PODROBNÉ POROVNANIE CIEN A NÁKLADOV

Sú programy Slovak Telecomu skutočne výhodnejšie ako programy mobilných operátorov?

Slovak Telecom tento rok vyrazil do protiútoku – neustále upravuje cenové podmienky svojich programov pre pevnú linku tak, aby dokázal konkurovať stále agresívnejším kampaniam ...

Slovak Telecom tento rok vyrazil do protiútoku – neustále upravuje cenové podmienky svojich programov pre pevnú linku tak, aby dokázal konkurovať stále agresívnejším kampaniam mobilných operátorov. Má sa čo oháňať – Orange minulý rok zaviedol likvidačný program Domov45, ktorý ceny Slovak Telecomu nielen okopíroval, ale aj mierne „podliezol“.
Ani T-Mobile nezaváhal a ešte pod starým názvom Eurotel uviedol program 20+20Viac.

Zásadnou slabinou programov Slovak Telecomu je fakt, že v predplatených minútach nemá zahrnuté hovory do mobilnej siete. V tom je však ST nevinne. Dôvod totiž väzí v prepojovacích poplatkoch – kým mobilní operátori hovory do pevnej siete spoja za menej ako korunu, Slovak Telecom spája hovory do mobilnej siete za približne 5 korún. Takže kým mobilný operátor zaplatí za hodinu hovoru maximálne 60 Sk, operátor v pevnej sieti zaplatí za hodinu hovoru na mobil približne 300 Sk. A rozdiel 240 korún za hodinu hovoru je citeľný.

Túto slabinu si však Slovak Telecom konečne začal uvedomovať a vo svojej novej, agresívnejšej cenovej politike ju kompenzuje inými výhodami.
Každý nový zákazník napríklad telefonuje v miestnej sieti rok zadarmo. Takisto zadarmo sú všetky hovory kratšie ako 30 minút, ktoré zákazníci vybraných programov ST uskutočnia v nedeľu a cez sviatok.
A zabudnúť nesmieme ani na nedávny výrazný pokles ceny za minútu hovoru na mobil v silnej prevádzke, keď telefonuje najviac zákazníkov.

Keď sme si porovnali všetky konkurenčné programy v jednej tabuľke, opäť sme prišli k starému známemu záveru: veľmi pozorne si určite svoje potreby. Čím presnejšie ich dokážete odhadnúť, tým menej operátorom zaplatíte.
Takisto si porovnajte prepočet počtu voľných minút k výške paušálu, aj tu môžete prísť k zaujímavému výsledku. Napríklad prepočet na minútu pri paušále 20Viac je najvyšší len zdanlivo – ide totiž o program, ktorý spolu s 20+20Viac ponúka voľné minúty do všetkých sietí v SR. Ostatné programy ponúkajú voľné minúty len pre vlastnú a pevnú sieť.

Zaujímavé výsledky možno odtušiť pri porovnaní nákladov na volanie po vyčerpaní voľných minút. Rozdiely v cenách sú pri takomto priamom porovnaní až šokujúce. A tak sme opäť pri omieľanom pravidle: po vyčerpaní voľných minút volajte s rozumom, inak z vás operátor stiahne kožu (jeden príklad za všetky: porovnajte si ceny volania do mobilnej siete v silnej prevádzke. Rozdiel v cene za minútu je v jednom prípade až 5 Sk).

Všetky ceny v tabuľkách uvádzame bez DPH, aj keď v skutočnosti zaplatíte až o 19% viac. Tento pre zákazníka neprehľadný a zavádzajúci spôsob oznamovania cien operátori preferujú napriek mnohým výhradám zákazníkov.
Pre jednoduchšiu kontrolu našich výpočtov a porovnanie sme ceny neprerátavali.

Vo všetkých tabuľkách sú ceny označené takto:
ČERVENÁ FARBA: najnižšia cena
MODRÁ FARBA: najvyššia cena

Pozorne sledujte aj odkazy pri jednotlivých cenách, upozorňujú na rôzne výnimky.

Priame porovnanie cien pri jednotlivých hovoroch ponúkame v prvej tabuľke.

cenové porovnanie predplatených programov   Hovory do PEVNEJ SIETE SLOVAK TELECOM MIESTNE
 
Hovory do PEVNEJ SIETE SLOVAK TELECOM MEDZIMESTO Hovory do siete
Orange Slovensko
Hovory do siete
t-mobile Slovensko
PROGRAM paušál Voľné minútY Voľné minúty
/paušál
špička mimo špičky víkend, sviatok špička mimo špičky víkend, sviatok
 
špička mimo špičky víkend, sviatok
 
špička mimo špičky víkend, sviatok
 
SLOVAK TELECOM
ST Pohoda 299 - 1,90 1,00 1,00 / zdarma 1 3,90 1,00 1,00 / zdarma 1 6,90 4,90 4,90 6,90 4,90 4,90
ST Maxi 329 60 2 5,48 /min. 1,90 1,00 1,00 / zdarma 1 3,90 1,00 1,00 / zdarma 1 6,90 4,90 4,90 6,90 4,90 4,90
ST Standard 249 30 3 8,30 /min. 1,90 1,20 1,00 4,10 1,90 1,50 8,60 5,00 5,00 8,60 5,00 5,00
ORANGE
25+SMS 199 25 4 7,96 /min. 8,90 4,50 2,50 8,90 4,50 2,50 8,90 2,90 2,90 9,90 4,90 4,90
30maxi 269 305 8,96 /min. 3,70 2,00 2,00 7,90 3,00 3,00 7,90 4,90 4,90 11,90 6,90 6,90
Domov45 239 456 5,31 /min. 1,80 1,10 0,90 4,00 1,80 1,40 7,90 2,90 2,90 8,50 4,90 4,90
T-MOBILE
20+20Viac 199 20+207 4,97 /min.9 9,00 4,50 1,00 9,00 4,50 1,00 10,00 5,00 5,00 9,00 4,50 1,00
20Viac 199 208 9,95 /min. 10 9,00 4,50 1,00 9,00 4,50 1,00 10,00 5,00 5,00 9,00 4,50 1,00

CENY SÚ BEZ DPH 19%.
VYSVETLIVKY:
1) V nedeľu a cez sviatky sú všetky hovory do 30 minút zdarma. Z tohto dôvodu sú programy ST Pohoda a ST Maxi výhodnejšie ako program Domov45 od Orange, v ktorom stoja všetky hovory v danom intervale 0,90 Sk.
2) 60 voľných minút platí len pre miestne a medzimestské hovory v sieti ST
3) 30 voľných minút platí len pre miestne a medzimestské hovory v sieti ST
4) 25 voľných minút len do siete Orange a sprístupnených pevných sietí v SR
5) 30 voľných minút len do siete Orange a sprístupnených pevných sietí v SR
6) 45 voľných minút len do siete Orange a sprístupnených pevných sietí v SR
7) 20 voľných minút platí do siete T-Mobile i Orange a do sprístupnených pevných sietí v SR. Po prevolaní týchto minút operátor ponúka dodatkových 20 minút len pre volania do sprístupnených pevných sietí v SR
8) 20 voľných minút platí do siete T-Mobile i Orange a do sprístupnených pevných sietí v SR
9) Cena je najvýhodnejšia v takom prípade, ak skutočne po prevolaní 20 minút prevoláte ďalších 20 minút do sprístupnených pevných sietí v SR
10) Cena je najvyššia len pri absolútnom prepočte na minútu. Pri porovnaní treba vziať do úvahy fakt, že ide o 20 minút do všetkých sietí, pričom pri konkurenčných programoch ide o voľné minúty do vlastnej siete a sprístupnených pevných sietí v SR

Z tabuľky je zrejmé, že ak máte pri svojich hovoroch možnosť výberu, jednoznačne sa z pevnej linky oplatí volať na pevnú linku. Po znížení cien volaní do mobilnej siete sa tiež pri občasnom telefonovaní na mobil oplatí volať z pevnej linky, cena 6,90 Sk za minútu je v silnej prevádzke bezkonkurenčne najnižšia.
Pevná linka sa tak dnes oplatí nielen v kancelárii, ale aj v domácnosti, kde priamo nevznikne praktická potreba vlastniť mobilný telefón. Inými slovami, ak máte mobil len pre imidž, zbytočne preplatíte.
Všimnite si aj rozdiel pri programoch Pohoda a ST Maxi. ST Maxi ponúka rovnaké ceny ako Pohoda, no za príplatok 30 Sk môžete v sieti ST pretelefonovať 60 minút. Ak však voláte zväčša v miestnej sieti, viac sa vám dnes oplatí Pohoda. Pri akcii „Rok volaní zdarma“ totiž telefonujete v mieste bydliska zdarma a rozdiel 30 Sk na paušále ušetríte. Po roku sa ale viac oplatí ST Maxi.

SMS správy
Pri porovnaní cien za SMS správy príjemne prekvapí Slovak Telecom, ktorý už niekoľko mesiacov umožňuje odosielať textové správy aj v pevnej sieti.
Vo vlastnej sieti ponúka najlacnejšie esemesky za 1,30 Sk, pravda, pevných telefónov s podporou SMS je dnes ešte veľmi málo. Do budúcnosti však ide o perspektívnu a zaujímavú službu.
Všimnite si tiež, že T-Mobile si za textovky necháva platiť najviac zo všetkých. Pozoruhodná je aj vzácna zhoda, keď všetci traja operátori ponúkajú esemesky do konkurenčnej siete za 2,50 Sk. Skutočne má Orange, T-Mobile a Slovak Telecom do jediného haliera zhodné náklady? Odpoveď by mal zrejme hľadať Protimonopolný úrad.

PROGRAM voľné sms
 
sms do PEVNEJ SIETE SLOVAK TELECOM sms do siete
Orange Slovensko
sms do siete
t-mobile Slovensko
sms do ZAHRANIČIA
SLOVAK TELECOM
ST Pohoda 10 1 1,30 2,50 2,50 -
ST Maxi 10 1 1,30 2,50 2,50 -
ST Standard 10 1 1,30 2,50 2,50 -
ORANGE
25+SMS 25 2 2,50 2,00 2,50 3,50
30maxi - 2,50 2,00 2,50 3,50
Domov45 - 2,50 2,00 2,50 3,50
T-MOBILE
20+20Viac 20 3 2,50 2,50 2,50 3,80
20Viac 20 3 2,50 2,50 2,50 3,80

CENY SÚ BEZ DPH 19%.
VYSVETLIVKY:
1) 10 voľných SMS poskytuje Slovak Telecom len k prenajatým prístrojom podporujúcim službu
2) 25 voľných SMS platí len pre sieť Orange Slovensko
3) 20 voľných SMS platí len pre sieť T-Mobile Slovensko

Koľko zaplatíte za hovory nad paušál?
Ku každému programu sme nad rámec voľných minút pripočítali 5 minút hovoru v špičke, mimo špičky a cez víkendy/sviatky do všetkých sietí. Keďže Slovak Telecom ako jediný rozlišuje aj víkendové hovory so zvýhodnenou nedeľou, víkendových 5 minút sme rozdelili na 3 minúty v sobotu a 2 minúty v nedeľu.
Výsledok nájdete v tabuľke.

cenové porovnanie predplatených programov Hovory do PEVNEJ SIETE SLOVAK TELECOM MIESTNE
 
Hovory do PEVNEJ SIETE SLOVAK TELECOM MEDZIMESTO Hovory do siete
Orange Slovensko
Hovory do siete
t-mobile Slovensko
SPOLU za min. nad paušál
PROGRAM paušál Voľné minútY špička mimo špičky víkend, sviatok špička mimo špičky víkend, sviatok
 
špička mimo špičky víkend, sviatok
 
špička mimo špičky víkend, sviatok
 
 
SLOVAK TELECOM
ST Pohoda 299 9,50 5,00 3,00 19,50 5,00 3,00 34,50 24,50 24,50 34,50 24,50 24,50 212 Sk
ST Maxi 329 60 9,50 5,00 3,00 19,50 5,00 3,00 34,50 24,50 24,50 34,50 24,50 24,50 212 Sk
ST Standard 249 30 9,50 6,00 5,00 20,50 9,50 7,50 43,00 25,00 25,00 43,00 25,00 25,00 244 Sk
ORANGE
25+SMS 199 25 44,50 22,50 12,50 44,50 22,50 12,50 44,50 14,50 14,50 49,50 24,50 24,50 331 Sk
30maxi 269 30 18,50 10,00 10,00 39,50 15,00 15,00 39,50 24,50 24,50 59,50 34,50 34,50 325 Sk
Domov45 239 45 9,00 5,50 4,50 20,00 9,00 7,00 39,50 14,50 14,50 42,50 24,50 24,50 215 Sk
T-MOBILE
20+20Viac 199 20+20 45,00 22,50 5,00 45,00 22,50 5,00 50,00 25,00 25,00 45,00 22,50 5,00 335 Sk
20Viac 199 20 45,00 22,50 5,00 45,00 22,50 5,00 50,00 25,00 25,00 45,00 22,50 5,00 335 Sk

Z porovnania jasne vyplýva, že pevná linka sa dnes pri rozumnom odhade skutočne vyplatí.
A fakt, že výsledná cena vychádza v prípade T-Mobile najvyššie berte tiež s rezervou. Ak si totiž porovnáte programy 25+SMS od Orange a 20+20Viac alebo 20Viac od T-Mobile, zistíte, že za 4 koruny navyše máte výhodu neobmedzených voľných minút v T-Mobile.

Najčítanejšie na SME Tech


Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Málo tu oslavujeme to dobro, čo na Slovensku bolo, je a bude

Možno to zle vidím; možno Slovákom budú tieto slová znieť trochu pateticky alebo prehnane.

KOMENTÁRE

SNS neodíde. Nikto na ňu nečaká

V prípade predčasných volieb by sa SNS nemuselo dostať do vlády.

DOMOV

Danko zatiaľ nepovedal, ako ďalej, krízu budú riešiť v piatok

SMS-kou oznámil, že jeho ministri na rokovanie vlády tak skoro neprídu.

Neprehliadnite tiež

Pozerajte naživo úplne zatmenie Slnka v Amerike

Úkaz začne o šiestej hodine večer nášho času.

Pokrývači striech hľadajú zákazky cez satelitné zábery

Pohľad na satelitné mapy pomôže spočítať, koľko bude stáť nový strešný plášť.

Elon Musk a DeepMind žiadajú o zákaz robotov zabijakov

Zbrane a autonómne systémy môžu zmeniť vojny.

Heslá a odtlačky rýchlo nahradí snímanie tváre

Pozriete sa na kameru a okamžite máte prístup k mobilu, tabletu a počítaču.

Inzercia - Tlačové správy


 1. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 5. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. Poslanec Borguľa žiada o uvoľnenie parkoviska pre rezidentov
 2. OMV sa postará o pitný režim, bude rozdávať vodu
 3. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 4. Leto nekončí!
 5. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
 6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 7. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 8. Už aj seniori presadajú do SUV
 9. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 10. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 5 371
 2. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 3 633
 3. Ako sme jazdili v socializme 2 184
 4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 699
 5. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 293
 6. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 1 245
 7. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 066
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 002
 9. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 694
 10. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 656