SMS správy už aj v z pevnej linky. Reálny test

Slovak Telecom prenáša svojím zákazníkom zaujímavú službu. Službu, ktorú doposiaľ mohli používať len zákazníci mobilných sietí - služba krátkych textových správ - SMS.


Na posielanie a príjem SMS správ na pevnej linke nie je nutná aktivácia žiadneho programu. Neplatí sa zriaďovací poplatok a ani priebežné mesačné poplatky. Platí sa len za konkrétne odoslané SMS správy. Veľkosť jednej správy je 160 znakov.

Celý proces vytvorenia, zaslania a prijatia správy je podobný ako v mobilnej sieti. Rozdiel je však v tom, že zatiaľ čo každý mobilný telefón vie pracovať s SMS správami, väčšina starších (a aj súčasných) koncových zariadení určených na pevné linky to nedokáže.

Na odoslanie SMS z pevnej linky budete potrebovať telefónny prístroj s podporou odosielania SMS správ. Pri odoslaní správy bude smerovaná správa do SMS centra, ktoré sa postará o jej doručenie k príjemcovi. V prípade odoslania do pevnej siete, centrum pri doručovaní preverí, či koncové zariadenie príjemcu je schopné prijať SMS správu (telefónny aparát s podporou príjmu SMS správ). Ak je zariadenie schopné správu prijať, tak je správa presunutá na spracovanie tomuto zariadeniu. Ak nie je schopné správu prijať, tak bude správa syntetizátorom prevedená do telefónneho hovoru.
Ten obsahuje informácie o telefónnom čísle odosielateľa, čase odoslania a celého tela správy. Správa je prečítaná dvakrát. Takto vytvorenú (nahovorenú) správu sa bude snažiť centrum zaslať k príjemcovi. Centrum bude kontaktovať (vyzváňať) a správu doručí ako bežný hovor.
Ak nie ste práve zastihnuteľný, tak sa automat pokúsi zavolať neskôr. Interval vyzváňania uvádzame v tabuľke číslo 1. Na ukážku sme pripravili jednu takúto SMS správu načítanú syntetizátorom. Telo správy je nasledovné (obsahuje aj jeden emotikon): „Ahojte. Nevieme vas zastihnut doma. A tak vam posielame sms. Ten balik sme dostali. Dakujeme. Zavolajte nam.

mp3 wma
formát MP3 formát WMA

Tabuľka číslo 1: zoznam opakovaní pri nedostupnosti
Doručenie / Opakovanie Časový interval
Doručenie SMS správy Okamžite po prijatí SMS správy v SMS centre
Opakovanie 1 10 minút po neúspešnom pokuse o doručenie
Opakovanie 2 10 minút po predchádzajúcom opakovaní
Opakovanie 3 30 minút po predchádzajúcom opakovaní
Opakovanie 4 60 minút po predchádzajúcom opakovaní
Opakovanie 5 90 minút po predchádzajúcom opakovaní
Opakovanie 6 120 minút po predchádzajúcom opakovaní
Opakovanie 7 180 minút po predchádzajúcom opakovaní
Opakovanie 8 300 minút po predchádzajúcom opakovaní
Opakovanie 9 420 minút po predchádzajúcom opakovaní
Opakovanie 10 540 minút po predchádzajúcom opakovaní
Opakovanie 11 660 minút po predchádzajúcom opakovaní
Opakovanie 12 840 minút po predchádzajúcom opakovaní
Opakovanie 13 1060 minút po predchádzajúcom opakovaní

Syntetizácia SMS správy

Veľmi som bol zvedavý na syntetizáciu ľudskej reči, teda prevod textovej informácie do automatom prerozprávanej zvukovej nahrávky. Pri čítaní správy dochádza k prekladu slov, lepšie povedané, k pridaniu interpunkčných znamienok tam, kde by asi tak mali byť. Slovko asi naznačuje, že nie vždy sa asi podarí syntetizátoru interpretovať text tak, ako by ho mal. V praxi to vyzerá asi tak, že ak napíšete telo správy s textom: “Ahoj, ako sa mas? Co teraz robis, ked mi nezdvihas telefon?”, správa bude interpretovaná správne s použitím interpunkcie. Automat načíta text nasledovne: „Ahoj, ako sa máš? Čo teraz robíš, keď mi nezdvíhaš telefón?“.

Ako perličku som do tela správy vložil aj obľúbené emotikony (kombinácie znakov znázorňujúce pocity). Pri ich výbere som vychádzal z možností telefónu Siemens Gigaset S100 Colour, ktorý jednoduchým spôsobom podporuje ich vloženie. V tomto teste som vložil všetky emotikony z ponuky tohto telefónu. Ak máte záujem, tak si SMS správu môžete nechať prehrať. Z jeho vypočutia je zrejmé, že momentálne sa interpretujú len emotikony :-) a :-( . Podľa informácií, ktoré sa mi poradilo zistiť je plánované doplnenie o ďalšie väčšie množstvo emotikonov. Telo správy je nasledovné: „smiech :-) hnev :-( ironia ;-D sarkasticky :-> rehot :-D prekvapenie :-o plac :’-(“.

mp3 wma
formát MP3 formát WMA

Ak vaše koncové zariadenie podporuje príjem SMS, tak správa je doručená na jej spracovanie, čo je už záležitosťou každého zariadenia. Vo väčšine prípadov zaznie na telefóne špecifický zvuk a informácia na displeji tak, ako to možno poznať u mobilných telefónov.

Tu by som chcel upozorniť, že príjem SMS na telefón, ktorý to podporuje, je možné len v tom prípade, že máte aktivovanú službu CLIP. Je to služba, kedy sa vám na displeji telefónu zobrazí telefónne číslo stanice, z ktorej je na telefón volané. Ak si túto službu neaktivujete (platí sa len aktivačný poplatok), tak bude každá SMS správa doručená len ako bežný hovor nahovorený syntetizátorom. Aktivovať službu si možno aj telefonicky. Jediná podmienka na jej sprevádzkovanie je, aby vaša ústredňa, na ktorú ste napojení, podporovala túto službu. Podľa môjho testu, vás vie o tom informovať priamo operátor pri vašej telefonickej požiadavke na aktivovanie tejto služby.

Príjem SMS správ na faxovom zariadení

Ak koncové zariadenie je fax, ktorý nepodporuje príjem SMS správy, správa je pretransformovaná do podoby bežnej faxovej správy. Fax túto správu spracuje ako bežný fax.

Prepojenie sietí a cenník

Momentálne je možné posielať a prijímať SMS správy v rámci pevnej linky Slovak Telecom a mobilného operátora Orange. Už onedlho by mala pribudnúť aj sieť spoločnosti Eurotel. Jednotlivé ceny za zaslanie SMS správy uvádzame v tabuľke číslo 2.

Tabuľka číslo 2: cenník SMS správ
  Slovak Telecom  Orange  EuroTel
Slovak Telecom 1.58 Sk 2,98 Sk -
Ceny uvedené s DPH.

Výsledok reálnych testov

Pri reálnom teste sme posielali SMS správy v rámci siete Slovak Telcom ako aj siete Orange. Správy boli transformované syntetizátorom ako aj prenesené ako SMS správy bez zjavných problémov. Správa bola zaslaná za pár sekúnd a na zaslané zariadenie prišla do minúty. Ak sa chcete vyhnúť možným problémom, tak neodporúčame posielať dlhšie spávy ako 160 znakov, ak vám to aj telefón umožňuje.

Už onedlho by malo byť aj možné posielanie SMS správ (hlasov) do súťaží alebo diskusných relácií. V tejto oblasti bol Slovak Telecom doteraz veľmi ochudobnený.

Telefónne prístroje

Drvivá väčšina súčasných telefónnych koncových zariadení nevie pracovať so správami SMS, a preto pri zavedení tejto služby ponúka Slovak Telecom aj predaj takýchto zariadení. Momentálne je v ponuke viac telefónov.
Dva z nich sa nám na testovanie podarilo zapožičať a môžeme o nich poskytnúť základné informácie. Ide o zariadenia Microcom phoneBuddy Walk SMS a Siemens Gigaset S100 Colour. Obe sme používali pri testovaní a práca s nimi pri bežnom používaní ako aj pri SMS-kovaní bola veľmi jednoduchá a pre užívateľa so skúsenosťami pri písaní SMS správ z mobilného telefónu úplne samozrejmá.

Microcom phoneBuddy Walk SMSMicrocom phoneBuddy Walk SMS

Ide o jednoduchšie zariadenie z tejto dvojice. Obsahuje základné funkcie potrebné pre uskutočnenie telefonického hovoru, ako aj práce s SMS správami. Telefón obsahuje pamäť na telefónne čísla, má veľký plnografický displej. Je dobre čitateľný a jeho veľkosť prispieva k prehľadnosti pri pohybe v menu a písaní SMS správ. Telefón umožňuje písanie SMS správ do veľkosti 160 znakov. Ďalšie parametre telefónu:

 • dosah 50m v budovách (300m na voľnom priestranstve)
 • pamäť na 40 telefónnych čísel s menom
 • zoznam 10 prijatých a 10 zmeškaných hovorov
 • nastavenie hlasitosti slúchadla a zvonenia
 • režim opatrovateľka (nutné ďalšie zariadenie)
 • možnosť pripojiť ďalšie 4 slúchadla a realizovať tak bezplatný hovor medzi pripojenými stanicami

Siemens Gigaset S100 Colour

Siemens Gigaset S100 Colour

Je vyspelejším bezdrôtovým telefónom oproti telefónu od spoločnosti Microcom. Príjem a odosielanie SMS sú samozrejmosťou. Určite za zmienku stojí farbený displej, čo sa vidí v takýchto zariadeniach zatiaľ len zriedkavo. Pri písaní SMS bolo možné napísať správu až o dĺžke 612 znakov. Svojím dizajnom a funkciami začína pripomínať toto zariadenie mobilný telefón. Ďalšie parametre:

 • dosah 50m v budovách (300m na voľnom priestranstve)
 • pamäť na 200 telefónnych čísel s dátumom výročia a pripomienky
 • VIP kontakty s možnosťou pridelenia typ vyzváňania
 • možnosť ukladanie e-mail kontaktov
 • zoznam 20 prijatých a zmeškaných hovorov
 • farebný grafický displej (4096 farieb)
 • možnosť posielať SMS správy aj na e-mail (zatiaľ operátor nepodporuje)
 • hlasitý odposluch
 • funkcia sledovanie zvuku – babyfón (možnosť vyzvoniť externý číslo alebo na druhé zariadenie)
 • funkcia Wakie-Talkie
 • textový asistent EATONI
 • nastavenie hlasitosti slúchadla a zvonenia
 • možnosť pripojiť ďalších 5 slúchadiel a realizovať tak bezplatný hovor medzi pripojenými stanicami
 • kalendár

Obe zariadenia pracovali pri testoch spoľahlivo a poradili si so všetkými SMS operáciami. Obe používali na napájanie bežné dobíjateľné batérie. Ich základňa pracuje aj ako nabíjačka. Na základni oboch sa nachádza lokalizačné tlačidlo, ktorým po jeho zatlačení začne vyzváňať mobilná časť, čo uľahčí jej lokalizáciu. Obe zariadenie nemali prednastavené SMS centrum. V prípade Siemensu to bolo, predpokladám, spôsobené tým, že bol poskytnutý ešte pred jeho oficiálnym predajom. Ich nastavenie nebol žiadny problém. Po nastavení SMS centra, číslo 02 49 40 400, bolo ihneď možné pracovať s SMS správami.

S oboma zariadeniami sa mi pracovalo dobre a výber je len na zákazníkovi, ktoré z nich si vyberie. Či jednoduchší Microcom s väčším displejom alebo do budúcnosti viac vybaveným telefónom s farebným displejom od spoločnosti Siemens. V úvode sme inklinovali k zariadeniu Microcom, ale napokon sa nám lepšie pracovalo so Siemensom, ktorý poskytuje viac možností pri aktívnom používaní. Škoda len, že nemá väčší displej a odozva po stlačení klávesy nie je kratšia.

Ďalšie články autora nájdete na http://paulduro.blog.sme.sk.

Najčítanejšie na SME Tech


Inzercia - Tlačové správy


 1. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 2. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 3. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 7. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 10. Kam do tepla v januári?
 1. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 2. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 3. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 4. Alarica – new business project in the market of shoes
 5. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 8. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 9. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 10. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 18 689
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 8 213
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 376
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 131
 5. Kam do tepla v januári? 1 791
 6. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 531
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 399
 8. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 1 334
 9. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 904
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 861

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Zarábajú milióny na úkor štátu. Priekupníkov dreva sa nedarí odstaviť

Niektoré firmy, ktoré len skupujú drevo a posúvajú ho ďalej, majú s Lesmi SR uzatvorené nevypovedateľné zmluvy.

KOMENTÁRE

Starostlivosť vzorného hospodára

Podozrenie, že sa o milióny podelili, asi napadá kdekomu.

ŠPORT

Nechcel som, aby Nasťa odišla. Dnes to chápem, tvrdí jej brat

Ako je možné, že Kuzminová vyhráva, a naši nie, čudujú sa Rusi.

SVET

Nemeckí socialisti tesne odhlasovali koalíciu s Merkelovou

Vláda môže vzniknúť na Veľkú noc.

Neprehliadnite tiež

Prečo hrá mozog džezového a klasického pianistu rovnakú skladbu inak

Mozgy džezových a klasických pianistov fungujú rozdielne. Dokonca aj vtedy, keď hrajú tú istú skladbu.

Spravili krok k včasnému odhaleniu rakoviny, krvný test má veľkú úspešnosť

Test dokázal určiť aj päť typov rakoviny, na ktoré doteraz neexistuje skríning.

TECH_FM

Historici sa mýlia, čiernu smrť roznieslo čosi iné

Nový výskum naznačuje, ako sa problém šíril.

NASA testuje jadrový reaktor pre astronautov na Marse

Prvotné testy kompaktného reaktora v americkej Nevade boli úspešné.

Legendárna hra Age of Empires sa vráti v modernom prevedení vo februári

Hru museli v mnohých smeroch prepracovať, aby fungovala na moderných počítačoch.