Evil Genius - staňte sa geniálnym vládcom sveta

Chlapci z Elixir Studios majú veľmi originálne nápady a dokážu navrhnúť zaujímavý herný koncept. Nedokážu ho však adekvátne pretransformovať do výsledného produktu. Stalo sa tak v prípade Republic: The Revolution. Ako si v našej recenzii viedol ich najnov

Chlapci z Elixir Studios majú veľmi originálne nápady a dokážu navrhnúť zaujímavý herný koncept. Má to však jedno ale. Nedokážu ten svoj nápad adekvátne pretransformovať do výsledného produktu. Pri ich prvej hre Republic: The Revolution bolo všetkým jasné, o čo im šlo a kde sa to pokazilo. Pri ich druhom projekte strategickej hre Evil Genius mi celkom zámer tvorcov jasný nie je. Hra sa tvári ako stratégia s veľkou voľnosťou, ale v skutočnosti je hrateľnosť veľmi lineárna. Nehralo by sa to zle, keby postup príbehom bol svižnejší a neobjavovali sa hluché miesta. V takom prípade by sa hra dala porovnávať s akčnejšími hrami, ktoré sa snažia priniesť viac filmový zážitok.

Evil Genius sa odohráva v šesťdesiatych rokoch minulého storočia v časoch vrcholiacej studenej vojny. Je výrazne ovplyvnený filmami o nemožnom špiónovi Austinovi Powersovi a tak, ako tieto filmy je ladený veľmi humorne. Ktovie prečo, keď sa spoja šesťdesiate roky a špiónska téma, vznikne humorná hra (veď si spomente na vynikajúci No One Live Forever), či film?

PRIMÁRNY CIEĽ
Aký je náš primárny cieľ? Ovládnuť svet. Kým sa k tomu však prepracujeme, chvíľku (óóóbrovskú chvíľku) to potrvá. Treba sa popasovať s výstavbou základne, s výcvikom dostatočného množstva potrebných typov minionov a to je väčší problém, ako by sa mohlo zdať. Keď to už na základni, ako tak funguje, pustíme sa do plnenia misií na globálnej mape. Ich výber je voľný, ale hra vás aj tak donúti všetky splniť, a to tak, že sa dovtedy neobjavia žiadne iné.

Úplne prvým krokom k splneniu primárneho cieľa je vybrať si svojho Evil Geniusa. V ponuke sa nakoniec objavili traja a niektorí ďalší (o ktorých som písal už v preview) sa stali „iba“ henchmenmi. Prvým je Maximilián, malý zakomplexovaný, ale na druhej strane temperamentný vizionár, veriaci v pokrok vedy a techniky (a následného zneužitia ním). Shen Yo je naopak vysoký temperamentný šikmooký mystický a záhadný muž. Keďže nie len muži bažia po svetovláde, máme tu aj zástupkyňu krajšieho pohlavia. Alexis je elegantná a nádherná (beštia) multimilionárka. A teraz hopsa do hry.

Hra pred nás kladie čiastkové ciele (úlohy), ktoré je nutné splniť. Tieto úlohy nás vlastne vedú príbehom hry a je teda dobré, že sú prítomné. Nejasnosť však spája zadania úloh a častokrát som sa (aj niekoľko hodín!) zdržal zbytočne. Nejasnosť sa vyskytuje až priveľmi často a nie vždy všetko pochopíte na prvýkrát.

ZÁKLADŇA

Majoritnou časťou hry je výstavba a manažment základne. K tomu samozrejme patrí všetko jej osadenstvo, výskum a aj jej obrana pred tými dobrými. Základňa je ukrytá v podzemí. Na začiatku hry sa na ostrove nachádza iba heliport a prístav, ktorý slúžia nielen nám, ale aj turistom a v neposlednom rade tiež agentom, vyšetrovateľom a vojakom svetových mocností. Na ostrove môžeme vidieť aj domy domorodcov, ale domorodcov už nie. Dôležitejšie je, že takéto domy môžeme stavať aj my a dá sa v nich vybudovať akákoľvek miestnosť ako na základni. Jeden takýto dom už je postavený na začiatku hry a nachádza sa v ňom trezor (zo zlatom) a (toto nepochopím) stojan s kufríkmi pre robotníkov. Vždy keď treba niečo postaviť, tak robotníci idú do trezora (!) po kufríky. Jediný dôsledok tohto nezmyslu je ten, že robotníci tým pádom majú prístup do trezoru a môžu kradnúť zlato a oni kradnú a kradnú. Zo samotnej základne v tej chvíli existuje iba vchod.

Výstavba základne prebieha veľmi jednoducho a je aj pekne graficky vyriešená. Robotníci donesú na miesto výbušniny, umiestnia a odpália ich. Riadený odpal horniny vytvorí priestor pre budúcu miestnosť, stavebný priestor je následne zahalený plachtou a robotníci makajú. Najprv je potrebné postaviť chodbu a až potom jednotlivé miestnosti. Plocha, na ktorej vzniknú chodby a miestnosti, sa určuje veľmi jednoducho myšou. Na začiatku sa dá vybudovať iba niekoľko miestnosti a to dokonca a obmedzeným počtom zariadenia. Ak ste hrali demo, tak na to radšej zabudnite. Chýbajú tu veci, ktoré som v deme považoval za životne dôležité. Hlavne ochrana základne je biedna. Ďalšie miestnosti sa sprístupnia po splnení niektorých nasledujúcich úloh. Nové objekty prináša hlavne výskum. K tým najdôležitejším miestnostiam patria ubikácie, kuchyňa, kontrolná miestnosť, elektráreň, výcviková miestnosť a mnoho ďalších.

HENCHMENI A MINIONI
V hre rozlišujeme dva základné typy jednotiek, a to minionov a henchmenov. Základný minion je robotník, ktorý slúži na výstavbu základne, je schopný plniť aj ďalšie práce a vďaka možnosti vyzbrojiť sa pištoľou, si dokáže poradiť aj s jednoduchými votrelcami. Robotník sa dá následne vycvičiť v troch oblastiach: vo vojenskej, vedeckej a sociálnej. Robotníka treba najprv vycvičiť na základnú jednotku v príslušnej oblasti, potom sa dá vycvičiť na lepšiu jednotku a z tej lepšej jednotky sa dá vycvičiť do dvoch typov „najlepšej“ (špecializovanej) jednotky. Vo vojenskej oblasti je to strážca -> žoldnier -> majster bojových umení a niečo ako snajper. Vo vedeckej oblasti: technik -> vedec -> kvantový fyzik a biochemik. V sociálnej oblasti: sluha (taký ten hotelový) -> spin doktor (asi nejaký oblbovač) -> playboy a diplomat.

Ich pracovné možnosti na základni sú dosť obmedzené. Technici opravujú poškodené zariadenia, vedci pracujú v laboratóriu. Ostatní, čo nemajú čo robiť, makajú v kuchyni, v ošetrovni a hlavne v operačnom stredisku (získava údaje z celého sveta). Do niektorých miestností sa dajú namontovať špeciálne hodiny, na ktorých sa dá nastaviť „hustota pracovného nasadenia“. Keď posuvník nastavíte na maximum, tak budú vždy všetky pracovné miesta obsadené (záleží to aj od počtu pracovníkov).

Minionov nemôžete priamo ovládať, príkazy im zadávate nepriamo. Či už tým, že dáte postaviť nejakú miestnosť, niečo do nej zakúpite. Minioni (a aj henchmeni) reagujú aj na sériu štyroch príkazov, ktorými môžete označiť akéhokoľvek miniona a hlavne cudzie nepriateľské jednotky. Ide o príkazy zabiť, uväzniť, prebudiť a ignorovať. U minionov je vážnym problémom ich klesajúca lojalita. Neprišiel som na to, ako ju udržať. Mali kde spať, čo jesť a aj oddychovú miestnosť. Ak je lojalita miniona nízka, kradne zlato z trezora a ak je nulová, dezertuje. Takého miniona stačí zabásnuť a o nejaký čas sa mu lojalita vráti na maximálnu hodnotu. Mimochodom minioni sa verbujú z celého sveta a to bezplatne, Keď na verbovanie nedáte ani cent, tak prichádzajú v 60 sekundových intervaloch, keď dáte 500 dolárov interval je 40 sekúnd a tak ďalej. Niekedy je nutné si za to priplatiť, lebo po vtrhnutí super agenta plus armádneho komanda, je dôležité čo najskôr obnoviť fungovanie základne a vycvičiť všetky potrebné profesie pre operácie vo svete. Špecializovaní minioni sú potrební hlavne pri plnení misií vo svete.

Aby sme si mohli z miniona robotníka vycvičiť iného miniona, musíme sa pustiť do jednej operácie vo svete. Takáto operácia má za cieľ získať (presnejšie uniesť) človeka potrebnej kvalifikácie a mučením získať jeho vedomosti. Minion – mučiteľ (dvíha im to aj lojalitu) sa stane špecializovaný minion a on následne vycvičí ďalších.

Henchmeni, to je už iný čajík. Sú lojálni, vynikajúci bojovníci, majú rôzne špeciálne schopnosti zabiť ich môže iba super agent, ale je ich málo. Jedného má Evil Genius k dispozícii od začiatku a ďalších získa po splnení dôležitých misií. Henchmeni sú rôzne ľudské kreatúry zo všetkých kútov sveta. Na rozdiel od minionov sa dajú ovládať priamo ako jednotky v bežných real–time stratégiách, čo sa veľmi hodí v krušných chvíľach. Henchman sa síce tvári ako nesmrteľný, bežná háveď ho nezabije, ale po stretnutí s celým komandom ostane akosi v kóme. Po chvíli sa však preberie a ide sa ďalej. Zo sveta ho môže zniesť iba super agent a aj tak má tri životy, ale po ich vyčerpaní je už nenávratne preč.

GLOBÁLNA MAPA
Svet je rozdelený do štyroch hlavných oblastí podľa pôsobnosti tajných služieb. P.A.T.R.I.O.T. pôsobí v Severnej Amerike a v Japonsku. S.A.B.R.A. v západnej Európe južnej Afrike, Indii, v Austrálii a na Novom Zélande (ako toto niekoho mohlo napadnúť?!?). S.M.A.S.H má pole pôsobnosti v zbytku Afriky, v Južnej a Strednej Amerike a v Arábii. Poslednou tajnou službou je komunistická H.A.M.M.E.R. Podľa toho ako si jednotlivé tajné služby rozhneváte, tak budú na vás posielať svojich vyšetrovateľov, agentov, vojakov a super agentov, ktorí budú otravovať aj v jednotlivých regiónoch sveta a aj priamo na ostrove.

Štyri hlavné oblasti sa delia ešte na niekoľko menších, kde sa už priamo vykonávajú jednotlivé operácie. Agenti zla môžu vykonávať tri typy akcií v každom regióne. Veľmi dôležitou je kradnutie, lebo je to jediný zdroj financií. Na začiatku hry je k dispozícii iba dvestopäťdesiattisíc, čo postačí iba na prvotné výdaje. Druhou najdôležitejšou akciou je hľadanie (príprava) možných budúcich operácii. Treťou ( a poslednou) je zakrývanie stôp predošlých aktivít. Každá akcia a operácia zvyšuje v danej oblasti rating heat a čím je vyšší tým, vyšší je aj záujem tajnej služby o Evil Geniusa. Každá operácia zvýši o rôznu čiastku aj osobný rating Evil Geniusa vo svete (notoriety).

Operácie sú rôzne, niektoré humorne, iné vážne. Viaceré operácie majú za cieľ iba niečo ukradnúť. Ostatné, ale sledujú zámer destabilizovať regióny, zdiskreditovať vlády a tajné služby.

GRAFIKA 8 / 10
Grafika je jedna z kladných stránok Evil Geniusa. 3D je doplnené o pekné animácie. Vzájomná interekcia medzi objektmi je veľmi dobrá, až na malé chybičky, napríklad minion občas prejde cez dvere skôr ako sa otvoria. Kamera je veľmi dobre urobená, dá sa ľubovoľne natáčať a má veľký zoom. Chybičkou je (dá sa povedať) neživé okolité prostredie. Grafika je príjemná, farby sú jemné. Zvolený štýl grafiky sa k tejto hre sto percentne hodí.

INTERFACE 8 / 10
V spodnej časti obrazovky sa nachádza panel so všetkými potrebnými informáciami (radarová mapa, počet minionov a henchmenov) a s pár funkčnými tlačidlami, ktoré vyvolajú ďalšie dôležité panely (výcvik minionov, vývoj), globálnu mapu a tri úrovne poplachu. Všetky úkony sa aktivujú pomocou myši. Ovládanie je jednoduché aj keď trochu neštandardné. Tento problém však rieši kvalitný tutoriál a aj systém pomoci priamo v hre (sú prítomné aj video ukážky).

HRATEĽNOSŤ 6 / 10
Hrateľnosť je bohužiaľ najslabším článkom reťaze. Je veľmi kolísavá. Evil Genius je prešpikovaný humorom, človeka to zo začiatku baví, ale postupom času už nie je podstatný. Hra sa zbytočne naťahuje a keď si chystáte potrebných minionov na operáciu a na základňu vám naraz vpadne super agent, skupinka agentov i vojenské komando a skoro celé osadenstvo vám postrieľa, nie je to sranda.

MULTIPLAYER
Evil Genius multiplayer neobsahuje a je aj dosť ťažké si ho predstaviť.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10
Zvukové efekty sú veľmi vydarené. Častokrát podľa nich viete, čo sa na základni deje. Všetko dianie na ostrove je nimi perfektne ozvučené.

HUDBA 9 / 10
Hudba je super. Na tejto hre ma práve ona najviac upútala. Je kvalitne nahraná s peknými motívmi. Mnohokrát sa vám bude zdať, že ste to už niekde počuli, a vôbec to nevadí. Škoda len, že nie je samostatne spustiteľná (respektíve uložená v nejakom zvukovom formáte).

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10
Evil Genius je najmä časovo náročná hra, ináč je to pohodová stratégia. Najväčšie medzery má umelá inteligencia vlastných minionov. Tí nedokážu adekvátne reagovať na nepriateľské jednotky. Na základni sa dá vybudovať bezpečnostný systém zložený z kamier, senzorov a pascí napojený na bezpečnostné pulty, ktorých obsluha by mala upozorňovať stráže, ale veľmi to nefunguje. A ešte k pascám - sú skoro zbytočné. Zo začiatku ich nie je veľa a veľmi sa nimi netreba zaoberať.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10
Evil Genius nie je zlou hrou, ale nedotiahnutou. Hra sa stane pravdepodobne pútavejšou po splnení dôležitých úloh (mne sa podarilo za jeden a pol týždňa splniť iba niektoré), ale trvá to veľmi dlho a to je hlavný zápor hry. Keď k tomu pripočítame vyššie spomínané nedostatky, tak to nevyzerá veľmi dobre. Ak máte dostatok času a trpezlivosti, tak smelo do toho.

Najčítanejšie na SME Tech


Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Prieskum Focus: Vládne strany oslabujú

Smer stratil takmer dve percentá. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH.

KULTÚRA

BBC bude cez víkend pripravovať reláciu o slovenskej hudbe

World Music Festival v Bratislave pomôže zviditeľniť našu hudbu.

BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici otvorili najmodernejšiu autobusovú stanicu na Slovensku

Dopravná časť je v testovacej prevádzke.

Neprehliadnite tiež

Morský koník ako zberač odpadu a smutný osud tigra. Pozrite si finalistov o najlepšieho fotky prírody

Wildlife Photographer of the Year organizuje Prírodopisné múzeum v Londýne.

Cesty na zmenu klímy nie sú pripravené, asfalty nevyhovujú

Na plánované fungovanie ciest je dnes už príliš teplo.

YouTube končí s platenými kanálmi, ľudí nezaujali

Výpadky príjmov majú tvorcom obsahu nahradiť nové projekty.

Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 3. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 5. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 6. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 8. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 9. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 10. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 1. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 2. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 3. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 5. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 6. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 7. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 8. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 16 458
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 538
 3. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 3 707
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 3 025
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 144
 6. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 139
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 2 028
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 879
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 336
 10. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 106