SMS správy už aj v z pevnej linky. Reálny test

Slovak Telecom prenáša svojím zákazníkom zaujímavú službu. Službu, ktorú doposiaľ mohli používať len zákazníci mobilných sietí - služba krátkych textových správ - SMS.


Na posielanie a príjem SMS správ na pevnej linke nie je nutná aktivácia žiadneho programu. Neplatí sa zriaďovací poplatok a ani priebežné mesačné poplatky. Platí sa len za konkrétne odoslané SMS správy. Veľkosť jednej správy je 160 znakov.

Celý proces vytvorenia, zaslania a prijatia správy je podobný ako v mobilnej sieti. Rozdiel je však v tom, že zatiaľ čo každý mobilný telefón vie pracovať s SMS správami, väčšina starších (a aj súčasných) koncových zariadení určených na pevné linky to nedokáže.

Na odoslanie SMS z pevnej linky budete potrebovať telefónny prístroj s podporou odosielania SMS správ. Pri odoslaní správy bude smerovaná správa do SMS centra, ktoré sa postará o jej doručenie k príjemcovi. V prípade odoslania do pevnej siete, centrum pri doručovaní preverí, či koncové zariadenie príjemcu je schopné prijať SMS správu (telefónny aparát s podporou príjmu SMS správ). Ak je zariadenie schopné správu prijať, tak je správa presunutá na spracovanie tomuto zariadeniu. Ak nie je schopné správu prijať, tak bude správa syntetizátorom prevedená do telefónneho hovoru.
Ten obsahuje informácie o telefónnom čísle odosielateľa, čase odoslania a celého tela správy. Správa je prečítaná dvakrát. Takto vytvorenú (nahovorenú) správu sa bude snažiť centrum zaslať k príjemcovi. Centrum bude kontaktovať (vyzváňať) a správu doručí ako bežný hovor.
Ak nie ste práve zastihnuteľný, tak sa automat pokúsi zavolať neskôr. Interval vyzváňania uvádzame v tabuľke číslo 1. Na ukážku sme pripravili jednu takúto SMS správu načítanú syntetizátorom. Telo správy je nasledovné (obsahuje aj jeden emotikon): „Ahojte. Nevieme vas zastihnut doma. A tak vam posielame sms. Ten balik sme dostali. Dakujeme. Zavolajte nam.

mp3 wma
formát MP3 formát WMA

Tabuľka číslo 1: zoznam opakovaní pri nedostupnosti
Doručenie / Opakovanie Časový interval
Doručenie SMS správy Okamžite po prijatí SMS správy v SMS centre
Opakovanie 1 10 minút po neúspešnom pokuse o doručenie
Opakovanie 2 10 minút po predchádzajúcom opakovaní
Opakovanie 3 30 minút po predchádzajúcom opakovaní
Opakovanie 4 60 minút po predchádzajúcom opakovaní
Opakovanie 5 90 minút po predchádzajúcom opakovaní
Opakovanie 6 120 minút po predchádzajúcom opakovaní
Opakovanie 7 180 minút po predchádzajúcom opakovaní
Opakovanie 8 300 minút po predchádzajúcom opakovaní
Opakovanie 9 420 minút po predchádzajúcom opakovaní
Opakovanie 10 540 minút po predchádzajúcom opakovaní
Opakovanie 11 660 minút po predchádzajúcom opakovaní
Opakovanie 12 840 minút po predchádzajúcom opakovaní
Opakovanie 13 1060 minút po predchádzajúcom opakovaní

Syntetizácia SMS správy

Veľmi som bol zvedavý na syntetizáciu ľudskej reči, teda prevod textovej informácie do automatom prerozprávanej zvukovej nahrávky. Pri čítaní správy dochádza k prekladu slov, lepšie povedané, k pridaniu interpunkčných znamienok tam, kde by asi tak mali byť. Slovko asi naznačuje, že nie vždy sa asi podarí syntetizátoru interpretovať text tak, ako by ho mal. V praxi to vyzerá asi tak, že ak napíšete telo správy s textom: “Ahoj, ako sa mas? Co teraz robis, ked mi nezdvihas telefon?”, správa bude interpretovaná správne s použitím interpunkcie. Automat načíta text nasledovne: „Ahoj, ako sa máš? Čo teraz robíš, keď mi nezdvíhaš telefón?“.

Ako perličku som do tela správy vložil aj obľúbené emotikony (kombinácie znakov znázorňujúce pocity). Pri ich výbere som vychádzal z možností telefónu Siemens Gigaset S100 Colour, ktorý jednoduchým spôsobom podporuje ich vloženie. V tomto teste som vložil všetky emotikony z ponuky tohto telefónu. Ak máte záujem, tak si SMS správu môžete nechať prehrať. Z jeho vypočutia je zrejmé, že momentálne sa interpretujú len emotikony :-) a :-( . Podľa informácií, ktoré sa mi poradilo zistiť je plánované doplnenie o ďalšie väčšie množstvo emotikonov. Telo správy je nasledovné: „smiech :-) hnev :-( ironia ;-D sarkasticky :-> rehot :-D prekvapenie :-o plac :’-(“.

mp3 wma
formát MP3 formát WMA

Ak vaše koncové zariadenie podporuje príjem SMS, tak správa je doručená na jej spracovanie, čo je už záležitosťou každého zariadenia. Vo väčšine prípadov zaznie na telefóne špecifický zvuk a informácia na displeji tak, ako to možno poznať u mobilných telefónov.

Tu by som chcel upozorniť, že príjem SMS na telefón, ktorý to podporuje, je možné len v tom prípade, že máte aktivovanú službu CLIP. Je to služba, kedy sa vám na displeji telefónu zobrazí telefónne číslo stanice, z ktorej je na telefón volané. Ak si túto službu neaktivujete (platí sa len aktivačný poplatok), tak bude každá SMS správa doručená len ako bežný hovor nahovorený syntetizátorom. Aktivovať službu si možno aj telefonicky. Jediná podmienka na jej sprevádzkovanie je, aby vaša ústredňa, na ktorú ste napojení, podporovala túto službu. Podľa môjho testu, vás vie o tom informovať priamo operátor pri vašej telefonickej požiadavke na aktivovanie tejto služby.

Príjem SMS správ na faxovom zariadení

Ak koncové zariadenie je fax, ktorý nepodporuje príjem SMS správy, správa je pretransformovaná do podoby bežnej faxovej správy. Fax túto správu spracuje ako bežný fax.

Prepojenie sietí a cenník

Momentálne je možné posielať a prijímať SMS správy v rámci pevnej linky Slovak Telecom a mobilného operátora Orange. Už onedlho by mala pribudnúť aj sieť spoločnosti Eurotel. Jednotlivé ceny za zaslanie SMS správy uvádzame v tabuľke číslo 2.

Tabuľka číslo 2: cenník SMS správ
  Slovak Telecom  Orange  EuroTel
Slovak Telecom 1.58 Sk 2,98 Sk -
Ceny uvedené s DPH.

Výsledok reálnych testov

Pri reálnom teste sme posielali SMS správy v rámci siete Slovak Telcom ako aj siete Orange. Správy boli transformované syntetizátorom ako aj prenesené ako SMS správy bez zjavných problémov. Správa bola zaslaná za pár sekúnd a na zaslané zariadenie prišla do minúty. Ak sa chcete vyhnúť možným problémom, tak neodporúčame posielať dlhšie spávy ako 160 znakov, ak vám to aj telefón umožňuje.

Už onedlho by malo byť aj možné posielanie SMS správ (hlasov) do súťaží alebo diskusných relácií. V tejto oblasti bol Slovak Telecom doteraz veľmi ochudobnený.

Telefónne prístroje

Drvivá väčšina súčasných telefónnych koncových zariadení nevie pracovať so správami SMS, a preto pri zavedení tejto služby ponúka Slovak Telecom aj predaj takýchto zariadení. Momentálne je v ponuke viac telefónov.
Dva z nich sa nám na testovanie podarilo zapožičať a môžeme o nich poskytnúť základné informácie. Ide o zariadenia Microcom phoneBuddy Walk SMS a Siemens Gigaset S100 Colour. Obe sme používali pri testovaní a práca s nimi pri bežnom používaní ako aj pri SMS-kovaní bola veľmi jednoduchá a pre užívateľa so skúsenosťami pri písaní SMS správ z mobilného telefónu úplne samozrejmá.

Microcom phoneBuddy Walk SMSMicrocom phoneBuddy Walk SMS

Ide o jednoduchšie zariadenie z tejto dvojice. Obsahuje základné funkcie potrebné pre uskutočnenie telefonického hovoru, ako aj práce s SMS správami. Telefón obsahuje pamäť na telefónne čísla, má veľký plnografický displej. Je dobre čitateľný a jeho veľkosť prispieva k prehľadnosti pri pohybe v menu a písaní SMS správ. Telefón umožňuje písanie SMS správ do veľkosti 160 znakov. Ďalšie parametre telefónu:

 • dosah 50m v budovách (300m na voľnom priestranstve)
 • pamäť na 40 telefónnych čísel s menom
 • zoznam 10 prijatých a 10 zmeškaných hovorov
 • nastavenie hlasitosti slúchadla a zvonenia
 • režim opatrovateľka (nutné ďalšie zariadenie)
 • možnosť pripojiť ďalšie 4 slúchadla a realizovať tak bezplatný hovor medzi pripojenými stanicami

Siemens Gigaset S100 Colour

Siemens Gigaset S100 Colour

Je vyspelejším bezdrôtovým telefónom oproti telefónu od spoločnosti Microcom. Príjem a odosielanie SMS sú samozrejmosťou. Určite za zmienku stojí farbený displej, čo sa vidí v takýchto zariadeniach zatiaľ len zriedkavo. Pri písaní SMS bolo možné napísať správu až o dĺžke 612 znakov. Svojím dizajnom a funkciami začína pripomínať toto zariadenie mobilný telefón. Ďalšie parametre:

 • dosah 50m v budovách (300m na voľnom priestranstve)
 • pamäť na 200 telefónnych čísel s dátumom výročia a pripomienky
 • VIP kontakty s možnosťou pridelenia typ vyzváňania
 • možnosť ukladanie e-mail kontaktov
 • zoznam 20 prijatých a zmeškaných hovorov
 • farebný grafický displej (4096 farieb)
 • možnosť posielať SMS správy aj na e-mail (zatiaľ operátor nepodporuje)
 • hlasitý odposluch
 • funkcia sledovanie zvuku – babyfón (možnosť vyzvoniť externý číslo alebo na druhé zariadenie)
 • funkcia Wakie-Talkie
 • textový asistent EATONI
 • nastavenie hlasitosti slúchadla a zvonenia
 • možnosť pripojiť ďalších 5 slúchadiel a realizovať tak bezplatný hovor medzi pripojenými stanicami
 • kalendár

Obe zariadenia pracovali pri testoch spoľahlivo a poradili si so všetkými SMS operáciami. Obe používali na napájanie bežné dobíjateľné batérie. Ich základňa pracuje aj ako nabíjačka. Na základni oboch sa nachádza lokalizačné tlačidlo, ktorým po jeho zatlačení začne vyzváňať mobilná časť, čo uľahčí jej lokalizáciu. Obe zariadenie nemali prednastavené SMS centrum. V prípade Siemensu to bolo, predpokladám, spôsobené tým, že bol poskytnutý ešte pred jeho oficiálnym predajom. Ich nastavenie nebol žiadny problém. Po nastavení SMS centra, číslo 02 49 40 400, bolo ihneď možné pracovať s SMS správami.

S oboma zariadeniami sa mi pracovalo dobre a výber je len na zákazníkovi, ktoré z nich si vyberie. Či jednoduchší Microcom s väčším displejom alebo do budúcnosti viac vybaveným telefónom s farebným displejom od spoločnosti Siemens. V úvode sme inklinovali k zariadeniu Microcom, ale napokon sa nám lepšie pracovalo so Siemensom, ktorý poskytuje viac možností pri aktívnom používaní. Škoda len, že nemá väčší displej a odozva po stlačení klávesy nie je kratšia.

Ďalšie články autora nájdete na http://paulduro.blog.sme.sk.

Najčítanejšie na SME Tech


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 4. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 6. Inteligencia vo všetkom
 7. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 8. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 9. Čo sa môže stať, keď šetríte na zateplení?
 10. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie
 1. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 3. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 4. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
 5. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 6. Východniari investujú do bývania spomedzi regiónov najviac
 7. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande
 9. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 10. Pôžička, ktorá odmeňuje? Nie, nepomýlili sme sa
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 22 254
 2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 9 217
 3. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 8 635
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 390
 5. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 4 033
 6. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 007
 7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 904
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 796
 9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku 1 614
 10. Inteligencia vo všetkom 1 553

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Až teraz sa začína boj o Európu. Le Penová sa na Macrona teší

Macron vidí Francúzsko ako krajinu, ktorá má všetko. Le Penová program stavia na kritike.

SVET

Francúzi dovolili, podľa odhadov postupujú Macron a Le Penová (minúta po minúte)

Le Penová označila postup za historický výsledok.

KOMENTÁRE

Voľby vo Francúzsku. Čo vlastne prospeje ľuďom?

Napäté voľby zakrývali podstatnejšiu tému.

SVET

Macron k politike pristupuje ako k startupu (profil)

Emmanuel Macron bol bankárom aj ministrom hospodárstva.

Neprehliadnite tiež

Odhalili katastrofu, ktorá mohla stvoriť moderného človeka

Vďaka nákresom z najstaršieho zachovaného chrámu vedci určili, kedy Zem zasiahla obrovská kométa.

Test: Huawei P10 je skvelý fotomobil, ktorému chýbajú inovácie

Čínsky výrobca ponúka ďalší vynikajúci smartfón, no za cenu, ktorú si nezaslúži.

Čínska vesmírna loď sa spojila so stanicou na obežnej dráhe

Peking má ambíciu vyslať podobné výskumné vozidlo aj na Mars.

DETSKÁ RUBRIKA

Somáre sú na ťažkú prácu ako stvorené, našu ľútosť nepotrebujú

Osly si obľúbila aj egyptská vládkyňa Kleopatra, ktorá sa údajne kúpala v ich mlieku.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop