v tomto smere sa už experimentuje, hoci cieľovou skupinou sú dnes zrakovo postihnutí a nie používatelia mobilov.

Rovnakým spôsobom bude možné prenášať aj zvukové vnemy.

Bez ohľadu na technickú úroveň zobrazovačov, maximálne v priebehu desaťročia nahradí súčasnú hlasovú komunikáciu videotelefónia, bežnou formou komunikácie budú aj videokonferencie a čosi, čo by sa dalo nazvať "push-to-video". Bude to obdoba služby push-to-talk (stlač a hovor), ktorú už aj u nás testuje T-Mobile.

Obsah sa stane kľúčom

Trendy sú zreteľné aj dnes. Bežnou funkciou dobre vybavených 2G a 3G telefónov je prehrávač hudobných súborov a FM rádio. Digitálne televízne vysielanie pre mobilné telefóny (DVB-H, Digital Video Broadcasting Handhelds) už mnohí výrobcovia a operátori testujú. O obligátnych zvoneniach, obrázkoch, hrách a videoklipoch azda netreba ani hovoriť. Stále sa však nachádzame v "multimediálnom praveku". Mobil budúcnosti bude disponovať obrovskou kapacitou pamäte. Z dnešných desiatok MB sa zvýši do roku 2010 rádovo na gigabajty, čo umožní v telefóne skladovať obsah o rozsahu niekoľkých celovečerných filmov, alebo stoviek hudobných súborov. O dvadsať rokov však vzrastie kapacita pamäte ešte tisícnásobne. Zopár terrabajtov pamäte hravo schová obrovskú diskotéku a filmotéku už pri výrobe telefónu, zákazník zaplatí poplatok za obsah až po jeho zhliadnutí bez potreby sťahovať dáta po sieti.

O digitálnych fotoaparátoch, ktoré sa už v mobiloch udomácnili, skeptici ešte pred dvoma rokmi vyhlasovali, že nikdy nebudú mať prijateľnú kvalitu na fotografovanie hoci aj do domáceho albumu (rovnako kedysi odmietali aj samotné digitálne kamery vo vzťahu k tým analógovým). Dnes sa objavujú v kvalitnejších modeloch telefónov fotoaparáty s rozlíšením 2 Mpx a digitálny zoom už dopĺňa aj optické zväčšenie. Trh jednoduchých fotoaparátov je konkurenciou fotomobilov ohrozený.

V roku 2010 by mal byť štandardom mobil 3,5-tej generácie s päťmegapixelovým fotoaparátom a optickým zoomom - hračka viac ako dostatočná na tvorbu dovolenkových momentiek aj bežné fotografovanie. Ide o reálnu a pomerne ľahko dosiahnuteľnú métu. Už ťažšie predstaviteľný je bežný mobil v roku 2015 s 50-násobným zoomom vo fotoaparáte nešpecifikovaného rozlíšenia a hlavne účel jeho využitia.

Nakoniec jednou z podstatných funkcií mobilu budúcnosti budú univerzálne finančné služby. Do dvadsiatich rokov tieto zariadenia, ktorým už ťažko možno hovoriť telefóny, nahradia nielen kreditné a debetné karty, ale aj predplatné cestovné lístky a vstupenky na ľubovoľné podujatia atď. Navyše platbu bude možné uskutočňovať bezdrôtovo bez nutnosti vkladať akýkoľvek PIN, či vyberať mobil z vrecka, alebo iného, exotickejšieho miesta, kde bude jeho nosenie akurát "In". Okrem spomenutých podkožných implantátov o veľkosti zrnka cukru sú v hre aj predstavy mobilu v podobe piercingu, alebo plomby v zube.

Žeby toto bola cesta ako sa definitívne vysporiadať s ich neustálymi krádežami?

Tomi Ahonen aj NTT DoCoMo predpokladajú, že v budúcnosti budeme s multimediálnym super zariadením, ktorého predchodcom bol mobilný telefón, spojení nerozlučne. Ak by k tomu došlo, mohlo by sa rodné číslo pre účely identifikácie jednoducho nahradiť číslom telefónu? A čo monitorovanie pohybu osôb? Budú mať vďaka lokalizačným a finančným službám v mobiloch isté inštitúcie dokonalý prehľad o našich životoch, majetku, o každodenných zvyklostiach? Hrôza pomyslieť na možné zneužitie takýchto údajov.

Alebo sa naplní iný scenár, ktorý hovorí, že v slušnej spoločnosti sa bude použitie mobilu považovať za neospravedlniteľné faux pas, podobne ako fajčenie v zakázaných priestoroch? Pôjdeme si mobilom zavolať z "telefónnej búdky"? Dúfajme, že ani jeden z katastrofických scenárov sa nenaplní a techniku dokážeme využiť hlavne v mene ľudského pokroku. Už by sme tomu mali venovať dostatočnú pozornosť a energiu, žijeme totiž v 21. storočí.

n

Najčítanejšie na SME Tech


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kosík na videu z afrického väzenia odpovedá Kaliňákovi

Gašpar s Kaliňákom spochybňovali pravosť vyhlásenia bývalého siskára Ľuboša Kosíka o únose prezidentovho syna. Kosík poslal video ako dôkaz.

TV

Kosík vo videohovore z afrického väzenia: Zaručte mi bezpečnosť

Bývalý siskár potvrdzuje svoju totožnosť.

SVET

Zeman ťahal Drahoša do bahna, no on sa nedal. Znamená to prehru?

Český prezident sa vôbec sa nezmenil.

Neprehliadnite tiež

Vytvorili microSDXC kartu s najväčšou pamäťou

Karta od Integral Memory by mala byť v predaji od februára.

Po prvý raz zmapovali zmysly rastlín. Už vieme ako cítia

Namiesto zmyslových orgánov využívajú proteíny. Bez niektorých sa všetko zrúti.

Fyzikálna záhada. Neutrónové hviezdy svietia aj po zrážke

Dosvit po zrážke neutrónových hviezd je čoraz jasnejší, vyvracia očakávania.

Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 8. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 9. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 5. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 6. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 7. Alarica – new business project in the market of shoes
 8. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 9. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 10. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 1. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 6 837
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 6 322
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke 4 969
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 3 421
 5. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 067
 6. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€ 2 648
 7. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 2 554
 8. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 254
 9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 838
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 503