PODROBNÉ POROVNANIE CIEN A NÁKLADOV

Sú programy Slovak Telecomu skutočne výhodnejšie ako programy mobilných operátorov?

Slovak Telecom tento rok vyrazil do protiútoku – neustále upravuje cenové podmienky svojich programov pre pevnú linku tak, aby dokázal konkurovať stále agresívnejším kampaniam ...

Slovak Telecom tento rok vyrazil do protiútoku – neustále upravuje cenové podmienky svojich programov pre pevnú linku tak, aby dokázal konkurovať stále agresívnejším kampaniam mobilných operátorov. Má sa čo oháňať – Orange minulý rok zaviedol likvidačný program Domov45, ktorý ceny Slovak Telecomu nielen okopíroval, ale aj mierne „podliezol“.
Ani T-Mobile nezaváhal a ešte pod starým názvom Eurotel uviedol program 20+20Viac.

Zásadnou slabinou programov Slovak Telecomu je fakt, že v predplatených minútach nemá zahrnuté hovory do mobilnej siete. V tom je však ST nevinne. Dôvod totiž väzí v prepojovacích poplatkoch – kým mobilní operátori hovory do pevnej siete spoja za menej ako korunu, Slovak Telecom spája hovory do mobilnej siete za približne 5 korún. Takže kým mobilný operátor zaplatí za hodinu hovoru maximálne 60 Sk, operátor v pevnej sieti zaplatí za hodinu hovoru na mobil približne 300 Sk. A rozdiel 240 korún za hodinu hovoru je citeľný.

Túto slabinu si však Slovak Telecom konečne začal uvedomovať a vo svojej novej, agresívnejšej cenovej politike ju kompenzuje inými výhodami.
Každý nový zákazník napríklad telefonuje v miestnej sieti rok zadarmo. Takisto zadarmo sú všetky hovory kratšie ako 30 minút, ktoré zákazníci vybraných programov ST uskutočnia v nedeľu a cez sviatok.
A zabudnúť nesmieme ani na nedávny výrazný pokles ceny za minútu hovoru na mobil v silnej prevádzke, keď telefonuje najviac zákazníkov.

Keď sme si porovnali všetky konkurenčné programy v jednej tabuľke, opäť sme prišli k starému známemu záveru: veľmi pozorne si určite svoje potreby. Čím presnejšie ich dokážete odhadnúť, tým menej operátorom zaplatíte.
Takisto si porovnajte prepočet počtu voľných minút k výške paušálu, aj tu môžete prísť k zaujímavému výsledku. Napríklad prepočet na minútu pri paušále 20Viac je najvyšší len zdanlivo – ide totiž o program, ktorý spolu s 20+20Viac ponúka voľné minúty do všetkých sietí v SR. Ostatné programy ponúkajú voľné minúty len pre vlastnú a pevnú sieť.

Zaujímavé výsledky možno odtušiť pri porovnaní nákladov na volanie po vyčerpaní voľných minút. Rozdiely v cenách sú pri takomto priamom porovnaní až šokujúce. A tak sme opäť pri omieľanom pravidle: po vyčerpaní voľných minút volajte s rozumom, inak z vás operátor stiahne kožu (jeden príklad za všetky: porovnajte si ceny volania do mobilnej siete v silnej prevádzke. Rozdiel v cene za minútu je v jednom prípade až 5 Sk).

Všetky ceny v tabuľkách uvádzame bez DPH, aj keď v skutočnosti zaplatíte až o 19% viac. Tento pre zákazníka neprehľadný a zavádzajúci spôsob oznamovania cien operátori preferujú napriek mnohým výhradám zákazníkov.
Pre jednoduchšiu kontrolu našich výpočtov a porovnanie sme ceny neprerátavali.

Vo všetkých tabuľkách sú ceny označené takto:
ČERVENÁ FARBA: najnižšia cena
MODRÁ FARBA: najvyššia cena

Pozorne sledujte aj odkazy pri jednotlivých cenách, upozorňujú na rôzne výnimky.

Priame porovnanie cien pri jednotlivých hovoroch ponúkame v prvej tabuľke.

cenové porovnanie predplatených programov   Hovory do PEVNEJ SIETE SLOVAK TELECOM MIESTNE
 
Hovory do PEVNEJ SIETE SLOVAK TELECOM MEDZIMESTO Hovory do siete
Orange Slovensko
Hovory do siete
t-mobile Slovensko
PROGRAM paušál Voľné minútY Voľné minúty
/paušál
špička mimo špičky víkend, sviatok špička mimo špičky víkend, sviatok
 
špička mimo špičky víkend, sviatok
 
špička mimo špičky víkend, sviatok
 
SLOVAK TELECOM
ST Pohoda 299 - 1,90 1,00 1,00 / zdarma 1 3,90 1,00 1,00 / zdarma 1 6,90 4,90 4,90 6,90 4,90 4,90
ST Maxi 329 60 2 5,48 /min. 1,90 1,00 1,00 / zdarma 1 3,90 1,00 1,00 / zdarma 1 6,90 4,90 4,90 6,90 4,90 4,90
ST Standard 249 30 3 8,30 /min. 1,90 1,20 1,00 4,10 1,90 1,50 8,60 5,00 5,00 8,60 5,00 5,00
ORANGE
25+SMS 199 25 4 7,96 /min. 8,90 4,50 2,50 8,90 4,50 2,50 8,90 2,90 2,90 9,90 4,90 4,90
30maxi 269 305 8,96 /min. 3,70 2,00 2,00 7,90 3,00 3,00 7,90 4,90 4,90 11,90 6,90 6,90
Domov45 239 456 5,31 /min. 1,80 1,10 0,90 4,00 1,80 1,40 7,90 2,90 2,90 8,50 4,90 4,90
T-MOBILE
20+20Viac 199 20+207 4,97 /min.9 9,00 4,50 1,00 9,00 4,50 1,00 10,00 5,00 5,00 9,00 4,50 1,00
20Viac 199 208 9,95 /min. 10 9,00 4,50 1,00 9,00 4,50 1,00 10,00 5,00 5,00 9,00 4,50 1,00

CENY SÚ BEZ DPH 19%.
VYSVETLIVKY:
1) V nedeľu a cez sviatky sú všetky hovory do 30 minút zdarma. Z tohto dôvodu sú programy ST Pohoda a ST Maxi výhodnejšie ako program Domov45 od Orange, v ktorom stoja všetky hovory v danom intervale 0,90 Sk.
2) 60 voľných minút platí len pre miestne a medzimestské hovory v sieti ST
3) 30 voľných minút platí len pre miestne a medzimestské hovory v sieti ST
4) 25 voľných minút len do siete Orange a sprístupnených pevných sietí v SR
5) 30 voľných minút len do siete Orange a sprístupnených pevných sietí v SR
6) 45 voľných minút len do siete Orange a sprístupnených pevných sietí v SR
7) 20 voľných minút platí do siete T-Mobile i Orange a do sprístupnených pevných sietí v SR. Po prevolaní týchto minút operátor ponúka dodatkových 20 minút len pre volania do sprístupnených pevných sietí v SR
8) 20 voľných minút platí do siete T-Mobile i Orange a do sprístupnených pevných sietí v SR
9) Cena je najvýhodnejšia v takom prípade, ak skutočne po prevolaní 20 minút prevoláte ďalších 20 minút do sprístupnených pevných sietí v SR
10) Cena je najvyššia len pri absolútnom prepočte na minútu. Pri porovnaní treba vziať do úvahy fakt, že ide o 20 minút do všetkých sietí, pričom pri konkurenčných programoch ide o voľné minúty do vlastnej siete a sprístupnených pevných sietí v SR

Z tabuľky je zrejmé, že ak máte pri svojich hovoroch možnosť výberu, jednoznačne sa z pevnej linky oplatí volať na pevnú linku. Po znížení cien volaní do mobilnej siete sa tiež pri občasnom telefonovaní na mobil oplatí volať z pevnej linky, cena 6,90 Sk za minútu je v silnej prevádzke bezkonkurenčne najnižšia.
Pevná linka sa tak dnes oplatí nielen v kancelárii, ale aj v domácnosti, kde priamo nevznikne praktická potreba vlastniť mobilný telefón. Inými slovami, ak máte mobil len pre imidž, zbytočne preplatíte.
Všimnite si aj rozdiel pri programoch Pohoda a ST Maxi. ST Maxi ponúka rovnaké ceny ako Pohoda, no za príplatok 30 Sk môžete v sieti ST pretelefonovať 60 minút. Ak však voláte zväčša v miestnej sieti, viac sa vám dnes oplatí Pohoda. Pri akcii „Rok volaní zdarma“ totiž telefonujete v mieste bydliska zdarma a rozdiel 30 Sk na paušále ušetríte. Po roku sa ale viac oplatí ST Maxi.

SMS správy
Pri porovnaní cien za SMS správy príjemne prekvapí Slovak Telecom, ktorý už niekoľko mesiacov umožňuje odosielať textové správy aj v pevnej sieti.
Vo vlastnej sieti ponúka najlacnejšie esemesky za 1,30 Sk, pravda, pevných telefónov s podporou SMS je dnes ešte veľmi málo. Do budúcnosti však ide o perspektívnu a zaujímavú službu.
Všimnite si tiež, že T-Mobile si za textovky necháva platiť najviac zo všetkých. Pozoruhodná je aj vzácna zhoda, keď všetci traja operátori ponúkajú esemesky do konkurenčnej siete za 2,50 Sk. Skutočne má Orange, T-Mobile a Slovak Telecom do jediného haliera zhodné náklady? Odpoveď by mal zrejme hľadať Protimonopolný úrad.

PROGRAM voľné sms
 
sms do PEVNEJ SIETE SLOVAK TELECOM sms do siete
Orange Slovensko
sms do siete
t-mobile Slovensko
sms do ZAHRANIČIA
SLOVAK TELECOM
ST Pohoda 10 1 1,30 2,50 2,50 -
ST Maxi 10 1 1,30 2,50 2,50 -
ST Standard 10 1 1,30 2,50 2,50 -
ORANGE
25+SMS 25 2 2,50 2,00 2,50 3,50
30maxi - 2,50 2,00 2,50 3,50
Domov45 - 2,50 2,00 2,50 3,50
T-MOBILE
20+20Viac 20 3 2,50 2,50 2,50 3,80
20Viac 20 3 2,50 2,50 2,50 3,80

CENY SÚ BEZ DPH 19%.
VYSVETLIVKY:
1) 10 voľných SMS poskytuje Slovak Telecom len k prenajatým prístrojom podporujúcim službu
2) 25 voľných SMS platí len pre sieť Orange Slovensko
3) 20 voľných SMS platí len pre sieť T-Mobile Slovensko

Koľko zaplatíte za hovory nad paušál?
Ku každému programu sme nad rámec voľných minút pripočítali 5 minút hovoru v špičke, mimo špičky a cez víkendy/sviatky do všetkých sietí. Keďže Slovak Telecom ako jediný rozlišuje aj víkendové hovory so zvýhodnenou nedeľou, víkendových 5 minút sme rozdelili na 3 minúty v sobotu a 2 minúty v nedeľu.
Výsledok nájdete v tabuľke.

cenové porovnanie predplatených programov Hovory do PEVNEJ SIETE SLOVAK TELECOM MIESTNE
 
Hovory do PEVNEJ SIETE SLOVAK TELECOM MEDZIMESTO Hovory do siete
Orange Slovensko
Hovory do siete
t-mobile Slovensko
SPOLU za min. nad paušál
PROGRAM paušál Voľné minútY špička mimo špičky víkend, sviatok špička mimo špičky víkend, sviatok
 
špička mimo špičky víkend, sviatok
 
špička mimo špičky víkend, sviatok
 
 
SLOVAK TELECOM
ST Pohoda 299 9,50 5,00 3,00 19,50 5,00 3,00 34,50 24,50 24,50 34,50 24,50 24,50 212 Sk
ST Maxi 329 60 9,50 5,00 3,00 19,50 5,00 3,00 34,50 24,50 24,50 34,50 24,50 24,50 212 Sk
ST Standard 249 30 9,50 6,00 5,00 20,50 9,50 7,50 43,00 25,00 25,00 43,00 25,00 25,00 244 Sk
ORANGE
25+SMS 199 25 44,50 22,50 12,50 44,50 22,50 12,50 44,50 14,50 14,50 49,50 24,50 24,50 331 Sk
30maxi 269 30 18,50 10,00 10,00 39,50 15,00 15,00 39,50 24,50 24,50 59,50 34,50 34,50 325 Sk
Domov45 239 45 9,00 5,50 4,50 20,00 9,00 7,00 39,50 14,50 14,50 42,50 24,50 24,50 215 Sk
T-MOBILE
20+20Viac 199 20+20 45,00 22,50 5,00 45,00 22,50 5,00 50,00 25,00 25,00 45,00 22,50 5,00 335 Sk
20Viac 199 20 45,00 22,50 5,00 45,00 22,50 5,00 50,00 25,00 25,00 45,00 22,50 5,00 335 Sk

Z porovnania jasne vyplýva, že pevná linka sa dnes pri rozumnom odhade skutočne vyplatí.
A fakt, že výsledná cena vychádza v prípade T-Mobile najvyššie berte tiež s rezervou. Ak si totiž porovnáte programy 25+SMS od Orange a 20+20Viac alebo 20Viac od T-Mobile, zistíte, že za 4 koruny navyše máte výhodu neobmedzených voľných minút v T-Mobile.

Najčítanejšie na SME Tech


Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Na koncerte v Manchestri došlo k výbuchu, hlásia 19 obetí

Po koncerte Ariany Grande počuli fanúšikovia výbuch, explózia nastala vo voľne prístupnej vstupnej hale.

DOMOV

Politický geograf Madleňák: Neviem, či v Lučenci poznajú Luntera či Mičeva

Kotleba ťaží v banskobystrickej župe aj zo slabej informovanosti voličov.

KOMENTÁRE

Voliť proti Kotlebovi nebude bolieť

Rodinkárstvo voličom ĽSNS neprekáža, Klus chce úrad čistiť.

DOMOV

Nemýľte sa, toto nie je vaše Slovensko, zaznelo Kotlebovi pod oknom

Na to, aby zlo víťazilo, stačí, aby dobrí ľudia nerobili nič, pripomenul prezident Andrej Kiska.

Neprehliadnite tiež

Astronóm: Blikajúcu hviezdu sme pozorovali aj na Slovensku

Poklesy v jasnosti hviezdy nespôsobujú mimozemšťania, zrejme ide o prirodzený jav, hovorí Ľubomír Hambálek z Astronomického ústavu SAV.

Odhalili tajomstvo starovekej antikoncepcie. Skutočne fungovala

Antikoncepcia postavená na dávnej rastline sa bude dať užiť pred alebo po styku. Prípadne sa bude nosiť ako náplasť.

Inzercia - Tlačové správy


 1. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 2. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 3. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 4. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Ukončil si 1.stupeň vysokoškolského štúdia a chceš pokračovať?
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 10. Cambridge Business School, škola novej doby
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 10 339
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 099
 3. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 7 883
 4. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 7 737
 5. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 6 699
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 146
 7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 280
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 694
 9. Sendvičová drevostavba v kostýme drevenice 2 761
 10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 2 505